UŽIVATEĽSKÁ A INŠTALAČNÁ
PRÍRUČKA
Bazénové tepelné čerpadlo ELITE
Vážený zákazník,
radi by sme Vám touto cestou poďakovali za dôveru a náklonnosť spoločnsti Hanscraft.
Osobne môžeme garantovať najvyššiu úroveň prístupu, starostlivosť a kvalitu služieb. Veríme že
Vás naša ponuka uspokojí vo všetkých smeroch a naša spolupráca bude dlhodobá. Vážime si
všetkých našich zákazníkov, čo nám prosím dovoľte dokázať.
Obchodný a Servisný tým HANSCRAFT, s.r.o.
Obrázok je orientačný
1
Obsah
1. Certifikácia………………………………….………………………………………….3
2. Špecifikácia modelov........................................................................................ 3
3. Rozmery………………………………….…………………………………………… 4
4. Inštalácia tepeleného čerpadla.......................................................................... 4
5. Elektrické zapojenie prístroja............................................................................. 7
6. Prvé uvedenie do prevádzky a príprava na zimné obdobie………………….… 10
7. Nastavenie prevádzky………………………………………………………….....…12
8. Riešenie možných problémov…………….……………………………..……....….17
9. Schéma tepelného čerpadla -– zoznam dielov...................................................19
10. Foto zapojenia kabeláže..…..……………….…………………………..…..…….21
11. Opravy alebo výmena súčastí tepelného čerpadla..…………………..………. 21
13. Záverečné upozornenie…..…………….……………………………….........……24
2
1. Certifikácia
2. Špecifikácia
2.1 Horizontálne modely bazénových tepelných čerpadiel HANSCRAFT
EU norma, Švédska norma, TOP chladivo R410A, HITACHI
HANSCRAFT MODEL
Doporučená veľkosť bazénu
ELITE 25
0-20m³
ELITE 40
25-40m³
ELITE 60
35-60m³
ELITE 90
60-90m³
R410A
R410A
R410A
R410A
Výkon +25
Tepelný výkon kW
℃ energie
Spotreba
COP koeficient výkonu
5 kW
0,80 kW
6,25
9 kW
1.44 kW
6,25
12 kW
1.92 kW
6,25
18 kW
2.88 kW
6,25
Výkon +15
Tepelný výkon kW
℃
Spotreba energie
COP koeficient výkonu
3.45 kW
0.73 kW
4,75
6.35 kW
1.34 kW
4,75
8.00 kW
1.69 kW
4,75
12.5KW
2.64KW
4,75
220-240V
4.1A
10A
220-240V
6.7A
20A
220-240V
9.3A
20A
220-240V
13.9A
35A
Chladivo
Kompresor (JAP)
Booster Technológia (JAP)
Základné technické údaje
Napájanie
Menovitý prúd
Doporučený istič
Doporučený prietok vody
m3/h
Veľkosť pripojovacieho
potrubia
Kompresor
Ventilátor
Hladina hluku(10m)
Hladina hluku(1 m)
Tlak vody
Hmotnosť chladiva (R410A)
Dopravné dáta
Rozmery prístroja (d*h*v)
Hmotnosť prístroja
Rozmery balenia
Celková hmotnosť
3
3
3
4.2 m /h
6 m /h
8.4 m /h
10.2 m3/h
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Rotační
Horizontální
Rotační
Horizontální
Rotační
Horizontální
Rotační
Horizontální
35dB(A)
46dB(A)
12KPa
36dB(A)
47dB(A)
15KPa
37dB(A)
48dB(A)
15KPa
42dB(A)
54dB(A)
16KPa
0.8 kg
1.2 kg
1.3 kg
2.2kg
750*325*470 mm 930*360*550 mm 1000*360*620 mm 1000*360*855 mm
37 kg
50 kg
65 kg
105 kg
855*345*520 mm
1060*380*600 mm 1065*380*670 mm 1165*485*955 mm
42 kg
56 kg
72 kg
125 kg
Dovoľujeme si upozorniť, že vyššie uvedené parametre sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia
zmeniť na základe výrobnej alebo skladovej dostupnosti.
