Robotika
Výrobní program
Zlepšování produktivity,
kvality a bezpečnosti práce
vyrobni_program CZ 2012.indd 1
5/31/12 1:17 PM
Rejstřík
3
10 dobrých důvodů proč investovat do robotů
4
Zvýšení produktivity, kvality a zlepšení bezpečnosti pracoviště
6
Roboty
14
Řidicí systémy
16
Pojezdy pro roboty
17
Manipulace a bodové svařování
18
Lakovací roboty
20
Aplikační vybavení – lakování
21
Pozicionéry
24
Aplikační vybavení – svařování
26
Aplikační vybavení – patetizace a lisování plechů
28
Funkční sady
29
Standardní svařovací buňky FlexArc
32
Softwarové produkty
33
Přehled servisních služeb
35
Výroba a servis elektromotorů a generátorů
36
Frekvenční měniče, AC a DC motory a PLC
2_Robotika I Výrobní program
vyrobni_program CZ 2012.indd 2
5/31/12 1:17 PM
10 dobrých důvodů proč investovat do robotů
Snaha o maximální snižování nákladů a efektivitu výroby,
přísnější legislativa v oblasti hygieny práce a klesající odborná
úroveň obsluhy – to jsou jedny z hlavních faktorů, působících
na výrobce v dnešní době. Dodatečný tlak na zvýšení produktivity, kvality a bezpečnosti představuje nutnost otevíraní se
novým, cenově přístupným výrobním procesům.
10 dobrých důvodů proč investovat do robotů
1. Snížení provozních nákladů
2. Zlepšení kvality výroby a její stálosti
3. Vyšší množství produkce za jednotku času
4. Zvýšení flexibility výroby
5. Snížení zmetkovitosti – omezení materiálových ztrát
6. Zvýšení bezpečnosti na pracovišti
7. Úspora užitné plochy pracoviště
8. Vysoká efektivita návratnosti investice
9. Vylepšení pracovního prostředí pro zaměstnance
10. Snížení počtů pracovníků a nákladů na jejich vyhledávání
Výrobní program I Robotika_3
vyrobni_program CZ 2012.indd 3
5/31/12 1:17 PM
Zvýšení produktivity, kvality a zlepšení bezpečnosti pracoviště
Výrobní společnosti jsou pod stále se zvyšujícím tlakem
požadavků trhu a díky tomu dochází ke zvýšení konkurence.
Konkurenční firmy, zvláště ty ze zemí s nízkou hodnotou
lidské práce, bojují především nízkou cenou. Pokud firmy,
a to zvláště z evropských zemí, chtějí zůstat konkurenceschopné a hodlají se tomuto tlaku postavit, je zvýšení
efektivity a kvality výroby, zvýšení a zlepšení flexibility
výrobních kapacit jediným řešením.
Uváženými investicemi do svých výrobních prostředků lze
zvýšit technologickou výhodu, která se v konečném důsledku
ukazuje jako výhodnější než pouhá snaha o snížení ceny a
hodnoty lidské práce.
Výhody automatizace
Automatizace založená na použití průmyslových robotů
nabízí celou řadu osvědčených výhod (viz. 10 dobrých
důvodů proč investovat do průmyslových robotů). Mnoho
průmyslových odvětví, zejména těch tradičních jako například
strojírenství a potravinářství, čelí problému stárnutí pracovní
síly a potížím při získávání nových mladých zaměstnanců.
Použití průmyslových robotů nabízí řešení tím, že se sníží
počet lidí vyžadujících tradiční dovednosti a naopak využívá
znalosti IT a počítačových technologií, které jsou bližší mladší
generaci.
Zvýšení produktivity
Průmyslové roboty nejlépe řeší opakující se úkoly, které je
možné sdružovat do jedné operace. Díky udržení kvality
výrobního procesu se dosahuje vyšší úrovně kvality.
Automatizace nahrazuje potřebu lidské síly v obtížných či
stále se opakujících se činnostech a umožňuje tak její využití
v oblastech, kde schopnost správného rozhodování a dovednosti přinášejí vyšší návratnost vynaložených nákladů.
4_Robotika I Výrobní program
vyrobni_program CZ 2012.indd 4
5/31/12 1:17 PM
Konstantní vysoká kvalita výrobků a procesů
Flexibilita robotizovaných řešení umožňuje pružně reagovat na
vyšší anebo nižší požadavky výroby, například tím, že je
možno lépe plánovat směny či snadněji využívat práce o
víkendech za účelem snížení dodatečných nákladů. Zároveň
zkracuje čas nutný na změnu výroby při zachování konstantní
kvality, její rychlejší náběh a ukončení, což jednoznačně vede
k lepším službám zákazníkům. Opakovatelnost a konzistence
automatizovaných řešení umožňuje kontrolu procesu, která
zajistí vysokou úroveň kvality výroby při minimalizaci nákladů.
Energetická účinnost
Roboty mohou v porovnání s lidmi pracovat v drsných podmínkách a při extrémních teplotách. Snížená spotřeba energií
pro zajištění pracovních podmínek vede k úsporám energie.
Zároveň jsou robotizovaná řešení méně náročná na potřebu
podlahové plochy, díky současné obsluze několika zařízení,
čímž také zachovávají prostor pro budoucí rozšíření. Snížení
nutnosti oprav a nižší množství neshodných výrobků zlepšují
výnosy.
Zlepšení pracovních podmínek a bezpečnosti
Automatizované systémy mohou nahradit člověka v situacích,
které jsou nebezpečné anebo nepříznivé pro jeho zdraví. Jsou
ideální například pro často se opakující činnosti, všude tam
kde je třeba pracovat v nepříznivém prostředí, výrobních procesech s vysokou přesností anebo s výrobky, které jsou příliš
těžké. Tedy tam, kde schopnost Vašich pracovníků nebude
možno maximálně využít.
Výrobní program I Robotika_5
vyrobni_program CZ 2012.indd 5
5/31/12 1:17 PM
Roboty
IRB 120
IRB 120
Aplikace
Obloukové svařování
Nosnost (kg):
3
Montáž
Dosah (m):
0,58
Manipulace s materiálem
Stupeň krytí:
IP30
Nanášení hmot/Nástřik
Provedení:
Clean Room
Na podlahu, na šikmou rovinu,
na stěnu, možno zavěsit,
instalace na stroji
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,01
IRB 140
IRB 140 a IRB 140T
Aplikace
Obloukové svařování
Nosnost (kg):
6
Montáž
Dosah (m):
0,81
Čištění/Ostřikování
Stupeň krytí:
IP67
Odhrotování
Foundry Plus 2
Obsluha strojů
Manipulace s materiálem
Steam Wash, Clean Room
Provedení:
Balení
Lepení/Tmelení
Na podlahu, na šikmou rovinu,
na stěnu, možno zavěsit
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,03
Nástřik
IRB 1600
IRB 1600-6/1,2 a 8/1,2
Aplikace
Obloukové svařování
Nosnost (kg):
6/8
Montáž
Dosah (m):
1,2
Čištění/Ostřikování
Stupeň krytí:
IP54–67
Vyjímání z lisu
Obsluha strojů
Foundry Plus 2
Provedení:
Na podlahu, na šikmou rovinu,
Manipulace s materiálem
na stěnu, možno zavěsit,
Balení
instalace na stroji
Odhrotování
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,02/0,04
Lepení/Tmelení
Nástřik
IRB 1600-6/1,45 a 8/1,45
Aplikace
Obloukové svařování
Nosnost (kg):
6/8
Montáž
Dosah (m):
1,45
Čištění/Ostřikování
Stupeň krytí:
IP54–67
Vyjímání z lisu
Obsluha strojů
Foundry Plus 2
Provedení:
Na podlahu, na šikmou rovinu,
Manipulace s materiálem
na stěnu, možno zavěsit,
Balení
instalace na stroji
Odhrotování
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,02/0,05(RP) 0,02/0,04
Lepení/Tmelení
Nástřik
IRB 1600ID
Aplikace
Obloukové svařování
Nosnost (kg):
4
Dosah (m):
1,5
Stupeň krytí:
IP40
Provedení:
Na podlahu, možno zavěsit
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,02
6_Robotika I Výrobní program
vyrobni_program CZ 2012.indd 6
5/31/12 1:17 PM
IRB 2400
Aplikace
Obloukové svařování
IRB 2400-10/16
Nosnost (kg):
12/20
Montáž
Dosah (m):
1,55
Čištění/Ostřikování
Stupeň krytí:
IP54–67
Ostřih/Odhrotování
Foundry Plus 2
Lepení/Tmelení
Provedení:
Broušení/Leštění
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,03
Na podlahu, možno zavěsit
Obsluha strojů
Manipulace s materiálem
Balení
Obsluha ohraň. lisu
Aplikace
IRB 2400L
Obloukové svařování
Nosnost (kg):
7
Montáž
Dosah (m):
1,8
Čištění/Ostřikování
Stupeň krytí:
IP54–67
Ostřih/Odhrotování
Foundry
Lepení/Tmelení
Provedení:
Broušení/Leštění
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,07
Na podlahu, možno zavěsit
Obsluha strojů
Manipulace s materiálem
Balení
Obsluha ohraň. lisu
IRB 260
Aplikace
Balení
Paletizace
IRB 260
Nosnost (kg):
30
Dosah (m):
1,5
Stupeň krytí:
IP67
Provedení:
Na podlahu
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,03
IRB 2600
IRB 2600-20/1,65 a 12/1,65
Aplikace
20/12
Nanášení hmot
Nosnost (kg):
Obrábění
Dosah (m):
1,65
Měření
Stupeň krytí:
IP67, Foundry Plus 2
Montáž
Provedení:
Na podlahu, na stěnu,
Obloukové svařování
Obsluha strojů
na šikmou rovinu, možno zavěsit
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,04/0,04
Manipulace s materiálem
IRB 2600-12/1,85
Aplikace
Nanášení hmot
Nosnost (kg):
12
Obrábění
Dosah (m):
1,85
Měření
Stupeň krytí:
IP67, Foundry Plus 2
Montáž
Provedení:
Na podlahu, na stěnu,
Obloukové svařování
Obsluha strojů
na šikmou rovinu, možno zavěsit
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,04
Manipulace s materiálem
Výrobní program I Robotika_7
vyrobni_program CZ 2012.indd 7
5/31/12 1:17 PM
Roboty
IRB 2600ID
IRB 2600ID-8/2,00
Aplikace
Obloukové svařování
Nosnost (kg):
8
Dosah (m):
2,00
Stupeň krytí:
IP67 (základna, spodní rameno zápěstí)
IP54 (4 osa)
Provedení:
Na podlahu, na stěnu,
na šikmou rovinu, možno zavěsit
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,02
IRB 2600ID-15/1,85
Aplikace
Obloukové svařování
Nosnost (kg):
15
Manipulace s materiálem
Dosah (m):
1,85
Stupeň krytí:
IP67 (základna, spodní rameno zápěstí)
IP54 (4 osa)
Provedení:
Na podlahu, na stěnu,
na šikmou rovinu, možno zavěsit
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,03
IRB 4400
IRB 4400-60
Aplikace
Obloukové svařování
Nosnost (kg):
60
Montáž
Dosah (m):
1,95
Čištění/Ostřikování
Stupeň krytí:
IP54-67
Vyjímání z lisu
Foundry Plus 2, Foundry Prime 2
Obsluha strojů
Provedení:
Manipulace s materiálem
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,19
Na podlahu
Balení
Odhrotování
Lepení/Tmelení
Nástřik
IRB 460
IRB 460-110/2,4
Aplikace
Paletizace
Nosnost (kg):
110
Depaletizace
Dosah (m):
2,4
Manipulace s materiálem
Stupeň krytí:
IP67
Provedení:
Na podlahu
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,20
IRB 4600
IRB 4600-20/2,50
Aplikace
Obloukové svařování
Nosnost (kg):
20
Montáž
Dosah (m):
2,50
Ostřih/Odhrotování
Stupeň krytí:
IP67
Leštění
Obsluha strojů
Manipulace s materiálem
Balení/Paletizace
Foundry Plus 2
Provedení:
Na podlahu, na šikmou rovinu,
možno zavěsit,
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,05
Nanášení hmot/Nástřik
Měření
8_Robotika I Výrobní program
vyrobni_program CZ 2012.indd 8
5/31/12 1:17 PM
Aplikace
Obloukové svařování
IRB 4600-40/2,55
Nosnost (kg):
40
Montáž
Dosah (m):
2,55
Ostřih/Odhrotování
