OBSAH:
VY D Á NÍ
Historie brněnského
veletrhu
5
M Ě S Í C zá ř í
TruLaser Cell Series 1000
TOP
MĚSÍČNÍ
ZPRAVODAJ
OBRÁBĚNÍ
Veletrhy a výstavy
RO K 2013
z KOVOOBRÁBĚNÍ
a SVAŘOVÁNÍ
a POVRCHOVÝCH ÚPRAV
MSV
O
P
BEEWATEC
Historie brněnského veletrhu
Hlavní téma veletrhu
Jaké firmy se představí?
Loctite
Technické novinky
letošního MSV
Měkké bílé sýry
Morava
Slámové víno
Tradice veletrhů v Brně souvisí s rozvojem města samotného. Postupem času
se stávalo průmyslovým, vědeckým a logistickým centrem střední Evropy.
Úplně první obdoby výročních trhů a obchodních výstav se v Brně konaly již
od roku 1243. První obchodní veletrhy se zde konaly v 18. století, a to
protože právě v tomto období docházelo k vzestupu textilního průmyslu ve
městě. Pravidelné obchodní trhy, které už jsou podobné těm v západní
Evropě, se v Brně konají od roku 1821. Pravidelnými návštěvníky veletrhu
byli velkoobchodníci z Vídně, Lince, Saska, Maďarska a Turecka.
Kupříkladu Císařské jubilejní výstavy, která se zde konala v roce 1888, se
zúčastnilo 104 000 návštěvníků. Každoroční veletrhy a výstavy se ve městě
konají od let 1922 – 1927. V roce 1928 se uskutečnila Výstava soudobé
kultury v Československu. První ročník MSV - Mezinárodního
strojírenského veletrhu se konal trochu později a to v roce 1959.
Bc Strnadová Žaneta, Peterka Tomáš
|Dobrý den Vážení čtenáři. V pátém
vydání e-zpravodaje Top obrábění jsme
pro Vás připravily informace z oblasti
veletrhů a výstav. Přejeme příjemné
čtení.
CNC obrábění – Ohýbání – Lisování – Tryskání – Svařování – Povrchové úpravy kovů
Automatizace – Nové technologie - Nástroje
TruLaser Cell Series 1000
http://www.eltope.cz
Profesionální
služby
Školení zaměstnanců z vyhlášky
50/1978Sb
Pořádání školení a seminářů
Koordinace a úspory procesu výroby
Technická správa strojního vybavení
Revize elektrických zařízení
Revize strojních zařízení
Revize hromosvodů
Vypracování provozních řádů
Projektování elektrických zařízení
Návrhy úsporných řešení ve výrobě
www.eltope.cz
tel.:604 405 792
[email protected]
Kontaktní údaje redakce:
Bc.Žaneta Strnadová
TruLaser Cell série 1000 je koncipován pro svařování nekonečných trubek a profilů a pro svařování rotačně
symetrických součástí.
Advertisement & Business, PR
Tel.702 514 764
e-mail.
[email protected]
Tomáš Peterka
Grafika a technologie
Tel.604 405 792
e-mail.:
[email protected]
http://www.topobrabeni.cz





Možnost integrace do výrobních linek
Možnost individuální konfigurace
Možnost také mobilní instalace
Efektivní díky řešením řízení paprsku
Možnost použití CO2 a pevnolátkových laserů
Zdroj: trumpf.cz
MEZINÁRODNÍ PRŮMYSLOVÝ VELETRH
MSV
Mezinárodní strojírenský veletrh neboli MPSV patří mezi nejvýznamnější průmyslové veletrhy ve střední Evropě. Každoročně se ho účastní více
než 1500 vystavovatelů a něco okolo 80 000 návštěvníků. Jeho důležitost potvrzuje i návštěvnost ze zahraničí. V průměru přijíždí ze zahraničí 35%
vystavovatelů a 10% návštěvníku, což dozajista není zanedbatelné procento.
Letos se veletrh koná 7.-11.10 na výstavišti v Brně. Vystavovat se bude na ploše o rozloze 42 000m2.
A jaké návštěvníky zde můžete potkat? Jistě Vás nepřekvapí, že drtivá většina návštěvníků je vysoce odborná. Přes 70% z nich ovlivňuje rozhodování
o investicích a třetina patří k vrcholovému managementu.
Na veletrhu budou zastoupeny všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu.