3
3. Rozmery
ELITE ELITE ELITE ELITE
25
40
60
90
A
273
330
330
380
B
402
650
647
650
C
260
280
300
360
D
293
350
350
410
E
747
930
1 000
1 000
F
210
230
340
560
G
83
83
83
83
H
470
520
590
820
Rozmery sú uvedené v milimetroch
MODEL
Tepelného čerpadla
4. Inštalácia tepelného čerpadla
4.1 Zobrazenie inštalácie tepelného čerpadla v bazénovom okruhu
4
SCHÉMA PRIPOJENIA OBTOKU
UPOZORNENIE: Výrobná továreň dodává len jednotku tepelného čerpadla so základným
šrobovaním DN50. Iné položky v schéme sú ďalšie potrebné súčiastky vodného obehu,
ktoré je nutné zaistiť užívateľom alebo predajcom.
UPOZORNĚNÍ:
Pri uvedení do prvej prevádzky postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. Otvorte ventíly pre zavodnenie systému.
2. Uistite sa, že nedochádza k úniku vody v prepojení
3. Pri chode cirkulačného bazénového čerpadla zapnite tepelné čerpadlo.
4.2 Určenie vhodného miesta pre tepelné čerpadlo
a) K inštalácii doporučujeme vybrať slnečné miesto s dostatkom priestoru pre vetranie.
b) Miesto musí zaisťovať bezproblémovú cirkuláciu vzduchu čo je znázornené na schémate
c) Tepelné čerpadlo môže produkovať i značné množstvo vodného kondenzátu a je teda
nutné počítať s jeho výskytom.
d) Podložka pod tepelným čerpadlom musí byť dostatočne spevnené, aby bola zaistená
bezproblémová prevádzka.
e) Zariadenie musí byť inštalované v zvislej polohe bez akéhokoľvek naklonenia
f) Neinštalujte na miesta s vyšším znečistením ako je korozivný plyn alebo. padajúce lístie
špina a pod.
g) Neinštalujte blízko horľavého alebo výbušného prostredia s nebezpečím vzniku požiaru.
h) Dodržujte vzdialenosť od pevných prekážok podľa schémy.
5
MINIMÁLNA VZDIALENOSŤ PEVNÝCH PREKÁŽIEK OD PRÍSTROJA
i) Tepelné čerpadlo sa štandardne inštaluje do vzdialenosti 7,5 metrov od bazénu. Ak je
inštalované vo väčšej vzdialenosti, môže systém potrubia zapríčiňovať vyššie teplotné straty.
Väčšina potrubia je inštalovaná pod zemou a tak musí mať systém technológiu (potrubie)
tepelnej izolácie, tunele a okolitá zemina budú stále pohlcovať teplo ak nieje zem vlhká alebo
hladina vody vysoká. Veľmi hrubý odhad tepelných strát na 30 metrov (15 metrov k čerpadlu
a od neho = 30 m celkom) je 0,6 kW za hodinu (2000 BTU) na každých 5 °C rozdiel teploty
vody v bazéne a zem okolo technológie (potrubia), čo predstavuje navýšenie doby behu o
3 až 5 %.
j) Najefektívnejšie výmeny tepla jednotky tepelného čerpadla dosiahnete ak zaistíte normálnu
hodnotu prietoku vody presne podľa špecifikácii.
4.3 Pre životnosť tepelného čerpadla je rovnako zásadné umiestnenie chemických prvkov
v systéme
a) Ak je použité zariadenie pre automatické chlórovanie alebo brómovanie, musí sa za
ohrievačom v smere toku nachádzať sifón.
b) Medzi takýmto zariadením a ohrievačom musí byť inštalovaný vodný uzáver, aby sa chlór
nemohol vracať do tepelného čerpadla (pozri obrázok nižšie).
6
SCHÉMA PRIPOJENIA CHLÓROVÝCH ZARIADENÍ NA ÚPRAVU VODY
5. Elektrické zapojenie prístroja
5.1 Schéma zapojenia tepelného čerpadla
UPOZORNENIE: Na základe vyhlášky č. 50/1978Sb. môže inštaláciu vykonať len osoba s odbornou
elektro – kvalifikáciou v súlade s vyhláškou. Nakoľko tepelné čerpadlo je od zbytku jednotky
elektricky izolované, tento fakt len bráni priechod elektrického prúdu do neho z vody bazénu.
