314
Rejstřík osob
Vysvětlivky
V rejstříku je odkazováno na čísla dokumentů, nikoliv na příslušné strany. Výjimku tvoří odkazy na jména
vyskytující se v úvodním textu – ty se vztahují k příslušné straně a jsou označeny dodatkem „s.“. Odkazy na jména
zastoupená v poznámkovém aparátu jsou vyznačeny kurzívou. Dokumenty publikované pouze v elektronické
podobě na přiloženém CD jsou označeny pořadovým číslem, jež je doplněno velkým písmenem (např. 37A, 37B,
37C, 118A atd.).
Pokud se vyskytuje více tvarů téhož jména, je jako první uvedena jeho nejběžnější varianta: př. Bušta, Jan (Josef) –
Kusz (Kuzs, Kuss, Kus), Vladislav. Akceptovány jsou české i cizojazyčné tvary jmen a příjmení: př. Glos (Gloss),
Jindřich (Heinrich).
V případě, že se tyto tvary od sebe podstatně liší, jsou uváděny jako samostatné odkazy. Rejstřík obsahuje
i krycí jména, pokud se nacházejí v textech dokumentů. Pomocí alternativních odkazů s krycím jménem je pak
poukázáno na plnohodnotný odkaz: př. Petrov viz [Zicha (Zícha), Jan].
Na rodinné příslušníky, kteří jsou jmenováni pouze s udáním příbuzenského vztahu a křestního jména, je
vztaženo i příjmení osoby, k níž je jejich rodinný poměr vymezen. Děje se tak v případech, kdy je rodinné příjmení
obvykle zachováváno. Tímto způsobem byli pod rodná příjmení zahrnuti např. sourozenci Karola Pazúra, potomci
Josefa Průši a Josefa Wilhelma. Při výskytu příbuzných stejného jména i příjmení jsou tito odlišeni přidáním
zkratek sen. a jun. V případě jmenování celé rodiny, jako je např. rodina Bartlova, má odkaz tvar: Bartlovi (rodina).
A
Ackerman (škpt.) 32
Adamec (tajemník poslance
Orlického) 15
Adamec, Otakar (osobní
tajemník V. Noska) 20
Akimov (gen.) 53
Alex viz [Slunečko, František]
Apfelthaler, Václav 67, 68
Arburg, Adrian von s. 15,
s. 29
Augusta, Josef 64
Aulická, Anna 91
Axmann, Karel 28
B
Babor, Matěj 67, 68
Bacílek, Karol 20
Bacušan, Ervín 15
Baďura, Vilém 25
Bajer, Antonín 51
Bambas (npor.) 95
Bann, Vilém 28
Barák (čet.) 79
Bardas, Vilém 50
Baroch, Josef 70
arnburg.indb 314
Bártek, Miroslav 60
Bartík, Josef 33, 55, 57, 57A,
71
Bartlovi (rodina) 51
Bartoň, Jan 24
Bartoníček 48
Bartoš, A. 20
Bašanda, Jan 60
Bašta, Miroslav 73, 80A
Bauer (voj.) 31
Bauchkabe, Josef J. 86
Bedřich, František 79, 80A
Beer, Emil 20
Behrisch, Arno 94A
Behrischová, Hildegarda 94A
Belko, Š. 34
Benátský, Jan 56
Benda, Jan 67, 68
Benesch, Gustav 55, 57, 57A
Beneš (obchodník) 85
Beneš (pplk.) 69
Beneš, Edvard s. 31; 3, 16, 18,
24, 55, 69, 74, 82
Beneš, Emanuel 32
Benešová, Hana 63
Beneš, J. 91
Benešová, J. 91
Beníšek, Matěj 67, 68
Benna, Vilém 95
Bentl 18
Berkovič, Vasil 95
Bezstarosta, Jaroslav 57, 57A
Bík 91
Bischofft 92
Blási, Otta 55, 57, 57A
Blecha (šstržm.) 58
Blecha, Oldřich (krim. insp.
