HASSAS SICAKLIK ÖLÇÜMÜ
385...600 0C
EXTRUZYON PRES ÇIKIŞI PROFİL SICAKLIĞININ ÖLÇÜMÜ
Aplikasyon Özelikleri:
1– Ölçülecek sıcaklık: 480 ile 570 0C
2– Beklenen hassasiyet: %0.3
3– Temas etmeden extrüzyon presi çıkışında profil
sıcaklığının ölçülmesi
4– Ölçülen sıcaklık 4-20 mA gibi analog çıkışlar ile size
sürekli olarak veri olarak gönderilebilir. Cihazlarımı
za özel veri takip ve izleme yazılımı ile üretiminizi
kayıt altına alabilirsiniz.
5– Alarm sıcaklıklarının tespiti ve alarm durumunda
dijital çıkışlar ile kullanıcıların uyarılması
Compact Connect
Gerçek zamanlı yazılım optris
Kompakt Connect, sıcaklık verilerin dokümantasyonu için kompakt
ve yüksek performans serisi sabit
kızılötesi termometreler için basit
ve hızlı bir parametrelendirme
sunmaktadır.
Gerçek zamanlı Optris PI Connect
termogrofi dalı çerçevesindeki kriterleri belirler ve kullanıcılarına
yaygın kayıt ve analiz olanakları
sunar.
Kurulum Özellikleri— Yaraları
1– Temassız ölçüm cihazlarımız ile sürekli proses
sıcaklığı takibi ile optimum çalışma hızının yakalan
ması. Buna bağlı olarak birim zamanda elde edilen
ürün miktarında artma
2– Hurda ürün eldesinin önüne geçilmesi.
3– Elde edilen ölçüm sonuçları RS485 veri iletişimi ile
yakında ki bilgisayarda görüntülenip kayıt altına
alınabilir.
4– Proseste anlık sıcaklık değişimlerinin tespiti ve anlık
düzeltici faaliyetin uygulanması.
KURULUM ÖRNEKLERİ
Tuana Mühendislik ve Ölçüm Sistemleri Pazarlama İthalat İhracat
Mehmet Akif Mah. Tavukçuyolu Cad. No:126 Daire:13
Demir Plaza Ümraniye İstanbul Türkiye
[email protected]
+90 216 466 88 80
Download

Alüminyum Sıcaklık Ölçüm Broşürü