Jednotku je vždy treba uzemniť, prívodnému napätiu preradiť istič o prúdovej hodnote podľa modelu
tepelného čerpadla a prúdový chránič s reziduálnym prúdom 0,03 A. Vždy pred zapojením tepelného
čerpadla skontrolujte, či elektrické sieťové napätie zodpovedá prevádzkovému napätiu tepelného
čerpadla.
7
Schéma elektrického zapojenia tepelného čerpadla ELITE 25, ELITE 40
UPOZORNENIE: Na základe vyhlášky č. 50/1978Sb. môže inštaláciu vykonať len osoba s odbornou
elektro – kvalifikáciou v súlade s vyhláškou. Nakoľko tepelné čerpadlo je od zbytku jednotky
elektricky izolované, tento fakt len bráni priechod elektrického prúdu do neho z vody bazénu.
Jednotku je vždy treba uzemniť, prívodnému napätiu preradiť istič o prúdovej hodnote podľa modelu
tepelného čerpadla a prúdový chránič s reziduálnym prúdom 0,03 A. Vždy pred zapojením tepelného
čerpadla skontrolujte, či elektrické sieťové napätie zodpovedá prevádzkovému napätiu tepelného
čerpadla.
8
Schéma elektrického zapojenia tepelného čerpadla ELITE 60
UPOZORNENIE: Na základe vyhlášky č. 50/1978Sb. môže inštaláciu vykonať len osoba s odbornou
elektro – kvalifikáciou v súlade s vyhláškou. Nakoľko tepelné čerpadlo je od zbytku jednotky
elektricky izolované, tento fakt len bráni priechod elektrického prúdu do neho z vody bazénu.
Jednotku je vždy treba uzemniť, prívodnému napätiu preradiť istič o prúdovej hodnote podľa modelu
tepelného čerpadla a prúdový chránič s reziduálnym prúdom 0,03 A. Vždy pred zapojením tepelného
čerpadla skontrolujte, či elektrické sieťové napätie zodpovedá prevádzkovému napätiu tepelného
čerpadla.
9
Schéma elektrického zapojenia tepelného čerpadla ELITE 90
UPOZORNENIE: Na základe vyhlášky č. 50/1978Sb. môže inštaláciu vykonať len osoba s odbornou
elektro – kvalifikáciou v súlade s vyhláškou. Nakoľko tepelné čerpadlo je od zbytku jednotky
elektricky izolované, tento fakt len bráni priechod elektrického prúdu do neho z vody bazénu.
Jednotku je vždy treba uzemniť, prívodnému napätiu preradiť istič o prúdovej hodnote podľa modelu
tepelného čerpadla a prúdový chránič s reziduálnym prúdom 0,03 A. Vždy pred zapojením tepelného
čerpadla skontrolujte, či elektrické sieťové napätie zodpovedá prevádzkovému napätiu tepelného
čerpadla.
10
POZNÁMKA:
Elektrické zapojenia vyššie sú len informatívne, využite prosím schémy dodané so zariadením.
Je nutné, aby bolo bazénové čerpadlo dobre uzemnené i keď je jednotka výmenníka tepla od zbytku
jednotky elektricky izolovaná. Uzemnenie jednotky je aj tak nutné kvôli ochrane pred zkratmi vo
vnútri jednotky.
ODPOJENIE:
Zariadenie pre odpojenie jednotky (väčšinou vypínač alebo istič s poistkou i bez nej) musí byť ľahko
prístupná a na dohľad. Je to štandardná požiadavka platná pre všetky využitia tepelných čerpadiel.
Zabraňuje vzdialenému zapnutiu neobsluhovaného zariadenia a umožňuje vypnúť napájanie jednotky
počas prípadného servisu.
6. Prvé uvedenie do prevádzky a príprava na zimné
obdobie
POZNÁMKA:
Skontrolujte, či filtračné čerpadlo funguje a zaisťujte odpovedajúcu úroveň prietoku vody. Skontrolujte
či filtračné čerpadlo funguje a zaisťuje odpovedajúcu úroveň prietoku vody.
