VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH
MANUÁL
Propojení studia a praxe
TechIN - Propojení studia a praxe
reg. č. CZ.1.07/1.1.07/11.0150
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Úvodem
V Moravskoslezském kraji existuje velmi silná poptávka pro absolventech technických oborů. V posledních letech kraj
zaznamenal značný příliv zahraničních investorů, což se odrazilo v ekonomické situaci kraje. Prestižní zaměstnavatelé
strojírenských, elektrotechnických, stavebních a IT firem poptávají absolventy technických oborů, ovšem těch není v současné době dostatečné množství.
Současným trendem je terciární vzdělávání v oblasti humanitních věd, které se jeví studentům i jejich rodičům mnohem
perspektivněji. Přitom skutečností je, že právě absolvent technického oboru má lepší podmínky při vstupu na trh práce.
Poptávka po technicky vzdělaných lidech značně převyšuje nabídku.
Projekt TechIN – Propojení studia a praxe se zaměřuje na vytvoření vhodného systému spolupráce středních škol,
vysokých škol a praxe, přičemž reaguje na poptávku po absolventech technických oborů v kraji. Snahou je zapojit do procesu rozhodování středoškoláka o výběru vysoké školy úspěšné firmy z regionu, resp. jejich představitele, kteří mohou
studentům podat aktuální informace o možnostech uplatnění a vhodně je motivovat k setrvání v technickém oboru.
Cílem projektu je komplexní podpora studentů středních škol při rozhodování se o budoucnosti. V rámci projektu TechIN
– Propojení studia a praxe dojde k zatraktivnění studia technických oborů širokému spektru studentů, dívky nevyjímaje,
a to prostřednictvím pořádání workshopů, setkávání středoškoláků i pedagogů s představiteli firem, exkurzí a především
intenzivní atraktivní praxe pro studenty středních škol.
Podrobnější informace o projektových aktivitách a možnostech zapojení se do projektu naleznete na webových
stránkách www.techin.cz.
Kolektiv autorů
1
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Obsah
Úvod
1
1 Technické obory a jejich perspektiva
3
2 Technické střední školy v Moravskoslezském kraji
8
3 Zájem absolventů středních škol o studium na vysokých školách technického směru
10
4 Studium technických oborů na vysokých školách
12
5 Možnosti a výhody uplatnitelnosti žen
20
Závěr
23
Zdroje
24
2
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
1 Technické obory a jejich perspektiva
Strojírenství
Strojírenství je snad nejznámější technickou branží. Zahrnuje škálu
produktů, od těch nejjemnějších součástek automobilů, přes letadla,
lodě, až po turbíny jaderných elektráren, ropné věže nebo super přesné
obráběcí stroje. Čeští a moravští strojaři patřili a patří ke špičkám
na světě.
Věděli jste, že téměř pětinu všech lodních hřídelí pro lodní motory
na celém světě vyrábíme u nás v ČR, v Moravskoslezském kraji?
Elektrotechnika
Elektrotechnika je oborem, jehož produkty nacházíme na každém
kroku. Kromě toho, že naše domy svítí a naše auta se dají nastartovat
malou krabičkou, je příjemné mít v televizi sto programů přes satelit, je
hezké letět na dovolenou letadlem a odvézt si z ní obrázky natočené
videokamerou, je skvělé mít díky počítači celý svět na dosah ruky.
Nic z toho bychom neměli bez elektrotechniků, kteří se vyznají
v polovodičích, integrovaných obvodech a řídících systémech raket.
Informatika
Lidé ve třetím tisíciletí jsou závislí na informacích. Ne snad na zprávách
v televizi, ale na datech, informačních a komunikačních technologiích.
Software je v PC, v mobilu, v řídící jednotce auta, ve všech inteligentních
systémech řídících dopravu či elektrárny. Počítače vzdělávají lidi,
monitorují vznik zemětřesení, počítají dráhu raketoplánu nebo třebajen
jednoduše tržbu v obchodech. Dovedly by víc, kdyby bylo více lidí, kteří je
zdokonalují.
Vize v IT jsou bez hranic. Odborníci z ČR pracují pro americkou armádu stejně jako pro vývojová centra motorů Formule
1. Krásný obor pro dobrodruhy i pro jemné dívčí povahy s citem pro preciznost.
3
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Stavebnictví
Tunel pod řekou, dálnice o šesti pruzích, most nad propastí, divadla,
nemocnice, byty, obchody, promenády, kluby a bary. Někdo to musel
postavit. Někdo, kdo dokáže vyrovnat plochu fotbalového hřiště tak, že je
bez jediné kaluže. Někdo, kdo ovládá silné stavební stroje a za horou
písku už vidí budoucí dům. S novými technologiemi jsou řemesla jako
tesař, zedník nebo klempíř pro profesionály.
Architektura a stavby ovlivňují prostředí, v němž žijeme. Za profesí s prozaickým názvem stavař se skrývá odpovědnost
za budoucí tvář krajiny a měst.
Profese či obory, u kterých se firmy potýkají s nedostatkem pracovníků
Z hlediska vstupu absolventů na trh práce je kromě jiného důležité zkoumat, které profese a obory jsou z pohledu
zaměstnavatelů nejvíce potřebné, případně určitým způsobem problematické. Na zjišťování toho, u kterých profesí či oborů se firmy potýkají jednak s nedostatkem pracovníků, jednak s kvalitou mladých pracovníků, a které obory považují
z hlediska budoucnosti za perspektivní, se mj. zaměřovalo dotazníkové šetření zaměstnavatelů v průmyslové sféře
(sekundéru), v sektoru služeb (terciéru), v kvartérním sektoru (kvartéru) a v zemědělské sféře.
Výsledky šetření ukazují, že nedostatek pracovníků určitých profesí pociťuje celkem 62 % z dotázaných v průmyslovém
sektoru, 25 % v terciárním sektoru a 49 % v kvartérním sektoru. Přitom o relativně největší problém se zřejmě jedná
u firem poskytujících pohostinství a ubytování a dále u organizací působících ve sféře zdravotních a sociálních služeb,
v oblasti finančního zprostředkování a také i v oblasti nemovitostí a podnikání.
Průmyslový sektor (sekundér):
Za nedostatkové jsou označovány především technické, často strojírenské profese, a to zejména:
obráběči,
technologové,
konstruktéři,
zámečníci,
CNC operátoři,
nástrojáři.
