DÁVKOVACÍ ČERPADLA INJECTA
Analogová a digitální dávkovací čerpadla
OLIMPIA
HYDRA
ATHENA AT.BL
ATHENA AT.MT
ATHENA AT.AM
ATHENA AT.BT
ATHENA AT.PR
ATHENA AT.AT
Dávkovací čerpadla pro dávkování pH a Rx
ELITE.pH a Rx
ELITE.PR
ELITE SP.PR
ELITE pH-/pH+ pH-/floculant
ELITE.PHP
ELITE pH-/pH+/Rx pH+/pH-/floculant
ELITE.PRF activation pool
Dávkovací peristaltická čerpadla
NIKE NK.M TEMP
NIKE NK.M PRO
NIKE NK.CD
NIKE NK.MC
NIKE NK.DV
NIKE NK.MD
NIKE NK.MB
BIO.PROP
BIO.TEMP
NY
FX
FH
NK.HP
NK.LP
FW
Panely s dávkovacími čerpadly
HELIOS.01
HELIOS.02
HELIOS.05
HELIOS.04
Pulzní vodoměry
WM.R
WM.RH
WM.F
Pístová a membránová dávkovací čerpadla
TP.15
TP.25
TM.2-4-6
TM.5
Nádoby k dávkovacím čerpadlům
AC.SE
AC.VA
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
další informace na www.aquatrading.cz
3
DÁVKOVACÍ ČERPADLA INJECTA
analogové dávkovací čerpadlo
OLIMPIA
Funkce: Konstantní průtok s manuální regulací změny frekvence impulsů • ovládání: analogové 0÷100 % • krytí: IP 65
• příslušenství: vybaveno pro připojení hladinové sondy, sací a výtlačný set
TYP
analogové dávkovací čerpadlo
HYDRA HY.BC
Průtok (l/hod)
Tlak (bar)
cm3/impuls
Připojení
Imp/min
Spotřeba
Napětí
OLIMPIA 05.05
5
5
0,52
4x6
160
14 Watt
230 V
OLIMPIA 02.07
2
7
0,33
4x6
100
14 Watt
230 V
Funkce: Konstantní průtok s manuální regulací změny frekvence impulsů • ovládání: proporcionální pomocí pulsního
vodoměru 0÷100 % • krytí: IP 65 • příslušenství: sací a výtlačný set
TYP
HY.BC
ATHENA AT.BL
analogové dávkovací čerpadlo
ATHENA AT.BL 1
ATHENA AT.BL 2
ATHENA AT.BL 3
ATHENA AT.BL 4
ATHENA AT.BL
nízký průtok
cm3/impuls
Připojení
Imp/min
Spotřeba
Napětí
5
8
0,52
4x6
160
12 Watt
230 V
Průtok (l/hod)
Tlak (bar)
cm3/impuls
2,5
20
0,21
3
18
0,38
3
12
0,31
4
10
0,42
5
8
0,52
8
2
0,83
7
16
0,39
10
10
0,55
14
6
0,78
16
2
0,89
20
5
1,11
22
4
1,22
35
2
1,94
50
0,1
2,78
0,4
20
0,06
0,8
16
0,11
1,2
10
0,16
1,5
6
0,21
Připojení
Imp/min
Spotřeba
Napětí
4x6/4x7
120
14 W
230 V
4x6
160
14 W
230 V
4x6
300
28 W
230 V
8x12
300
28 W
230 V
4x6/4x7
120
14 W
230 V
Funkce: Digitální s proporcionálním průtokem • ovládání: 1) analogový signál 4÷20mA (20÷4 mA) 2) digitální signál 1:n, n:1
a 1:c • možnosti použití: digitální regulace průtoku s možností nastavení maximálního průtoku, sací a výtlačný set
TYP
ATHENA AT.MT 1
digitální dávkovací čerpadlo
Tlak (bar)
Funkce: Konstantní průtok s manuální regulací změny frekvence impulsů • ovládání: analogové ovládání - dvojitá regulace
průtoku: 0÷20%, 0÷100 % • příslušenství: vybaveno pro připojení hladinové sondy, sací a výtlačný set
TYP
ATHENA AT.MT
Průtok (l/hod)
