Robotika ABB
Ponuka školení
Programovanie a údržba robotov
Robotika ABB
Ponuka
Ab
imusdae
školení
derupie nditas volupietum
Informácie o kurze
Obsah
Typ školenia
Dĺžka školenia
Všeobecné podmienky a organizačné pokyny
Základné programovanie S4C+
5 dní
Elektrická údržba S4C+
4 dni
Školenie operátorov IRC5/S4C+
3 dni
Základné programovanie IRC5
5 dní
Elektrická údržba IRC5
4 dni
Prechod zo systému S4C+ na IRC5
3 dni
Mechanická údržba IRB 2400
4 dni
Mechanická údržba IRB 6600 4 dni
Základné školenie obsluhy
2 dni
Základné školenie RobotStudio 3 dni
RobotStudio pre pokročilých
individuálne
Základné školenie ShopFloor Editor
2 dni
Individuálne školenia individuálne
Strana
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ponuka školení
3
Robotika ABB
Všeobecné podmienky a organizačné pokyny
Školiace stredisko robotiky ABB sa
nachádza v Trnave. Môžte si vybrať, či
školenie prebehne na Vašej pôde alebo či
prídu Vaši zamestnanci k nám.
O voľných termínoch školení sa môžete
informovať na telefónnom čísle, alebo cez
e-mail. Kontaktné údaje sú uvedené na
zadnej strane prospektu
V procese výučby je teoretická, ale aj
praktická časť a každý jeden školiteľ je
technik s praxou. Preto zaručujeme odborný
výklad s praktickým využitím v reálnych
podmienkach. V robotickom centre máme
k dispozícií päť školiacich robotov.
Pri požiadavke na cenovú ponuku prosím
uvádzajte nasledovné informácie:
– typ školenia, o ktoré máte záujem
– počet účastníkov
– miesto, kde sa má školenie uskutočniť
– pri individuálnom školení aj počet dní
Po absolvovaní školenia bude každý
účastník otestovaný. Po úspešnom zvládnutí
testu dostane certifikát, ktorý je platný dva
roky. Pre obnovenie platnosti certifikátu je
potrebné sa znovu preškoliť.
V cene školenia je aj manuál v slovenskom
jazyku, občerstvenie a obedy. Ubytovanie si
zabezpečuje zákazník.
4
Ponuka školení
Robotika ABB
Základné programovanie S4C+
Informácie o školení
Zámer školenia
P o ukončení tohto školenia získajú stážisti
tieto vedomosti:
− − Ako používať TeachPendant
− − Vytvorenie programov, tvorba a zmena
trajektórií
− − Vytváranie nástrojov a objektov
− − Definovanie vstupov a výstupov
−− Základné programovacie príkazy
− − Záloha a obnova systému
− − Kalibrácia robota
Typ školenia
Väčšina času je sústredená na cvičenia
a manipuláciu s robotom
Profil stážistov
Školenie je určené pre úplných
začiatočníkov, ale aj stredne pokročilých
Dĺžka školenia
Školenie trvá 5 dní
Cena
Závisí od počtu účastníkov a miesta
výkonu školenia. Cenovú ponuku vám
vypracujeme na požiadanie.
Cieľ školenia
Cieľom školenia je zoznámiť stážistov
s robotom
Rozvrh školenia
1. deň
2. deň
3. deň
4. deň
5. deň
Predstavenie
Tvorba modulov,
rutín a údajov
Definovanie
a použitie nástroja
Konfigurácia
vstupov a výstupov
Ukladanie a obnova
systému
Prezentácia S4C+
Vytvorenie a zmena
bodov
Definovanie
a použitie objektu
Základné údaje
a príkazy
Kalibrácia robota
Prezentácia
TeachPendantu
Cvičenia
Cvičenia
Cvičenia
Cvičenia
Pohyby robota
Cvičenia
Ponuka školení
5
Robotika ABB
Elektrická údržba S4C+
Informácie o školení
Zámer školenia
Po ukončení tohto školenia získajú stážisti
nasledujúce vedomosti:
− − Napájanie riadiacej skrine
− − Spôsoby reštartu skrine
− − Nahrávanie softvéru
− − Servosystém pozície
−− Výmena komponentov v robote
− − Údržba riadiacej skrine a robota
Cieľ školenia
Cieľom školenia je naučiť stážistov
odstraňovať elektrické poruchy
Typ školenia
Väčšina času je zameraná na elektrickú
údržbu riadiacej skrine a robota
Profil stážistov
Školenie je určené pre začiatočníkov aj
pokročilých stážistov s elektrickou vyhláškou
Dĺžka školenia
Školenie trvá 3 dni
Cena
Závisí od počtu účastníkov a miesta
výkonu školenia. Cenovú ponuku vám
vypracujeme na požiadanie.