Spustenie pre inštaláciu je dokončené, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
a) Spuste cirkulačné čerpadlo, zaistite prípadný únik vody a overte prietok vody obehom.
b) Spuste elektrické napájanie tepelného čerpadla a následne stisknite tlačítko ON/OFF.
Tepelné čerpadlo sa do niekoľkých sekúnd spustí.
c) Počas nasledujúcich minút chodu sa presvedčte, že vzduch prúdiaci z ventilátora tepelného
čerpadla je chladnejší ako okolie ( o 5 až 10°C)
d) Ak vypnete cirkulačné čerpadlo, malo by sa automaticky vypnúť tiež tepelné čerpadlo. Pokiaľ sa
nevypne, je nutné upraviť nastavenie spínača.
e) Ponechajte tepelné čerpadlo a cirkulačné čerpadlo bazénu pracovať 24 hodín denne, pokiaľ voda
nedosiahne nastavenú teplotu. Akonáhle teplota dosiahne nastavenú hodnotu, tepelné čerpadlo sa
automaticky vypne. Akonáhle teplota vody v bazéne poklesne o viac ako 1°C, dôjde k reštartu
a znovuobnoveniu chodu prístroja.
Spínač prietoku vody:
Prístroj je vybavený spínačom prietoku, ktorý zaisťuje funkciu prietoku. Spínač prietoku kontroluje
aktuálne množstvo vody, ktorá preteká prístrojom. V prípade nedostatočného prietoku tento spínač
tepelné čerpadlo vypne, aby nedošlo k poškodeniu.
Časové oneskorenie:
Prístroj je vybavený vstavanou 3 minútovou ochranou pred reštartom. Ovládanie časového
oneskorenia je súčasťou riadiaceho obvodu, ktoré obmedzuje cykly reštartov a cvakanie stykačov.
Tento systém automaticky reštartuje prístroj približne 3 minúty po každom prerušení riadiaceho
obvodu. I krátky výpadok napájania aktivuje 3 minútové oneskorenie reštartu a nedovolí spusteniu
jednotky pred uplynutím 3 minút.
11
6.1 Príprava tepelného čerpadla na zimné obdobie - zazimovanie
UPOZORNENIE: Pokiaľ neučiníte nevyhnutné opatrenia k zazimovaniu tepelného čerpadla,
môže dôjsť k poškodeniu prístroja, čo zruší platnosť záruky. Všetka technológia bazénu (tepelné
čerpadlo, cirkulačné čerpadlo) nesmie byť vystavené teplotám pod 0°C. Preto je nevyhnutné
z týchto prístrojov odstrániť zbytkové množstvo vody a vhodným spôsobom ich odstaviť z prevádzky.
Doporučujeme nasledujúci postup zazimovania prístroja:
a) Najskôr odpojte prístroj od napájania elektrickou energiou
b) Zatvorte prívod vody do prístroja: uzatvorte ventíly 2 a 3 v obtoku.
c) Rozpojte spojovacie súčasti tepelného čerpadla pre prívod a odvod vody.
d) Zbavte sa všetkej zbytkovej vody z tepelného čerpadla
e) Tepelné čerpadlo v zimnom období umiestnite na miesto, kde teploty neklesnú pod bod mrazu
f) Upozornenie: Vždy sa presvedčte, či je z tepelného čerpadla úplne vypustená voda.
g) Usadzovanie nečistôt v potrubí zamedzíte znvou pripojením spojovacích súčastí (voľne) pre prívod
a odvod vody k tepelnému čerpadlu.
6.2 Spustenie tepelného čerpadla po zime
Skôr ako spustíte tepelné čerpadlo po zime, skontrolujte priechodnosť technologického potrubia.
Skontrolujte či technické súčasti nie sú mechanicky poškodené.
a) Kontrola nečistôt v potrubí. Skontrolujte i prípadné problémy konštrukčného charakteru.
b) Skontrolujte či je prívod a odvod vody a ich pripojovacie súčasti dobre pripevnené k prístroju.
c) Zapnite cirkulačné čerpadlo za účelom spustenia toku vody do prístroja.
d) Opäť k tepelnému čerpadlu pripojte prívod elektrickej energie a zapnite ich.
e) Uvoľnite (otvorte) celkom ventíly 2 a 3 obtoku.
f) Cirkulačné čerpadlo nechajte spustené do úplneho zavodnenia technológie. V potrubí a technológii
bude pri prvom spustení prítomný aj vzduch.