Jako každý rok lze tedy i letos očekávat vysoký zájem médií. Akredituje se přes 400 novinářů. Veletrh má taktéž velice zajímavý doprovodný
program, který se skládá z různých seminářů, odborných konferencí a workshopů, jež se věnují aktuálním technickým, obchodním a ekonomickým
tématům.
Zde Vám představujeme obory, jejichž představitele na MPSV můžete vidět.














Důlní, hutní, keramická a sklářská technika
Materiály a komponenty pro strojírenství
Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace
Energetika a silnoproudá elektrotechnika
Elektronika, automatizační a měřící technika
Ekotechnika
Výzkum, vývoj, transfer technologií, finanční a jiné služby
Intralogistika, manipulace, skladování a průmyslové balení
Obráběcí a tvářecí stroje, nářadí
Slévárenství
Svařování
Povrchové úpravy
Plasty, pryže a kompozity
Chemie pro strojírenství
Bc Strnadová Žaneta, Peterka Tomáš
BEEWATEC s.r.o. nabízí flexibilní trubkový stavebnicový systém, který
slouží k optimalizaci výrobních procesů, zavedení principů FIFO, Kanban, Kaizen a
Lean Manufacturing. Umožňuje snadné sestavení konstrukcí, jako jsou kanbanové,
spádové regály, transportní vozíky, gravitační dopravníky, pracovní a montážní stoly,
ale i celé výrobní linky.
Email: [email protected] Web: www.beewatec.cz
HLAVNÍ TÉMA VELETRHU – AUTOMATIZACE
Právě projekt Automatizace bude hlavním a nosným tématem MSV 2013 - průřezová prezentace měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky,
jež je součástí všech deseti oborových celků veletrhu. O konkrétních oborech jsme Vás již informovali v článku o veletrhu samém. Na základě významu
průmyslové automatizace a trvalému zájmu vystavovatelů se pořadatelé letošního veletrhu rozhodli povýšit původní bienále na každoroční součást
MSV.
Dokonce i samotná účast na tomto projektu přináší firmám několik významných benefitů. Tím nejvýznamnějším je zviditelnění automatizační
techniky v rámci portfolia veletrhu a ve výstavních pavilonech. Zároveň i veškerá propagace a medializace MSV klade důraz na AUTOMATIZACI.
Odborní návštěvníci jsou cíleně oslovování s informacemi o různých novinkách a trendech v průmyslové automatizaci. Nejlepší exponát z oboru
průmyslové automatizace, měřící, řídící, automatizační a regulační techniky může získat v rámci prestižní soutěže Zlatou medaili. Taktéž doprovodný
program se bude věnovat tématu automatizace. Jeho součástí budou tradiční konference Vize v automatizaci a Machines Communicate.
Bc Strnadová Žaneta, Peterka Tomáš
Jaké významné firmy se Vám představí?
Obor obráběcí a tvářecí stroje se stal i letos dominantou a jádrem veletrhu. Právě v této oblasti se Vám představí všichni tradiční a významní
vystavovatelé. Brněnský veletrh se stává pro řadu firem obchodním vrcholem roku a to hned z několika důvodů. Předně mohou na veletrhu navázat
nové obchodní styky. Dále jim potom MSV pomáhá udržovat kontakt a spojení s již získanými klienty a taktéž firmám umožňuje pochlubit se
technickými novinkami. Mezi věrné účastníky MSV patří firma Strojírna Tyc, jež speciálně pro tento rok vystavuje nový model stroje a návštěvníkům
představí nový systém automatické výměny hlav. Další firmou, jež se na veletrhu pravidelně představuje je Heidenhain, která v současné době
především oceňuje rostoucí zájem o obor třískového obrábění kovů ze strany jak odborných škol, tak i celé odborné veřejnosti. Jelikož je veletrh
událostí, která je svým rozsahem velice jedinečná, ani vystavovatelé ji nepodceňují a na jeho návštěvu se každoročně pečlivě připravují. Zejména
potom oceňují příležitost setkat se nejen s výrobci strojů, ale i s jejich uživateli. Největší a nejmodernější pavilon P bude tento rok opět vyhrazen
obráběcím strojům. K vidění zde budou takové firmy, jako jsou TOS Varnsdorf, TOS Kuřim, Kovosvit MAS, Tajmac-ZPS, Itax Precision, DK
machinery, Dayton Progress, Semaco, Mikron Moravia, Yamazaki Mazak, ŽĎAS a mnohých dalších.