4
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Sektor služeb (terciér):
řidiči (zejména řidiči autobusů, městské dopravy a nákladních vozidel),
prodavači,
autoopraváři (tzn. automechanici, autoelektrikáři, autoklempíři, autolakýrníci),
kuchaři,
číšníci a servírky,
svářeči,
zámečníci.
Sektor služeb (terciér):
IT pracovníci (zejm. programátoři či správci sítě),
stavební profese.
Zemědělská sféra:
opraváři zemědělských strojů a zařízení,
traktoristé a řidiči (zejména zemědělských a sklizňových strojů),
ošetřovatelé resp. chovatelé zvířat (zejména pak hospodářských zvířat),
pracovníci (živočišné, rostlinné) výroby,
zootechnici a agronomové,
strojírenské a elektrotechnické profese (strojaři, svářeči, zámečníci, obráběči kovů,
mechanici, klempíři, elektrikáři, apod.).
Perspektivní obory vzdělání z pohledu zaměstnavatelů
Dotazované firmy byly také požádány, zda by se mohly pokusit určit obory vzdělání, po kterých bude podle jejich názoru
na trhu práce poptávka v dalších letech.
5
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Dotazované firmy
SEKUNDÉR
TERCIÉR
KVARTÉR
ZEMĚDĚLSTVÍ
Strojírenství
IT
IT
Zemědělství
IT
Strojírenství
Strojírenství
Řemesla
Elektrotechnika
Ekonomické obory
Stavebnictví
Zemědělství-D
Technik
bez rozlišení
Stavebnictví
Lékařské obory
Stavebnictví-D
Lékařství
Technické obory
Stavebnictví
Obchod
Ekonomické obory
Strojírenství
Obchodní akademie
Management
Řemesla
Řemesla
IT
Řemeslo
bez rozlišení
Doprava a spoje
Zdravotnictví
Strojírenství-D
Chemie
Právní činnost
Cizí jazyky
Řidič
Stavebnictví
Služby
Učitelství
Dělnické profese
Zdravotní
Řidič
Sociální služby
Ekonomické obory
Technické obory
Elektrotechnika
Elektrotechnika
Elektrotechnika
Zdroj: www.infoabsolvent.cz
6
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Perspektiva v technických oborech
Technické obory mají u nás dlouhou tradici a dobře na ni navazují. Srovnání čísel ukazuje, že se naše vysoké školy
v technických oborech - až na několik výzkumných týmů - úplně měřit se zahraniční špičkou nemohou. Ale ty naše
nejlepší mají dobrou mezinárodní úroveň a vyplatí se na nich studium absolvovat. Absolventů technických oborů je
navíc u nás nedostatek. Vystudovat tak techniku představuje jistotu slušného zaměstnání.
Ředitel úřadu práce nám k otázce perspektivy oborů odpověděl takto: “V dlouhodobém měřítku přetrvává nejen
na regionálním trhu práce výrazná poptávka a nedostatek pracovní síly u technických profesí. Jedná se o vysokoškolsky vzdělané
technické inženýry, středoškolsky vzdělané techniky ve strojírenství, elektrotechnice, výpočetní technice, stavebnictví a kvalifikované dělníky ve stavebnictví, strojírenství a kovodělném průmyslu. Navzdory současnému poklesu poptávky po pracovní síle
prakticky ve všech hospodářských odvětvích předpokládáme, že uvedené obory budou mít perspektivu i v budoucnu.”
Životní příběh
Ing. Ladislav Mareš - vystudovaný chemik, obor anorganická chemie pracoval ve společnosti CHU ČSUP - strážské
uranové doly jako vedoucí technického rozvoje. V roce 2000 založil společnost Elmarco, působící v polovodičovém
průmyslu. Firma je od svého založení velmi úspěšná a již získala nejedno ocenění. Mezi nejvýznamnější patří cena za první
místo za nejlepší inovace v Euroregionu Nisa za rok 2005 a Czech Top 100 v letech 2004 a 2005. Přestože tráví v práci 12
hodin denně, rád sportuje, věnuje se zejména lyžování cyklistice a jízdě na koni. Ve svém volném čase se snaží trávit co
nejvíce času se svou rodinou, manželkou a dvěma dětmi.
“Myslím si, že mladí technici v oboru mají velmi dobrou perspektivu. Mají možnost krátkodobých i dlouhodobých stáží na prestižních univerzitách v USA, Japonsku i Evropě. Pro cesty do zahraničí je kromě odborných znalostí důležitým předpokladem
i dobrá jazyková vybavenost, hlavně znalost angličtiny. V tomto ohledu Elmarco nabízí svým zaměstnancům možnosti, které
jsou srovnatelné nebo lepší než u významných zahraničních firem. Ohodnocení jejich práce bude záležet na jejich znalostech,
aktivitě, zkušenostech a výsledcích jejich práce“, sdělil Ing. Ladislav Mareš.
“Pro výběr zaměstnanců je kromě odborného profilu podstatná znalost jazyků, nadšení a chuť podílet se na vývoji nové
technologie. Zájemců, kteří se zajímají o práci v naší firmě, máme dost, ale ne každý splňuje základní požadavky nebo má
opravdový talent pro technickou profesi. Talent pro techniku by měli poznat žáci již ve škole. Studia technických oborů
doporučuji jako oblast, která je z hlediska perspektivy a budoucího vývoje velmi zajímavá.“, dodal Ing. Mareš.
7
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
www.souzma.cz
www.uciliste-hb.cz
793 95
793 12
Město Albrechtice
Horní Benešov
Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o.
www.sssdfm.cz
www.sszfm.cz
www.ssosfm.cz
www.ssinfotech.cz
www.sps-karvina.cz
738 02
738 02
738 01
738 02
733 01
F-M
F-M
F-M
F-M
Karviná - Hranice
Na Hrázi 1449
tř. T.G. Masaryka 456
Pionýrů 2069
Žižkova 1818
SŠ zemědělská a lesnická, Frýdek - Místek
Střední škola informačních technologií s.r.o.
Střední průmyslová škola Karviná
www.sselek-havirov.cz
www.ssstav-havirov.cz
www.outech-havirov.cz
www.ssras-havirov.cz
www.sos-havirov.cz
www.ssinte-karvina.cz
www.sszeme-cestesin.cz
www.nosch.cz
736 01
736 01
736 01
736 01
736 01
735 06
737 01
735 14
Havířov - Město
Havířov - Podlesí
Havířov - Šumbark
Havířov - Šumbark
Havířov - Šumbark
Karviná - Nové M.