12
7. Nastavenie prevádzky
7.1 Funkcie ovládania - displej
1. Ovládacie šípky
2. Zapnutie časovača
3. Vypnutie časovača
4. Čas
5. Zapnutie/Vypnutie (On/Off)
6. Zobrazenie prevádzkového režimu
7. LED displej
7.3 Rozpoznanie prevádzkových režimov v prípade vypnutia tepelného čerpadla
LED displej zobrazuje reálny čas
1) podržte dlho tlačítko
po dobu 5 sekúnd a vstúpite do rozhrania prevádzkových parametrov.
2) v tomto rozhraní sa pohybujte pomocou šípiek hore a dole a môžete skontrolovať parametre.
3) LED displej zobrazí teplotu vstupnej vody za 8 sekúnd (v zapnutom stave) alebo čas (v stave
vypnuté)
4) stiskom šípiek hore alebo dolu v aktuálnom režime zmeníte nastavenie teploty vody ako vo
vypnutom tak i v zapnutom stave.
5) pokiaľ je čerpadlo v chode, LED displej zobrazí teplotu vstupnej vody a aktuálne nastavený režim.
13
14
7.4 Rozpoznanie aktuálneho režimu
UPRESNENIE:
1) šípkami hore a dole skontrolujete teplotu vstupnej
a výstupnej vody, teplotu kondenzátora, teplotu
vracajúceho sa plynu, teplotu okolia, aktuálny stav
elektronického expanzného ventíla.
2) pri vypnutí tepelného čerpadla displej zobrazuje nastavený
čas.
15
7.5 Teplotné nastavenie: voda
Teplotu vody v aktuálnom režime nastavíte stiskom šípiek hore alebo dolu. Táto funkcia funguje
i keď je tepelné čerpadlo vypnuté.
7.6 Uzamknutie prístroja
Pokiaľ súčasne stlačíte šípky hore a dole, uzamknete nastavenie. Opätovne odomknete rovnakým
spôsobom.
7.7 Nastavenie aktuálneho času
Pre nastavenie času stlačnte tlačítko
a pomocou šípiek hore a dole zvoľte hodnoty.
Údaje uložíte ďalším stisknutím tlačítka
.
7.8 Nastavenie spúšťania časovača
Do nastavenia času pre zapnutie tepelného čerpadla sa dostanete stiskom tlačítka
Čas zopnutia nastavíte stiskom šípky hore alebo dolu. Čas uložte stisknutím tlačítka
Pokiaľ svieti dióda tlačítka
, stlačte
týmto zrušíte nastavenie časovača.
7.9 Nastavení vypnutí časovače
Čas pre vypnutie nastavíte stiskom šípiek hore a dole a stiskom tlačítka.
Opätovným stiskom tlačítka
Pokiaľ svieti tomuto tlačítku dióda
toto nastavenie uložíte.
, stlačte
- týmto zrušíte nastavenie časovača.
UPOZORNENIE:
1) Chod prístroja je potrebné po inštalácii a pred prvým použitím kontrolovať!
2) Pri chode tepelného čerpadla zobrazuje displej vstupnú teplotu vody.
3) Teplotu vody možno meniť pri chode prístroja. Ostatné režimy ide zmeniť len keď je tepelné
čerpadlo v móde STANDBY.
4) Pokiaľ tepelné čerpadlo vypnete tlačítkom On/Off a uvedieme ho do pohotovostného režimu
(STANDBY), na LED displeji bude zobrazovať čas.