Stupeň krytí:
IP67
Leštění
Obsluha strojů
Foundry Plus 2
Provedení:
Manipulace s materiálem
Balení/Paletizace
Na podlahu, na šikmou rovinu,
možno zavěsit
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,06
Nanášení hmot/Nástřik
Měření
Aplikace
Obloukové svařování
IRB 4600-45/60/2,05
Nosnost (kg):
45/60
Montáž
Dosah (m):
2,05
Ostřih/Odhrotování
Stupeň krytí:
IP67
Leštění
Obsluha strojů
Foundry Plus 2
Provedení:
Manipulace s materiálem
Balení/Paletizace
Na podlahu, na šikmou rovinu,
možno zavěsit
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,05/0,06
Nanášení hmot/Nástřik
Měření
IRB 660
Aplikace
IRB 660-180/250/3,15
Paletizace
Nosnost (kg):
180/250
Manipulace s materiálem
Dosah (m):
3,15
Stupeň krytí:
IP67
Provedení:
Na podlahu
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,05
IRB 6620
Aplikace
IRB 6620-150/2,2
Montáž
Nosnost (kg):
150
Čištění/Ostřikování
Dosah (m):
2,2
Ostřih/Odhrotování
Stupeň krytí:
IP54, IP67
Lepení/Tmelení
Foundry Plus 2
Broušení/Leštění
Obsluha strojů
Mytí vysokotlakou párou
Provedení:
Manipulace s materiálem
Balení/Paletizace
Na podlahu, na šikmou rovinu,
možno zavěsit
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,03
Obsluha ohraň. lisu
Bodové svařování
IRB 6620LX
Aplikace
IRB 6620LX-15O/1,9
Broušení
Nosnost (kg):
150
Obloukové svařování
Dosah (m):
1,9
v těžkém průmyslu
Stupeň krytí:
Lineární osy IP66
Obsluha strojů
5-osý robot: Standard-IP54
Manipulace s materiálem
Foundry Plus 2: IP67
Montáž pohonných
Provedení:
ústrojí
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,05
Na stěnu, možno zavěsit
Paletizace
Měření
Výrobní program I Robotika_9
vyrobni_program CZ 2012.indd 9
5/31/12 1:17 PM
Roboty
IRB 6640
IRB 6640-180/2,55
Aplikace
Obsluha strojů
Nosnost (kg):
180
Manipulace s materiálem
Dosah (m):
2,55
Bodové svařování
Stupeň krytí:
IP67, Foundry Plus 2
Montáž/Paletizace
Clean room class 5 certifikováno dle IPA
Broušení/Leštění
Provedení:
Obsluha ohraň. lisu
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,07
Na podlahu
Čištění/Ostřikování
Odhrotování
IRB 6640-235/2,55
Aplikace
Obsluha strojů
Nosnost (kg):
235
Manipulace s materiálem
Dosah (m):
2,55
Bodové svařování
Stupeň krytí:
IP67
Montáž/Paletizace
Foundry Plus 2, Foundry Prime 2
Broušení/Leštění
Clean room class 5
Obsluha ohraň. lisu
Provedení:
Čištění/Ostřikování
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,05
Na podlahu
Odhrotování
IRB 6640-205/2,75
Aplikace
Obsluha strojů
Nosnost (kg):
205
Manipulace s materiálem
Dosah (m):
2,75
Bodové svařování
Stupeň krytí:
IP67
Montáž/Paletizace
Foundry Plus 2
Broušení/Leštění
Clean room class 5
Obsluha ohraň. lisu
Provedení:
Čištění/Ostřikování
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,04
Na podlahu
Odhrotování
IRB 6640-185/2,8
Aplikace
Obsluha strojů
Nosnost (kg):
185
Manipulace s materiálem
Dosah (m):
2,8
Bodové svařování
Stupeň krytí:
IP67
Montáž/Paletizace
Foundry Plus 2, Foundry Prime 2
Broušení/Leštění
Clean room class 5
Obsluha ohraň. lisu
Provedení:
Čištění/Ostřikování
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,05
Na podlahu
Odhrotování
IRB 6640-130/3,2
Aplikace
Obsluha strojů
Nosnost (kg):
130
Manipulace s materiálem
Dosah (m):
3,2
Bodové svařování
Stupeň krytí:
IP67
Montáž/Paletizace
Foundry Plus 2
Broušení/Leštění
Clean room class 5
Obsluha ohraň. lisu
Provedení:
Čištění/Ostřikování
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,05
Na podlahu
Odhrotování
IRB 6640ID-200/2,55
Aplikace
Obsluha strojů
Nosnost (kg):
200
Manipulace s materiálem
Dosah (m):
2,55
Bodové svařování
Stupeň krytí:
IP67
Montáž/Paletizace
Provedení:
Na podlahu
Broušení/Leštění
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,07
Obsluha ohraň. lisu
Čištění/Ostřikování
Odhrotování
10_Robotika I Výrobní program
vyrobni_program CZ 2012.indd 10
5/31/12 1:17 PM
Aplikace
IRB 6640ID-170/2,75
Ostřikování
Nosnost (kg):
170
Ostřih/Odhrotování
Dosah (m):
2,75
Broušení/Leštění
Stupeň krytí:
IP67
Obsluha strojů
Provedení:
Na podlahu
Manipulace s materiálem
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,06
Montáž
IRB 6650
Aplikace
IRB 6650S-90/3,9
Ostřikování/Čištění
Nosnost (kg):
90
Ostřih/Odhrotování
Dosah (m):
3,9
Broušení/Leštění
Stupeň krytí:
IP67
Obsluha strojů/Montáž
Foundry Plus 2
Manipulace s materiálem
Mytí vysokotlakou párou
Provedení:
Instalace na stroji
Ostřikování/Čištění
Nosnost (kg):
125
Ostřih/Odhrotování
Dosah (m):
3,5
Broušení/Leštění
Stupeň krytí:
IP67
Obsluha ohraň. lisu
Bodové svařování
Balení/Paletizace
Aplikace
IRB 6650S-125/3,5
Obsluha strojů/Montáž
Foundry Plus 2
Manipulace s materiálem
Mytí vysokotlakou párou
Obsluha ohraň. lisu
Provedení:
Bodové svařování
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,13
Instalace na stroji
Balení/Paletizace
Aplikace
IRB 6650S-200/3,0
Ostřikování/Čištění
Nosnost (kg):
200
Ostřih/Odhrotování
Dosah (m):
3,0
Broušení/Leštění
Stupeň krytí:
IP67
Obsluha strojů/Montáž
Foundry Plus 2
Manipulace s materiálem
Mytí vysokotlakou párou
Obsluha ohraň. lisu
Provedení:
Bodové svařování
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,14
Instalace na stroji
Balení/Paletizace
IRB 6660
Aplikace
IRB 6660-130/3,1
Nosnost (kg):
130
Manipulace s materiálem
Dosah (m):
3,1
Obsluha strojů
Stupeň krytí:
IP67
Obrábění
Provedení:
Na podlahu
Frézování
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,11
Obsluha lisu
Broušení
Ostřih
Řezání
Aplikace
Obsluha lisu
IRB 6660-205/1,9
Nosnost (kg):
205
Manipulace s materiálem
Dosah (m):
1,9
Obsluha strojů
Stupeň krytí:
IP67, ochrana proti úlomkům
Obrábění
Foundry Plus 2
Frézování
Provedení:
Broušení
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,07
Na podlahu
Ostřih
Řezání
Výrobní program I Robotika_11
vyrobni_program CZ 2012.indd 11
5/31/12 1:18 PM
Roboty
IRB 760
IRB 760-450/3,2
Aplikace
Peletizace celých vrstev
Nosnost (kg):
450
Peletizace
Dosah (m):
3,18
Depaletizace
Stupeň krytí:
IP67
Manipulace s materiálem
Provedení:
Na podlahu
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,05
IRB 7600
IRB 7600-500/2,55
Aplikace
Montáž
Nosnost (kg):
Čištění odlitků
Dosah (m):
2,55
Obsluha strojů
Stupeň krytí:
IP67
Manipulace s materiálem
500
Foundry Plus 2
Obsluha ohraň. lisu
Provedení:
Bodové svařování
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,08
Na podlahu
Broušení/Leštění
Balení/Paletizace
IRB 7600-400/2,55
Aplikace
Montáž
Nosnost (kg):
400
Čištění odlitků
Dosah (m):
2,55
Obsluha strojů
Stupeň krytí:
IP67
Manipulace s materiálem
Foundry Plus 2
Obsluha ohraň. lisu
Provedení:
Bodové svařování
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,19
Na podlahu
Broušení/Leštění
Balení/Paletizace
IRB 7600-340/2,8
Aplikace
Montáž
Nosnost (kg):
Čištění odlitků
Dosah (m):
2,8
Obsluha strojů
Stupeň krytí:
IP67
Manipulace s materiálem
340
Foundry Plus 2
Obsluha ohraň. lisu
Provedení:
Bodové svařování
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,27
Na podlahu
Broušení/Leštění
Balení/Paletizace
IRB 7600-325/3,1
Aplikace
Montáž
Nosnost (kg):
Čištění odlitků
Dosah (m):
3,1
Obsluha strojů
Stupeň krytí:
IP67
Manipulace s materiálem
325
Foundry Plus 2
Obsluha ohraň. lisu
Provedení:
Bodové svařování
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,10
Na podlahu
Broušení/Leštění
Balení/Paletizace
IRB 7600-150/3,50
Aplikace
Montáž
Nosnost (kg):
Čištění odlitků
Dosah (m):
3,50
Obsluha strojů
Stupeň krytí:
IP67
Manipulace s materiálem
150
Foundry Plus 2
Obsluha ohraň. lisu
Provedení:
Bodové svařování
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,19
Na podlahu
Broušení/Leštění
Balení/Paletizace
12_Robotika I Výrobní program
vyrobni_program CZ 2012.indd 12
5/31/12 1:18 PM
IRB 360
Aplikace
Montáž
IRB 360-1/800
Nosnost (kg):
1
Manipulace s materiálem
Pracovní rozsah (ø mm): 800
Balení
Stupeň krytí:
Standard IP56
Picking (přenášení
Omyvatelný/omyvatelný nerez IP69K
drobných výrobků)
Clean room/clean room nerez IP54
Clean room ISO class 5 - 7
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,04
Aplikace
Montáž
IRB 360-1/1130
Nosnost (kg):
1
Manipulace s materiálem
Pracovní rozsah (ø mm): 1130
Balení
Stupeň krytí:
Standard IP56
Picking (přenášení
Omyvatelný/omyvatelný nerez IP69K
drobných výrobků)
Clean room/clean room nerez IP54
Clean room ISO class 5 - 7
záleží na konfiguraci ramene
certifikováno dle IPA
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,09
Aplikace
Montáž
IRB 360-3/1130
Nosnost (kg):
3
Manipulace s materiálem
Pracovní rozsah (ø mm): 1130
Balení
Stupeň krytí:
Standard IP56
Picking (přenášení
Omyvatelný/omyvatelný nerez IP69K
drobných výrobků)
Clean room/clean room nerez IP54
Clean room ISO class 5 - 7
záleží na konfiguraci ramene
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,06
Aplikace
Montáž
IRB 360-1/1600
Nosnost (kg):
1
Manipulace s materiálem
Pracovní rozsah (ø mm): 1600
Balení
Stupeň krytí:
Standard IP56
Picking (přenášení
Omyvatelný/omyvatelný nerez IP69K
drobných výrobků)
Clean room/clean room nerez IP54
Clean room ISO class 5 - 7
záleží na konfiguraci ramene
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,04
Stupeň krytí
ABB používá klasifikace dle IP, aby zajistilo, že si vyberete ten správný robot pro Váš úkol. Jasně definovaný standard pomůže uživatelům zajistit bezpečnost
pracoviště, správné vyhodnocení životnosti zařízení a vysokou produktivitu vložené investice. Roboty jsou často nasazeny v drsném prostředí s vysokými nároky
na jejich schopnost odolat průniku škodlivých částic do jejich konstrukce. IP je zkratka pro Ingress Protection (ochrana pro vniknutí) a skládá se z číselných kódů,
které ukazují, do jaké míry je robot chráněn proti vniknutí pevných částic, prachu nebo vody do jejich konstrukce. První číslo určuje úroveň ochrany proti pevným
částicím nebo prachu, druhé ochranu proti vodě. Čím vyšší číslo, tím vyšší ochrana. Pro další informace navštivte http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code
Další stupně ochrany: Pro specifické aplikace ABB používá další stupně ochrany zaměřené na konkrétní prostředí a podmínky, kterým je robot vystaven.