Český Těšín
Orlová - Lutyně
Makarenkova 513/1
Kollárova 1308/2
Sýkorova 613/1
Školní 601/2
Lidická 600
Osvobození 1111/60
Tyršova 611/2
Energetiků 144
Střední škola Havířov - Šumbark
SŠ řemesel a služeb Havířov
SŠ technických oborů Havířov - Šumbark
SŠ techniky a služeb, Karviná
SŠ zemědělská, Český Těšín
Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov
Střední průmyslová škola stavební, Havířov
Soukromá SOŠ, Frýdek - Místek, s.r.o.
www.sostrinec.cz
739 61
Třinec - Kanada
SŠ Třinec - Kanada
Lánská 132
738 02
F-M
Pionýrů 2069
SŠ elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek - Místek
Lískovecká 2089
www.spsfm.cz
www.sout-fm.cz
738 02
F-M
28. října 1598
SŠ strojírenská a dopravní, Frýdek - Místek
www.prima.skolniweb.cz
795 01
Rýmařov
Sokolovská 435/29
Střední průmyslová škola, Frýdek - Místek
Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice
Tyršova 59
792 01
Nemocniční 117/11
www.sout.cz
www.remesla.bruntal.cz
794 01
Krnov
Soukromá střední odborná škola PRAKTIK s.r.o.
Střední škola řemesel, Bruntál
Bruntál
794 01
Krnov
Opavská 499/49
SŠ automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov
Krnovská 998/9
792 01
Bruntál
Kavalcova 814/1
Střední průmyslová škola, Bruntál
Soukenická 140/21
www.sps-br.cz
www.ssamp-krnov.cz
794 01
Krnov
Střední škola průmyslová, Krnov
www.oaz.cz
www.sos-dcr.cz
792 01
Bruntál
nám. J. Žižky 8/10
Revoluční 1122/92
SOŠ dopravy a cestovního ruchu,Krnov
WEB
PSČ
MĚSTO
ADRESA
Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál
NÁZEV ŠKOLY
Seznam středních odborných škol v technickými obory v MSK
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
2 Technické střední školy v Moravskoslezském kraji
8
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
www.barooschool.cz
www.dakol-karvina.cz
736 01
735 72
Havířov - Šumbark
Petrovice u Kar.
Školní 601/2
č.p. 570
SOU BARON SCHOOL spol. s r.o.
www.ssvitkov-podhradi.cz
www.sspu-opava.cz
www.sst.opava.cz
www.vitkovickastredni.cz
742 21
748 01
746 01
746 66
749 01
746 01
747 05
700 30
Kopřivnice
Hlučín
Opava
Opava
Vítkov
Opava
Opava
Ostrava - Hrabůvka
Husova 1302
ČSA 336/4a
Boženy Němcové
Mírová 630/3
Vítkov - Podhradí
Praskova 399/8
Kolofíkovo náb. 1062
Hasičská 1003/49
VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín
Střední odborné učiliště stavební, Opava
Střední průmyslová škola stavební, Opava
Střední škola, Vítkov - Podhradí
SŠ průmyslová a umělecká Opava
www.sps-vitkovice.cz
www.spseiostrava.cz
www.edunet.cz/
skoly/stav-ova.cz
www.sos-sou.cz
www.sse-najizdarne.cz
703 00
702 00
700 30
707 00
702 00
Ostrava - Vítkovice
Ostrava
Ostrava - Zábřeh
Ostrava - Kunčice
Ostrava
Středoškolská 2992/3
Vratimovská 681/80
Na Jízdárně 30
Střední průmyslová škola stavební Ostrava
Střední škola Ostrava - Kunčice
9
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
www.sst-ostrava.cz
www.telskol.cz
www.souauto.cz
705 00
708 61
703 00
Ostrava - Poruba
Ostrava - Vítkovice
Opavská 1119/12
Zengrova 473/38
Střední škola technická Ostrava - Hrabůvka
Střední škola teleinformatiky Ostrava
RB Střední odborné učiliště autooprávarenské, s.r.o.
Zdroj: Vlastní zpracování.
www.soustav-ostrava.cz
700 30
Ostrava - Zábřeh
Ostrava - Hrabůvka
U Studia 2654/33
Hasičská 1003/49
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava
Střední škola elektrotechnická Ostrava
Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice
Zengrova 822/1
702 00
Ostrava
Kratochvíova 1490/7
www.sosd.cz
www.waldorfostrava.cz
703 00
Ostrava - Vítkovice
Moravská 964/2
Gen. Píky 3296/13D
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky
SOŠ waldorfská Ostrava
SOŠ dopravní a SOU Ostrava - Vítkovice
Heyrovského a Gymnázium Ostrava
Střední průmyslová škola chemická akademika
Vítkovická střední a průmyslová škola a gymnázium
SŠ technická Opava
www.chemgym.cz
www.soustop.cz
www.spsopava.cz
741 01
Nový Jičín
EDUCA - SOU, s.r.o.
700 30
wwww.voskop.cz
www.ouhlucin.wz.cz
744 01
Frenštát p. R.
Křižíkova 1258
Přemyslovců 834/4
SŠ elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm
Ostrava - Zábřeh
www.spsefren.cz
www.ssosnj.edunet.cz
741 01
Nový Jičín
Divadelní 138/4
Středoškolská 2854/1
www.ouaprs.com
www.mendelova-stredni.cz
741 11
Nový Jičín
Sokolovská 487/45
Odborné učiliště a Praktická škola Nový Jičín
Mendelova střední škola, Nový Jičín
SOU DAKOL, s.r.o.
WEB
PSČ
MĚSTO
ADRESA
NÁZEV ŠKOLY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
3 ZÁJEM ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL O STUDIUM
NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH TECHNICKÉHO SMĚRU
V minulosti bylo běžné, že přístup k terciárnímu vzdělávání byl
doménou absolventů gymnázií. Toto však již dávno není pravdou a velká
část absolventů, především oborů středních odborných škol, pokračuje
v dalším vzdělávání na terciární vzdělávací úrovni. Je to dáno i větší
otevřeností terciárního vzdělávání, zvyšováním kapacit institucí poskytujících terciární vzdělávání a následně větším množstvím přijímaných
studentů.