16
VYSVETLENIE REŽIMU
Režim
0
1
Vysvetlenie režimu
Nastavenie teploty vstupnej vody v režimu
chladenia
Nastavenie teploty vstupnej vody v režime
kúrenia
Rozsah
Východzí
Poznámky
8−35 °C
28 °C
Voliteľné
15−35 °C
28 °C
Voliteľné
2
Doba vstupu do odmrazovania
30−90 min
40 min
3
Podmienky spustenia funkcie odmrazovanie
–30 až 0 °C
–7 °C
4
Podmienky ukončenia funkcie odmrazovanie
2 až 30 °C
20 °C
5
Doba ukončenia rozmrazovania
1 až 12 min
12 min
6
Režim: 0 chladenie, 1 kúrenie a chladenie, 2
kúrenie a chladenie + pomocný el. ohrev, 3
0−3
3 (topení)
0−1
1 (automaticky)
kúrenie
7
Výber režimu elektronického expanzného
ventilu
8
Rýchly režim pre cieľový ohrev
–15 až 15°C
3 °C
9
Rýchly režim pre cieľové chladenie
–15 až 15°C
10 °C
A
Kroky manuálnej úpravy elektronického
expanzného ventilu
18−94
70
B
Teplota vstupnej vody
–9 až 99 °C
Presné nastavenie hodnoty
C
Teplota výstupnej vody
–9 až 99 °C
Presné nastavenie hodnoty
D
Teplota kondenzátorov v režime ohrevu
–9 až 99 °C
Presné nastavenie hodnoty
E
F
Teplota vráteného plynu
–9 až 99 °C
Presné nastavenie hodnoty
Okolná teplota
–9 až 99 °C
Presné nastavenie hodnoty
G
Teplota kondenzátorov v režime chladenia
H
Vlastné kroky elektronického expanzného
ventilu
N*5
Presné nastavenie hodnoty
DOLEŽITÉ:
1) Ak je cez svorku PUMP správne pripojené cirkulačné čerpadlo, možno ju ovládacím displejom
riadiť tiež.
2) Pokiaľ sa tepelné čerpadlo zastaví na 30 sekúnd, odstaví sa automaticky i čerpadlo cirkulačné
ak je zapojené podľa bodu 1
3) Pokiaľ používate 3 fázové čerpadlo, je nutné používať špeciálny 3 fázový prevod.
17
8. Riešenie možných problémov
8.1 Zobrazenie chybových kódov na ovládači s LED displejom
Porucha
Problém
Označenie
Náprava
Zlyhanie senzoru teploty vstupnej vody
PP1
Snímač je rozopnutý alebo
je skratovaný
Preverte alebo vymeňte senzor
Zlyhanie senzoru teploty výstupnej vody
PP2
Snímač je rozopnutý alebo
je skratovaný
Preverte alebo vymeňte senzor
Zlyhanie senzoru kondenzátorov ohrevu
PP3
Snímač je rozopnutý alebo
je skratovaný
Preverte alebo vymeňte senzor
Zlyhanie senzorov vráteného plynu
PP4
Snímač je rozopnutý alebo
je skratovaný
Preverte alebo vymeňte senzor
Zlyhanie senzorov okolitej teploty
PP5
Snímač je rozopnutý alebo
je skratovaný
Preverte alebo vymeňte senzor
Príliš veľký teplotný rozdiel mezi vstupom
a výstupom vody
PP6
Nedostatočný tok vody
alebo príliš nízky rozdiel
tlakov
Preverte objem prietoku vody,
a či voda preteká
Teplota výstupná chladenia vody je príliš
nízká
PP7
Nedostatočný tok vody
Preverte objem prietoku vody,
a či voda preteká
PP7
Okolná teplota alebo
teplota vstupnej vody je
príliš nízka
Pri prvnom stupni ochrany pred
zamrznutím pobeží automaticky
čerpadlo.
Druhý stupeň ochrany pred
zamrznutím v zime
PP7
Okolná teplota alebo
teplota vstupnej vody je
príliš nízka
Pri druhom stupni ochrany
pred zamrznutím začne tepelné
čerpadlo s kúrením.
Zlyhanie senzorov chladiaceho
kondenzátoru
PP8
Snímač je rozopnutý alebo
Preverte alebo vymeňte senzor
Prvý stupeň ochrany pred zamrznutím
v zime
Ochrana pred vysokým tlakom
EE1
je skratovaný
1. Príliš mnoho chladiva
2. Nedostatočný prietok
vzduchu
1. Odstráňte nadbytočné chladivo
zo systému tepelného čerpadla.