Brno) 24
Boček, Bohumil 20, 83, 86,
88, 90
Böhm (správce pivovaru) 86
Böhm, Alois 20
Böhm, Vladimír
(por., lékař) 31, 32
Böhnel, Adolf 28
Borovička, Josef 73, 80A
Bozděch 32A
Brabec, František 48
Bradka, Wilém 92
Brandejs, Josef 19
Bridson 95
Brož, Jaroslav 62, 86
17.11.2010 16:25:30
315
Buda, Otakar 77, 85, 86, 87
Bunža, Bohumír 20, 22, 24,
40, 41, 62, 82, 86, 87, 92, 93
Bureš (dr.) 15
Bureš (místopředseda ONV)
20
Bureš, Bohumil 35
Bürger, František 32A
Burian, B. 66
Burián, Emil 31
Buriánek, K. 48
Bušta (mlynář) 68
Bušta, Jan (Josef) (zedník)
67, 68
Buštová 68
Bydlo, Václav 56
C
Caha 24A
Cimmer, Jaroslav 48
Cipuš, Karel 67, 68
Cipušová 68
Clementis, Vladimír 18
Ctibor, Jan 60
Cvinček, Andrej 15
Č
Čadek, Jan 86
Čapek, Jan 64
Čapek, Josef 71, 73, 75, 79,
80A
Čech, Ladislav 56
Čelanský 18
Čermák (pplk., plk.) 19, 82,
85, 86
Čermák, Jaroslav (architekt)
60
Černohorský, Josef 57, 57A
Černoch, Josef 35
Černoch, Jozef 46
Černý, Antonín 81
Černý, Josef 92
Černý, Karel 48, 93
Černý, Vojtěch 19, 20, 82, 85,
86, 87, 91
Červíček, B. 8
Čubka (Čupka), Jan 19, 20, 85,
86, 87, 90, 91, 92, 93
D
David, Josef 1, 15, 16
Davídek, Bohumil 48
Derner, Bedřich 64
Ditrich (npor.) 48
Dovara, Vilém 20
arnburg.indb 315
Drai…ial, Ferdinand 28
Drázský, Josef 53
Drbal 80A
Drexler (Draxler), Jaroslav 91,
92
Drozda, Vojtěch 95
Drtina, Prokop s. 23, s. 27; 6,
8, 13, 16, 18, 19
Dubský (škpt.) 78
Dům (Dum) (por.) 78, 79
Duřt (Duršt), Antonín 82,
85, 86
Dvorín, Ferdinand 15
Dvořák, Tomáš s. 29
Dybal, Jan 93
E
Ehrenhaft 86
Eisert 86
Engelmann 64
Englisch, Fridolin 28
Erban, Vojtěch 19, 20
F
Fahrner, Josef jun. 31, 32,
32A
Fahrner, Josef sen. 32A
Faktor (mjr.) 73, 75
Falke 51
Falsgrab, Julius 91
Farář, Karel 46
Farkač (Farkaš ) (ppor.) 82,
85, 86, 94A
Farkoš, Mojžíš 24
Ferjenčík, Mikuláš 6
Fiala, Karel 50
Fiala, Miroslav 57, 57A
Fiala, Miroslav (pplk.) 26
Fieglerová, Rohlinde 58
Fierlinger, Zdeněk 1, 2, 3, 8,
10, 12, 14, 16, 19, 20, 74, 84
Fíla 85
Finka, František 60
Fišera (mjr.) 85
Fišera, Julius (gen.) 4
Flamm, Oskar 48
Fochler, Bedřich 25, 26, 28
Folta, Josef 60
Folta, Vilém 60
Franc, Stanislav 95
Frank, Karl Hermann 1, 8, 85
Frgal, Vojtěch 35
Frick, Wilhelm 55
Friedl, Gustav 28
Fritzmuth, Werner 95