Materiály a komponenty jsou druhým největším oborem pro letošní rok. Nebudou zde chybět firmy jako je ArcelorMittal, Union ocel, Ferona, U.S.
Steel Košice či Karla.
Třetí pozici co do počtu vystavovatelů obsadí obor elektronika, automatizace a měřící technika. V tomto oboru se zde představí firmy jako
Mitutoyo, Balluff, KUKA, National Instruments, ABB či Olympus Czech Group. Doposud firma Siemens nevynechala ani jeden ročník veletrhu a
letošek nebude výjimkou. Určitě si nenechte ujít Product Lifecycle Management čili prezentaci softwaru a služeb v oblasti řízení životního cyklu
výrobků, která je součástí expozice firmy Siemens. K vidění bude také oběžné kolo vodní turbíny nebo automatická převodovka DQ200, jež se používá
ve vozech značky Škoda, VW, Seat a Audi.
Dalším tradičně silně obsazeným oborem na veletrhu bude zpracování plastů, kde se Vám představí například Arburg, Engel, Wittmann, Kuboušek,
Radka či Mapro.
Tento rok se oproti těm minulým nekoná veletrh Transport a Logistika, ale díky nové koncepci dopravních a logistických oborů, její obsah v rámci
veletrhu zůstává. Vnitropodniková logistika (intralogistika) bude jedním z oborů MSV zatímco logistické a dopravní služby budou součástí veletrhu
EUROTRANS. A co do oboru intralogistiky spadá? Jedná se především o obory skladování, manipulace a vnitropodniková doprava. První ročník
veletrhu EUROTRANS proběhne ve stejnou dobu jako MSV s tím rozdílem, že se bude konat pouze ve třech dnes od úterý 8. Říjena do čtvrtka 10.
Října. K nejpočetněji zastoupeným oborům bude patřit Transport a Logistika. Tento veletrh se uskuteční v pavilonu G2. Jeho součástí bude i
doprovodný konferenční program.
Bc. Strnadová Žaneta, Peterka Tomáš
Excellence is our Passion
Loctite – vysoce výkonná průmyslová lepidla a tmely
HENKEL
Každý, kdo chce úspěšně působit na trhu, potřebuje mít vedle sebe silného
partnera. Loctite nabízí kompletní sortiment produktů a systémových řešení v
oblasti průmyslových lepidel a tmelů od fáze návrhu a vývoje produktu přes
výrobní proces a simulační testy až k testům dávkování.
Web: http://www.loctite.cz/homepage.htm
Technické novinky letošního MSV
Veletrh láká celou řadu vystavovatelů, kteří se na něj velice pečlivě a intenzivně připravují a mnozí z nich jej využijí k představení zajímavých
novinek. Příkladem může být společnost Šmeral Brno, která zatím nevynechala ani jediný z ročníků MSV. Firma se chystá poprvé představit světově
unikátní zařízení vyvinuté ve spolupráci s firmou Bionic. Jedná se o mikrovlnný reaktor mf60D, který pracuje na principu katalytické depolymerizace
a dokáže přeměňovat materiály bohaté na uhlovodíky jako komunální odpad či biomasu na olejový kondenzát, plyny, uhlíkatý zbytek a vodu. Toto
zařízení může být opravdu hodně přínosné a může alespoň částečně řešit globální problémy, které se týkají problematiky odpadu.
Pokračování na další straně
Pokračování z předchozí strany
Ani obor automatizace není, co se novinek týče pozadu. Zářným příkladem je společnost KUKA, jež bude v české výstavní premiéře prezentovat
nové průmyslové roboty řady AGILUS s novým řídícím systémem KR C4-Compact. A nemusíte se bát, že by chyběly roboty řady QUANTEC.
Cílem celé této rozšířené expozice je ukázat zákazníkům, jak snadná může automatizace být.
Společnost Hotset ČR Vám také představí několik novinek a to konkrétně od firmy Optris. Optris se věnuje bezkontaktnímu měření teploty.
Velice unikátním je potom řešení pro bezpilotní letouny, díky němuž je možné za pomoci infrakamery uskutečňovat různé druhy inspekcí, například
solárních elektráren.
Již od roku 1992 vystavuje na MSV společnost UNIS. A co si pro nás připravila tato firma letos? Půjde o názornou přehlídku produktu PHARIS®.