Ústav pro informace ve vzdělávání zveřejňuje každoročně informace, které se týkají přijímacího řízení na vyšší odborné
a vysoké školy. Podchycuje jednak zájem o vzdělávání v terciární sféře jako celku, jednak mapuje poptávku po vysokoškolském a vyšším odborném vzdělávání odděleně. Veškeré údaje vycházejí z podzimního sběru individuálních dat
o přihlášených a přijatých na vyšší odborné školy a vysoké školy a z demografických údajů Českého statistického úřadu.
Statistická data o uchazečích o studium v terciární sféře
Ke studiu na terciární úrovni, tedy na vyšší odborné školy a vysoké školy, se v roce 2008 hlásilo celkem 156,8 tis. uchazečů,
kteří podali celkem 339,3 tis. přihlášek (každý uchazeč podal v průměru 2,2 přihlášky). K přijímacím zkouškám se dostavilo
pouze 92,4 % všech přihlášených (144,9 tis.). Počet studentů, kteří byli ke studiu přijati, činil 114,5 tis., z nichž celkem 95,0
%, tj. 108,8 tis., ke studiu skutečně nastoupilo. „Čerství“ maturanti, tedy uchazeči, kteří maturovali ve školním roce 2007/08,
tvořili celkem 42,7% všech přihlášených, 48,6 % všech přijatých a 49,3 % všech zapsaných uchazečů.
Přihlášku jak na vyšší odbornou, tak i na vysokou školu zároveň podalo celkem 4,6 % uchazečů; pouze na vysokou školu
se hlásilo 89,3 % uchazečů. Do obou typů terciárního vzdělání zároveň bylo přijato 2,1 tis. uchazečů, na obě školy zároveň
jich však nastoupilo pouze 601. Celkový počet přihlášených ke studiu v terciárním vzdělávání vzrostl oproti roku 2007/08
o 739 (tj. o 0,5 %), celkový počet přijatých vzrostl o 5,8 tis., tedy o 5,4 %.
Zajímavými ukazateli jsou také podíly přihlášených, přijatých a zapsaných „čerstvých“ maturantů na celkové populaci
„čerstvých“ maturantů. Podíl „čerstvých“ maturantů mezi přihlášenými uchazeči činí na celkové populaci „čerstvých“
maturantů 75,0 %, podíl přijatých 62,4 % a podíl zapsaných 60,2 %.
Celková úspěšnost1 uchazečů při přijímání na vysoké a vyšší odborné školy činila 79,1 %. U denní, resp. prezenční formy
studia dokonce 82,5 %. Úspěšnější byli uchazeči o denní formu studia na vyšší odborné škole (88,0 %) ve srovnání
s uchazeči o prezenční formu studia v magisterských (40,8 %) a v bakalářských studijních programech (80,4 %).
10
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Vysoké školy
Ke studiu na vysoké školy se v roce 2008 hlásilo celkem 147,3 tis.
uchazečů, kteří podali celkem 320,4 tis. přihlášek. K přijímacím zkouškám
se dostavilo 92,4 % uchazečů, přijato jich bylo celkem 104,0 tis. (z toho
73,2 tis. do prezenčního studia), z nichž celkem 98,7 tis. Uchazečů
ke studiu skutečně nastoupilo (do prezenčního studia 69,3 tis.). „Čerství“
maturanti tvořili celkem 41,9 % všech přihlášených, 47,5% všech přijatých
a 48,4 % všech zapsaných uchazečů; jejich úspěšnost činila 83,1 %.
Uchazeči, kteří maturovali v roce 2008, podali celkem 58,6 % přihlášek
a tvořili 41,9 % přihlášených.
Oproti roku 2007/08 celkový počet přihlášených na vysoké školy vzrostl o 0,3 %, počet přijatých se zvýšil o 7 % a počet
zapsaných o 6,5 %. Zapsaní uchazeči tvoří v porovnání s populací 19letých celkem 76,4 %. Zapsaní uchazeči do prezenčního studia tvoří v porovnání s populací 19letých celkem 53,6 % a v porovnání s populací „čerstvých“ maturantů
77,7%.
V kategorii „čerstvých“ maturantů klesl počet přihlášených oproti roku 2007/08 o 1,3 %, počet přijatých vzrostl o 3,3 %
a počet zapsaných se zvýšil o 3,2 %. Jednu přihlášku podalo 50,4 % uchazečů, 19,9 % podalo dvě přihlášky ke studiu. Každý
uchazeč podal v průměru 2,2 přihlášky, každý z „čerstvých“ maturantů podal průměrně 3 přihlášky ke studiu na VŠ.
Naprostá většina uchazečů se hlásí na veřejné vysoké školy (91,2 %). Soukromé vysoké školy přijaly celkem 16,3 tis.
uchazečů, z nichž 14,9 tis. ke studiu nastoupilo.
Uchazeči se nejvíce hlásí ke studiu humanitních a společenskovědních oborů (29 %), ekonomických (28 %), technických
(23 %) a pedagogických oborů (20 %). Na vysoké školy se hlásí ve větší míře ženy (56,8 %), které tvoří také nadpoloviční
většinu přijatých (53,1 %) i zapsaných (53,1 %). Muži jsou však při přijímacím řízení úspěšnější (83% úspěšnost) v porovnání
s ženami (71,4% úspěšnost).
Úroveň technického školství v ČR
Ve společnosti přežívá názor, že na vysoké školy technické směru jde u nás po ukončení střední školy takový uchazeč,
který se nedostal na vysokou školu humanitního směru, takže je to řešení z nouze, a technické školy jsou rády, když naplní
svou představu o počtu přijímaných. Pravda je taková, že na technické školy jde uchazečů méně než na humanitní směry,
avšak už není pravda, že se na technickou školu dostane každý - přijímací kritéria jsou jasně dána a neslevuje se z nich.