Fröhlich, Jindřich 92
Frohn, Štefan 34
G
Gasseldorffer, Josef 64
Gaš, Imrich 26, 28, 29, 30
Genser, Josef 60
Glanz, O. 69, 71, 76
Glos (Gloss), Jindřich
(Heinrich) 60, 62, 62A
Göbel, Bedřich 28
Goebbels, Joseph 35
Göring, Hermann 35
Görtnerová (Gärtnerová),
Marie 86, 92
Gottier, Robert 15
Gottwald, Klement 1, 2, 3, 6,
8, 13, 18, 57A, 74, 84
Gregor 95
Grencmache 95
Grill, Martin 48
Grol (Groll), Stanislav 31, 32
Gross, František 28
Grüner, Josef 85, 86
Guba 51
H
Hafner (škpt.) 56
Haider, Karel 67, 68
Hájek (dr.) 85, 86
Hájek, František 60
Hájková, Milada 58
Hak, A. 56
Hála, Jan 18
Hamouz, Vladislav 85, 86
Hampejs (por., škpt.) 79, 93
Hanak, Karel 64
Hanzlík, Emil 91, 92
Harabín, Jakub 39
Harabín, Ondrej 39
Harabínová Kaprálová,
Katarína 39
Harus, Jan 15
Hás (Haas), Karel 82, 84, 86,
91, 92, 94A
Hasal, Antonín 1
Hasala, Antonín 25
Haschek, Antonín 49
Hascheková, Kateřina 49
Hatwiger, Jan 28
Haubeld, Karel 28
Hausmann 82
Havel, F. 82
Havel, Jan 31, 32A
Havel, Jiří 83
17.11.2010 16:25:30
316
Havel, Josef 48
Havlůj (mjr.) 69, 72, 77, 78, 79
Hazl, Alois 91
Heinemann, Hermann 95
Heizl 82
Henlein, Konrad 1
Herliczková, Frieda 60
Herus 60
Heydrich, Reinhard 18, 19
Heyduk, Jiří 51
Hilbert, Maxmilian 86, 92,
94A
Hitler, Adolf 35, 53, 74
Hlavatý, Alois 56
Hlavatý, Josef 64
Hložek, Alois 20
Hložek, Pavel 53, 54, 55, 56,
57, 57A
Hlubocký 91
Hněvkovský (škpt.) 69
Hobza, Vladimír 19, 67, 68
Hodinová-Spurná, Anežka 15
Hoffmann (Hofmann),
Emanuel 76
Hofhansel, Josef 68
Hofhansel, Leopold 67
Höflerová, Hilda 91
Holba, Alois 60
Holčíková, Ludmila 46
Holdík, Otakar 20
Holdoš, Ladislav 20
Holiš, František 60
Holoubek, Oldřich 24
Holub, Václav 20, 86, 87
Holý, Jan 31
Holý, Karel 86
Homolka, Jan 86
Hönig, Vladimír 76
Honsig, Christian 49
Hora, Jan 85
Hora, Ota 18, 20
Horák 20
Horák, Jan 19
Horváth, Jozef 20, 62, 86, 87
Hořejší (pplk.) 72, 78, 79
Hovorka (rtm.) 73
Hrabáček, Josef 52
Hrabák, Jan 95
Hrbek, Antonín 91
Hrdličková, Frieda viz
[Herliczková, Frieda]
Hronek, František 31, 32A
Hruška, Eduard 60
Hříbek, Josef 93
Hubený, Josef 67, 68
arnburg.indb 316
Huml (Humml) (ppor.) 72,
78, 79
Hýbl-Brodecký, Josef 52
CH
Chaloupka 11
Chalupa, František 47
Charous, Alois 20
Charvát (npor.) 86