Rozvrh školenia
1. deň
2. deň
3. deň
Predstavenie skrine
Nahrávanie softvéru
Servosystémy
Napájanie skrine
Záloha systému
Okruhy zapojenia
Ukážka komponentov riad. skrine
Okruhy zapojenia
Údržba
Cvičenia
Zapojenie príkonov
Cvičenia
Cvičenia
6
Ponuka školení
Robotika ABB
Školenie operátorov IRC5 / S4C+
Informácie o školení
Zámer školenia
− − Po ukončení tohto školenia získajú stážisti nasledujúce vedomosti:
− − Ako používať FlexPendant
− − Štruktúra programov, tvorba a zmena
trajektórií
− − Základné pohyby robota
−− Používanie vstupov a výstupov
− − Záloha a obnova systému
− − Synchronizácia robota
Typ školenia
Školenie je zamerané na základnú obsluhu
robota
Cieľ školenia
Cieľom školenia je naučiť stážistov základy
ovládania s robotom
Cena
Závisí od počtu účastníkov a miesta
výkonu školenia. Cenovú ponuku vám
vypracujeme na požiadanie.
Profil stážistov
Školenie je určené pre operátorov
robotizovaných pracovísk
Dĺžka školenia
Školenie trvá 3 dni
Rozvrh školenia
1. deň
2. deň
3. deň
Predstavenie robota
Tvorba trajektórií
Záloha a obnova systému
Režimy chodu
Štruktúra programu
Synchronizácia robota
Použitie FlexPendantu
Použitie I/O
Cvičenie
Manuálne riadenie robota
Cvičenie
Programovanie
Cvičenie
Ponuka školení
7
Robotika ABB
Základné programovanie IRC5
Informácie o školení
Zámer školenia
Po ukončení tohto školenia získajú stážisti
nasledujúce vedomosti:
− − Ako používať TeachPendant
− − Vytvorenie programov, tvorba a zmena
trajektórií
− − Vytváranie nástrojov a objektov
− − Definovanie vstupov a výstupov
−− Základné programovacie príkazy
− − Záloha a obnova systému
− − Kalibrácia robota
Typ školenia
Väčšina času je zameraná na cvičenia
a manipuláciu s robotom
Profil stážistov
Školenie je určené pre každého, úplných
začiatočníkov, ale aj stredne pokročilých
Dĺžka školenia
Školenie trvá 5 dní
Cena
Závisí od počtu účastníkov a miesta
výkonu školenia. Cenovú ponuku vám
vypracujeme na požiadanie.
Cieľ školenia
Cieľom školenia je zoznámiť stážistov
s riadiacim systémom IRC5
Rozvrh školenia
1. deň
2. deň
3. deň
4. deň
5. deň
Predstavenie
Tvorba modulov,
rutín a údajov
Definovanie
a použitie nástroja
Konfigurácia
vstupov a výstupov
Ukladanie a obnova
systému
Prezentácia IRC5
Vytvorenie a zmena
bodov
Definovanie
a použitie objektu
Základné údaje
a príkazy
Kalibrácia robota
Prezentácia
TeachPendantu
Cvičenia
Cvičenia
Cvičenia
Cvičenia
Pohyby robota
Cvičenia
8
Ponuka školení
Robotika ABB
Elektrická údržba IRC5
Informácie o školení
Zámer školenia
Po ukončení tohto školenia získajú stážisti
nasledujúce vedomosti:
− − Napájaní riadiacej skrine
− − Spôsoby reštartu skrine
− − Nahrávanie softvéru
− − Servosystém pozície
−− Výmenu komponentov v robote
− − Údržba riadiacej skrine a robota
Cieľ školenia
Cieľom školenia je naučiť stážistov
odstraňovať poruchy riadiacej skrine
a robota IRB
Typ školenia
Väčšina času je zameraná na elektrickú
údržbu riadiacej skrine a robota
Profil stážistov
Školenie je určené pre začiatočníkov aj
pokročilých stážistov s elektrickou vyhláškou
Dĺžka školenia
Školenie trvá 3 dni
Cena
Závisí od počtu účastníkov a miesta
výkonu školenia. Cenovú ponuku vám
vypracujeme na požiadanie.
