Magnelis® ceník přirážek
pro evropský průmysl
Ceník naleznete na adrese industry.arcelormittal.com > Products & Solutions > Price extras lists. Na vyžádání Vám jej také poskytnou
naše prodejní kanceláře. Podrobné informace naleznete v online katalogu na adrese industry.arcelormittal.com > Products & Solutions >
Product catalogue (lze také kliknout na odkazy v tomto hypertextovém dokumentu).
Platnost od 01/10/2014 – verze 22/08/2014 (EUR/t)
1. Návod pro uživatele
.3 Výšepevná mikrolegovaná ocel (záznamový list E20)
EN 10346:2009
1.1 Výpočet ceny
V tomto dokumentu jsou uvedeny pouze přirážky.
Fakturovaná cena zahrnuje:
Základní cenu
+Přirážku za dopravu
+Dopravní daň (v závislosti na určité zemi)
+Příslušné následující přirážky
HX260LAD +ZM
30
HX300LAD +ZM
40
HX340LAD +ZM
50
HX380LAD +ZM
70
HX420LAD +ZM
75
2.2 Rozměry
1.2 Dostupnost výrobků
Přirážky za tloušťku / šířku
Veškeré kombinace specifikací nemusí být v každém výrobním zařízení
dostupné.
Šířka (mm)
2. Přirážky
Tloušťka (mm)
600
699
700
799
800
899
900
1099
1100
1299
1300
1850
0,45 - 0,49
163
143
123
106
99
99
2.1 Jakosti oceli
0,50 - 0,54
150
135
109
89
81
81
Magnelis®: ZM (záznamový list E35)
0,55 - 0,59
147
128
103
88
78
78
0,60 - 0,69
132
111
87
76
68
68
0,70 - 0,79
119
102
81
72
61
61
0,80 - 0,89
105
87
75
66
56
56
0,90 - 0,99
102
85
70
60
51
51
1,00 - 1,24
93
78
63
53
48
48
1,25 - 1,49
85
72
57
45
40
40
1,50 - 1,99
79
66
51
38
34
34
2,00 - 2,49
65
52
38
28
22
22
.1 Ocel pro tváření za studena a hlubokotažné aplikace (záznamový list E20 / E30)
EN 10346:2009
DX51D +ZM
0
DX52D +ZM
25
DX53D +ZM
52
DX54D +ZM
90
DX56D +ZM
110
DX57D +ZM
(1)
(1) Po předchozí dohodě
64
52
38
27
22
22
≥ 3,00 mm
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1) Po předchozí dohodě
.2 Konstrukční ocel (záznamový list E20 / E30)
EN 10346:2009
2,50 - 2,99
Tloušťkou se rozumí cílová tloušťka stanovená v objednávce, nebo střední hodnota v rozmezí
tolerance.
Zvláštní nabídka
společnosti ArcelorMittal
>>
S220GD +ZM
0
S250GD +ZM
5
S280GD +ZM
15
S320GD +ZM
23
S350GD +ZM
40
S390GD AM FCE +ZM
50
Ceny v tomto ceníku jsou uvedeny v EUR/t (bez daně) a podléhají Všeobecným podmínkám prodeje ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A. Platná verze je anglická verze online, nikoli verze vytištěná v určité
době. Společnost ArcelorMittal si vyhrazuje právo měnit informace v tomto ceníku kdykoli a bez předchozího upozornění.
1/3
2.3 Zvláštní tolerance podle EN 10143:2006
2.7 Hmotnost svitku (maximální vypočtená hmotnost svitku)*
Tolerance rozměrů
Hmotnost (t)
EN 10143:2006
Tloušťka
3 - 4,999
5 - 9,999
≥ 10
20
0
0
1000 - 1499
25
15
0
≥ 1500
(2)
20
0
Zvláštní
5
Šířka (mm)
1/2 EN
10
600 - 999
Šířka (snížená tolerance a/nebo ostřih hran)
15
Délka (pouze pro tabule)
7
(2) Nepřijímá se
* Maximální hmotnost svitku se vypočítá na základě maximální objednané hmotnosti svitku a
maximálního vnějšího průměru.
2.4 Povlak
Oboustranné pozinkování (podle EN 10346:2009) s normální tloušťkou zinkohliníko-hořčíkového povlaku:
•Magnelis®:
90 g/m² oboustranně
Povolené odchylky hmotnosti stanovené pro svitek
Naše závody nejsou povinny dodat přesně specifikovanou váhu svitku.
Hmotnost svitku se může pohybovat od 75% do 100% stanovené hmotnosti.
20% tonáže objednaného vzorku může být dodáno jako lehkotonážní svitky,
tzn. svitky o hmotnosti od 25% do 75% stanovené hmotnosti.