Chera, Jan 36
Chudějová, Emilie 60
I
Innemann, Květoslav 70, 76
J
Jakl, Karel 31
Jaksch, Wenzel 19, 20, 23, 31,
48, 87, 93, 94A, 95
Janáček, Josef 4, 55, 56
Jančo, Josef 15
Janda, František 20, 22, 23,
33, 39, 40, 41, 82, 92, 93, 95
Janda, Miloš 35
Janda, Miroslav 46
Janíček 86
Janko, Vladimír 90
Jaroš (por.) 56
Jaroš, Václav (vrch. strážm.) 19
Jegorov, A.S. 15
Jenček (kpt.) 56
Jeremenko, Andrej Ivanovič 89
Jerman, Bohuslav 73, 75, 80A
Jestřáb 24A
Ježek (por.) 72, 78
Ježo, V. 34
Jindra (pplk.) 35
Jirásek, M. 24
John, Oldřich 15
Junker, W. 82
Jurášek, Josef 60, 61, 62A
Jurečka, Jaroslav 38
Jurgens (Jürgens), Othmar 28
Just, Herman 28
K
Kabele (ppor., por.) 56
Kabourek, Jan 67
Kácl, Karel 20, 62, 86, 87, 91
Kadláček (plk.) 53, 55
Kadlčák, Alois 25, 26, 28, 29
Kadlčák-Chlumský, Vítězslav
25, 26, 28, 29, 53, 55
Káhaň (šstržm.) 39
Kaiserová, Marie 56
Kálal, Otakar 95
Kammuler, Vilém 28
Karásek (por.) 31, 32
Karban 86
Kárník, Bedřich 18
Kasalý 49
Kasl (škpt.) 48
Kašpárek (škpt.) 56
Kašpařík, Jaroslav 38
Katz, Franz 19, 94A, 95
Keiserová 92
Kemlink, Viktor 88, 89, 90
Keprtová, Františka 91
Khásová, Anežka 86
Kiš, Vasil 85, 93
Klapálek, Karel 56, 69, 88
Klatovský, Bohumil 82
Klíma, Petr 24
Kliment, Augustin 15
Kling, Alfréd 95
Kling, František 28
Klingelová 80A
Klos, Karel s. 31
Kocina, Karel 68
Kocourek (mjr.) 56
Kočí, František 19, 20, 85, 86,
91, 92
Kokaisl, František 84, 86
Kokeš, Jaroslav 20, 47, 62,
86, 87
Kokrda, Roman 71
Kolenič (ppor.) 85, 86
Koliba, Konstantin 60
Kolmer 56
Komanický (kpt.) 34, 39
Koněv, Ivan Štěpanovič 95
Kopecký, Václav 2, 3, 6, 18, 74
Kopřiva (švec) 85
Kopřiva, Josef (malorolník)
91, 92
Kopřiva, Ladislav (předseda
ZNV) 47, 95
Koranda, Jan 67, 68
Korandová 68
Korbel, Josef 67, 68
Korbel, Václav 67
Korbelová 68
Körner, F. 82
Körner, H. 82
Kortán, J. 73
Kosmel, Eduard 15
Košacký 50
Kotzina, Karel 67, 68
Kotzinová 68
Kouba (škpt.) 86
17.11.2010 16:25:30
317
Koucký, J. 73
Kouřil (škpt.) 93
Koutek (kpt.) 95
Kováč, Ladislav 15, 39
Kovařík, David s. 29
Krabec, František 48
Kratochvíl, Jan 56
Kraupner 92
Krejčí (okr. soudce) 92
Krejčí (ppor.) 51
Krejčí, Karel (strážník) 25
Kresl, František 91, 92
Kresl, Jaroslav 92
Kreuzer 95
Krippner 82
Krist, J. 60, 62
