Rozebíratelný atomizér
CLOUDSMOKER T-1
V tomto příspěvku předkládám všem skalním vaperům návod na výrobu rozebíratelného atomizéru. Tentokrát
bude nutné vlastnit přesný modelářský soustruh pro výrobu jednotlivých součástek. Ti, kteří tuto možnost
nemají, budou muset výrobu zadat zdatnému soustružníkovi. Výchozím materiálem je mosazná nebo bronzová
kulatina o průměru 16 mm. Prototyp atomizéru byl navržen pro tanky eGo Mega XL (1,8 ml) a je zcela funkční
při zachování všech předepsaných rozměrů. Rozebíratelný atomizér nedoporučuji uživatelům, kteří nemají
určitou zkušenost s navinutím spirálky na knoty, protože při špatném navinutí spirálky a nevhodném umístění
přívodního knotu ke spirálce může být funkčnost atomizéru problematická.
Postup výroby:
Základna pro přišroubování spirálky – pol. 1.
Z kulatiny o průměru 16 mm vytočte podle výrobního výkresu základnu šroubení. Spodní válcovou dutinu
vyrobte rozměrově tak, aby do ní šlo zalisovat šroubení 510 eGo, které získáte vytlačením z trubičky
nepotřebného kartomizéru 510 DCT. Jde to snadno. Trubičku našroubujte na baterii a opatrným páčením ze
strany na stranu trubičku stáhněte. Šroubení DCT vytočte z baterie a plusový kontakt odřízněte mikro flexou do
roviny s horním okrajem vlisované obruby. Plusový kontakt vytlačte ze šroubení a místo řezu zabrousíte tak,
aby šel kontakt později dobře vtlačit do silikonového izolačního těsnění v DCT šroubení.
Vysoustruženou základnu opatřete závitem, rýhováním prstence a vyvrtejte 3 otvory podle výkresu. Otvor o
průměru 2 mm (nasávání vzduchu bude průchozí až do dutiny pro vlisování šroubení DCT). Do tohoto otvoru
pak vložíte vhodnou trubičku, jejíž přesah zabrání protékání zbytků liquidu a kondenzátu k baterii.
Střední šroubení s trnem pro osazení knotu – pol. 2.
Po vysoustružení tvaru a vytočení závitů seřízněte nebo opilujte horní část trnu do zahrocení. Z vnitřní strany
šroubení vyvrtejte proti sobě dva otvory o průměru 1,5 mm, které zabezpečí sání vzduchu pro vytvoření
podtlaku při potáhnutí.
Horní šroubení – držák tanku – pol. 3.
Zde je nutné dodržet přesně vnitřní rozměr 13, 4 mm pro těsné vložení cartridge eGo Mega XL. Jinak je výroba
zcela zřejmá podle následujícího výkresu.
Závitové válečky pro šroubky M2 – pol. 4 a 5.
Podle výkresu vytočte z měkkého bronzu či mosazi dva válečky průměru 4 a 5 mm a délce 6 mm, které opatříte
průchozím závitem M2. Váleček o průměru 4 mm vytočte tak, aby šel pohodlně zalisovat do otvoru v základně –
pol. 3, případně jej opatřete svislým rýhováním. Váleček o průměru 5 mm opatřete na spodní straně okosením
pro lepší zatlačení do silikonového izolačního těsnění.
Kompletace základny.
Do základny – pol. 1 zalisujeme do otvoru o průměru 4 mm minusový závitový váleček. Horní okraj pro
našroubování šroubku M2 by měl být 1 mm nad plochou základny.