Foundry Plus 2 – drsné prostředí, robot je vystaven chladicím kapalinám, mazivům a kovovým částicím. Typickými aplikacemi je nasazení u licích strojů a čištění.
Foundry Prime 2 – pro velmi drsné prostředí, robot je vystaven kapalinám na bázi rozpouštědel a detergentů a jejich přímého působení pod tlakem.
Typickými aplikacemi je mytí/čištění odlitků nebo opracovaných dílů vodním paprskem.
Chip protection – zajišťuje, aby se kovové třísky během opracování neusazovaly na těle robotu. Typickými aplikacemi je odstraňování otřepů, řezání a frézování.
Clean room – mezinárodní norma, zajišťuje, že robot nebo komponenty nekontaminuje nezakryté nebo citlivé výrobky, které se vyrábí v čistých prostorech.
Wash-down a Stainless cash-down – ochrana umožňující čištění robotů pracujících ve styku s nezakrytými potravinami.
V konstrukci jsou použity speciální těsnění, hladké povrchy a materiály odolávající agresivním čisticím prostředkům.
Výrobní program I Robotika_13
vyrobni_program CZ 2012.indd 13
5/31/12 1:18 PM
Řídicí systémy
RobotWare
RobotWare je název softwaru, který je součástí řídicího systému IRC5. Tento software byl vyvinut tak, aby uživatelům umožnil větší produktivitu
a zároveň snížil pořizovací a provozní náklady ABB robotu. Srdcem tohoto mocného a konfigurovatelného softwaru je RAPID, ABB programovací
jazyk. RAPID je vysoce flexibilní a silný nástroj určený k vytváření správně strukturovaných robotizovaných řešení pro různé aplikace ve všech
odvětvích průmyslu. Kromě toho RobotWare zajišťuje optimální výkon prostřednictvím zdokonalené pohybové technologie, která nabízí nejpřesnější
dodržení trajektorie a nejkratší čas cyklu na trhu. Kromě těchto základních funkcí RobotWare poskytuje velké množství nadstandardních možností
pro zvláštní úkoly, např. komplexní podporu pro mnoho různých procesních aplikací (svařování, vypěňování, obsluha lisů atd.) a také širokou nabídku
sběrnic pro ovládání.
SafeMove
SafeMove navazuje na nejnovější vývoj v bezpečnosti robotizovaných pracovišť a modernizaci bezpečnostních
předpisů (ISO10218). Zajišťuje sledování pohybů robotu s ohledem na jeho bezpečnost, pokrývá komplexní pozici
zón, omezení rychlosti, přesnost pozice, orientace nástroje atd. Pokud dojde k narušení bezpečnosti, SafeMove
spustí nouzové zastavení anebo vyšle signál nadřízenému PLC ve zlomku vteřiny.
S SafeMove je možno omezit velikost pracovního prostoru, čímž šetří cennou podlahovou plochu. Zároveň tak
umožňuje vytvářet aplikace s vysokou hustotou zařízení a zároveň v blízkosti operátora bez toho, aby došlo
k narušení bezpečnosti. Pro část aplikací je možno využít Electronic Position Switch, protože je postaven
na stejném principu jako SafeMove, ale s omezením sledování společných zón.
MultiMove
MultiMove je koncept postavený na bázi řídicího systému IRC5, který umožňuje ovládat až 4 roboty nebo celkem
36 os z jednoho jediného kontroléru. Díky tomuto sofistikovanému řešení je možno také kombinovat roboty různých
velikostí na jednom pracovišti. Společné workobjekty mohou být sdíleny mezi roboty, což umožňuje pracovat
ve společném souřadném systému.
Díky tomuto je možno pracovat na aplikacích, které dříve nebyly možné, jako například společná a současná práce
několika robotů na jednom objektu, který je současně polohován na víceosém polohovadlu. Výhodou je pak menší
podlahová plocha pracoviště, rychlejší čas cyklu a vynikající výsledky z pohledu kvality. Chcete-li vidět MultiMove
v akci, hledejte na internetu „Fanta Can Challenge“
Integrované AC500 PLC
V návaznosti na standard ABB PLC AC500, poskytuje integrované PLC výkonnou a rozšířitelnou platformu vhodnou
pro širokou škálu automatizačních úloh například od jednoduchých – kontrolu chapadel, až po složitější, kdy PLC
pracuje jako nadřízený systém pro celou výrobní buňku.
Pro zjednodušení programování je vložena kostra softwaru, díky které není nutno nastavovat strukturu komunikace
mezi řídicím systémem robotu a PLC. Tento software obsahuje uživatelsky příjemný interaktivní displej na ovládací
a zobrazovací jednotce robotu – FlexPendantu.
IRC5 Compact kontrolér
Rozměry: V x Š x H
258 x 450 x 565 mm
El. připojení
220-230 V, 50-60 Hz, jednofázový
Krytí
IP20
Podporované modely
IRB 120, IRB 140, IRB 260, IRB 360, IRB 1600
Rozměry: V x Š x H
970 x 725 x 710 mm
El. připojení
200–600 V, 50–60 Hz
Krytí
IP54 (zadní strana IP33)
Podporované modely
Všechny roboty
IRC5 Standardní skříň kontroléru
14_Robotika I Výrobní program
vyrobni_program CZ 2012.indd 14
5/31/12 1:18 PM
IRC5 Dvojitá skříň kontroléru (pro budoucí rozšíření)
Rozměry: V x Š x H
El. připojení
200–600 V, 50–60 Hz
Krytí
IP54 (zadní strana IP33)
Podporované modely
Všechny roboty kromě IRB 120
IRC5 Kontrolér pro montáž do rozvaděče
Rozměry: V x Š x H
FlexPendant
375 x 498 x 271 mm
El. připojení
200–600 V, 50–60 Hz
Krytí
IP20
Podporované modely
IRB 140, IRB 260, IRB 360, IRB 1600
FlexPendant
Modul pro externí procesy
Rozměry: V x Š x H
FlexPendant
1370 x 725 x 710 mm
720 x 725 x 710 mm (malý)
970 x 725 x 710 mm (velký)
El. připojení
Prázdná skříň
Krytí
IP54 (zadní strana IP33)
IRC5P Kontrolér pro lakovací roboty
Rozměry: V x Š x H
El. připojení
200-600 V, 50-60 Hz
Krytí
IP54
Podporované modely
Všechny lakovací roboty
FlexPendant
FlexPendant ovladač
Rozměry
FlexPendant
1450 x 725 x 710 mm
6,5“ dotyková obrazovka / 1,0 kg
Krytí
IP 54
Podporované modely
Ne pro lakovací roboty
FlexPaint Pendant
FlexPaint Pendant ovladač
Krytí
IP54, i do prostředí Ex
Podporované modely
Všechny lakovací roboty
Výrobní program I Robotika_15
vyrobni_program CZ 2012.indd 15
5/31/12 1:18 PM
Pojezdy pro roboty
RTT
RTT
Model robota
Rychlost
Volitelné krytí
Provedení
Délka pojezdu
Zrychlení
IRB 1600
1,06 m/s
Standard
Montáž na podlahu
1,7–11,7m
1,5m/s2
(v krocích po 1 m)
(MarathonPack)
IRB 2400
2,5m/s2
(bobin)
IRBT
IRBT 4004
Model robota
Rychlost
Volitelné krytí
Provedení
Délka pojezdu
Zrychlení
IRB 4400-60
2,0 m/s
Foundry, IP65
Montáž na podlahu
1,9–19,9m
2,5m/s2
IRB 4600
IRBT 6004
(v krocích po 1 m)
Model robota
Rychlost
Volitelné krytí
Provedení
Délka pojezdu
Zrychlení
IRB 6620
1,6 m/s
Foundry, IP65
Montáž na podlahu
1,7–19,7m
2,0m/s2
IRB 6640
(v krocích po 1 m)
IRB 6650S
IRBT 7004
Model robota
Rychlost
Volitelné krytí
Provedení
Délka pojezdu
Zrychlení
IRB 7600
1,2 m/s
Foundry, IP65
Montáž na podlahu
1,7–19,7m
1,8m/s2
(v krocích po 1 m)
FlexTrack
IRT501-66
IRT501-66R
IRT501-90
Model robota
Určeno pro přepravu materiálu
Maximální rychlost (m/s)
2,0
a zařízení
Nosnost (kg)
900
Délka pojezdu (m)
25
Zrychlení (m/s 2)
2
Určeno pro přepravu materiálu
Maximální rychlost (m/s)
1,5
a zařízení
Nosnost (kg)
2000
Délka pojezdu (m)
1–25
Zrychlení (m/s 2)
1,2
Určeno pro přepravu materiálu
Maximální rychlost (m/s)
1,5
a zařízení
Nosnost (kg)
2000
Model robota
Model robota
Délka pojezdu (m)
1–25
Zrychlení (m/s )
1,2
Určeno pro přepravu materiálu
Maximální rychlost (m/s)
1,2
a zařízení
Nosnost (kg)
2950
Délka pojezdu (m)
1–25
Zrychlení (m/s 2)
1
2
IRT501-90R
Model robota
16_Robotika I Výrobní program
vyrobni_program CZ 2012.indd 16
5/31/12 1:18 PM
Manipulace a bodové svařování
Skříň kontroléru pro bodové svařování
Skříň pro bodové svařování
Skříň kontroléru určená pro procesní technologie bodového svařování, včetně welding timer.