Tento produkt je výrobním informačním systémem, u něhož si zájemce může rychle a velice snadno vyzkoušet všechny funkce pomocí přenosného
modulu. Tímto způsobem si může simulovat plánování výroby přímo na výstavišti.
Dokonce i milovníci letecké techniky si přijdou na své. V expozici věnující se právě tomuto tématu bude k vidění roztáčení proudového motoru
zapůjčeného z První brněnské strojírny, u které UNIS zajišťuje řízení.
A mezi vystavovateli nemůžu ani tento rok chybět společnost ABB, jež návštěvníkům představí druhou generaci kompaktních robotických
svařovacích buněk FlexArc – robotizované pracoviště pro sériovou výrobu s mnoha funkcemi. Jistě zajímavým a pozoruhodným exponátem bude i
multifunkční robot IRB 120 s hmotností pouhých 25 kg. Mezi jeho typické dovednosti patří obsluha strojů či manipulace s materiálem. Na veletrhu se
však tento robot představí v podobě robotického výčepu FlexBeer.
Společnost Fronius slíbila na letošním veletrhu představení ,,inteligentních revolucí“ ve svařování. Předvede zde výsledek několikaleté práce
svých firemních vývojářů, jímž je prezentace nové generace svařovacích zdrojů TPS/i.
Expozice firmy STILL ČR nám též předvede řadu novinek. Tato společnost se ve vývoji zaměřuje především na technologie šetrné k životnímu
prostředí jako zpětné využívání energie, akumulátory nové generace, hybridní pohony, používání filtrů pro zachycování různých nečistot a další jiné.
A k vidění zde bude i jejich nejefektivnější produkt – inovovaný model RX 70 Hybrid. Jedná se o světově jediný sériově vyráběný vysokozdvižný
vozík s hybridní technologií pohonu ve třídě s nosností 3 až 3,5 t.
Toto ale nejsou zdaleka všechny novinky, které budou letos na veletrhu představeny. Jejich seznam můžete nalézt na www.bvv.cz/msv.
Bc Strnadová Žaneta, Peterka Tomáš
Společnost OK Strojservis, s. r. o. je dlouholetým osvědčeným dodavatelem přesných montážních strojů a technologických
zařízení pro jednoúčelové stroje, montážní linky a robotizovaná pracoviště. Nabízíme autorizované a certifikované technologie
nejen pro automobilový průmysl. Její historie sahá do roku 1996.
Poskytujeme výhradní zastoupení a autorizovaný servis firem BalTec Maschinenbau AG, TOX Pressotechnik GmbH a Stöger
Automation GmbH.
Zajišťujeme autorizovaný prodej a servis v rámci celé ČR a SR.
Jsme partnery ve všech fázích výroby.
Email: [email protected]
web: http://ok-strojservis.cz
MĚKKÉ BÍLÉ SÝRY
Tento typ sýrů je charakteristický sametově bílou kůrkou, krémovým vnitřkem a houbovou chutí. Zrají po celých 21 dnů a mezi
jeho nejznámější představitele patří sýr Brie či Camembert. Tyto sýry jsou dobrou chuťovkou k suchým ovocným vínům.
Bc. Žaneta Strnadová, Tomáš Peterka
Morava
Morava je jednou ze tří historických zemí Česka – Čechy, Morava a Slezsko. Nejvýznamnějšími městy na Moravě je samozřejmě Brno, Ostrava a
Olomouc. Brno je správním centrem Moravy.
Povrch Moravy je z velké části tvořen pahorkatinami, vrchovinami a ne příliš vysokými pohořími. Hranici s Čechami v podstatě tvoří Českomoravská
vrchovina, jejíž součástí je i masiv Žďárských vrchů. Nejvyšší moravskou horou je Praděd (1 492 m), který se nachází v pohoří Jeseníky, jež se
rozkládají na severu Moravy a na jihu Slezska. Podnebí je na Moravě oproti Čechám teplejší a to je právě jeden z důvodů proč se právě zde pěstuje
vinná réva a vyrábí se kvalitní moravská vína. Kromě vinic je zdejší podnebí vhodné i pro pěstování různé zeleniny a ovoce.
Dost ale bylo demografických informací. Zaměřme se spíše různé památky a přírodní úkazy, které nám Morava nabízí k vidění.
Pokud Moravu navštívíte, jistě zavítejte do Slavkova. 2.12. 1805 zde totiž udál střed Napoleonských válek – tzv. bitva tří císařů u Slavkova.