K spodní části plusového závitového válečku připájejte asi 5 cm dlouhý tenký přívodní kablík. Menším
problémem bude vytvoření izolačního těsného spojení kolem plusového závitového válečku. Bezpochyby
nejideálnějším materiálem pro toto těsnění je silikon. Ideální by byla silikonová hadička o vnějším průměru 6
mm a tloušťce stěny cca 0,8 mm. Takovou asi po ruce mít nebudete, ale zkuste improvizaci. Použijte ochranný
návlek z klasického eGo tanku. Z něho vystřihněte obdélníček 7 mm vysoký a 19 mm dlouhý (delší rozměr
střiháme po obvodě návleku). Vystřiženou část stočíme v prstech a vsuneme do otvoru o průměru 6 mm. Pak
do něho vtlačíme závitový váleček o průměru 5 mm (spodní část kónicky zabrousíme). Měl by v otvoru držet
těsně, aby se při dotahování šroubku kolem přívodního drátku spirálky neprotáčel. Horní část bude opět
přečnívat plochu základny o 1 mm. Nyní multimetrem vyzkoušejte, zda není tento kontakt vodivě spojený
s kostrou (základnou). Pokud je vše v pořádku můžete postupovat v další práci.
Vhodné bude, když ještě spodní část válečku zakápnete na vzduchu vulkanizujícím silikonem i s částí přívodního
drátku (já používám dvousložkový silikon od firmy Smooth-on).
Nyní přijde ke slovu šroubení z 510 DCT kartomizéru s vyjmutým plusovým kolíčkem. Otvorem po kolíčku
prostrčte konec přívodního kablíku a šroubení posuňte až k spodnímu válcovému otvoru v základně (pol.1). Pak
použijte malé kombinační kleště, rozevřete je kolem závitu a přiložte k ploše rozšířeného okruží. Jemnými údery
malým kladívkem naklepněte šroubení DCT až k základně. Vyčnívající konec přívodního kablíku ustřihněte tak,
aby z otvoru, kam pak vtlačíte plusový přívodní kolíček, vyčnívalo asi 5 mm kablíku. Připájejte k přívodu kolíček
z DCT šroubení a vtlačte jej zpět do silikonového mezikruží DCT. Multimetrem zkontrolujte, zda nedošlo ke
zkratu.
Ještě zbývá opatřit dvoumilimetrový otvor v základně kovovou trubičkou, kterou necháte vyčnívat 1 mm nad
plochu základny. Měla by jít těsně, ale lehce naklepnout do vyvrtané díry.
Nakonec osaďte mezi šroubením silikonové těsnící kroužky. Nějaká vhodná jistě seženete. Já jsem těsnění
nepoužil, a atomizér i tak nikudy neprotéká.
Sestavení atomizéru.
Pro ty, kteří si chtějí rozebíratelný atomizér vytvořit a přesně neznají, jak navinout spirálku na knoty, a jakým
způsobem spirálku pohodlně přišroubovat, odkazuji na stránky You Tube, kde je celý postup jedinečně
zaznamenán na videu. http://www.youtube.com/watch?v=f8aLb01zkak
Je samozřejmé, že bude nejvhodnější rozebíratelný atomizér spojit s nějakým výkonným gripem s měnitelným
napětím od 3 – 6 V. Já používám Lambo de Luxe, jemuž jsem přizdobil hlavu kolem šroubení pro atomizéry či
kartomizéry zbroušením chromu až na mosazný plášť. Navinutou spirálku ještě vkládám do upravené keramické
misky z kartomizéru eGo W. Celý atomizér jsem vyleštil pastou Silichrom Ex. Kdo nemá rád zlaté odstíny, může
si atomizér pokovit bezproudově roztokem nikelnaté soli (lze koupit v prodejnách elektrosoučástek) nebo ten,
kdo má přístup ke galvanovnám, zvolí chromování.
Věřím, že vynaložené úsilí bude korunováno úspěchem a vy tak získáte věčný atomizér, jehož hodnota bude
srovnatelná s profesionálními dostupnými výrobky, a to za cenu velmi přijatelnou. Přeji mnoho pracovních
úspěchů, a ať vám to řádně dýmá. Na úplný závěr ještě doplňuji pár fotografií pro názornější představu o
podobě jednotlivých komponent.
Milan Novobilský - Nalim
Základna.
Střední šroubení s trnem a vloženým knotem.
Horní šroubení pro tank.
Uchycení spirálky vložené do keramické misky.
Celková sestava atomizéru Cloudsmoker.
Lambo de Luxe s Cloudsmokerem.
Download

Rozebíratelný atomizér CLOUDSMOKER T-1 - Svět e