OBSAH
Expanzní nádoby ................................................................................................................ 1
Pro teplovodní systémy
- VR - VRV ............................................................................................................................... 2
Pro solární systémy
- VS - VSV ................................................................................................................................ 3
Tlakové nádoby .................................................................................................................. 4
Vertikální 10 BAR
- VA - VAV ...............................................................................................................................
Horizontální 10 BAR
- VAO, VAO INOX ...................................................................................................................
Vertikální 16 BAR
- VB - VBV ................................................................................................................................
Vertikální 25 BAR
- VKV .......................................................................................................................................
www.aquatrading.cz
5
6
7
8
Expanzní nádoby
Expanzní nádoby s vyměnitelnou membránou (vakem) pro uzavřené topné soustavy.
Hlavním účelem expanzní nádoby je kompenzovat změnu objemu vody v důsledku
kolísání teploty v systémech vytápění.
Objem lze vypočítat dle následujícího vzorce:
η = užitečný objem
Pi = plnící tlak v nádrži (bar)
Pf = maximální nastavitelný tlak s ohledem
na výškový rozdíl mezi ventilem a nádrží
Vvaso =
η
1-
(Pi +1)
(Pf +1)
Připojení
Chráněný plnící ventil
Odolné nádrže z hlubokotažné
oceli zajišťují vysokou odolnost
Přetlaková komora
Externí epoxy-polyesterový
povlak - nerezavějící
Membrána z EPDM, která zabraňuje
kontaktu mezi vodou a vnitřním povrchem nádrže
Jakmile je nádrž připojena do systému,
teplota se zvyšuje, a tím se také zvětšuje
objem vody, který začne plnit membránu.
Objem vody se stále rozšiřuje až je
dosaženo maximální pracovní teploty.
V této fázi membrána vyplňuje téměř celý
prostor nádrže. Ani tehdy však nedochází
ke kontaktu mezi vodou a vnitřním
povrchem nádrže.
1
Postupně teplota klesá a tak se snižuje
i objem vody. Vzhledem k tlaku vzduchu
membrána dosáhne svého původního
objemu.
SÉRIE VR - VRV
Výška
PRO TEPLOVODNÍ SYSTÉMY
Průměr
Průměr
Výška
Výška
Průměr
Pracovní teplota
Vnější povrch (barva)
Pryžová membrána
od - 10 °C do + 100 °C
od - 10 °C do + 70 °C ( 2 000 - 5 000 )
RAL 3000
EPDM
BUTYL ( 2 000 - 5 000 )
TYP
VR 5
VR 8
VR 12
VR 18
VR 24
VR 35
VR 50
VRV 35
VRV 50
VRV 60
VRV 80
VRV 100
VRV 150
VRV 200
VRV 300
VRV 500
VRV 750
VRV 1000
VRV 1500
VRV 2000
VRV 3000
VRV 4000
VRV 5000
Výška
(mm)
Průměr
(mm)
304
316
295
423
489
440
545
450
564
668
687
663
795
1085
1212
1438
1820
2160
2360
2555
2790
3200
3645
160
200
280
280
280
365
365
365
365
365
410
495
550
600
650
750
800
800
960
1100
1200
1450
1450
Max. prac.
tlak (bar)
8
10
2
Standardní
plnicí tlak
Připojení
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
4
4
4
4
4
4
4
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
1"
1"
1"
1"
1"
1 1/4"
2"
2"
2"
2"
DN65
DN80
DN80
SÉRIE VS - VSV
PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY
Průměr
Výška
Průměr
Výška
TYP
VS 12
VS 18
VS 24
VSV 35
VSV 50
VSV 80
Pracovní teplota
Vnější povrch (barva)
Pryžová membrána
od - 10 °C do + 140 °C
RAL 9010
EPDM
Výška
(mm)
Průměr
(mm)
295
423
489
450
564
687
280
280
280
365
365
410
3
Max. prac.
tlak (bar)
Standardní
plnicí tlak
Připojení
8
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
1"
Tlakové nádoby
Tlakové nádoby s vyměnitelnou membránou (vakem) jsou určeny pro tlaková zařízení,
stavbu vodáren, požární a zavlažovací systémy do max. teploty 100 °C.
Správné dimenzování nádrže lze vypočítat dle následujícího vzorce:
K = koeficient čerpadla (viz tabulka)
Amax = průměrný průtok (l/min)
Pmax = maximální pracovní tlak čerpadla (bar)
Pmin = minimální pracovní tlak čerpadla (bar)
Pprec = plnící tlak nádrže (bar)
Vvaso = K . Amax .
Výkoh čerpadla
(HP)
Koeficient
(K)
1-2
0,25
2,5 - 4
0,375
5-8
0,625
9 - 12
0,875
(Pmax+1) . (Pmin+1)
(Pmax-Pmin) . (Pprec+1)
Kontrolní vývod
Chráněný plnící ventil
Přetlaková vzduchová komora
Vnější epoxy - polyesterová vrstva
chrání před prorezavěním
Odolná nádrž vyrobená
z hlubokotažné oceli
Membrána z EPDM, která zabraňuje kontaktu
mezi vodou a vnitřním povrchem nádrže
Připojení
Membrány udržují vodu
a vzduch oddělené od
sebe tak, aby nedošlo
k žádné kontaminaci,
korozi a tlakové ztrátě.
Jakmile tlak dosáhne
max. hodnoty, čerpadlo
se zastaví. Nyní je uvnitř
nádrže největší množství
vody. Membrána zaujímá
téměř celý objem nádrže
a voda začíná odtékat.