Důležitější však je to, že studium na technických školách je náročné a vyžaduje vytrvalost a systematičnost. Ne každý je jí
schopen, takže poslední ročníky technických vysokých škol v ČR končí minimálně o třetinu méně lidí, než kolik ji začalo
studovat. Přitom na humanitních směrech činí úbytek jenom několik procent. Síto na technických školách je spolugarantem odbornosti absolventů. Odbornou úroveň, které studenti na našich technických školách dosahují, potvrzují
v převážné většině nejenom ředitelé a manažeři českých podniků, do nichž absolventi po ukončení školy nastoupí, ale
i lidé ze zahraničních podniků a vědeckých pracovišť. Podle toho, co tam ukazují čeští absolventi, jsou naše technické
školy hodnoceny velice vysoko, v Evropě i v Americe.
11
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
4 Studium technických oborů na vyskokých školách
Proč studovat techniku na vysoké škole?
1. Získáte snáze zaměstnání odpovídající vašim představám.
2. Budete lépe finančně ohodnoceni než většina populace.
3. Máte šanci na rychlý kariérní postup.
4. Budete vybaveni praktickými dovednostmi i teoretickou základnou zároveň a tím dobře vybaveni pro nástup do zaměstnání.
5. Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku inženýrů v MSK budete mít oproti ostatním vysokoškolákům větší možnost
výběru zaměstnání.
6. Na vysoké škole získáte krom odborných znalostí a dovedností také další schopnosti důležité pro vaše budoucí
uplatnění na trhu práce (naučíte se, jak a kde hledat informace, efektivně organizovat svůj čas, přemýšlet o informacích,
které se k vám dostávají, zlepšíte odbornou komunikaci a zdokonalíte se také v práci na počítači či znalosti cizího jazyka).
Dle šetření Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy prakticky ve všech vyspělých zemích
nacházejí vysokoškoláci v porovnání s méně vzdělanými lidmi snadněji zaměstnání, a jsou tedy méně ohroženi
nezaměstnaností. Jejich práce je kvalifikovanější a zpravidla i zajímavější. V neposlední řadě za ni dostávají vyšší odměnu.
V České republice je podíl vysokoškoláků na pracovním trhu oproti jiným rozvinutým zemím pořád ještě nízký. Poslední
srovnatelné údaje říkají, že mezi dospělými ve věku 25–64 let mělo v České republice v roce 2006 zhruba 13,5 % osob
terciární vzdělání, které zahrnuje nejen tradiční univerzity a vysoké školy, ale například také vyšší odborné školy apod.
V průměru zemí EU to byl bezmála dvojnásobek. Situace se však rychle mění. Již několik posledních let patří totiž Česká
republika k zemím, kde počet absolventů s terciárním vzděláním roste nejrychleji. Za dva až tři roky budou u nás čerství
absolventi s vysokoškolským a vyšším vzděláním tvořit polovinu všech nově příchozích na pracovní trh.
Vysokoškoláci mají u nás v průměru o dvě třetiny vyšší mzdy, než celá populace!
Předpokládaným důsledkem lepší zaměstnatelnosti vysokoškoláků a vyšších kvalifikačních nároků jimi vykonávané práce
je i vyšší odměna za práci. Mzda osob s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním v ČR dosáhla v roce 2007
v průměru již téměř 42 tisíc korun a byla tak o 66 % vyšší než celostátní průměrná mzda. Mzda mladých absolventů
do 30 let věku dosahuje takřka 29 tisíc korun, což je pořád ještě 13 % nad celkovým průměrem. Přestože mzdy
vysokoškoláků přesahují průměr ve všech rozvinutých zemích, jejich situace většinou není relativně tak příznivá jako
u nás. Opět totiž obecně platí, že mzdové zvýhodnění vysokoškoláků je nejvyšší v zemích, kde je vysokoškoláků nejméně,
a naopak.
Shrnutí poznatků o postavení vysokoškoláků na pracovním trhu ukazuje, že v průměru v České republice byli v roce 2007
vysokoškoláci ohroženi nezaměstnaností o 69 % méně než celá populace (v roce 2005 to bylo o 71 %), vykonávají o 37 %
kvalifikovanější práci a mají o 66 % vyšší mzdy (v roce 2005 to bylo o 64 %). Souhrnný index jejich postavení na pracovním
trhu proto v roce 2007 převyšuje běžnou populaci o 54 %. A kteří absolventi se uplatní nejlépe? Srovnání jednotlivých
typů škol a fakult ukazuje na vysokou úspěšnost absolventů lékařských, právnických a právě technických fakult. Jejich
nezaměstnanost nedosahuje ani dvou procent, přičemž nejzřetelnější zlepšení zaznamenali v posledních letech právě
absolventi technického zaměření!
12
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Následující tabulka uvádí údaje o vývoji míry nezaměstnanosti absolventů jednotlivých VŠ.
Nezaměstnanost absolventů veřejných vysokých škol
(Standardizovaná míra nezaměstnanosti v ČR 2002, 2006 a 2008)
18 %
POPIS GRAFU
16 %
2002
2006
2008
14 %
12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
JAMU
AVU
VŠUP
AMU
MZLU
VŠE
ČZU
VŠB
UTB
UP
VUT
TUL
ZČU
ČVUT
VŠCHT
SU
UHK
OU
VFU
UP
MU
JU
UJEP
UK
0%
Zdroj: Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů VŠ na pracovním trhu 2008;
Jan Koucký a Martin Zelenka; UK v Praze, Pedagogická fakulta, Středisko vzdělávací politiky.
Severní Morava a Slezsko se v minulém století staly jedním z největších průmyslových center střední Evropy a od té doby
toto postavení nikdy neopustily. Jádrem tohoto územního hospodářského celku je ostravsko-karvinská průmyslová
aglomerace. Vznik a rozmach průmyslové výroby oblasti je těsně spojen s využíváním místního nerostného bohatství
a s rozvojem dopravního spojení prostřednictvím železnic. V současné době prodělává oblast proces restrukturalizace, jež
směřuje k posílení pestrosti průmyslových aktivit a k rozmachu služeb všeho druhu. Do regionu nově přichází řada firem,
které potřebují kvalifikované a schopné zaměstnance, např. z oblasti automobilového průmyslu. Není tedy pochyb,
že odborníků vzdělaných v nejrůznějších odvětvích průmyslu bude v našem kraji potřeba i do budoucna.