Prohlédnout si můžete Mohylu míru, což je kamenná secesní kaple – nadčasové memento všech obětí této bitvy. Zavítejte také na zámek Slavkov, jež
byl v roce 2008 zařazen mezi národní kulturní památky. V blízkosti se též nachází zámek Bučovice či město Vyškov, které toho má hodně co nabídnout.
Můžete si zajít zaplavat do zdejšího aquaparku, navštívit zoo s exotickými a domácími zvířaty či Dinopark, kde je k vidění třicet prehistorických zvířat,
která jsou pohyblivá a ozvučená.
Milovníci přírody, Vy určitě navštivte romantickou krasovou oblast. Jsou zde zpřístupněny komplexy krápníkových jeskyní, známá propast Macocha a
také významná poutní místa, která mají velice dlouhou historii. Konkrétně můžete navštívit Punkevní jeskyně, kde se můžete projet na loďkách po
podzemní říčce Punkvě. Prohlídka vede přes dno propasti Macocha, která je hluboká 140m. Mezi zajímavá poutní místa patří Poutní areál Křtiny, kde se
nachází monumentální barokní kostel Jména Panny Marie s kaplí sv. Anny. V nejbližším okolí se též nachází hrad Pernštejn, zámek Lysice, jeskyně
Blanických rytířů, klášter Porta coeli či Světelský oltář v Adamově.
Znojmo je centrem úrodného kraje vinic a ovocných sadů a za návštěvu určitě stojí. Přímo ve městě můžete vidět rotundu Panny Marie a sv. Kateřiny
s unikátními nástěnnými malbami, stálou historickou expozici Jihomoravského muzea, rozhlednu a podzemí. V okolí se potom nachází nepřeberné
množství zámků, hradů a jiných zajímavostí. Příkladem může být Loucký klášter, hrad Cornštejn, Zámek ve Vranově, hrad Bítov, klášter Rosa coeli či
Národní park Podyjí.
Přímo Vás potom uchvátí Lednicko-Valtický areál. Jedná se o nejrozsáhlejší parkově upravenou krajinu na světě s plochou asi 200km2. V roce 2006
byla dokonce zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. K vidění je zde umělá zřícenina Janohrad, chrám Tří grácií,
kaple sv. Huberta, zámeček Rendez-vous – Dianin chrám v podobě římského vítězného oblouku, Apollonův chrám, kolonáda na Rajstně s vyhlídkovou
terasou a mnohé další. Zámek Lednice je postaven ve stylu anglické tudorovské gotiky. V blízkosti se nacházejí vinařská města Pálava a Mikulov a
Dolní Věstonice. Ano, právě tady byla nalezena soška Věstonické venuše.
Na Moravě je toho k vidění zkrátka hodně. Kdybychom Vám chtěli popsat všechny krásy a památky tohoto kraje, ani bychom k tomu neměli dostatečný
prostor. Morava stojí za návštěvu a jeden den na to rozhodně nestačí.
Bc. Žaneta Strnadová, Tomáš Peterka
Obrázky zdroj: Tomáš Kodad, sxc.hu
Vážení obráběči a zpracovatelé
kovů,
výrobci
strojních
technologií, posílejte nám Vaše
fotografie z cest, z přírody, ze
zaměstnání
na
adresu
[email protected]
Veškeré
fotografie
budeme
zveřejňovat v našem časopise a na
www.topobrabeni.cz a na konci
roku vyhodnotíme.
Fotografická přehlídka. Dnes - Morava
Vinařství rodiny Košuličovy
Vyber te si z uce lené nabídky pr ogramů pr o
návštěvníky v inného skle pa „Vinařs tví
rodiny Košuličov y”.
Ať se u nás zdržíte ce lý veče r nebo
př ijede te jen na skok dobře se o Vás
posta ráme. Kapac ita našeho skle pa je cca
45 os ob.
Email: v [email protected] innyskle p.net
Web: h ttp://www .vinnysk lep.net
Slámové víno
Slámové víno se u nás stává čím dál tím víc oblíbenější a to i přesto, že je jeho cena vyšší než vín červených, bílých a růžo vých.
Jedná se totiž o víno přívlastkové. K jeho výrobě se používají hrozny, ze kterých se odpařila část vody. A jaké vlastnosti jsou
typické pro tento typ vín? Je zde vysoký zbytek přírodního cukru, obvykle nižší obsah alkoholu a vysoká extraktivnost. A právě
v důsledky větší náročnosti a dokonce i rizikovosti výroby je cena těchto vín tak vysoká.