ATHENA AT.MT 2
ATHENA AT.MT 3
ATHENA AT.MT 4
ATHENA AT.MT
nízký průtok
Průtok (l/hod)
Tlak (bar)
cm3/impuls
2,5
20
0,21
3
18
0,38
3
12
0,31
4
10
0,42
5
8
0,52
8
2
0,83
7
16
0,39
10
10
0,55
14
6
0,78
16
2
0,89
20
5
1,11
22
4
1,22
35
2
1,94
50
0,1
2,78
0,4
20
0,06
0,8
16
0,11
1,2
10
0,16
1,5
6
0,21
Připojení
Imp/min
Spotřeba
Napětí
4x6/4x7
120
14 W
230 V
4x6
160
14 W
230 V
4x6
300
28 W
230 V
8x12
300
28 W
230 V
4x6/4x7
120
14 W
230 V
další informace na www.aquatrading.cz
4
DÁVKOVACÍ ČERPADLA INJECTA
ATHENA AT.AM 3
ATHENA AT.AM 4
cm3/impuls
2,5
20
0,21
3
18
0,38
3
12
0,31
4
10
0,42
5
8
0,52
8
2
0,83
7
16
0,39
10
10
0,55
14
6
0,78
16
2
0,89
20
5
1,11
22
4
1,22
35
2
1,94
50
0,1
2,78
Připojení
Imp/min
Spotřeba
Napětí
4x6/4x7
120
14 W
230 V
4x6
160
14 W
230 V
4x6
300
28 W
230 V
8x12
300
28 W
230 V
Funkce: Digitální s vestavěným časovačem • ovládání: denní a týdenní programování - max. 10 akcí • možnosti použití: lze
nastavit čas, množství a dávkování, možnost řídit elektromagnetický ventil pomocí výstupního relé • příslušenství: sací
a výtlačný set
TYP
ATHENA AT.BT 1
ATHENA AT.BT 2
ATHENA AT.BT 3
ATHENA AT.BT 4
Průtok (l/hod)
Tlak (bar)
cm3/impuls
2,5
20
0,21
3
18
0,38
3
12
0,31
4
10
0,42
5
8
0,52
8
2
0,83
7
16
0,39
10
10
0,55
14
6
0,78
16
2
0,89
20
5
1,11
22
4
1,22
35
2
1,94
50
0,1
2,78
Připojení
Imp/min
Spotřeba
Napětí
4x6/4x7
120
14 W
230 V
4x6
160
14 W
230 V
4x6
300
28 W
230 V
8x12
300
28 W
230 V
Funkce: Digitální s proporcionálním průtokem pro řízení pH/Rx • ovládání: 1) rozsah měření pH 0÷14, Rx -999 ÷ +999 mV
2) 4÷20 mA výstup na všechno v záznamové stupnici 3) manuální/automatické vyrovnání teploty (pH) • příslušenství: sací
a výtlačný set
TYP
ATHENA AT.PR 2
ATHENA AT.PR 3
ATHENA AT.PR 4
Průtok (l/hod)
Tlak (bar)
cm3/impuls
3
12
0,31
4
10
0,42
5
8
0,52
8
2
0,83
7
16
0,39
10
10
0,55
14
6
0,78
16
2
0,89
20
5
1,11
22
4
1,22
35
2
1,94
50
0,1
2,78
Připojení
Imp/min
Spotřeba
Napětí
4x6
160
14 W
230 V
4x6
300
28 W
230 V
8x12
300
28 W
230 V
Funkce: Analogové čerpadlo s dvojitým (čas/pauza) nebo jednoduchým časovačem • ovládání: 1) 0÷100 % manuální regulace průtoku, Time ON 0 - 180 s, Time OFF 0 - 180 s, časované dávkování v závislosti na digitálním signálu • příslušenství:
sací a výtlačný set
TYP
ATHENA AT.AT
Průtok (l/hod)
Tlak (bar)
cm3/impuls
2
10
0,19
3
7
0,28
6
2
0,56
Připojení
Imp/min
Spotřeba
Napětí
4x6
180
12,2 W
230 V
analogové dávkovací čerpadlo
ATHENA AT.AM 2
Tlak (bar)
ATHENA AT.BT
digitální dávkovací čerpadlo
ATHENA AT.AM 1
Průtok (l/hod)
ATHENA AT.PR
digitální dávkovací čerpadlo
TYP
ATHENA AT.AM
ATHENA AT.AT