13
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
1
Univerzita jana Evangelisty
Purkyně v Ústi n. L.
fa výrobních technologií
a managementu
1
1
Univerzita Hradec Králové
fa informatiky a managementu
1
1
České vysoké učení
technické v Praze
fa stavební
fa strojní
fa elektrotechnická
fa jaderná a fyzikálně inženýrská
fa architektury
fa dopravní
fa biomedicínského inženýřství
1
1
Vysoká škola chemickotechnologická v Praze
fa chemické technologie
fa stechnologie ochrany prostředí
fa potravinářská a biochemické technologie
fa chemicko-inženýrská
1
1
Západočeská univerzita
v Plzni
fa aplikovaných věd
fa strojní
fa elektrotechnická
1
1
1
1
1
1
Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
Technická univerzita
v Liberci
Univerzita Pardubice
fa strojní
fa textilní
fa mechatroniky, informatiky
a mezioborových studií
fa dopravní
fa elektrotechniky a informatiky
fa chemicko-technologická
pohovor/talentovky
fa zemědělská
VYSOKÉ
ŠKOLY
bez přij. zk.
dle prospěchu SŠ
TECHNICKÉ
FAKULTY
střední vzdělání
s maturitou
složení přijímacích
zkoušek
cizinci prokazují
znalost ČJ
Analýza požadavků jednotlivých vysokých škol na studenty
1
1
1
1
1
Zdroj: webové stránky jednotlivých VŠ
14
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
1
1
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
bez přij. zk.
dle prospěchu SŠ
pohovor/talentovky
fa architektury
fa chemická
fa stavební
fa elektrotechnika a komunikačních technologií
fa strojního inženýrství
1
1
1
scio
fa strojní
fa horniko-geoílogická
fa stavební
fa elektrotechniky a informatiky
fa metalurgie a materiálového inženýrství
fa bezpečnostního inženýrství
1
1
1
fa aplikované informatiky
fa technologická
1
Česká zemědělská univerzita
v Praze
fa technická
fa lesnická a dřevařská
1
1
Mendelova zemědělská
a lesnická univerzita v Brně
fa lesnická a dřevařská
1
1
Vysoká škola polytechnická
Jihlava
fa elektrotechniky a informatiky
1
1
1
fa stavebníctví
fa aplikovaných věd
1
1
1
VYSOKÉ
ŠKOLY
Vysoké učení technické v Brně
Vysoká škola báňskáta Technická univerzita Ostrava
Univerzita Tomáše Batě ve Zlíně
Vysoká škola technická
a ekonomická v ČB
složení přijímacích
zkoušek
cizinci prokazují
znalost ČJ
TECHNICKÉ
FAKULTY
střední vzdělání
s maturitou
Analýza požadavků jednotlivých vysokých škol na studenty
1
1
Zdroj: webové stránky jednotlivých VŠ
Logickou podmínkou pro přijetí na VŠ je samozřejmě zdárné ukončení střední školy maturitní zkouškou. Další významnou podmínkou je složení přijímacích zkoušek, což je však v mnoha případech pouhou formalitou, neboť vysoké školy
technického zaměření často nenaplní svou kapacitu, uchazečům o studium proto přijímací zkoušku promíjí a přijímají
studenty na základě prospěchu na střední škole.
15
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Přijímací řízení se skládá z těchto administrativních kroků:
přihláška ke studiu (podává se písemně na tištěném formuláři nebo elektronicky)
přijímací zkouška, pokud není děkanem fakulty prominuta (např. na základě předchozích
studijních výsledků)
rozhodnutí o přijetí a doložení dokladů k přijetí
zápis ke studiu
Technické fakulty a obory v Moravskoslezském kraji
V Moravskoslezském kraji již mnoho desítek let úspěšně „vychovává“ perspektivní technické odborníky Vysoká škola
báňská - Technická univerzita Ostrava, která je součástí systému veřejných vysokých škol jako nejvyššího stupně
vzdělávací soustavy České republiky.
V bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech zde studuje více než 24 tisíc studentů na sedmi
fakultách. Trvalá potřeba kvalitních inženýrů spolu s vynikajícími podmínkami pro studium, moderním kampusem,
sportovním a kulturním vyžitím studentů jsou velmi dobrými argumenty, proč se v konkurenci škol z celé ČR rozhodnout
právě pro Vysokou školu báňskou. Veškeré bližší informace o studiu naleznete na www.vsb.cz.
PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH FAKULT A TECHNICKÝCH OBORŮ:
Stavební fakulta
Adresa: Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava-Poruba 708 33
Architektura a stavitelství
Stavební inženýrství (Správa majetku a provoz budov, Prostředí staveb, Příprava a realizace staveb, Dopravní inženýrství, Geotechnika, Městské stavitelství a inženýrství, Stavební hmoty a diagnostika staveb, Dopravní stavby)
Více na http://www.fast.vsb.cz/
Fakulta strojní
Adresa: 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba 708 33
Strojírenství (Dopravní technika, Robotika, Technická diagnostika, opravy a udržování, Průmyslový design, Dopravní stroje
a manipulace s materiálem, Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení, Konstrukce strojů a zařízení, Strojírenská technologie,
Technologie dopravy, Aplikovaná mechanika, Aplikovaná informatika a řízení, Technika tvorby a ochrany životního prostředí,
Provoz a řízení v energetice)
Technologie letecké dopravy (technologie letecké dopravy, technologie provozu letecké techniky
Strojní inženýrství (Dopravní technika a technologie, Energetické stroje a zařízení, Automatické řízení a inženýrská informatika, Konstrukční a procesní inženýrství, Stavba výrobních strojů a zařízení, Automatizace technologických procesů, Dopravní
a manipulační technika)
Více na http://www.fast.vsb.cz/
16
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Adresa: 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba 708 33
Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (komerční elektrotechnika, Elektronika a sdělovací technika, Řídící
a informační systémy, Elektrické stroje, Přístroje a pohony, Elektroenergetika, Technická kybernetika)
Informační technologie (Počítačová matematika, Informatika a výpočetní technika, Mobilní technologie)
Informační a komunikační technologie (Výpočetní matematika, Telekomunikační technika, Informatika a výpočetní
technika, Mobilní technologie)
Projektování elektrických zařízení
Elektrotechnika (Měřící a řídící technika, Aplikovaná a komerční elektronika, Biomedicíncký technik, Elektroenergetika)
Elektrotechnika a informatika (inženýrská informatika)
Více na http://www.fei.vsb.cz/
Hornicko-geologická fakulta
Adresa: 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba 708 33
Nerostné suroviny (ekonomika a řízení v oblasti surovin, Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin, Úprava
surovin a recyklace, Zpracování a zneškodňování odpadů, Informační a systémový management, Environmentální
inženýrství, Technologie a hospodaření s vodou, Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu, Systémové
inženýrství v oblasti surovin, Aplikovaná fyzika materiálů).