ZM90
ZM120
ZM175
ZM195
ZM250
ZM310
7/7 µ
10/10 µ
14/14 µ
16/16 µ
20/20 µ
25/25 µ
0,45 - 0,49
30
47
71
81
94
123
0,50 - 0,54
30
45
67
77
89
112
Svary nepovoleny (moření a po válcování za studena)
5
0
-3
Magnelis®
Tloušťka (mm)
2.8 Svary (pouze u svitků)
0,55 - 0,59
30
44
64
70
83
106
Jiné případy
0,60 - 0,69
25
43
60
67
78
98
Svary povoleny (moření a po válcování za studena)
0,70 - 0,79
20
35
50
59
72
88
0,80 - 0,89
20
29
43
54
67
82
0,90 - 0,99
15
28
39
48
62
75
1,00 - 1,24
15
22
34
42
57
72
1,25 - 1,49
10
21
30
39
53
63
1,50 - 1,99
10
16
26
34
50
57
2,00 - 2,49
10
14
22
28
45
50
2,50 - 2,99
10
13
18
25
42
48
≥ 3,00 mm
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1) Po předchozí dohodě
Pokud objednávka na svitky nepovoluje žádné svary, hmotnost svitku musí být
dohodnuta předem.
2.9 Objednávaná množství: přirážky za položku
.1 Definice položky
Položkou se rozumí množství materiálu specifikovaného v jedné objednávce, pro
které jsou jakost oceli, tloušťka, šířka, povrchová úprava, dodací lhůta a místo
dodání shodné.
.2 Přirážky
Tloušťkou se rozumí cílová tloušťka stanovená v objednávce, nebo střední hodnota v rozmezí
tolerance.
2.5 Povrchová úprava
Pouze pro obecné průmyslové použití
Výrobky se dodávají s povrchem s malým zinkovým květem (obvyklý zinkový
květ je výjimkou).
Úprava
Normální
Zdokonalený
Vzhled
A
B
Standardní
0
20
Množství od položky (t)
5 - 9,999
15
10 - 14,999
12
15 - 19,999
10
≥ 20
0
Poznámka: Hmotnost objednané položky by měla být vyjádřena jako násobek
hmotnosti jednoho svitku.
Hmotnost a množství objednávky je třeba dohodnout se závodem.
.3 Množstevní tolerance
Tonáž položky (t)
2.6 Ochrana povrchu
Tolerance (%)
≤ 100
± 20
> 100
± 10
Tloušťka pokovené oceli (mm)
>>
0,19
0,29
0,30
0,39
≥ 0,40
E
E-Passivation® (E70)
0
0
0
O
Olejování
2
2
2
EO
E-Passivation® + Olejování
2
2
2
ArcelorMittal Magnelis® ceník přirážek pro evropský průmysl – platnost od 01/10/2014 – verze 22/08/2014 (EUR/t)
2/3
Ceny v tomto ceníku jsou uvedeny v EUR/t (bez daně) a podléhají Všeobecným podmínkám prodeje ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A. Tento ceník je platný pro výrobky společnosti ArcelorMittal určené k běžnému
průmyslovému použití. Není platný pro výrobky určené pro automobilový a obalový průmysl. Platná verze je anglická verze online, nikoli verze vytištěná v určité době. Společnost ArcelorMittal si vyhrazuje právo měnit
informace v tomto ceníku kdykoli a bez předchozího upozornění.
2.10Balení
Svitky a tabule se účtují brutto za netto včetně dřevěné palety.
Standardní balení společnosti ArcelorMittal
bez obalu
0
papír nebo plast*
5
zámořské
5
* V případě, že zákazník požaduje ochranu E-Passivation®, je papírový či igelitový obal
zdarma.
Ostatní požadavky na balení:
Po předchozí dohodě, minimálně
10
2.11Osvědčení - přejímky
EN 10204:2004
Označení normy
Osvědčení o shodě s objednávkou
2.1
0
Osvědčení s chemickou analýzou
2.2
0
Inspekční certifikát
3.1*
5
Inspekční certifikát
3.2
10
Dodatečná zkouška neuvedená v normě nebo nepovinná
5
* Více než jeden atest (kromě jakostí AM FCE)
7
2.12Dodávky
Dodávky probíhají formou „librex“ (expedice jakmile je zboží připraveno).
Jakákoli omezení dodávek ze strany zákazníka je vždy nutno dohodnout s
výrobou předem.
Za omezení se účtuje:
Skladování po dobu max. 4 týdnů
Nad 4 týdny
dodatečná přirážka
15
nepřijatelné
Dobu skladování je nutno uvést při zadávání objednávky. Pokud není sjednaná
lhůta dodržena, postupuje se podle Všeobecných podmínek prodeje společnosti
ArcelorMittal.
ArcelorMittal Magnelis® ceník přirážek pro evropský průmysl – platnost od 01/10/2014 – verze 22/08/2014 (EUR/t)
3/3
Ceny v tomto ceníku jsou uvedeny v EUR/t (bez daně) a podléhají Všeobecným podmínkám prodeje ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A. Tento ceník je platný pro výrobky společnosti ArcelorMittal určené k běžnému
průmyslovému použití. Není platný pro výrobky určené pro automobilový a obalový průmysl. Platná verze je anglická verze online, nikoli verze vytištěná v určité době. Společnost ArcelorMittal si vyhrazuje právo měnit
informace v tomto ceníku kdykoli a bez předchozího upozornění.
PR-PR-ZM-CZ

Download

Magnelis® ceník přirážek - Industry