analogové dávkovací čerpadlo
Funkce: Analogové s proporcionálním průtokem • ovládání: 1) digitální signál (vodoměru) s možností násobení nebo dělení
impulsů 4:1 - 1:1 - 10:1 - 1xN 2)analogový signál 4÷20 mA s možností regulace v % max. průtoku 3) 0 ÷ 100 % manuální
regulace - konstantní funkce • příslušenství: sací a výtlačný set
další informace na www.aquatrading.cz
5
DÁVKOVACÍ ČERPADLA INJECTA
ELITE.pH a Rx
Funkce: měření pH nebo Rx se vstupem pro hladinovou sondu, snímač a signál průtoku a teplotní senzor
• ovládání: ovládací relé pro zobrazení ovládání čerpadla, hladinový alarm, funkce HOLD při kalibraci čerpadla nebo alarmu
dávkovací čerpadla pro dávkování pH a Rx
TYP
ELITE.pH - 1,5
ELITE.pH - 5
ELITE.Rx - 1,5
ELITE.Rx - 5
ELITE.PR
TYP
ELITE.PR - 5
dávkovací čerpadla pro dávkování pH a Rx
TYP
pH-/pH+
pH-/floculant
ELITE.PHP
dávkovací čerpadla pro dávkování pH a Rx
floculant
-
480÷750 mV
-
660÷930 mV
-
Napětí
230 V
Průtok (l/hod)
1,5
5
Tlak (bar)
Rozsah pH
Rozsah Redox
Napětí
1,5
0÷14,0 pH
0÷1000 mV
230 V
Průtok (l/hod)
Tlak (bar)
Rozsah pH
Rozsah Redox
Napětí
5
5
0÷14,0 pH
0÷1000 pH
230 V
TYP
Průtok (l/hod)
Tlak (bar)
Rozsah pH
Rozsah Redox
Napětí
1,5
1,5
0÷14,0 pH
0÷1000 pH
230 V
Funkce: Dávkovací systém pro regulaci pH a časovací systém pro dávkování H2O2
Průtok (l/hod)
Tlak (bar)
Rozsah pH
Rozsah Redox
Napětí
1,5
1,5
0÷14,0 pH
0÷1000 pH
230 V
Funkce: 1) Proporcionální dávkovací systém k úpravě pH-/pH+/Redox 2) Proporcionální dávkovací systém k úpravě
pH+/pH-/floculant
ELITE
ELITE.PRF activation
pool
5
-
ELITE pH-/pH+ pH-/floculant
TYP
pH-/pH+/Rx
1,5
Rozsah Redox
6,2÷8,0 pH
Funkce: 1) Proporcionální dávkovací systém pH+ pH - se samostatným měření pH 2) Proporcionální dávkovací systém pH- a
floculant
ELITE.PHP
ELITE pH+/pH-/
5
1,5
Rozsah pH
Funkce: dávkovací elektromagnetické čerpadlo s dvojím měřením pH a Rx používané v aplikaacích, kde je požadavek na tlak
až 5 bar • ovládání: výstup relé pro dálkový alarm, automatické proporcionální dávkování a kalibrace sondy
ELITE SP.PR
ELITE
Tlak (bar)
1,5
Funkce: měření pH a Rx se vstupem pro hladinovou sondu, snímač a signál průtoku a teplotní senzor
• ovládání: ovládací relé pro zobrazení ovládání čerpadla, hladinový alarm, funkce HOLD při kalibraci čerpadla nebo alarmu
ELITE.PR - 1,5
ELITE SP.PR
Průtok (l/hod)
TYP
Průtok (l/hod)
Tlak (bar)
Rozsah pH
Rozsah Redox
Napětí
pH-/pH+/Rx
pH+/pH/floculant
1,5
1,5
0÷14,0 pH
0÷1000 pH
230 V
Funkce: Systém regulace pH/Redox/Floculant s týdenním časovým nastavením
TYP
ELITE.PRF activation pool
Průtok (l/hod)
Tlak (bar)
Rozsah pH
Rozsah Redox