Hornictví (Hornické inženýrství, Hornická geomechanika, Hornictví)
Geodézie a kartografie (Důlní měřictví, Mobilní geoinformační technologie, Geoinformatika, Inženýrská geodézie)
Geologické inženýrství (Geologické inženýrství, Geovědní a montánní turismus)
Inženýrská ekologie (Ochrana životního prostředí v průmyslu)
Řízení průmyslových systémů (Kmenový obor: Inženýrská informatika)
Fyzika (Aplikovaná fyzika).
Více na http://www.hgf.vsb.cz/
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
adresa: 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba 708 33
Metalurgické inženýrství (Umělecké slévárenství, Slévárenské technologie, Slévárenství, Technologie tváření a úpravy materiálu, Technologie výroby kovů, Tepelná technika a životní prostředí, Tepelná technika, Ekonomika a management
v metalurgii, Metalurgie železa a oceli, Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály, Automatizace a počítačová technika
v metalurgii, Ochrana životního prostředí v metalurgii)
Procesní inženýrství (Chemie a technologie ochrany prostředí, hemie a technologie paliv, Chemické a fyzikální
metody zkoušení materiálu).
Ekonomika a řízení průmyslových systémů (Automatizace a počítačová technika v průmyslu, Management jakosti,
Ekonomika a management v průmyslu).
17
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Materiálové inženýrství (Diagnostika materiálů, Diagnostika a design materiálů, Neželezné kovy a speciální slitiny,
Technické materiály, Recyklace materiálů, Materiály a technologie pro automobilový průmysl).
Metalurgické inženýrství (Technologie výroby kovů, Slévárenské technologie, Technologie tváření a úpravy materiálu, Tepelná technika a životní prostředí, Umělecké slévárenství)
Více na http://www.fmmi.vsb.cz/
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Adresa: Lumírova 13, Ostrava-Výškovice 700 30
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (Bezpečnost práce a procesů, Havarijní plánování a krizové řízení,
Technická bezpečnost osob a majetku, Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, Bezpečnostní inženýrství.
Bezpečnostní plánování, Společné studium FBI)
Požární ochrana a bezpečnost (Požární ochrana a bezpečnost průmyslu)
Více na http://www.fbi.vsb.cz/
Ekonomická fakulta
adresa: Sokolská třída 33, Ostrava 1, 701 21
Systémové inženýrství a informatika
Aplikovaná informatika
Více na http://www.ekf.vsb.cz/
18
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Seznam vysokých škol s technickým zaměřením v ČR
VYSOKÁ ŠKOLA
WWW STRÁNKY
Česká zemědělská univerzita v Praze
http://www.czu.cz
České vysoké učení technické v Praze
http://www.cvut.cz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
http://www.jcu.cz
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
http://www.mendelu.cz
Technická univerzita v Liberci
http://www.vslib.cz
Univerzita Hradec Králové
http://www.uhk.cz
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
http://www.ujep.cz
Univerzita Pardubice
http://www.upce.cz
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
http://web.utb.cz
Vysoká škol báňská – Technická univerzita Ostrava
http://www.vsb.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
http://www.vscht.cz
Vysoké učení technické v Brně
http://www.vutbr.cz
Vysoká škola polytechnická Jihlava
http://www.vspji.cz
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
http://www.vstecb.cz
Západočeská univerzita v Plzni
http://www.zcu.cz
19
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
5 Možnosti a výhody uplatnitelnosti žen
V oboru špičkových technologií není stále dost žen, uvádí zpráva
Evropského parlamentu, ve které poslanci a poslankyně vyzývají
k dodržování zásad rovných mezd, pracovních podmínek a kariérního
postupu. Problematika „skleněných stropů“ a nižších mezd (ženy mají
stále zhruba o čtvrtinu nižší plat, než muži) tedy evidentně není
problémem pouze České republiky. V Evropské unii je totiž v průmyslu
zaměstnáno asi jen 14 % žen, přitom ale představují 65 % všech
zaměstnanců, kteří v průmyslu pracují na částečný úvazek.
Parlament v projednávané zprávě také vyzývá členské státy, aby přijaly veškerá opatření nezbytná k účinnému boji proti
vykořisťování žen v práci, které je nejčastější v některých odvětvích, jako je textilní průmysl, a zajistily tak respektování
základních práv pracovníků, zejména žen.
V České republice bylo v roce 2006 ve stavebnictví mezi zaměstnanci méně než deset procent žen a mezi zaměstnavateli
asi jedno procento. Ve zpracovatelském průmyslu je zaměstnáno asi pětačtyřicet procent žen, mezi zaměstnavateli je to
asi dvacet procent. Podnikatelé (zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné) představují přibližně 9,6 %
zaměstnaných žen a dvacet procent zaměstnaných mužů.
Nejdůležitější je zamyslet se nad tím, proč se situace v celém průmyslu nevyvíjí tak, jak bychom si všichni představovali.
Pokud jde, např. o management firmy, tak prosazení žen je asi nejvíce ovlivněno podmínkami pracovního prostředí, zda
se jedná o práci v uzavřeném prostoru, nebo o práci venku a ta nebývá vždy optimální z hlediska hygienických
a fyzikálních standardů. Stejně tak je někdy nutné použití fyzické síly (např. při spuštění nějakého zařízení). To jsou možná
hlavní důvody, proč dá raději zaměstnavatel přednost muži. Přitom ženy mají, na rozdíl od muže, více vyvinutý pud
sebezáchovy předpokládající problémy, které mohou nastat, a snaží se jim tím pádem předcházet. Dalším problémem
bývá nedostatečné platové ohodnocení. Proč by například žena - stavební inženýrka - měla mít nižší plat než muž?
V podstatě pro to není žádný důvod, školu musela vystudovat stejně jako muž. Bohužel v praxi stále přetrvávají stereotypy,
že ženy mají obecně horší předpoklady uspět ve stavebních oborech ve srovnání s muži.