Skříň kontroléru umožňuje vestavbu různého procesního vybavení:
• AC nebo MFDC svařovacích technologií
• Svařovací kleště nesené robotem anebo stacionární
• Svařovačí kleště ovládané pneumaticky anebo servomotorem
Jednotka pro vodu a vzduch
Jednotka pro vodu a vzduch
Plně integrovaná jednotka vody a vzduchu pro bodové svařování.
Tyto jednotky podporují různé procesní vybavení:
• Svařovací kleště nesené robotem anebo stacionární
• Svařovací kleště ovládané pneumaticky anebo servomotorem
Manipulace s materiálem
Manipulace s materiálem
Pro podporu rozmanitých požadavků výroby byly vyvinuty rozličné druhy vystrojení robotů pro manipulaci s materiálem.
Společné vlastnosti:
• Podpora analogových signálů a běžných komunikačních sběrnic
• Snadná oprava a údržba včetně zajištění náhradních dílů
• Dobře dokumentované řešení obsahující školicí materiály, schéma zapojení a CAD modely
Integrovaný:
Vybavení robotu plně integrované v horním rameni robotu. Toto řešení umožňuje použití v produkčních systémech
s mnoha různými výrobky vyráběnými souběžně, plnou schopnost Off-Line simulace a skvělou ochranu kabelových svazků.
Vystrojení robotu nevyžaduje dodatečné seřizovaní.
Externí se stahovacím ramenem:
Externí vybavení robotu se stahovacím ramenem, které udržuje kabely ve správné poloze vzhledem k zápěstí.
Omezené dodatečné seřizování vystrojení robotu je nutné.
Externí:
Externí vybavení robotu je určené výrobám s menšími požadavky na flexibilitu a je zaměřené na základní požadavky
robotem ovládaných nástrojů. Nutné individuální seřizování vystrojení robotu.
Bodové svařování
Bodové svařování
Pro podporu rozmanitých požadavků výroby byly vyvinuty rozličné druhy vystrojení robotů pro bodové svařování
anebo kombinaci bodové svařování - manipulace s materiálem.
Společné vlastnosti:
• Podpora analogových signálů a běžných komunikačních sběrnic
• Podporuje potřeby pneumatických anebo servo svařovacích kleští
• Podpora AC anebo MFDC svařovací aplikace
• Snadná oprava a údržba včetně zajištění náhradních dílů
• Dobře dokumentované řešení obsahující školicí materiály, schéma zapojení a CAD modely
Integrovaný:
Vybavení robotu plně integrované v horním rameni robotu. Toto řešení umožňuje použití ve výrobních systémech
s mnoha různými výrobky vyráběnými souběžně, plnou schopnost Off-Line simulace a skvělou ochranu kabelových vedení.
Vybavení robotu nevyžaduje dodatečné seřizovaní.
Externí se stahovacím ramenem:
Externí vybavení robotu se stahovacím ramenem, které udržuje kabely ve správné poloze vzhledem k zápěstí.
Omezené dodatečné seřizování vystrojení robotu je nutné.
Externí:
Externí vybavení robotu je určené výrobám s menšími požadavky na flexibilitu a je zaměřené na základní požadavky
robotem ovládaných nástrojů. Nutné individuální seřizování vystrojení robotu.
Výrobní program I Robotika_17
vyrobni_program CZ 2012.indd 17
5/31/12 1:18 PM
Lakovací roboty
IRB 52
IRB 52
Aplikace
Lakování
Nosnost (kg):
7
Dosah (m):
1,2–1,45
Stupeň krytí:
IP67, Ex
Specifikace:
Montáž na podlahu
Montáž na zeď
Montáž na šikmou rovinu
Možno zavěsit
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,15
IRB 580
IRB 580-12/16, 1220 mm
Aplikace
Lakování
Nosnost (kg):
10
Dosah (m):
2,2
Stupeň krytí:
IP67, Ex
Specifikace:
Montáž na podlahu
Možno zavěsit
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,15
IRB 580-12/16, 1620 mm
Aplikace
Lakování
Nosnost (kg):
10
Dosah (m):
2,6
Stupeň krytí:
IP67, Ex
Specifikace:
Montáž na podlahu
Možno zavěsit
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,3
IRB 580-13/14, 1220-1620 mm
Aplikace
Lakování
Nosnost (kg):
10
Dosah (m):
2,2-19
Stupeň krytí:
IP67, Ex
Specifikace:
Pojezd zabudován do zdi
Pojezd instalován v lakovacím boxu
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,3
IRB 5400
IRB 5400-12 Slim arm
Aplikace
Lakování
Nosnost (kg):
25
Dosah (m):
3,1
Stupeň krytí:
IP67, Ex
Specifikace:
Montáž na podlahu
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,15
IRB 5400-13/14 Slim arm
Aplikace
Lakování
Nosnost (kg):
25
Dosah (m):
3,1–20
Stupeň krytí:
IP67, Ex
Specifikace:
Pojezd zabudován do zdi
Pojezd instalován v lakovacím boxu
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,15
18_Robotika I Výrobní program
vyrobni_program CZ 2012.indd 18
5/31/12 1:18 PM
Aplikace
Lakování
IRB 5400-22 Process arm
Nosnost (kg):
25
Dosah (m):
3,1
Stupeň krytí:
IP67, Ex
Specifikace:
Montáž na podlahu
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,15
Aplikace
Lakování
IRB 5400-23/24 Process arm
Nosnost (kg):
25
Dosah (m):
3,1–20
Stupeň krytí:
IP67, Ex
Specifikace:
Pojezd zabudován do zdi
Pojezd instalován v lakovacím boxu
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,15
IRB 5500
Aplikace
Lakování
IRB 5500
Nosnost (kg):
13
Dosah (m):
3–5,8
Stupeň krytí:
IP67, Ex
Specifikace:
Montáž na zeď - osa 1 “horizontálně”
Montáž na zeď - osa 1 “vertikálně”
Možnost ohnutí vzad na ose 3
(může být omezena vedeními na rameni robotu)
Opakovatelná přesnost (RP) (mm): 0,15
Výrobní program I Robotika_19
vyrobni_program CZ 2012.indd 19
5/31/12 1:19 PM
Aplikační vybavení – lakování
Vybavení lakovacích robotů
ABB je celosvětovým technologickým leaderem v oblasti robotizovaného lakování.
V řízení robotu je zakomponováno i ovládání veškeré stříkací technologie, tudíž
kinematika robotu tvoří s technologií jeden celek.
To umožňuje dosáhnout naprosto precizního nástřiku při minimalizaci programovacích prací.
Velmi významným faktorem je i výsledná úspora na straně barev, nižší množství emisí
a vysoce stálá kvalita finálního povrchu.
Lakovací pistole
Lakovací pistole
Aplikace
Lakování
Informace
Speciální pistole různých typů vyvinuté pro automatické lakování s roboty.
Lakovací pistole vlastní výroby nebo od dodavatelských firem.
Lakovací pistole s adaptérem a snímačem otevření jehly
Lakovací pistole s adaptérem
a snímačem otevření jehly
Aplikace
Informace
Lakování
Pistole včetně různých adaptérů pro průchod medií robotem a držákem pistolí.
Může být dodáno se senzorem otevření jehly resp. s adaptérem pro více pistolí
na jednom robotu.
Lakovací prášková pistole
Lakovací prášková pistole
Aplikace
Informace
Lakování
Pistole pro nanášení prášků elektrostatickou metodou
s velkým výkonem aplikace prášku.
Miniaturní rotační aplikátory
Miniaturní rotační aplikátory
Aplikace
Lakování
Informace
Speciální miniaturní rotační atomizéry pro lakování bez použití elektrostatiky typ
„Robobel021 Mini“ s průtokem barvy od 100 do 400ccm/min. Vhodný pro barvy na
vodní i organické bázi. Je dosažitelná velmi malá stopa paprsku vedoucí k úsporám
barev při lakování úzkých vzorů.
CBS Atomizéry
CBS Atomizéry
Aplikace
Informace
Lakování
Cartridge Bell System (CBS) společnosti ABB je optimálním řešením pro úsporu barev
(ředitelných vodou i klasickým ředidlem). Změna barvy se provádí výměnou lakovací
kazety (cartridge), což vede k téměř nulovým ztrátám barvy. K dispozici je i verze
s možností proplachování (pro úsporu nákladů a prostoru).
Klíčové funkce: Metabell pro lakování, Pattern control pro vyšší efektivnost
a High Flow capacity pro roboty s vysokou akcelerací.
Robobel Atomizéry
Robobel Atomizéry
Aplikace
Informace
Lakování
Skupina Robobel atomizérů ABB zahrnuje vysoce efektivní a účinné rotační atomizéry
pro barvy s ředidlem.Výsledkem je vysoce kvalitní povrch po lakování a vysoká efektivita
Vaší práce. Do této skupiny patří populární atomizér 925/926, dále pak nový atomizér
951 s funkcí pattern control a také nový RB 1000 – vysoce účinný atomizér s kapacitou
až 1000 cc/min.