Napětí
1,5
1,5
0÷14,0 pH
0÷1000 pH
230 V
další informace na www.aquatrading.cz
6
DÁVKOVACÍ ČERPADLA INJECTA
TYP
Průtok (l/hod)
Tlak (bar)
Napětí
1,5
230 V
NIKE NK.M TEMP
dávkovací peristaltické čerpadlo dávkovací peristaltické čerpadlo
Popis: Digitální časovací peristaltické čerpadlo s využitím u lázeňských bazénů, sprch a vonných silic • funkce 1) časování
dávky (1 minuty) 2) ON/OFF plně chráněný spínač, spuštěcí vstup 24÷240 Vac, stupeň ochrany IP 65
1
NIKE NK.M TEMP
2
3
4
Popis: Digitální časovací peristaltické čerpadlo určené pro údržbu bazénů a dávkování • funkce: 1) vločkování, eliminace
řas, vzduchové klimatizace a vonné silice, regulace dávkování 10 - 100 %, ON/OFF plně chráněný spínač, stupeň krytí IP 65
TYP
Průtok (ml/hod)
Tlak (bar)
Napětí
1,5
230 V
NIKE NK.M PRO
2,5÷25
15,1÷151
NIKE NK.M PRO
151,2÷1512
540÷5400
975÷9750
Popis: analogové peristaltické čerpadlo pro vysoce viskózní medium • ovládání: vodivostní sondou
NIKE NK.CD 120
0,54÷7,2
NIKE NK.CD 180
0,72÷10,8
NIKE NK.CD
Tlak (bar)
Napětí
0,1
230 V
Popis: peristaltické dávkovací čerpadlo, proporcionálmí dávkování 10-100 % • funkce: měření vodivosti 0,2-101 mS,
víceúrovňové nastavení
TYP
Průtok (l/hod)
NIKE NK.MC 120
0,54÷7,2
NIKE NK.MC 180
0,72÷10,8
Tlak (bar)
Napětí
0,1
230 V
Popis: analogové peristaltické dávkovací čerpadlo mycích prostředků pro impulzní myčky
TYP
Průtok (l/hod)
NIKE NK.DV 120
0,54÷7,2
NIKE NK.DV 180
0,72÷10,8
Průtok (l/hod)
NIKE NK.MD 120
0,54÷7,2
NIKE NK.MD 180
0,72÷10,8
Tlak (bar)
Napětí
0,1
230 V
Tlak (bar)
Napětí
0,1
230 V
Popis: peristaltické čerpadlo s vodním nastavením časování a rychlosti 0÷999 sec
TYP
NIKE NK.MB
NIKE NK.MC
NIKE NK.DV
Popis: peristaltické čerpadlo nastavitelné pro 1 nebo 2 ventily • funkce: dvojí nastavení času dávkování a rychlosti 0÷999 sec.
TYP
dávkovací peristaltické čerpadlo
Průtok (l/hod)
dávkovací peristaltické čerpadlo
TYP
NIKE NK.MD
NIKE NK.MB
Průtok (l/hod)
Tlak (bar)
Napětí
0÷1
3
230 V
další informace na www.aquatrading.cz
7
DÁVKOVACÍ ČERPADLA INJECTA
BIO.PROP
Popis: Konstantní a proporcionální dávkovací systém • funkce: softwarové nastavení, kontrola hladiny, ovládání ON/OFF,
přepínač vstřikování (blue-white), dálkový alarm • ovládádní: vstupní signál 0-20 mA pro kontrolu průtoku čerpadla • použití:
v plaveckých bazénech a čističkách vody
TYP
Průtok (ml/hod)
Tlak (bar)
Napětí
1,5
230 V
dávkovací peristaltická čerpadla
2,5÷25
15,1÷151
BIO.PROP
151,2÷1512
540÷5400
975÷9750
BIO.TEMP
Popis: Časovací dávkovací systém • funkce: softwarové nastavení rychlosti dávkování, kontrola hladiny, ovládání ON/OFF.