Rozvrh školenia
1. deň
2. deň
3. deň
Predstavenie skrine
Nahrávanie softvéru
Servosystémy
Napájanie skrine
Záloha systému
Okruhy zapojenia
Ukážka komponentov riad. skrine
Okruhy zapojenia
Údržba
Cvičenia
Zapojenie príkonov
Cvičenia
Cvičenia
Ponuka školení
9
Robotika ABB
Prechod zo systému S4C+ na systém IRC5
Informácie o školení
Zámer školenia
Po ukončení tohto školenia získajú stážisti
nasledujúce vedomosti:
− − Ako používať FlexPendant
a RobotStudio online
− − Zmeny programovania v RAPIDE
− − Systémové parametre v IRC5
Cieľ školenia
Naučiť stážistov základy o riadiacej skrini
IRC 5 a ako používať FlexPendant
Typ školenia
Asi polovica času je zameraná na cvičenia
a manipuláciu s robotom
Dĺžka školenia
Školenie trvá 3 dni
Profil stážistov
Školenie je určené pre každého, kto má
skúsenosti so systémom S4C+
Cena
Závisí od počtu účastníkov a miesta
výkonu školenia. Cenovú ponuku vám
vypracujeme na požiadanie.
Rozvrh školenia
1. deň
2. deň
3. deň
Predstavenie
Programovanie s FlexPendantom
Programovanie
Prezentácia IRC5
I/O na IRC5
Záloha a obnova
Prezentácia softvéru IRC5
Cvičenia
Cvičenia
Cvičenia
10
Ponuka školení
Robotika ABB
Mechanická údržba IRB 2400
Informácie o školení
Zámer školenia
Po ukončení tohto školenia získajú stážisti
nasledujúce vedomosti o:
− − Konštrukcii robota IRB 2400
− − Základných parametroch robota
− − Periodicite údržby
− − Výmene komponentov
−− Kalibrácii robota
− − Praktickú zručnosť pri servisných
zásahoch
Typ školenia
Školenie je zamerané na servisné práce
na robotoch
Cieľ školenia
Cieľom školenia je naučiť stážistov postupy
servisu a údržby robota
Cena
Závisí od počtu účastníkov a miesta
výkonu školenia. Cenovú ponuku vám
vypracujeme na požiadanie.
Profil stážistov
Školenie je určené pre začiatočníkov aj
pokročilých
Dĺžka školenia
Školenie trvá 4 dni
Rozvrh školenia
1. deň
2. deň
Predstavenie robota
Teória o demontáži robota Teória o montáži robota
3. deň
Kalibrácia
4. deň
Periodicita údržby
Demontáž robota
Montáž robota
Cvičenia
Teória o výmene olejov
Cvičenia
Ponuka školení
11
Robotika ABB
Mechanická údržba IRB 6600
Informácie o školení
Zámer školenia
Po ukončení tohto školenia získajú stážisti
vedomosti o:
− − Konštrukcii robota IRB 6600
− − Základných parametroch robota
− − Periodicite údržby
− − Výmene komponentov
−− Kalibrácii robota
− − Praktickú zručnosť pri servisných
zásahoch
Typ školenia
Školenie je zamerané na servisné práce
na robotoch
Cieľ školenia
Cieľom školenia je naučiť stážistov postupy
servisu a údržby robota
Cena
Závisí od počtu účastníkov a miesta
výkonu školenia. Cenovú ponuku vám
vypracujeme na požiadanie.
Profil stážistov
Školenie je určené pre začiatočníkov aj
pokročilých
Dĺžka školenia
Školenie trvá 4 dni
Rozvrh školenia
1. deň
2. deň
Predstavenie robota
Teória o demontáži robota Teória o montáži robota
Kalibrácia
Periodicita údržby
Demontáž robota
Montáž robota
Cvičenia
Teória o výmene olejov
Cvičenia
12
Ponuka školení
3. deň
4. deň
Robotika ABB
Základné školenie obsluhy
Informácie o školení
Zámer školenia
Po ukončení tohto školenia získajú stážisti
vedomosti o:
− − Bezpečnosti
− − Ovládaní
− − Pohyboch
− − Zálohovaní
−− Spúšťaní
− − Jednoduchých úpravách trajektórií
Typ školenia
Školenie je zamerané na základnú obsluhu
robotov
Cieľ školenia
Cieľom školenia je naučiť stážistov základnú
obsluhu robota
Cena
Závisí od počtu účastníkov a miesta
výkonu školenia. Cenovú ponuku vám
vypracujeme na požiadanie.
Profil stážistov
Školenie je určené pre pracovníkov obsluhy
Dĺžka školenia
Školenie trvá 2 dni
Rozvrh školenia
1. deň
2. deň
Predstavenie robota
Vytváranie a zmena bodov
Prezentácia TeachPendantu
Ukladanie a obnova systému
Pohyby robota
Kalibrácia
Cvičenia
Cvičenia
Ponuka školení
13
Robotika ABB
Základné školenie RobotStudio
Informácie o školení
Zámer školenia
Po ukončení tohto školenia získajú stážisti
vedomosti o:
− − Základných charakteristikách programu
RobotStudio
− − Grafickom programovaní
− − Programovaní a simulácii vstupov
a výstupov
− − a iné
Cieľ školenia
Cieľom školenia je naučiť základné
používanie programu RobotStudio
Typ školenia
Školenie je zamerané na programovanie
v programe RobotStudio
Profil stážistov
Školenie je určené pre absolventov
základného programovania
Dĺžka školenia
Školenie trvá 3 dni
Cena
Závisí od počtu účastníkov a miesta
výkonu školenia. Cenovú ponuku vám
vypracujeme na požiadanie.