20_Robotika I Výrobní program
vyrobni_program CZ 2012.indd 20
5/31/12 1:19 PM
Pozicionéry
IRBP L
Manipulační hmotnost (kg)
300
Max. průměr (mm)
ø 1600
Max. délka (mm)
IRBP 300 L
4000
Manipulační hmotnost (kg)
Max. průměr (mm)
Max. délka (mm)
600
ø 1600
4000
Manipulační hmotnost (kg)
Max. průměr (mm)
Max. délka (mm)
1000
ø 1600
4000
Manipulační hmotnost (kg)
Max. průměr (mm)
Max. délka (mm)
2000
ø 1600
4000
Manipulační hmotnost (kg)
Max. průměr (mm)
Max. délka (mm)
5000
ø 1600
5000
Manipulační hmotnost (kg)
Max. průměr (mm)
Max. délka (mm)
500 (na obou stranách)
–
–
Manipulační hmotnost (kg)
Max. průměr (mm)
Max. délka (mm)
1000 (na obou stranách)
–
–
IRBP 600 L
IRBP 1000 L
IRBP 2000 L
IRBP 5000 L
IRBP C
IRBP 500 C
IRBP 1000 C
IRBP R
Manipulační hmotnost (kg)
Max. průměr (mm)
Max. délka (mm)
300 (na obou stranách)
ø 1000
1600
Manipulační hmotnost (kg)
Max. průměr (mm)
Max. délka (mm)
600 (na obou stranách)
ø 1200
2000
IRBP 300 R
IRBP 600 R
Výrobní program I Robotika_21
vyrobni_program CZ 2012.indd 21
5/31/12 1:19 PM
Pozicionéry
IRBP 1000 R
Manipulační hmotnost (kg)
Max. průměr (mm)
Max. délka (mm)
1000 (na obou stranách)
ø 1200
2000
Manipulační hmotnost (kg)
Max. průměr (mm)
Max. délka (mm)
300 (na obou stranách)
ø 1200
4000
Manipulační hmotnost (kg)
Max. průměr (mm)
Max. délka (mm)
600 (na obou stranách)
ø 1400
4000
Manipulační hmotnost (kg)
Max. průměr (mm)
Max. délka (mm)
1000 (na obou stranách)
ø 1400
4000
Manipulační hmotnost (kg)
Max. průměr (mm)
Max. délka (mm)
250
ø 1000
900
Manipulační hmotnost (kg)
Max. průměr (mm)
Max. délka (mm)
500
ø 1450
950
Manipulační hmotnost (kg)
Max. průměr (mm)
Max. délka (mm)
750
ø 1450
950
Manipulační hmotnost (kg)
Max. průměr (mm)
Max. délka (mm)
250 (na obou stranách)
ø 1000
900
IRBP K
IRBP 300 K
IRBP 600 K
IRBP 1000 K
IRBP A
IRBP 250 A
IRBP 500 A
IRBP 750 A
IRBP B
IRBP 250 B
22_Robotika I Výrobní program
vyrobni_program CZ 2012.indd 22
5/31/12 1:19 PM
Manipulační hmotnost (kg)
Max. průměr (mm)
ø 1450
500 (na obou stranách)
Max. délka (mm)
IRB P 500 B
1000
Manipulační hmotnost (kg)
Max. průměr (mm)
Max. délka (mm)
750 (na obou stranách)
ø 1450
1000
Manipulační hmotnost (kg)
Max. průměr (mm)
Max. délka (mm)
300 (na obou stranách)
ø 1000
1600
Manipulační hmotnost (kg)
Max. průměr (mm)
Max. délka (mm)
600 (na obou stranách)
ø 1200
2000
IRBP 750 B
IRBP D
IRBP 300 D
IRBP 600 D
Rotary unit MTD
Produkt/MTD
Max. nosnost
Max. trvalý osový moment
Max. klopný moment
MTD 250
300 kg
350 Nm
650 Nm
MTD 500
600 kg
650 Nm
3300 Nm
MTD 750
1000 kg
900 Nm
5000 Nm
MTD 2000
2000 kg
3800 Nm
15000 Nm
MTD 5000
5000 kg
9000 Nm
60000 Nm
Rotary unit MTD
Výrobní program I Robotika_23
vyrobni_program CZ 2012.indd 23
5/31/12 1:19 PM
Aplikační vybavení – svařování
Bodovací kleště
Bodovací kleště “X”
Typ
X kleště
Délka ramena (mm) 227–977
Zdroj
MFDC nebo AC
Váha (kg)
100–150
Max. zdvih (mm)
255
Vlastnosti
Stejná kostra pro verzi X i C
Max. síla (daN)
757
(pouze výměna čelisti)
Bodovací kleště “C”
Typ
C kleště
Délka ramena (mm) 0-250
Zdroj
MFDC nebo AC
Váha (kg)
100–150
Max. zdvih (mm)
255
Vlastnosti
Stejná kostra pro verzi X i C
Max. síla (daN)
757
(pouze výměna čelisti)
AWC/WeldGuide
AWC
Adaptivní korekce trajektorie sváru na základě dat měřených během svařovacího procesu.
Použítí pro díly, které mají vysoké tolerance a pro korekci tepelných deformací materiálu.
AWC je integrován v řídícím systému robotu.
Vyhledávání svárů SmarTac
SmarTac
Rychlost vyhledávání
Doba vyhledávání jednoho kontrolního bodu
Přesnost
20–50 mm/s
2–6 sec
+0,25 mm
(v závislosti
(v závislosti na složitosti dílu)
(s rychlostí vyhledávání 20 mm/s)
na požadované přesnosti)
Motorové jednotky MU
Motorové jednotky MU
Produkt
Jmenovitá rychlost
Jmenovitý kroutící moment
MU 10
3300 rpm
1,5 Nm
MU 20
3300 rpm
6,8 Nm
MU 30
3300 rpm
19 Nm
24_Robotika I Výrobní program
vyrobni_program CZ 2012.indd 24
5/31/12 1:19 PM
TSC Torch Service Center
TSC Torch Service Center
Jednotka pro čištění hořáku TC 96 (kompletní čištění frézou)
Systém pro automatické měření a kalibraci TCP (Tool Centre Point)
Střihač drátu (max. průměr drátu je 1,6 mm, ocel a hliník)
Spínač základní (home) pozice robotu je možno umístit na nastavitelný stojan (volitelné)
Ošetření separační kapalinou
Bull’s Eye
Bull’s Eye
„Bull’s Eye“ – součást TSC (servisní stanice hořáku) výrazně zvyšuje produktivitu, opakovatelnou přesnost a kvalitu
svařovacího procesu. Bull’s Eye - patentovaná technologie ABB.
Proč používat Bull’s Eye? – přesnost programové dráhy svařovacího hořáku je ovlivňována určitými nepřesnostmi
měnícími se v čase (změny teploty, kolize, výměna průvlaku nebo hubice,…). Použitím Bull’s Eye odpadá manuální korekce,
obvykle prováděná operátorem. Ta je pomalá a vnáší do procesu svařování chyby.
Pomocí Bull’s Eye je kontrolován jak TCP (TCP = referenční bod, kde se drát dotýká svařovaného materiálu),
tak i orientace hořáku. Při kontrole je měřena jak hubice pro ověření orientace hořáku tak i drát pro zjištění osy hořáku.
Tyto hodnoty jsou automaticky uloženy a zpracovány v řídící jednotce robota.
Jak pracuje Bull’s Eye? – Drát je automaticky vysunut, drát i hubice protíná světelný paprsek s různou orientací,
pokud je chyba <0,4 mm výroba pokračuje, pokud je chyba >0,4mm a <5 mm je vyvolána automatická aktualizační
rutina TCP, pokud je chyba >5 mm operátor je požádán o ruční narovnání nástroje.
Automatickou kontrolu je možno programově vyvolat vždy po definovaném počtu cyklů, po kolizi, v čase přestávek
nebo obsluhou – manuálně tlačítkem.
AristoMig
Rozsah napětí
8–60 V
Rozsah proudu
Přípustné zatížení MIG/MAG
Procesní metody MIG/MAG
16–500 A
60 % cyklu: 500Aw /40V
Short arc, Spray arc
100 % cyklu: 400A/36V
Rapid arc, Pulse arc
AristoMig 5000i
Výrobní program I Robotika_25
vyrobni_program CZ 2012.indd 25
5/31/12 1:19 PM
Aplikační vybavení
Paletizace
ABB rozšířilo svou nabídku o standardní chapadla.
Výhodou je jejich prověřená konstrukce a možnost jejich objednání jako standardní dodávka k robotu.
Drapákové chapadlo
Počet přenášených Max. hmotnost
produktů
břemene
Váha
chapadla
Rozestup
prstu
Rozměry pytle
(DxŠxV)
1
60 kg
80 mm
(300-750)x(250-450)x(120-250)mm
Počet přenášených Max. hmotnost
produktů
břemene
Váha
chapadla
Verze
Rozměry kartonu
(DxŠxV)
1-2
40 kg
45 kg
1-zone
(200-650)x(200-500)x(150-330)mm
1-5
60 kg
80 kg
2-zone
(200-1200)x(200-500)x(150-330)mm
Počet přenášených Max. hmotnost
produktů
břemene
Váha
chapadla
Počet zón
Rozměry kartonu
(DxŠxV)
1-5
75 kg
10
max 1200x500x300 mm
50 kg
Hlavní aplikace: paletizace pytlů
Chapadlo s paralelními čelistmi
Hlavní aplikace: paletizace kartonů
Přísavkové chapadlo
40 kg
min 240x240x100 mm
Hlavní aplikace: paletizace kartonů
Umožňuje přenos palet: GMA/AUS/EUR/ISO
RobotStudio
Palletizing PowerPack
PC program, který umožňuje uživatelům konfigurovat a simulovat paletizační pracoviště a následně off-line
programovat roboty s ABB standardními chapadly i s minimální znalostí programování.
Použití ABB průmyslových robotů, standardních chapadel a RobotStudio Palletizing PowerPacku dokáže zásadním
způsobem zkrátit čas nutný pro přípravu pracoviště a tím i snížit pořizovací náklady.
26_Robotika I Výrobní program
vyrobni_program CZ 2012.indd 26
5/31/12 1:19 PM
Lisování plechů
7-osý robot – IRB 6660RX
Hlavní aplikace
Lisování plechů
Nosnost (kg)
75/65
Manipulace s materiálem
Dosah (m)
3,1 + 1,3/1,45
Obsluha strojů
7 osa otočná
vyložení 6-7 osy: 1,3/1,45 m
Výška: 70 mm
7-osý robot – IRB 7660FX
Hlavní aplikace
Lisování plechů
Nosnost (kg)
100
Manipulace s materiálem
Dosah (m)
3,1 + 1,8
Obsluha strojů
7 osa lineární
zdvih: +/- 1,8 m
Max. rychlost: 5 m/s
Max. zrychlení: 18 m/s2
Výška: 120 mm
Robot
Rozměr (mm)
Délka (mm)
Hlavní nosník
76
500–2150
Příčné trubky
38
500–1500
Chapadlo pro manipulaci
s plechy
Lehké, robustní, tuhé a modulární, může být přizpůsobeno na různé rozměry.
Pro vakuové aplikace stejně jako pro mechanické čelisti a příslušenství.
Výrobní program I Robotika_27
vyrobni_program CZ 2012.indd 27
5/31/12 1:19 PM
Funkční sady
Fuknční sady
Kontrola přítlaku pro robotické
obráběcí aplikace (ForceControl)
Umožňuje snadné učení a automatické určení dráhy u složitých povrchů a hran, což je neocenitelné
u dokončovacích operací jako jsou leštění, odhrotování, broušení apod. Kontrola přítlaku během zpracování
dílu nahrazuje tradiční způsob definování dráhy a rychlosti robotu, což znamená více „citlivosti“, zvýšení kvality
výroby a lepší výsledky procesu. Pro různé modely ABB robotů jsou dostupné vhodné funkční sady.
FlexFinishing Cell
kompletní obráběcí buňka
Řešení na klíč – kompletní sada, která obsahuje standardní a ověřenou robotizovanou buňku a možnost
naprogramovat tuto buňku pro různé nástroje, komponenty a operace. Snadná instalace a integrace.
Obsahuje ForceControl technologii – kontrolu přítlaku pro robotické obráběcí aplikace malých a středních dílů.
TrueView™
kamerově navádění robotu
Kamerový systém navržený pro kontrolu, dohled a navádění ABB robotu. Velmi jednoduchá obsluha
a ovládání. TrueView funkční sada obsahuje kompletní řešení pro 2D, 2,5D a 3D aplikace. Patentovaná
technologie jedné kamery a šesti stupňů volností umožňují definovat polohu a umístění
objektu bez dodatečných laserových senzorů a specializovaného hardwaru. TrueView funkční sada zahrnuje
analogově řízená LED svítidla, optiku, robo-flex kabeláž, vstupy pro kameru a svítidla, silný „vision PC“
schopný obsluhovat více ABB robotů najednou a TrueView RAPID moduly pro snadnou integraci do programu
robotu. Jedinečný a snadno použitelný kalibrační proces umožňuje operátorům a technikům kalibrovat celý
vision systém z TrueView GUI, který běží na ABB FlexPendant ovladači - a to za méně než 5 minut. TrueView
poskytuje výrobcům nové možnosti v robotizaci procesů eliminující velké počty fixačních prvků a přesných
systémů.