2. Vyčistite výmenník vzduchu.
Ochrana pred nízkym tlakom
EE2
1. Nedostatok chladiva
2. Nedostatočný prietok
3. Upchaný filter alebo
kapiláry
Zlyhanie senzorov prietoku
EE3
Bez vody / nedostatok
vody
Preverte objem prietoku vody,
skontrolujte čerpadlo.
Nesprávne zapojenie napájania
(u 3fázovej jednotky)
EE4
Nesprávne alebo chybné
zapojenie
Preverte zapojenie a napájací
kábel.
EE5
Nedostatočný prietok vody
alebo príliš nízky rozdiel
tlakov
Preverte objem prietoku vody
a či voda nepreteká.
EE8
Nesprávne zapojenie
káblov
Preverte zapojenie káblov.
Chyba rozdielu vstupnej a výstupnej
teploty
Chyba komunikácie
18
1. Preverte únik plynu, doplňte
chladivo.
2. Vyčistite výmenník vzduchu
3. Vymente filter alebo kapiláry
8.2 Displejom nezobrazované ďalšie poruchy
Porucha
Tepelné čerpadlo
nebeží
Zobrazenie
LED displej nič
nezobrazuje
LED displej zobrazuje
aktuálny čas.
Príčina
Není napájanie
Tepelné čerpadlo je
v pohotovostnom režime.
1. Teplota vody dosahuje
nastavené hodnoty, tepelné
čerpadlo je v režime stálej
LED displej ukazuje
teploty.
skutočnú teplotu vody.
2. Tepelné čerpadlo sa práve
spustilo.
3. Prebieha odmrazovanie.
Teplota vody klesá, LED displej zobrazuje
keď čerpadlo beží teplotu vody
v režime kúrenia. a nie chybový kód.
Riešenie
Preverte zapojenie káblu
a istič.
Spusťte tepelné čerpadlo.
1. Preverte nastavenie teploty
vody.
2. Po niekoľkých minútach
spusťte tepelné čerpadlo.
3. LED displej by mal
zobrazovať „rozmrazovanie“.
1. Opravte režim behu.
2. Vymeňte vadný káblový
ovládač s LED displejom,
1. Je vybraný nesprávny režim. potom preverte stav po zmene
2. Hodnoty naznačujú poruchu. režimu behu, skontrolujte
3. Porucha ovládača
teplotu vody
na vstupe a výstupe.
3. Vymente vadný hlavný
ovládač.
1. Preverte káblové spojenia
medzi motorom a ventilátorom,
1. Nebeží ventilátor
2. Nedostatočná ventilácia
vzduchu
3. Nedostatok chladiva
Krátky beh
LED displej zobrazuje
teplotu vody a nie
chybový kód.
Znečistenie vody
Znečistená voda
na jednotke tepelného 1. Únik vody
čerpadla
v prípade potreby ich vymente.
2. Preverte umiestnenie jednotky
tepelného čerpadla, odstráňte
prekážky zamedzujúce dobrej
ventilácii vzduchu.
3. Vymeňte alebo opravte
jednotku tepelného čerpadla.
1. Podstivo skontrolujte, či neni
poškodený titánový tepelný
výmenník.
1. Preverte umiestnenie jednotky
Príliš mnoho ľadu
na výparníku
Príliš veľa ľadu
na výparníku
1. Nedostatočná ventilácia
vzduchu
2. Nedostatok chladiva
19
tepelného čerpadla, odstráňte
prekážky zamedzujúce dobrej
ventilácii vzduchu.
2. Vymeňte alebo opravte
jednotku tepelného čerpadla.
9. Schéma tepelného čerpadla –- zoznam dielov
Ovládací panel
Saginomyia
4cest ventil
Spínač prietoku
vody
Saginomyia
Expanzný ventíl
Manometr
Motor
ventilátoru
Výparník
Filter
Titánový
Výmenník
HITACHI
kompresor
Teplotné
snímače
Venitl vysok.
tlaku
Ventil nízkeho
tlaku
Sací ventíl
Riadiaca
jednotka
20
Vodotesná
skrinka
Výparník
Kondenzátor
Motorov, ventil.