Rozvrh školenia
1. deň
2. deň
3. deň
Predstavenie RS
Grafické programovanie
Programovanie a simulácia
vstupov a výstupov
Základné charakteristiky
Cvičenia
Cvičenia
Grafické programovanie
14
Ponuka školení
Robotika ABB
RobotStudio pre pokročilých
Informácie o školení
Zámer školenia
Po ukončení tohto školenia získajú stážisti
vedomosti o:
− − Rozšírených funkciách programu
RobotStudio
− − Signal analyzátor
− − Multimove
− − External axis
−− Conveyor tracking
− − a iných
Typ školenia
Školenie je zamerané na pokročilé
programovanie v programe RobotStudio
Cieľ školenia
Cieľom školenia je naučiť rozšírené funkcie
programu RobotStudio
Cena
Závisí od počtu účastníkov a miesta
výkonu školenia. Cenovú ponuku vám
vypracujeme na požiadanie.
Profil stážistov
Školenie je určené pre základných
používateľov programu RobotStudio
Dĺžka školenia
Podľa požiadaviek zákazníka
Rozvrh školenia
− − Individuálny
Ponuka školení
15
Robotika ABB
Základné
Ab
imusdae
školenie
derupie
ShopFloor
nditas volupietum
Editor
Informácie o školení
o kurze
Zámer školenia
Po ukončení tohto školenia získajú stážisti
vedomosti o:
− − Rozšírených funkciách programu
ShopFloor Editor
− − Grafickej a textovej editácii programov
− − Tvorbe a editácií Brush tabuliek
− − Point editore
−− Orientácii s 3D modelom
Cieľ školenia
Cieľom školenia je naučiť stážistov používať
editovacie prvky ShopFloor Editora
Typ školenia
Školenie je zamerané na editáciu trajektórií
v ShopFloor Editore
Profil stážistov
Školenie je určené pre absolventov
základného programovania
Dĺžka školenia
Školenie trvá 2 dni
Cena
Závisí od počtu účastníkov a miesta výkonu
školenia. Cenovú ponuku vám vypracujeme
na požiadanie.
Rozvrh školenia
1. deň
2. deň
Grafická a textová editácia programov
Point Editor
Tvorba a editácia Brush tabuliek
Práca s 3D modelmi
Cvičenia
Cvičenia
16
Ponuka školení
Robotika ABB
Individuálne
Ab
imusdae školenia
derupie nditas volupietum
Informácie o školeniach
o kurze
Charakteristika školení
Robotika ABB ponúka možnosť individuálnych
školení na základe požiadaviek zákazníka.
V prípade záujmu o neštandardné školenie sa
vyprofiluje špeciálny program priamo na mieru
zákazníkovi. V rámci individuálnych školení sa
využívajú najmä rôzne kombinácie školení
zameraných na mechanickú a elektrickú
údržbu robota, ale aj programovanie trajektórií
či odstránenie jednoduchých porúch.
Cena
Závisí od počtu účastníkov a miesta
výkonu školenia. Cenovú ponuku vám
vypracujeme na požiadanie.
V prípade záujmu o špeciálne školenia nám,
prosím, zašlite svoju požiadavku.
Rozvrh školenia
− − Individuálny
Ponuka školení
17
Servisná zmluva ABB pre roboty?
Určite.
Hot-line podpora na telefóne, minimalizácia rizika odstávky výroby, Remote Service
– možnosť kontroly robota na diaľku, zvýhodnené ceny servisných sadzieb, dojazd
servisného technika do niekoľkých hodín, konsignačný sklad náhradných dielov,
inšpekčné a preventívne prehliadky. Viac na www.abb.sk/robotika
ABB, s.r.o.
Tel: +421 918 726 718
Fax: +421 33 5545 227
E-mail: [email protected]
Kontaktujte nás
Školiace stredisko robotiky
ABB, s. r. o.
Prílohy 46
Logistický park Zavar
919 26 Zavar
Oddelenie servisu
mobil: +421 918 726 718
e-mail: [email protected]
Service Manager – Zoltán Virágh
mobil: +421 918 685 474
e-mail: [email protected]
Download

Ponuka školení Programovanie a údržba robotov