Co se týče historie výroby slámového vína, tak první dochované záznamy jsou staré minimálně 2800 let a popisují výrobu vína
přirozeným vysoušením hroznů. Tyto záznamy pocházejí z Kypru. Hrozny se sklízely na sopečných vinicích a byly sušeny na
slunci. Takto vysušeným hroznům se říkalo cibéby a z nich bylo vyráběno sladké víno dnes známé jako Commandaria.
U nás ale výroba slámových vín nebyla inspirována historií. Vinné hrozny se v minulosti úplně běžně skladovaly na půdách, kde
se nechávaly ,,odležet“ až do poloviny zimy. Výsledkem tohoto skladování byla ztráta části obsahu vody, čímž hrozny získaly
výraznější a sladší chuť. Novodobá výroba slámového vína se však v České republice datuje až od roku 1999.
Pro výrobu tohoto typu vína se používají hodně vyzrálé hrozny, protože většinou mají cukernatost přes 21° normalizovaného
moštoměru. Tyto hrozny se sklízejí na přelomu října a listopadu. Skladují se potom minimálně po dobu tří měsíců na slámě, rák osu
či volně zavěšené. Největší rizikem pro hrozny je ale hniloba, proto se musejí pravidelně kontrolovat a případně odstraňovat
poškozené bobule. Po třech měsících se nám z bobulí stanou dalo by se říct rozinky, protože se během této doby odpařila podstatná
část vody. Podíl cukru potom dosáhne něco okolo 20% hmotnosti. Jelikož se nám hodně vody vypařilo, je i jasné, že i výlisnost
seschlých hroznů je oproti jiným hroznům velice nízká. Dalším rozdílem oproti ,,běžným“ vínům je ten, že vzniklý mošt se nesíří,
ale používají se specifické kvasinky a mošt se kvasí. Kvašení je poměrně pomalým procesem a probíhá za vyšších teplot, kdy je
zapotřebí s ním často míchat.
Slámové víno se vyznačuje plnější chutí a jeho aroma připomíná kandované ovoce, hrozinky, med nebo marmeládu. Je vhodné
především k různým slavnostním přípitkům či ke kvalitním sladkým dezertům.
Úplně nejčastějšími odrůdami potom je např. Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Tramín červený, Rulandské šedé,
Frankovka, Cabernet Sauvignon a Neuburské.
Bc. Žaneta Strnadová, Tomáš Peterka
TOTO JE MÍSTO PRO VAŠI
REKLAMU. NEVÁHEJTE A
VYUŽIJTE CÍLENÉ
REKLAMY PRO ZVÝŠENÍ
SVÝCH ZAKÁZEK.
CNC obrábění, svařování, lisování, vrtání, tryskání, dělení
pálením a řezáním, zámečnictví, kování, technické školství,
soustružení, frézování
Tak to jsou nejkvalifikovanější zpracovatelé a
obráběči kovů na světě v našem oborovém katalogu firem,
strojů, nástrojů a servisních firem Top obrábění
Zpravodajství a nové technologie z oboru strojírenství
Vážení obráběči a zpracovatelé kovů, plastů, výrobci obráběcích strojů, ale
i ředitelé technických škol, připravili jsme pro Vás zcela nový portál z
oblasti obrábění a strojírenství. Naleznete zde mnoho užitečných informací
z vývoje nových technologií, virtuální katalog strojů a nástrojů, odborné
články a rady. Samozřejmostí jsou i poptávky a inzeráty přístupné všem
firmám a v neposlední řadě také jako databáze zajímavých informací z
oboru konvenčního strojního obrábění kovů.
Velmi si Vážíme Vaší spolupráce s námi, kde Vám zajistíme prestižní
místo v katalogu a v informačním zpravodaji, díky kterému zvýšíte
návštěvnost vlastních internetových prezentací. Staňte se součástí na
prvotřídním oborovém portále a využijte veškerých výhod, které nabízí.
Nastává doba, kdy informace i v zavedených tištěných časopisech jsou
již zastaralé a po prolistování se k nim již nikdo nevrací. Proto
využijte výhod odborného internetového portálu pro okamžitý přínos
nových zákazníků a inzerujte on-line. Podle posledních studií čtení
odborných článků na internetových stránkách několikanásobně
převyšuje množství článků čtených v tištěných časopisech.
Download

eZpravodaj 5