Motor
ventilátora
ZOZNAM SÚČASTÍ TEPELNÉHO ČERPADLA
Číslo
Súčasť
Číslo
Súčasť
1
ventilačný panel
25
hadica výstupu
vzduchu
2
podstavec
26
hadica návratu
vzduchu
3
stredový panel
27
titanová trubka ku
4cestnému ventilu
4
čelný panel
28
trubka zberu
vzduchu od
4-cestného ventilu C
ku kondenzátoru
5
bočný panel
29
trubka od kapilár
k separátoru tekutiny
6
svorka kondenzátora
30
trubka od filtra
ku kapiláram
7
zadný panel
31
trubka od filtru
k titanovej trubke
8
svorkovnica
32
zostava separátoru
tekutiny
9
zadná nosná tyč
33
10
11
12
13
14
15
zadná sieť
konzola motora
bočná sieť
horný kryt
kompresor
kryt kompresoru
34
35
36
37
38
39
16
matica
40
17
18
19
20
21
22
23
24
nárazuvzdorné
Tesnenie
tesnenie kompresora
matica
titánový výmenník
v PVC
elektronický
expanzný ventil
filter
4-cestný ventil
zapojenie 4-cestného
ventilu
zostava trubky
zberu vzduchu
kondenzátor
motor ventilátora
vrtuľa ventilátora
schéma zapojenia
riadiacia doska
ovládač
kondenzátor
kompresoru
42
43
kondenzátor
ventilátora
svorky kábelov
káblová svorka
44
logo
45
štítok
46
47
pružná podložka
matica
41
21
10. Foto zapojenia kabeláže ELIT 25
11. Opravy alebo výmeny súčastí tepelného
čerpadla
UPOZORNENIE:
Akékoľvek opravy a výmeny súčastí môže vykonávať len odborná montážna firma alebo
autorizovaný servis.
Závady nikdy neopravujte sami, hrozí úraz elektrickým prúdom a iné nebezpečie. Súčasti
tepelného čerpadla sú pod stálym tlakom.
POKYNY K VÝMENE:
1. Zbavte tepelné čerpadlo všetkého chladiva (plynu R410A) pred výmenou tlakomeru, filtra,
ventílu vysokého/nízkeho tlaku, sacieho ventílu, elektronického expanzného ventílu i ostatných
súčastí.
2. Pred výmenou skontrolujte, či sa vnútorný tlak systému rovná normálnemu atmosférickému tlaku.
Bez tejto vyváženosti nieje možné súčasti vymeniť lebo je to nebezpečné.
3. Vždy spoje zapájajte striebrom: pre výmenu filtra, ventílu vysokého/nízkeho tlaku, sacieho ventílu
alebo elektronického expanzného ventílu.
4. Testujte únik plynu vysokým tlakom. Pre tento účel doporučujeme plyn N2.
5. Vysajte plyn z jednotky za vysokého tlaku po každej kontrole.
6. Potom naplňte chladivom R410A v objeme uvedenom, podľa špecifikácii daného modelu.
7. Kontrolným detektorom opäť skontrolujte, či nedochádza k úniku plynu.
8. Spustením jednotky preverte jej údaje.
22
Poznámky
23
12. Záverečné upozornenie
Bezpečná likvidácia
Tepelné čerpadlo musí byť ekologicky zlikvidované. Po ukončení životnosti prístroja prosím toto
Zaistite v spolupráci s odbornou firmou, podľa platných vyhlášok.
Reklamácia a servis
Reklamácia sa riadi príslušnými zákonmy o ochrane spotrebiteľa. V prípade zistenia
neodstrániteľnej závady sa prosíme písomne obráťte na svojho predajcu alebo distribútora.
Záručné podmienky
Záručné podmienky sa riadia všeobecnými obchodnými a záručnými podmienkami Vášho predajcu
alebo distribútora.
Váš predajca: …………………………………………………………………………………………
Kontakt na predajca: …………………………………………………………………………………
Dátum predaja: ……………………………………………………………………………………….
24
Download

9. Schéma tepelného čerpadla - e