Krivko (Krivka) 53
Krob (ppor.) 72, 78, 79
Kroček, Lumír 61
Kroh, Ernest 9
Kropík, Josef 67, 68
Kropík, Karel 67, 68
Kropíková 68
Krutová, Aloisie 35
Krütter 94A
Kryštof, Oldřich 35
Křap(a) 24A
Křípal 49
Kubast, Leo 30
Kubát, Josef 20
Kubeš, Antonín 31
Kubík, Arnošt 35, 46
Kubín (šstržm.) 95
Kučera, Jaroslav 26, 28, 29
Kudrna 24A
Kuffner, Josef 2
Kula (šstržm.) 60
Kusz (Kus, Kuss, Kuzs,),
Vladislav 60, 61, 62A
Kutlvašr, Karel 32A
Kvetko, Martin 15
Kyška, M. 51
L
Lagus, K. 1
Landrock, Kurt 95
Lang (kpt.) 55
Lang (oběť perzekuce
na Domažlicku) 31
Lang, Ema 41
Lang, Jan (strážný) 31
Langer (mjr.) 86
Lank, A. 82
Larin (škpt.) 49
arnburg.indb 317
Lasab, Pavel 34
Laubendorf, J. 48
Laušman, Bohumil 1, 3
Lavrinenko, Ivan 24
Ledvina 86
Lehotáň, Felix 35
Lehr, Alfred 28
Lenin, Vladimir Iljič 19
Lerch, Robert 60
Levý 31
Lietavec, Jozef 15
Lichner, Ján 6
Lindenberger 49
Lindenthal, Rudolf 95
Lis, František 56, 57, 57A
Litera (por.) 56
Lochnerová 32A
Lomský, Bohumír 56, 89
Loquens, B. 48
Lorenzová 68
Löwenbein 86
Lukáč, Ladislav 34
Lukáš, Václav 66
Lukeš, Zdeněk 32, 39, 61, 62,
86, 87, 88, 89, 90, 93
Lykov (plk.) 53, 55, 57A
M
Macák, Josef 95
Macek, Rudolf 49
Maciuk, Jan 32
Maderová, Elsa 92
Magera 62
Macháček, Alexander 85, 86
Majer, Václav 74
Majevski, von 95
Malý, J. 47
Malý, Robert 57, 57A
Marcel, Karel 31
Marek (dr., soudce) 15
Marek, Bohuslav 19, 20, 82,
84, 85, 86, 87, 91, 92, 93,
94A
Mareš, Michal 18, 20
Marjanko, Zdeněk 8
Markus (plk.) 88
Martínek, Emil 60, 61, 62A
Martínek, Otto 79
Marvan, Bedřich 95
Masaryk, Jan 18, 74
Matoušek, Josef 25
Matras, Antonín 56
Matýsek, F. 20
Maxa, Václav 67, 68
Maxová, Elsa 67
Meissnerová, Emilie 56
Melecha, Miloš 24
Menzel, Walter 95
Michl (voj.) 79
Mikloš, Antonín 35
Milik (Milík), O. 60, 62
Millner 95
Minařík 86, 94A
Miřejovský 80A
Mísař, Josef 52
Mittelbach 48
Mojžíšek, Jan 24
Motáň (npor.) 36
Moučka, Milan 50
Moucha, Oldřich 57, 57A
Mráček, Ladislav 95
Mráz, F. 20
Mrázek, Raimund 4
Muhr, Helmuth 30
Mucha, Cyril 40
Müller 48
Mušálek, Josef 62
Muzikant (škpt.) 44
N
Nádvorník 95
Náměstek (kpt.) 51
Nasvetr (Naszwetter),
František 85, 86
Nekolný, Václav 58
Němec, František. 67, 68
Němec, O. 73
Němeček, Jan 73
Nitsch viz [Nyč, Bohumil
(kpt.)]