PalletPack 460
PalletPack 460 je modulární funkční balíček pro paletizaci. Koncept je založený na průmyslových robotech
IRB 460, IRB 660 a IRB 760, paletizačních chapadlech FlexGripper a PalletWare.
Díky modulární stavbě je možno vytvořit řešení paletizace zboží na konci výrobního procesu s maximálně
dvěma vstupními a výstupními dopravníky, dokáže tedy obsluhovat až dvě linky najednou.
Součástí dodávky je robot s chapadlem, bezpečnostní PLC, grafické uživatelské rozhraní a nadřízené PLC
RobotStudio Pallezining PowerPack umožňuje nastavení systému a programování paletizačních úloh
i bez znalosti programování, což vede ke značným úsporám nákladů.
Paint Application Packages (PAP)
ABB „Paint Application Packages“ – funkční sety aplikační techniky pro rychlé uvedení do provozu během
spouštění projektu. Vše je již nachystáno k rychlé instalaci. Šetří se čas na seřízení a vše je doplněno kompletní
dokumentací. Uživatel však má stále volnost výběru mezi pistolí anebo zvonkem, volí si počet barev, výkon
pump apod.
28_Robotika I Výrobní program
vyrobni_program CZ 2012.indd 28
5/31/12 1:19 PM
Standardní svařovací buňky FlexArc
Jedná se o standardizovaná řešení s vysokou spolehlivostí,
krátkou dodací lhůtou, okamžitě připraveno k integraci
do Vaší výroby.
FlexArc® buňky přinášejí konkurenční výhody těm z vás,
kde kvalita výrobků, spolehlivost procesů a výrobní flexibilita
hrají rozhodující roli.
Jednotlivé komponenty jsou instalovány na společné platformě.
V buňce je integrováno množství výkonných softwarových
funkcí – to vše pro zvýšení Vašeho objemu výroby za jednotku
času a snadnou obsluhu.
Každá z FlexArc ® buněk je dostupná jako virtuální buňka
v RobotStudiu a může být použita pro simulace, off-line
programování, školení anebo optimalizace.
Volitelný typ robota: IRB 1600, IRB 1600ID, IRB 2600, IRB 2600ID, IRB 4600
IRBP B
250 B
250 B
Počet robotů:
1
Polohovadlo:
IRBP 250B
Užitečné zatížení:
250 kg
Rozměry stanice (D x Š x V) se světelnou závorou:
6701 x 2320 x 2500
Rozměry stanice (D x Š x V) s rolovacími dveřmi:
na vyžádání
500 B
500 B
Počet robotů:
1
Polohovadlo:
IRBP 500B
Užitečné zatížení:
500 kg
Rozměry stanice (D x Š x V) se světelnou závorou:
7700 x 4400 x 2500
Rozměry stanice (D x Š x V) s rolovacími dveřmi:
6870 x 4400 x 2500
750 B
750 B
Počet robotů:
1,2
Polohovadlo:
IRBP 750B
Užitečné zatížení:
750 kg
Rozměry stanice (D x Š x V) se světelnou závorou:
7700 x 4400 x 2500
Rozměry stanice (D x Š x V) s rolovacími dveřmi:
6870 x 4400 x 2500
IRBP C
500 C
500 C
Počet robotů:
1,2
Polohovadlo:
IRBP 500C
Užitečné zatížení:
500 kg
Rozměry stanice (D x Š x V) se světelnou závorou:
5300 x 3600 x 2500
Rozměry stanice (D x Š x V) s rolovacími dveřmi:
4000 x 3600 x 2500
1000 C
1000 C
Počet robotů:
1, 2
Polohovadlo:
IRBP 1000C
Užitečné zatížení:
1000 kg
Rozměry stanice (D x Š x V) se světelnou závorou:
6500 x 4400 x 2500
Rozměry stanice (D x Š x V) s rolovacími dveřmi:
5700 x 4400 x 2500
Výrobní program I Robotika_29
vyrobni_program CZ 2012.indd 29
5/31/12 1:19 PM
IRBP D
300 D
600 D
300 D
Počet robotů:
1
Polohovadlo:
IRBP 300D
Užitečné zatížení:
300 kg
Rozměry stanice (D x Š x V) se světelnou závorou:
6850 x 4270 x 2500
Rozměry stanice (D x Š x V) s rolovacími dveřmi:
na vyžádání
600 D
Počet robotů:
1
Polohovadlo:
IRBP 600D
Užitečné zatížení:
600 kg
Rozměry stanice (D x Š x V) se světelnou závorou:
7340 x 4590 x 2500
Rozměry stanice (D x Š x V) s rolovacími dveřmi:
na vyžádání
IRBP K
300 K
600 K
1000 K
1000 K
300 K
Počet robotů:
1, 2
Polohovadlo:
IRBP 300K
Užitečné zatížení:
300 kg
Rozměry stanice (D x Š x V) se světelnou závorou:
5500 x 4300 x 2500
Rozměry stanice (D x Š x V) s rolovacími dveřmi:
4300 x 4300 x 2500
600 K
Počet robotů:
1, 2
Polohovadlo:
IRBP 600K
Užitečné zatížení:
600 kg
Rozměry stanice (D x Š x V) se světelnou závorou:
6200–6500 x 4300–5300 x 2500–3200
Rozměry stanice (D x Š x V) s rolovacími dveřmi:
4800–5300 x 4300–5300 x 2500–3200
1000 K
Počet robotů:
1, 2
Polohovadlo:
IRBP 1000K
Užitečné zatížení:
1000 kg
Rozměry stanice (D x Š x V) se světelnou závorou:
6200–6500 x 4300–5300 x 2500–3200
Rozměry stanice (D x Š x V) s rolovacími dveřmi:
4800–5300 x 4300–5300 x 2500–3200
1000 K
Počet robotů:
3
Polohovadlo:
IRBP 1000K
Užitečné zatížení:
1000 kg
Rozměry stanice (D x Š x V) se světelnou závorou:
6200–6500 x 4300–5300 x 2500–3200
Rozměry stanice (D x Š x V) s rolovacími dveřmi:
4800–5300 x 4300–5300 x 2500–3200
30_Robotika I Výrobní program
vyrobni_program CZ 2012.indd 30
5/31/12 1:19 PM
IRBP R
300 R
300R
Počet robotů:
1, 2
Polohovadlo:
IRBP 300R
Užitečné zatížení:
300 kg
Rozměry stanice (D x Š x V) se světelnou závorou:
5300 x 3600 x 2500
Rozměry stanice (D x Š x V) s rolovacími dveřmi:
4000 x 3700 x 2500
600 R
600R
Počet robotů:
1, 2
Polohovadlo:
IRBP 600R
Užitečné zatížení:
600 kg
Rozměry stanice (D x Š x V) se světelnou závorou:
6500 x 4400 x 2500
Rozměry stanice (D x Š x V) s rolovacími dveřmi:
5700 x 4400 x 2500
1000 R
1000 R
Počet robotů:
1, 2
Polohovadlo:
IRBP 1000R
Užitečné zatížení:
1000 kg
Rozměry stanice (D x Š x V) se světelnou závorou:
6500 x 4400 x 2500
Rozměry stanice (D x Š x V) s rolovacími dveřmi:
5700 x 4400 x 2500
Součástí dodávky robotických pracovišť jsou svařovací zdroje včetně veškerého
příslušenství pro robotické svařování. Výrobce a typ svařovací technologie je
doporučen odborníky společnosti ABB s ohledem na preference zákazníka.
Každý projekt je posuzován individuálně.
Výrobní program I Robotika_31
vyrobni_program CZ 2012.indd 31
5/31/12 1:19 PM
Softwarové produkty
Software
RobotStudio®
RobotStudio je softwarový produkt, který zefektivňuje programování a softwarové úpravy.
Využívá sílu moderních personálních počítačů s cílem eliminovat manuální navádění robotu, zlepšit přesnost a nalézt optimální
řešení. V návrhovém stadiu projektu, RobotStudio umožňuje vizualizace a zhodnocení více alternativních řešení.
Ve stadiu plánování mohou být všechny přípravky, příslušenství a nástroje ověřeny v RobotStudiu předtím než jsou vyrobeny.
Toto snižuje riziko drahých oprav a umožňuje optimalizovat návrh pro největší možný výkon.
Programy robota mohou být připraveny a otestovány v RobotStudiu dříve než budou robot a ostatní zařízení nainstalované.
To výrazně zkracuje dobu instalace a urychluje start produkce. Čas programování se výrazně zkracuje i u aplikací,
kde je třeba sledovat povrch dílů tím, že se eliminuje zdlouhavé učení trajektorie.
Ve fázi uvedení do provozu může být RobotStudio použito k ladění na opravdovém robotu, umožňující technikům práci
se stejně mocným editorem a ladícím programem jaký byl použit Off-Line.
Po začátku produkce může být RobotStudio použito k vytvoření nebo modifikaci programů pro nové nebo změněné
díly s minimálním přerušením běžící výroby.
ArcWelding PowerPac™
ArcWelding PowerPac™ je nadstavbou RobotStudia, která umožňuje rychlé a snadné programování aplikací obloukového
svařování. ArcWelding PowerPac™ obsahuje VirtualArc, systém pro experty, který umožňuje stanovení parametrů procesu
nezbytných k dosažení požadovaných výsledků svařování.
ArcWelding PowerPac™ umožňuje snadné ověření, zda byl použit optimální úhel hubice, výsledkem je pak vyšší kvalita
sváru a kratší doba cyklu.
Painting PowerPac™
Painting PowerPac™ je nadstavbou RobotStudia o lakovací aplikaci. Tento nástroj zahrnuje komplexní
řešení programování lakovacích aplikací pro širokou škálu nástrojů a produktů. Painting PowerPac™ výrazně urychlí
Vaší práci při programování a simulaci lakovacích robotů s příslušenstvím. Díky intuitivnímu rozhraní a velkému množství
předdefinovaných aplikací umožňuje Painting PowerPac™ jednoduché vytváření a editaci lakovacích procesů. Instrukce
pro jednotlivé fáze lakování jsou automaticky převedeny do Vašeho programu a zadané trajektorie lakování jsou optimalizovány
pro nejlepší možný výsledek. Pozice robota jsou v průběhu procesu lakování vypočítávány automaticky tak, aby zrychlení
a zpomalení přispělo nejvyšší možnou měrou k efektivitě Vašeho výrobního procesu. Samotný proces lakování je možné
díky Painting PowerPac™ ověřit Off-Line a optimalizovat v návaznosti na zadané podmínky ještě před samotnou implementací
do robota.
Machining PowerPac™
Machining PowerPac™ je nadstavbou RobotStudia, která umožňuje vytvoření programu se stovkami trajektorií a tisícovkami
bodů pro aplikace frézování, broušení nebo leštění během několika jednoduchých kroků. Intuitivní průvodce provádí uživatele
vytvářením bodů na povrchu anebo okrajích importovaného CAD modelu. Šablony s parametry procesu pro obráběcí aplikace
používající pozice anebo kontrolu přítlaku ulehčují rychlé dosažení kvalitních výsledků.
Bending PowerPac™
Bending PowerPac™ je nadstavbou RobotStudia, která umožňuje uživatelům bez zkušeností s programováním využít sílu
tohoto softwaru a vytvořit program pro obsluhu ohraňovacích lisů.