Přepínač vstřikování (blue-white), dálkový alarm • ovládádní: Dávkování s týdenním časovačem.• použití: na vločkovité a
esenciální dávkování
TYP
Průtok (ml/hod)
Tlak (bar)
Napětí
1,5
230 V
2,5÷25
15,1÷151
BIO.TEMP
151,2÷1512
540÷5400
975÷9750
dávkovací peristaltická čerpadla
NY - FX - FH
Popis: Peristaltická čerpadla s konstantním průtokem, volitelné materiály dávkovacích hadiček • použití: vhodné pro
průmyslové čistírny a pračky
TYP
NY
FX
Tlak (bar)
1,2
1
NY 03
1,8
1
FX 250
15
-
FX 400
25
-
FH 900
54
-
FH 1200
72
-
Napětí
230 V
FH
NK.HP - NK.LP - FW
dávkovací peristaltická čerpadla
Průtok (l/hod)
NY 02
Popis: Peristaltická čerpadla s regulací průtoku od 10 - 100 % pomocí změny rychlosti otáček, volitelné materiály dávkovacích hadiček, analogové a digitální provedení
TYP
Průtok (l/hod)
Tlak (bar)
0-1
3
NK.LP 120
0,54 - 7,2
1
NK.LP 180
0,72 - 10,8
1
30 - 60 - 90 - 120
-
NK.HP 030
FW volitelný průtok
Napětí
230 V
NK.HP
NK.LP
FW
další informace na www.aquatrading.cz
8
DÁVKOVACÍ ČERPADLA INJECTA
TYP
HELIOS.01
Průtok (l/hod)
Tlak (bar)
Napětí
dle výběru čerpadel
dle výběru čerpadel
230 V
Popis: Kompletní panel • vybavení: ovládací jednotka NEXUS 2000, 2 analogová čerpadla, pH sonda, Rx sonda, snímač
průtoku a nízké hladiny, filtr, tlumivé roztoky pH, Redox - kompletní sestava včetně kabeláže. Připraveno ihned
k istalaci.
TYP
HELIOS.02
Průtok (l/hod)
Tlak (bar)
Napětí
dle výběru čerpadel
dle výběru čerpadel
230 V
Popis: Digitální panel s multifunkční ovládací jednotkou pro měření Cl, pH, Rx a teploty • vybavení: 2 digitální čerpadla,
pH sonda, Cl sonda D-CL4, snímač nízké hladiny, filtr, tlumivé roztoky pH, - kompletní sestava včetně kabeláže.
Připraveno ihned k istalaci.
TYP
Průtok (l/hod)
Tlak (bar)
Napětí
dle výběru čerpadel
dle výběru čerpadel
230 V
HELIOS.01
HELIOS.02
panely s dávkovacími čerpadly
Popis: Digitální proporcionální panel pro měření pH a Redox • vybavení: 2 digitální čerpadla, pH sonda, Rx sonda, sonda
nízké hladiny, snímač průtoku, filtr, tlumivé roztoky pH, Redox - kompletní sestava včetně kabeláže. Připraveno ihned
k istalaci.
HELIOS.05
HELIOS.05 PC
HELIOS.05 PC jen čtení
HELIOS.05 CL
HELIOS.05 CL jen čtení
Popis: Potenciostatický panel s vybavením • vybavení: NEXUS.2000, regulátor průtoku, dávkovací cela, filtr - základová dska
s kompletní elekroinstalací. Potenciostatická sonda není součástí dodávky.