Nosek, Václav 1, 2, 3, 8, 18,
19, 20, 31, 48, 52, 53, 57,
69, 71, 73, 74, 75, 76, 80,
83, 84, 85
Nosov (mjr.) 48
Novák (strážník) 83
Novák, Karel 63
Novák, Zdeněk 4
Novotný, Alois 56
Nuc, M. 48
Nyč, Bohumil (kpt.) 24
Nytra, Albín 60
O
Obadálek, František 35
Obermayer (Obermajer) 19,
20, 85
Obrusník, Robert 50
Olšina (vrch. stržm.) 95
17.11.2010 16:25:30
318
Orlický 15
Ornstein 50
Otcovský, Antonín 73, 80A
Outrata, Jan 66
P
Pacák, J. 93
Pachmann, E. 82
Palán, Václav 76
Pallauf 48
Parpl 86
Partáková, Růžena 86
Pasker 62
Pašek, Josef 28, 29
Pašek (Paško), V. 20
Patočka, František 2, 95
Pauk 24
Pauliny 12
Pavelek, Jan 24
Pavelka 24A
Pavlík, Josef 64
Pavlů, Bohumil 91
Pazúr, František 46
Pazúr, Julius 45, 46
Pazúr (Pasin, Pazin), Karol
(Ctibor) 15, 33, 34, 35, 36,
37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47
Pazúr, Robert 45, 46
Pazúr, Tomáš 45, 46
Pazúrová, Etela 45
Pekanec 86
Pekelský, Antonín 24
Peklo, Josef 32
Pelc, Oldřich 85, 86
Pelíšek, J. 48
Pěnkava, Alexandr 73
Pěnkava, Antonín 50
Perný, Jaroslav 82
Peroutka, Ferdinand 18
Peter 51
Peterka, Adolf 85, 86, 91, 92,
93
Petr, Alois 15
Petr, Josef 60
Petráček, O. 86, 93
Petrásek, Jan 86
Petrášek, Jaroslav 82, 86, 94A
Petrov viz [Zicha (Zícha), Jan]
Pieczka (Pietschka, Pietzska,),
Ludvík 60, 62A
Pietor, Ivan 1, 6
Píka, Heliodor 83, 86
Pilner, Karel 95
Pipingová 92
Pitter, Přemysl 95
arnburg.indb 318
Pittner, E. 88, 89, 90
Pitzal Waldsteinerová, Josefa
(Josefine) 49
Plaček, Štěpán 93
Plecitý (por.) 78
Podlaha, Matěj 67, 68
Podzemský, Stanislav 91
Pogodin, Nikolaj Fjodorovič
19
Pokorný, Bedřich 22, 24, 24A,
33, 35, 38, 39, 49, 55, 57,
57A, 69, 71, 73, 76
Pokorný, Bohuslav 24, 24A
Polášek, Emil 48
Poledník 62
Polívka, Josef 91, 92
Popov, Filip A. 35
Poustecký, František 64
Prášil, Josef 48
Prášil, Karel 18, 48
Prášilová Vejstrková, Kristýna
48
Pražák, Albert 2, 3
Prchala (čet.) 56
Pricker, Johann 95
Priekop 15
Procházka, Adolf 13, 18, 74
Procházka, Jan 85, 86, 87, 90
Prokopová 58
Prosser, Jaroslav s. 29; 23, 48,
73, 76, 94A, 95
Průcha, František 48
Průcha, Jan 91
Průcha, Josef 92
Průša (dr.) 24
Průša, Josef 95
Průšová, Naďa 95
Průšová, Soňa 95
Ptáčník, Jan 52
Putna, František 86
R
Rabas 20
Ramin, Sylva von 32A
Rasch, Oskar 56
Raška, Karel 95
Rašla, Anton 43, 44, 45, 46,
47
Regner, Jaroslav 57, 57A
Regner, Václav 57
Reicin, Bedřich 19, 38, 41, 43,
71, 76, 85, 86, 93
Reim, Josef 64
Reiser, Adolf 82, 92
Reitzner, Almar 76
Reitzner, Richard 76
Riebová, Emilie 91
Riedl, František 28
Rieger, Gerhard 30
Richter, F. 76
Richtrová, Lidka 81
Ripka, Hubert 74
Rödling, J. 73
Rödling, M. 48