4
Po odtoku se membrána
vyfoukne a tlak dosáhne
min. hodnoty. Nyní má
membrána svůj původní
rozměr a čerpadlo spustí
znovu cyklus.
SÉRIE VA - VAV
Výška
TLAK 10 BAR
Průměr
Výška
Průměr
Výška
Průměr
Pracovní teplota
Vnější povrch (barva)
Pryžová membrána
od - 10 °C do + 100 °C
od - 10 °C do + 70 °C ( 2 000 - 10 000 )
RAL 5010
RAL 3000 (VAV 750 - 10 000)
EPDM
BUTYL (VAV 2000 - 10 000)
TYP
VA 5
VA 8
VA 12
VA 18
VA 24
VA 35
VAV 50
VAV 60
VAV 80
VAV 100
VAV 150
VAV 200
VAV 300
VAV 500
VAV 750
VAV 1000
VAV 1500
VAV 2000
VAV 3000
VAV 4000
VAV 5000
VAV 10 000
Výška
(mm)
Průměr
(mm)
304
316
295
423
489
450
656
783
810
849
975
1085
1240
1490
1820
2160
2360
2555
2790
3200
3645
5350
160
200
280
280
280
365
365
365
410
495
550
600
650
750
800
800
960
1100
1200
1450
1450
1500
Max. prac.
tlak (bar)
10
5
Standardní
plnicí tlak
Připojení
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
2"
2"
2"
2"
DN65
DN80
DN80
-
SÉRIE VAO, VAO - VAV INOX
TLAK 10 BAR
Průměr
Šířka
Pracovní teplota
Vnější povrch (barva)
Pryžová membrána
od - 10 °C do + 100 °C
RAL 5010
nerezová ocel (INOX)
EPDM
TYP
VAO 18
VAO 24
VAO 35
VAO 50
VAO 60
VAO 80
VAO 100
VAO 150
VAO 200
VAO 300
VAO 24 INOX
VAO 50 INOX
VAO 80 INOX
VAO 100 INOX
VAO 200 INOX
Výška
(mm)
Šířka
(mm)
Průměr
(mm)
300
300
376
380
385
430
520
585
628
680
300
380
430
520
628
423
492
450
570
690
692
685
820
920
1082
510
570
692
685
920
280
280
365
365
365
410
495
550
600
650
270
365
410
495
600
Max. prac.
tlak (bar)
10
Standardní
plnicí tlak
Připojení
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
1,5
1,5
1,5
1,5
2
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1"
1"
1"
1"
1"
Výška
Výška
Průměr
Průměr
TYP
VAV 24 INOX
VAV 50 INOX
VAV 80 INOX
VAV 100 INOX
VAV 200 INOX
Výška
(mm)
Šířka
(mm)
Průměr
(mm)
510
700
810
795
1010
-
270
370
410
495
600
6
Max. prac.
tlak (bar)
Standardní
plnicí tlak
Připojení
10
1,5
1,5
1,5
1,5
2
1"
1"
1"
1"
1"
SÉRIE VB - VBV
Výška
TLAK 16 BAR
Průměr
Výška
Průměr
Výška
Průměr
Pracovní teplota
Vnější povrch (barva)
Pryžová membrána
od - 10 °C do + 100 °C
od - 10 °C do + 70 °C ( 2 000 - 5 000 )
RAL 5010
RAL 3000 ( 750 - 5 000 )
EPDM
BUTYL ( 2 000 - 5 000 )
TYP
VB 8
VB 12
VB 18
VB 24
VB 35
VBV 50
VBV 60
VBV 80
VBV 100
VBV 150
VBV 200
VBV 300
VBV 500
VBV 750
VBV 1000
VBV 1500
VBV 2000
VBV 3000
VBV 4000
VBV 5000
Výška
(mm)
Průměr
(mm)
316
295
456
489
450
656
783
810
849
975
1085
1240
1490
1820
2190
2360
2555
2790
3200
3645
200
280
280
280
365
365
365
410
495
550
600
650
750
800
800
960
1100
1200
1450
1450
Max. prac.
tlak (bar)
16
7
Standardní
plnicí tlak
Připojení
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
3/4"
3/4"
3/4"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
2"
2"
2"
2"
DN65
DN80
DN80
SÉRIE VKV
TLAK 25 BAR
Výška
Průměr
Pracovní teplota
Vnější povrch (barva)
Pryžová membrána
od - 10 °C do + 100 °C
od - 10 °C do + 70 °C ( 2 000 - 5 000 )
RAL 3000
EPDM
BUTYL (2 000 - 5 000)
Výška
(mm)
Průměr
(mm)
Standardní
plnicí tlak
Připojení
VKV 750
1820
800
4
2"
VKV 1000
2190
800
4
2"
VKV 1500
2360
960
4
2"
VKV 2000
2555
1100
4
2"
VKV 3000
2790
1200
4
DN65
VKV 4000
3200
1450
4
DN80
VKV 5000
3645
1450
4
DN80
TYP
Max. prac.
tlak (bar)
25
8
7
www.aquatrading.cz
AQUATRADING UHERSKÝ OSTROH: Veselská 724, 687 24 Uherský Ostroh, tel.: 572 591 800, fax: 572 592 452, [email protected]
AQUATRADING PRAHA: Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, tel./fax: 286 584 883, mob. 724 521 810, [email protected]
www.aquatrading.cz
Download

Expanzní nádoby