Program provádí uživatele komplexním procesem hledání vhodného ohýbacího postupu a pomáhá vybrat nejlepší řešení.
Potenciální zóny interference mohou být detektovány dříve než je program aplikovaný do opravdového systému robota.
RobView
Pomocí RobView 5 jste schopni spravovat celou vaší lakovnu – a nezáleží na tom, zda-li je v ní instalován jeden, anebo
desítky robotů. Součástí je plná vizualizace a správa lakovacího procesu. Základní verze softwaru RobView 5 je již součástí
každého nově dodávaného robotu se systémem IRC5P. Nadto je k dispozici set plug-in modulů pro rozsáhlé instalace.
PickMaster 3 & PickMaster 5
PickMaster je software, sloužící k automatickému navádění robotů v odebíracích (picking) a paletizačních aplikacích.
Jedná se o aplikaci provozovanou na PC se silným a uživatelsky příjemným grafickým rozhraním. To vše umožňuje společnou
synchronizaci až 8 robotů z jednoho PC systému.
PickMaster 3 zahrnuje vyspělou podporu a integraci kamerových systémů, to vše spojeno s přesným sledováním jedoucích
dopravníků.
PickMaster 5 je skvělý pomocník pro paletizační aplikace. Zahrnuje příjemné uživatelské rozhraní (grafický dotykový display),
kde si obsluha bez problémů vytvoří nový paletizační program (nový výrobek, nová skladba).
32_Robotika I Výrobní program
vyrobni_program CZ 2012.indd 32
5/31/12 1:19 PM
Servisní služby
Podpora pro Vaše roboty a systémy
ABB Robotika nabízí široké spektrum servisních služeb,
které pomáhají našim zákazníkům realizovat i ty
nejnáročnější projekty a zároveň udržovat vysokou životnost
a produktivitu robotů ABB. Naše servisní služby jsou
dostupné jak malým firmám, tak i velkým výrobním
závodům, přičemž vždy klademe velký důraz na spokojenost
zákazníka. Náš servisní tým je efektivně rozmístěn po celém
území České republiky, a jsme tak blíž našim zákazníkům
v době, kdy nás potřebují.
Školení
Na základě akreditace od MŠMaT zajišťujeme školení v našem
školicím středisku v Praze, v Ostravě, nebo přímo u zákazníka.
V naší nabídce jsou jak standardizované certifikační kurzy, tak
i individuální kurzy, sestavené přímo na míru konkrétní aplikaci
či produktu. Pro lepší a přehlednější organizaci našich školení
využíváme webové rozhraní ABB UNIVERSITY, umožňující
snadnou evidenci uchazečů o školení, kurzy atd.
Servisní smlouvy
Jako možnost zajištění garance dostupnosti servisních služeb
nabízíme našim zákazníkům uzavření servisní smlouvy. Zákazník
si může vybrat z několika balíčků servisních služeb tak, aby
výsledná smlouva maximálně pokryla potřeby jeho společnosti.
Uzavřením servisní smlouvy se výrazně snižuje riziko výrobních
prostojů zařízení, a zvyšuje se tak jejich produktivita.
Optimalizace výroby
Na základě zkušeností našeho servisního a aplikačního týmu
můžeme zajistit optimalizaci výroby na robotizovaném pracovišti
za účelem prodloužení životnosti, zkrácení času cyklu a zvýšení
produktivity. Cílem je dosáhnout vyšší využitelnosti daného
zařízení, popřípadě snížení nákladů na jeho provoz či údržbu.
Audity robotizovaných zařízení
Zajišťujeme audity robotizovaných zařízení pro stanovení jejich
aktuálního stavu a případné stanovení plánu repase zařízení či
úpravy plánu údržby.
Certifikované repase robotů a náhradních dílů
V našem centru pro repase robotů v Ostravě zajišťujeme certifikované repase většiny robotů ABB používaných v ČR. Repase
zařízení má následující průběh: audit zařízení – specifikace dílů
potřebných k výměně – výměna standardních nebo auditem
zjištěných dílů – nalakování robotu. Zároveň je zde také možnost
repasování vybraných náhradních dílů (zápěstí robotu, ovládací
panely, motory).
Prodej náhradních dílů
Servisní středisko zajišťuje dodávky a prodej originálních
náhradních dílů dle požadavků zákazníka pro všechny vyráběné
produkty, stejně jako i pro produkty s již ukončenou výrobou
(zde platí omezená doba zajišťování náhradních dílů). Zároveň
zajišťuje poradenství při výběru náhradních dílů.
Možnosti HW a SW rozšíření
Pomocí speciálních SW nadstaveb usnadňujeme obsluhu
robotizovaného zařízení, případně zpřístupnění dalších
uživatelských funkcí. Za účelem zvýšení komfortu a životnosti
zajišťujeme dodávku a montáž speciálních HW nadstaveb jako
jsou například přídavná filtrační zařízení, USB čtečky a speciální
bezpečnostní karty.
Tvorba uživatelského SW
S ohledem na naše zkušenosti z předchozích aplikací můžeme
zákazníkovi doporučit vytvoření nejrůznějších uživatelských funkcí
jako je monitorování výroby či měření času cyklu. Zároveň jsme
schopni navrhnout a implementovat systémy vizualizace výroby
pro rychlý přehled, evidenci a případnou archivaci výrobních dat.
Výrobní program I Robotika_33
vyrobni_program CZ 2012.indd 33
5/31/12 1:19 PM
Celosvětový zákaznický servis
Dostupný v 53 zemích ve více než 100 lokalitách
Service Intelligence Unit
Part Support
Logistic Center
COMMISSIO
NIN
G
S
ES
AD
REMOTE SERVICE
ROBOT PR
O
G
RA
M
M
24/7 SUP
PO
R
N
RECO DITIONIN
G
MAINTENANC
E
ING
IN
A
R
RT
PO
UP
T
Certified Repair and
Reconditioning Center
T
G
IN
RE PARTS
SPA
UP
GR
Robot Life Cycle Services
Remote Servis
Na základě dlouholetého vývoje ABB Robotika nabízí
vzdálené monitorování a diagnostiku robotů. Všechny
informace, získané technologií Remote Servise, jsou v ABB
analyzovány a o aktuálním stavu je v případě jakýchkoliv
nestandardních situací zákazník informován. Zároveň
jedenkrát měsíčně zasíláme protokol o stavu robotu.
Díky tomuto zařízení může servis ABB Robotika mnohem
rychleji reagovat v případě poruchových stavů.
Preventivní údržba
Nabízíme preventivní údržbu robotů všech kategorií, která
přispívá k prodloužení životnosti a středního času mezi
poruchami robotů. Zároveň díky včasné diagnostice možných
poruch dochází ke snížení nákladů na provoz robotů.
Výstupem z preventivní údržby každého robotu je protokol
o jeho aktuálním stavu a případná doporučení pro výměnu
vybraných náhradních dílů.
Havarijní opravy
Provádění havarijních oprav probíhá na základě požadavků
zákazníků zejména prostřednictvím kontaktu se servisním
střediskem, případně na základě jakéhokoliv jiného kontaktu
s linkou technické podpory.
Linka technické podpory
ABB Robotika zajišťuje pro své zákazníky linku technické
podpory, která je dostupná v pracovních dnech, vždy
od 8 do 17 hodin.
34_Robotika I Výrobní program
vyrobni_program CZ 2012.indd 34
5/31/12 1:19 PM
Divize Automatizace výroby a pohony
Výroba a servis elektromotorů a generátorů
Robotika se stala součástí nové divize Automatizace výroby a pohony. Nabídka této divize nezahrnuje jen průmyslové
roboty a robotické celky, ale i motory, generátory, měniče frekvence a řízené usměrňovače, programovatelné automaty
(PLC), výkonovou elektroniku. Portfolio doplňuje stále se rozšiřující nabídka pro solární elektrárny a dále generátory pro
větrné elektrárny, kde tato divize zaujímá vedoucí pozici na trhu. Všechny tyto segmenty využívají společnou technologii,
prodejní kanály a provozní platformy. Nedílnou součástí je poskytování servisu jak na místě u zákazníka, tak ve
specializovaných provozovnách.
Servisní služby a komplexní řešení elektromotorů
Servisní skupina zajišťuje kompletní servis elektromotorů,
generátorů, suchých transformátorů, břemenových
elektromagnetů, elektrohydraulických brzd, výrobu
stejnosměrných motorů 30 – 1400 kW, diagnostiku a vyvažování
soustrojí.
Montáž / Uvádění do provozu
Instalace elektromotoru na pozici, ustavení souososti laserovým
přístrojem, kontrola svorkovnic, prvotní promazání motoru
dle pokynů výrobce, kontrola vibrací za provozu a vystavení
protokolu o ustavení.
Elektro diagnostika
Měření izolačního odporu, zkoušení izolace rázovou vlnou,
měření svodových proudů, zkouška přiloženým stejnosměrným
nebo střídavým napětím, měření činného odporu, měření
kapacity vinutí a ztrátového činitele, měření částečných výbojů
globální metodou, měření polarizačního indexu.
Dále používáme sofistikované měření vibrací ve spojení
s měřením parametrů sítě MACHSENSE a diagnostiku
vinutí vysokopaměťových elektrických strojů s určením jejich
předpokládané životnosti LEAP.
Vibro a ostatní diagnostika
Měření vibrací Adashem a Micrologem, frekvenční analýza
soustrojí, záznam frekvenčního spektra měřeného objektu,
měření stroboskopem, měření otáčkoměrem.
Termo diagnostika
Magnetizační zkouška jádra motoru, oteplení ložisek, svorkovnic
apod.
Vyvažování
Vyvažování rotorů a jiných rotujících částí do 8 t v závislosti na
hmotnosti až 3300 ot./min., maximální průměr vyvažovaného
objektu 1600 mm, délka lože maximálně 4500 mm, řemenový
i kardanový pohon.
Plánovaná údržba a opravy
Pravidelné inspekční prohlídky L1 – L4 dle doporučeného
harmonogramu výrobce v závislosti na provozních hodinách
stroje a počtu startů.
Střední a generální opravy
Zahrnují asynchronní/synchronní elektromotory, generátory
v provedení s kotvou na krátko nebo kroužkovou kotvou,
stejnosměrné elektromotory, VN elektromotory a generátory do 10 kV,
elektromotory v provedení Ex, opravy břemenových elektromagnetů,
suchých transformátorů a elektrohydraulických brzd.
Prodej náhradních dílů
Díky propracované logistické síti zajišťujeme prodej náhradních
dílů jako kusového zboží.
24 hodinová pohotovostní služba
Telefonická linka s dostupností 24 hodin denně, 365 dní v roce
poskytující technickou podporu zákazníkům s platnou servisní
smlouvou. Prostřednictvím služby „hot-line“ současně přijímáme
požadavky na výjezd technika v garantované reakční době.
Servisní smlouvy
Servisní smlouva je ucelený balíček servisních služeb přestavující
pravidelnou dlouhodobou komplexní péči o zařízení. Jedná se
o pravidelné provádění preventivní a inspekční údržby, technické
poradenství, provozování služby hot-line“ a garantovanou reakční
dobu příjezdu technika na místo plnění v případě potřeby servisního zásahu.