Rohan, Karel 67, 68
Rohanová 68
Röhrich 73, 80A
Roja (mjr.) 78
Rokos, Rudolf 53, 54, 55, 56,
57, 57A
Rolenc 41
Rönert 86
Rosner (z Lipence) 83
Rosner, Richard 85, 86
Rosol 31
Rössler 73, 80A
Roška, Antonín 82, 86, 94A
Roth, M. 85, 86, 87
Rotter, Rudolf 56, 57
Rotterová, Alžběta 56
Rotterová, Emilie 56
Roubík (ppor.) 78, 79
Rozsypal, Jaroslav 73, 80A
Rožnay, T. 20
Rudolf, Jiří 57, 57A
Růžička (npor.) 64
Rýdl, Miroslav 19
Ř
Řezníček, Antonín 64
Říčka 86
Říha, František jun. 67, 68
Říha, František sen. 67, 68
Řípa 76
S
Sak, Vilém 81
Salaquarda, Václav 35
Sameš, Antonín 49, 95
Samuel, Jaroslav 50
Santo 95
Savelov, Miško 60
Sečkár 15
Sehnal, Josef 95
Seidel 56
Seidl 31
Schamberger, Bedřich 31, 32
Schamberger, Jan 31
Schamberger, Karel 31, 32,
32A
17.11.2010 16:25:30
319
Schambergerová Pintlová,
Markéta 31
Schattauer 19
Scheidemann (kpt.) 36
Schmelzer, Fritz 85
Schmitzer, Friedrich viz
[Smetana, Bedřich]
Schoeffel 56
Schörghuber, Georg 69, 73, 76
Schörner, Ferdinand 89
Schröder 73, 80A
Schüller, Otto 60
Skácel, Bohumil 46
Skácelík, J. 41
Skalický, Josef 48
Skalka, Josef 35
Skolil, Oldřich 48
Skopalová, Adéla 24
Skřipský, Jan 50
Skúra, Alois 48
Slabý 92
Slánský, Rudolf 53
Slavík 51
Slávik, Pavel 15
Slavík, V. 82
Slunečko, František 4, 82
Smetana, Bedřich 15, 34, 35,
39, 40, 43, 44, 46, 46, 47
Smolek, Karel 67, 68
Smolková, Teresie 67, 68
Smrkovský, Josef 2
Smudek, Jan 32, 32A
Smutný 19, 20, 85
Sobotka (prap.) 85
Sochor, Antonín 24
Sokol 56
Sokolovský, Josef 58
Solnař, Vladimír 15
Soukup 11
Soušek, Jaroslav 93
Sova 15
Spatz 92
Spěvák 32A
Spitzer, Pavel 35
Spurný, Jindřich (Gríša) 20,
82
Srkal, Vladimír 86
Staněk, Miroslav 95
Staněk Tomáš s. 16, s. 29,
s. 30
Staňková, Marie 32A
Stehlík (dr.) 51, 58, 59, 82, 86,
91, 92, 93, 94A
Steinbauer, Václav 67, 68
Steiner (Slovák) (škpt.) 86
arnburg.indb 319
Stránský, Jaroslav 3, 6, 8, 14,
18
Strebel 94A
Streubel (lékař) 57
Streubel, Jan 56
Streubelová, Hannelohre 56
Streubelová, Ingrid 56
Streubelová, Marie 56
Suchomel (mjr.) 84, 85
Surovčík, Eugen (Evžen) 15,
34, 35, 39, 43, 46, 47
Svoboda (mjr.) 51
Svoboda (předseda OSK) 53
Svoboda, Josef 35, 38
Svoboda, Ludvík 15, 16, 18,
20, 49, 52, 69, 71, 74, 76,
80, 86, 88, 90, 91
Svoboda, Václav 19
Svojanovský, Alois 35
Sýkora, Jindřich 58
Sýkora, Václav 95
Synek, Josef 66
Š
Šalgovič, Viliam 34
Šamberger, Bedřich viz
[Schamberger, Bedřich]
Šamberger, Karel viz
[Schamberger, Karel]
Šarapatka (por.) 79
Šedina, František 60, 61, 62A
Šedinová, Anežka 62
Šedivá, Růžena 91
Šedivý (z Žatce) 86
Šedivý, Arnošt 91
Šedlbauer 32A
Šeler, Rudolf 48
Šíla, Alois 91, 92