HELIOS.04 CL
HELIOS.04 pH/CL
Průtok (l/hod)
Tlak (bar)
Napětí
dle výběru čerpadel
dle výběru čerpadel
230 V
Popis: Pulzní vodoměry na studenou vodu
TYP
WM.R
Připojení
DN
WM.R1
1”
15
WM.R2
3/4”
20
WM.R3
1”
25
WM.R4
1 1/4”
30
WM.R5
1 1/2”
40
WM.R6
2”
50
Připojení
DN
WM.RH1
1/2”
15
WM.RH2
3/4”
20
WM.RH3
1”
25
WM.RH4
1 1/4”
30
WM.RH5
1 1/2”
40
WM.RH6
2”
50
Popis: Pulzní vodoměry na teplou vodu
TYP
WM.RH
Popis: Pulzní vodoměry na studenou vodu
TYP
pulzní vodoměry
TYP
HELIOS.04
WM.F
Připojení
DN
WM.F1
2”
50
WM.F2
2 1/2”
65
WM.F3
3”
80
WM.F4
4”
100
WM.F5
5”
150
další informace na www.aquatrading.cz
9
DÁVKOVACÍ ČERPADLA INJECTA
pístové dávkovací čerpadlo
TP.15
Popis: Dávkovací čerpadla pístového zdvihu • motor: standard IP 55 0,18 - 0,25 kW • materiálové provedení: PVC, AISI 316
TYP
TP.15
pístové dávkovací čerpadlo
TP.25
TYP
membránové dávkovací čerpadlo
TM.2-4-6
membránové dávkovací čerpadlo
TM.5
nádoby k dávkovacím čerpadlům
Napětí
6 - 64
230/400 V
Max. průtok (l/hod)
Max. tlak (bar)
Počet zdvihů/min
Průměr pístu (mm)
Napětí
1,5 - 1000
20
58 - 78 - 116
25 - 89
230/400 V
Max. průtok (l/hod)
Max. tlak (bar)
Počet zdvihů/min
Průměr membrány
(mm)
Napětí
5,5 - 460
10
58 - 78 - 116
65 - 165
230/400 V
Max. průtok (l/hod)
Max. tlak (bar)
Počet zdvihů/min
Průměr membrány
(mm)
Napětí
17 - 47
5
41 - 58 - 82 - 116
od 50
230/400 V
Popis: Uzavřené nádoby
TYP
AC.VA
Průměr pístu (mm)
58 - 78 - 116
Popis: Mechanická membánová dávkovací čerpadla se zdvihovou pružinou a plastovým krytem • motor: standard IP 0,09 kW
• materiálové provedení: PVC, AISI 316
TYP
AC.SE
Počet zdvihů/min
20
Popis: Mechanická membránová pístová dávkovací čerpadla se zdvihovou pružinou, hliníková skříň s olejem • motor:
standard IP 0,18 - 0,25 - 0,37 kW • materiálové provedení: SS 316, PP, PVDF, PVC, membrána z PTFE, keramický píst z SS
316, materiály v kontaktu s kapalinou jsou uvedeny v “Tabulce materálů hlav yčerpadla” (speciální materiály dodávány
na vyžádání) • max. teplota: AISI 316: 90 °C, PP: 40 °C • vybavení: každé čerpadlo je vybaveno manuálním nastavením
průtoku a může být také vybaveno elektronickým pohonem se signálem 4 - 20 mA nebo měničem
TYP
TM.5
Max. tlak (bar)
1,5 - 304
Popis: Dávkovací čerpadla pístového zdvihu • motor: standard IP 0,25 - 0,37 - 0,55 - 0,75 kW • materiálové provedení:
PVC, AISI 316
TP.25
TM.2-4-6
Max. průtok (l/hod)
Objem (l)
Výška (cm)
Průměr (cm)
AC.SE 05
50
45,5
40
AC.SE 1
100
64
45
AC.SE 2
250
87
59,5
AC.SE 3
300
95
67
AC.SE 5
500
118,5
76
AC.SE 10
1000
122
108,5
Popis: Otevřené nádoby
Objem (l)
Výška (cm)
Průměr (cm)
AC.VA 1
TYP
150
75,5
51
AC.VA 2
300
87,5
67
AC.VA 3
400
99
72
AC.VA 5
800
120
90
AC.VA 10
1500
134
122
další informace na www.aquatrading.cz
10
další informace na www.aquatrading.cz
13
vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo
Download

Katalog Injecta