Certifikace
Jsme držitelé certifikátů ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ABB autorizovaný servis elektrických strojů, ABB autorizovaný
servis Ex elektromotorů ABB, Breuer motoren - autorizace
výrobcem, FTZÚ - certifikace pro Ex motory.
Prodej a výroba stejnosměrných elektromotorů
Prodej a výroba stejnosměrných elektromotorů řady DMI osových
výšek 180 – 400 (30 – 1400 kW).
Výrobní program I Robotika_35
vyrobni_program CZ 2012.indd 35
5/31/12 1:19 PM
Frekvenční měniče
Frekvenční měniče pro strojní zařízení nn
ACS 55
Výkony:
0,18–2,2 kW
Napětí:
vstupní 1 fázové 230 V, výstupní 3 fázové 230 V
Krytí:
IP20
Řízení:
skalární
Vhodný pro domácích aplikace (bazény, klimatizace) a k zabudování do malých strojů. Jednoduché nastavení.
ACS 150
Výkony:
0,37–2,2 kW
Napětí:
vstupní 1 fázové 230 V, výstupní 3 fázové 230 V
Výkony:
0,37-4 kW
Napětí:
3 fázové 400 V
Krytí:
IP20
Řízení:
skalární
Integrované uživatelské rozhraní včetně potenciometru.
ACS 355, varianta ACS 310 pro čerpadla a ventilátory
Výkony:
0,37–2,2 kW
Napětí:
vstupní 1 fázové 230 V, výstupní 3 fázové 230 V
Výkony:
0,37–22 kW
Napětí:
3 fázové 400 V
Krytí:
IP20, IP66 nebo IP67 do 7,5 kW
Řízení:
vektorové
Zabudovaná bezpečnostní funkce STO (SIL3). Komunikace Fieldbus, možnost použití sekvenčního
programování. Asistenční ovládací panel s komunikací v ČJ.
ACSM1
Výkony:
0,75–160 kW
Napětí:
3 fázové 400 V
Krytí:
IP20
Řízení:
DTC
Řízení otáček, momentu a polohy s různými zpětnovazebními členy. Komunikace Fieldbus, aplikační knihovny
a technologické knihovny, také pro výtahy. Zabudovaná bezpečnostní funkce STO (SIL3), vyjímatelná paměťová karta.
Frekvenční měniče pro standardní aplikace nn
ACS 550, varianta ACH 550 pro HVAC aplikace
Výkony:
0,75–355 kW
Napětí:
3 fázové 400 V
Krytí:
IP21, IP54 do 160 kW
Řízení:
vektorové
Patentované řešení SS tlumivky omezuje harmonické v síti při částečném zatížení.
Komunikace Fieldbus, asistenční ovládací panel s komunikací v ČJ.
Frekvenční měniče pro fotovoltaiku
PVS 800 centrální fotovoltaické střídače
Výkony:
100–500 kW
Napětí:
max. ss napětí 900 V, provozní střídavé napětí 300 V
PVS 300 pro rodinné domy a komerční budovy
Výkony:
3,3–8 kW
PVS 800 MWS
1MW stanice , kompletní řešení na klíč v kontejneru
36_Robotika I Výrobní program
vyrobni_program CZ 2012.indd 36
5/31/12 1:19 PM
Frekvenční měniče
Frekvenční měniče pro průmyslové aplikace nn a vn
ACS 800, varianty „Low harmonic“ a rekuperační
Výkony:
0,55-5600 kW
Napětí:
3 fázové 400 V, 500 V, 690 V
Krytí:
IP21, varianty IP42, IP55, IP54, IP54R, také v modulovém provedení
Řízení:
Přímé řízení momentu (DTC) zajišťuje vysokou přesnost a dynamiku
Komunikace Fieldbus, možnost adaptivního programování, ovládací panel v ČJ.
Speciální SW pro čerpadla, ventilátory, jeřáby, extrudéry a navíječky.
Volitelné brzdné choppery, EMC filtry, jističe, stykače, bezpečnostní funkce.
ACS 1000 (i)
Výkony:
315–2000 kW pro chlazení vzduchem, 2000–5000 kW pro chlazení vodou
Napětí motoru:
2,3–4 kV
Krytí:
IP21 (vzduchové chlazení), IP31 (vodní chlazení), další variantně
Řízení:
Přímé řízení momentu (DTC)
Nízké zkreslení odebíraného proudu ze sítě, 12 a 24 pulzní usměrňovač.
Velmi nízké zkreslení proudu motoru, na výstupu sinusový filtr.
IGCT spínací prvky, jištění bez tavných pojistek, komunikace Fieldbus.
ACS 2000
Výkony:
315–1600 kW, chlazení vzduchem
Napětí motoru:
6,0–6,9 kV
Krytí:
IP21–42
Řízení:
Přímé řízení momentu (DTC)
5-ti úrovňový aktivní usměrňovač (AFE), i rekuperační, možnost kompenzace jakového výkonu.
Velmi nízké zkreslení proudu motoru: 9 úrovní křivky napětí.
Modulární konstrukce, vysoká spolehlivost, komunikace Fieldbus.
ACS 5000
Výkony:
2–7 MW chlazení vzduchem, 5–22 MW chlazení vodou
Napětí motoru:
6,0–6,9 kV
Krytí:
IP21–42 pro chlazení vzduchem, IP32–54 pro chlazení vodou
Řízení:
Přímé řízení momentu (DTC)
Vysoká spolehlivost a bezpečná topologie s IGCT prvky, rychlé elektronické jištění bez tavných
pojistek, komunikace Fieldbus.
36-ti pulsní zapojení vstupního usměrňovače, 9 úrovní křivky napětí k motoru.
ACS6000, modulární systém
Výkony:
3–27 MW
Napětí motoru:
2,3–3,3 kV
Megadrive LCI, měniče pro velké synchronní motory
Výkony:
2–31 MW vzduchem chlazené, 7–72 MW vodou chlazené
Napětí motoru:
2,1–10 kV
Výrobní program I Robotika_37
vyrobni_program CZ 2012.indd 37
5/31/12 1:19 PM
AC a DC motory, řízené usměrňovače a vn softstartéry
Standardní asynchronní motory
M2BA a M3BP
Nízkonapěťové, osová výška 71–450 mm
Litinová kostra
Také Ex provedení
M2AA a M3AA
Nízkonapěťové, osová výška 56–280 mm
Hliníková kostra
Také Ex provedení
M3BM
Výkony: 110–750 kW
Napětí: 3000–10000 V
Litinová kostra
Modulární asynchronní stroje
HXR
Výkony:
100–2250 kW
Napětí:
380–11500 V
Široký rozsah příslušenství, nízké vibrace a hlučnost
Litinová kostra
Také Ex provedení
AMA, AMI
Výkony:
160–23 MW
Napětí:
400–15000 V
Svařovaná kostra
Také Ex provedení (AMD)
AMK, AML
Výkony:
300 kW–12 MW
Napětí:
380–13800 V
Motory s kotvou kroužkovou
Svařovaná kostra
Stejnosměrné motory
DMP, DMI
Výkony:
3 kW–1,4 MW
Vysoký moment při malých rozměrech
Stejnosměrné měniče (řízené usměrňovače)
DCS 400
230–500 V st
20–1000 A ss
Krytí:
IP00
Modulové provedení pro standardní aplikace.
DCS 800
20–20000 A ss
0–1500 V ss
230–1200V st
Krytí:
moduly IP00, skříňové provedení IP21 a IP54
Kompletní řešení pohonu, určeno pro náročné aplikace.
Vysokonapěťové softstartéry
SSM
Pro motory do výkonu až 11000 kW při napětí 2,3–15 kV
Vestavěné ochrany motoru pracující i po rozběhu
38_Robotika I Výrobní program
vyrobni_program CZ 2012.indd 38
5/31/12 1:19 PM
Programovatelné automaty PLC
RobotWare
ABB nabízí širokou škálu programovatelných automatů pro malé a střední aplikace na nejvyšší technologické úrovni. Sortiment doplňují
vstupně/výstupní jednotky S500 a bezdrátový systém WISA, operátorské panely CP400 a plnohodnotné HMI DigiVis 500 pro PC.
Vše navržené s důrazem na výkon, spolehlivost, efektivitu a nízkou cenu.
PLC AC500
Modulární ABB PLC je založeno na společné platformě automatizace s velkou komunikační kapacitou
a použitím všech hlavních standartních průmyslových protokolů. Skvělá rozšířitelnost pomocí lokálních
i vzdálených V/V modulů, vysoká rychlost zpracování dat, multitasking, umožňují realizovat i velmi složité
úlohy. Integrovaná LAN, sériové porty RS232 i RS485, FieldbusPlug, CS31 a rozšířitelné až na 4 další
komunikační sběrnice a až do 30000 V/V signálů. Možnost integrovaného webového serveru.
PLC AC500 eCo
Základní PLC pro jednoduché aplikace s integrovanými vstupně/výstupními signály a možností rozšíření
o lokální moduly. Standardní sériový port, možnost integrované LAN, čtečky SD karet, hodin reálného času.
Skvělý poměr cena/výkon.
AC500 Control Builder
Je kompletní výkonný programovací a inženýrský nástroj včetně knihoven funkcí pro celou řadu AC500
a AC500eCo centrálních jednotek dle normy IEC61131-3. Včetně integrovaného OPC serveru.
Dodává se v pěti jazykových mutacích.
Signálové moduly S500 a S500 eCo
Vstupně výstupní jednotky pro každý standardní druh signálu. Modulární S500 s paticí s vysokou hustotou
svorek a výměnou modulů bez použití nástrojů. Jednoduché S500 eCO se signálovými konektory.
Lokální i vzdálené konfigurace. Vše vzájemně kombinovatelné pro dosažení optimální ceny.
Bezdrátové snímače WISA
Pro prostředí zvláště nepříznivé ke kabeláži. Robustní komunikace, indukční napájení čidel.
Operátorské panely CP400
Cenově efektivní monochromatické i barevné panely s dotykovou obrazovkou a tlačítky, sériovým,
USB a LAN rozhraním. Jednoduchá tvorba aplikací a spousta ovladačů i pro PLC jiných výrobců.
DigiVis 500
Plnohodnotné HMI pro PC s rozhraním OPC. Objektová podpora pro knihovny prvků AC500 i AC500
eCo včetně alarmů a událostí. Vektorová grafika, výborná ergonomie i možnost dvoumonitorového
uspořádání je v této cenové relaci nadstandardem.
Výrobní program I Robotika_39
vyrobni_program CZ 2012.indd 39
5/31/12 1:19 PM
Robotika
www.facebook.com/ABBRobotics
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4
234 322 206
Tel.:
Fax: 234 322 351
E-mail: [email protected]
www.youtube.com/ABBRobotics
www.abb.cz
www.abb.cz/robots
Prodej Pohonů
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4
234 322 319
Tel.:
Fax: 234 322 310
E-mail: motors&[email protected]
www.twitter.com/ABBRobotics
© Copyright 2012 ABB Robotics. All rights reserved. PR10290EN_R7 červen 2012
Kontaktujte nás
www.abb.cz/pohony
Výroba a servis elektromotorů a generátorů
ABB s.r.o.
K Zyfu 926
720 00 Ostrava – Hrabová
597 010 701
Tel.:
Fax: 597 010 703
E-mail: [email protected]
www.abb.cz
vyrobni_program CZ 2012.indd 40
5/31/12 1:19 PM
Download

vyrobni_program CZ 2012.indd