Pozitivní příklady
Jsou samozřejmě ženy, které tuto skutečnost hravě vyvrátí. Jedná se například o světoznámou architektku a designérku
Evu Jiřičnou a její Oranžérii v Královské zahradě, Univerzitní centrum ve Zlíně atd. Další ženou, která se prosadila na půdě
architektury, je Daniela Filipiová. Ta se věnuje hlavně projektování bezbariérových přístupů. Svůj první krůček k úspěchu
již také zaznamenala absolventka Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Petra Chvílová, která
vyhrála 9. ročník soutěžní Přehlídky diplomových prací z České komory architektů s návrhem Systém zeleně města
a krajina.
20
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Informatika – ideální pro ženy?
Pouhá 2 procenta dívek jsou mezi přihlášenými na studium informatiky
na státních vysokých školách v naší republice. Zdálo by se, že právě
na tento obor budou dívky podávat přihlášky mnohem častěji. Zvlášť
proto, že se jedná o práci v čistém prostředí, k tomu výborně placenou
a jako jedna z mála jde lehce vykonávat na dálku - z domova. Což v případě dívek, budoucích maminek, jistě hraje velikou roli. Přesto se dívky
nehrnou.
Pokud by dnešní společnost nebyla tak silně orientována na IT sféru, zdálo by se, že o nic nejde. Ovšem nedostatek
pracovníků v těchto oborech (máme nyní na mysli nejen informační, ale i komunikační technologie) může v brzké době
vést k tomu, že Evropa začne zaostávat za asijskými zeměmi. Tam totiž dívky uvedené skutečnosti už pochopily. Někdo
může namítnout, že tato oblast je pro dívky příliš nezáživná, technická. Ale je dostatek příležitostí, aby se překonaly
zavedené stereotypy a všichni žáci a studenti bez rozdílu pohlaví dostali dostatek povědomí o tom, co práce v IT obnáší.
Odborníci tvrdí, že nejen v rodině, ale i ve škole mají dívky velmi málo příležitostí zjistit, že by je práce programátorky
(například) mohla zajímat.
A v souvislosti s tím zveřejňuje i poznatky, podle kterých stírání rozdílů mezi muži a ženami v uplatňování vede k vyšší
výkonnosti celé ekonomiky. Je to logické, neboť následný výběr není omezen na polovinu populace (pouze na muže). To
si uvědomují i velké koncerny, které příchod žen do informačních technologií masivně podporují. Zmínili jsme asijské
země, ale neuvedli konkrétní čísla. Dívky a ženy jsou tam v informačních a komunikačních technologiích zastoupeny
třiceti až čtyřiceti procenty. A u nás? Je to pouhých 13 procent. Přitom na počátku informační éry panovaly představy,
že tato oblast vymaže veškeré rozdíly. Proč tomu tak je, to už víme. Vztah k technice, talent nebo antitalent, to vše je
získané. Změníme-li myšlení, změníme i to všechno, o čem hovoří tento článek. Že to nepůjde?
To tvrdila společnost i v případě matematiky, fyziky, chemie nebo stavebnictví. Samozřejmě se jedná o souhrn faktorů,
které působí na ženy při jejich rozhodování o budoucí kariéře. Tudíž musí být postupně odstraňovány všechny. Snad
do budoucna budeme stále častěji svědky úspěchů žen v technických oborech, je však třeba odstranit předsudky, které
prozatím u širší veřejnosti přetrvávají, odbourat platovou diskriminaci a hlavně je třeba zatraktivnit prostředí, ve kterém by
ženy vykonávaly svojí činnost.
Vybrané technické studijní obory na VŠ „vhodné“ pro ženy
Domníváme se, že prakticky všechny existující studijní obory technického typu mohou studovat jak muži, tak ženy a záleží
pouze na individuálních schopnostech a možnostech jedince daný technický obor vystudovat a případně později také
vykonávat. Přesto v samotném výčtu můžeme nalézt studijní obory, které jsou ženami více preferovány.
V rámci Moravskoslezského kraje působí jako stěžejní VŠ pro technické směry Vysoká škola Báňská – Technická univerzita
Ostrava.
21
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
1. Fakulta stavební
Architektura a stavitelství
Městské stavitelství a inženýrství
Správa majetku a provoz budov
2. Ekonomická fakulta
Systémové inženýrství a informatika
3. Fakulta strojní
Průmyslový design
Průmyslové inženýrství
Pozemní doprava
Aplikovaná informatika a řízení
Technika tvorby a ochrany životního prostředí
Technologie letecké dopravy
4. Hornicko geologická fakulta
Ekonomika a řízení v oblasti surovin
Enviromentální biotechnologie
Enviromentální inženýrství
Informační a systémový management
5. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Ekonomika a řízení průmyslových systémů
V Karviné působí Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity, která je zaměřením VŠ ekonomickou, avšak i zde
jsme našli obory příbuzné technice.
řízení logistiky
manažerská informatika
22
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Závěrem
Tato publikace vznikla v rámci projektu TechIN – Propojení studia a praxe, který je realizován a financován v rámci
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a jehož hlavním cílem je komplexní podpora žáků SŠ
při rozhodování se o budoucnosti, a to volbě VŠ, seznámení se s aktuálními podmínkami trhu práce, možnostech
uplatnění se v technických profesích a především propojení teorie a praxe prostřednictvím navázání spolupráce
s podniky.
23
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Zdroje
www.povolaniprozivot.cz
www.infoabsolvent.cz
www.techyes.info
www.uiv.cz
webové stránky jednotlivých VŠ
Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů VŠ na pracovním trhu 2008;
Jan Koucký a Martin Zelenka; UK v Praze, Pedagogická fakulta, Středisko vzdělávací
politiky.
24
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
TechIN – Propojení studia a praxe (reg. č. CZ.1.07/1.1.07/11.0150)
VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH
Autoři:
TEMPO TRAINING & CONSULTING, s.r.o.
Okresní hospodářská komora Karviná
Ostrava/Karviná 2009
Propojení studia a praxe
www.techin.cz
KOORDINÁTOR PROJEKTU:
TEMPO TRAINING & CONSULTING, s.r.o.
Alejnikovova 6, Ostrava–Jih 700 30
Tel.: 596 740 293, 733 534 513
PARTNER PROJEKTU:
Okresní hospodářská
komora Karviná
Okresní hospodářská komora Karviná
Svatováclavská 97, Karviná–Fryštát 733 01
Tel.: 596 311 707
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Download

vzdělávání v technických oborech