Šíma 92
Šimák 62
Šimeček 49
Šimůnek, J. 73, 76
Šindelář, Lorenz 67, 68
Široký, Jaroslav 50
Široký, Viliam 1, 8
Škobis (mjr.) 95
Škrlantová, Barbora 20
Šlajs, Josef 31
Šlapák 9
Šling, Otto 20
Šmejdíř (ppor.) 79
Šmejkal (ing. z Žatce) 91
Šmejkal, Josef 73, 75, 80A
Šnajdr (škpt.) 56
Šolc, Jaroslav 15
Šoltész, Jozef 6, 8
Španiel, Oldřich 86, 87, 88, 90
Špirk, Ludvík 19, 56
Šrámek, Emanuel 27
Šrámek, Jan 1, 6, 8
Šrámek, Josef 76
Šťastný, Václav 70
Štefan (ppor.) 85, 86
Štěpaník, František 25, 26, 28
Štika, J. 73, 80A
Štorkán, Otakar 72, 78, 79
Šťovíček 55
Šulc 53
Šulc, Jan 83
Šuna, František 72, 78, 79
Šupáček (škpt.) 24
Šverák 53
T
Theiner, Jan 28
Thiel, Adolf 30
Tierschlová, Anna 32A
Tichý, Václav 20
Tintěra 92
Tipmann 95
Tlustý (por.) 80A
Toman (rtn.) 31
Tomášek, Jan 83, 84, 85, 86
Tomeček (plk.) 76, 78
Tomeš, Alois 95
Tomšík, Čeněk 35, 40, 46
Topol, Josef 58
Toufar, Jan 49
Toussaint, Rudolf 95
Tůma, František 81
Tymeš, František 15
Tymich, Jaroslav 86
U
Ulrich, Josef 54
Ursíny, Ján 1, 8
V
Vacek, Josef 50
Václavík viz [Ptáčník, Jan]
Vaculík, František 35, 35, 46,
86
Vahala 24
Vácha (dr.) 19
Vácha, Jaroslav 95
Válek, Vladimír 25
Valenta, Karel 91
Valík (ppor.) 72, 78, 79
17.11.2010 16:25:30
320
Vaněk, Jan 41, 62, 88, 89, 90
Vařecha (škpt.) 56
Vavrečková, Štěpánka 60
Vavřina (por.) 48
Venzara, František 33, 34,
35, 36
Verviel, Václav 95
Veselý, Jindřich 20, 21, 33,
35,
38, 39, 42, 60, 62, 67, 85
Veverka, Josef 20
Vidlák, Vilém 24
Vieber 94A
Vilím, Blažej 20
Vincena, Vladimír 35, 36, 37
Vítek, František 33
Vlasák, Karel 95
Vlček, Václav 85, 86
Vlčková, Olga 67, 68
Vlk (npor.) 80A
Vltava 53
Vobecká, Marie 70, 71, 74, 76
Vodička, Jan 20
Vojtěchovský, Vladislav 60
Volkov, Gejza 44, 46
Vondra, Josef 69, 70, 71, 76,
78, 79
Voráček, Miroslav 48
Vorosický 80A
Všetečka 80A
Výbaštok (vrch. stržm.) 39
Vyhnálek, Petr 24
Vyhnanovský, František 2
Vyletěl, Josef 50
Wilhelm, Josef 92
Wilhelm (Vilhelm), Karel 91,
92, 93
Witte, Eugen de 19, 94A, 95
Z
Zajíc (npor.) 32
Zázvorka 86
Zelenka, Rudolf 85, 86, 87,
91, 92
Zeman (z Žatce) 86
Zeman, Václav 35
Zenkl, Petr 18
Zezula, Oldřich 46
Zídek 95
Zicha (Zícha), Jan 19, 20, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 91, 92,
93
Zimmermann, František 28
Zmrhal, Antonín 18, 18
Ž
Životský, Josef 24A
W
Wagner, Richard 82
Wandemir, Igor 48
Wawersich 56
Weber, Josef 67
Weber, Rudolf 53
Weintritt, C. 73
Weis, Jiří 95
Weiss (dr.) 82
Weiss, František (oběť
perzekuce v Postoloprtech)
28
Wenig, J. 52
Werner, Bedřich 55, 57, 57A
Wettigová, Ludmila 60
Wiegard, W. 56
Wiener, Robert 19, 94A, 95
arnburg.indb 320
17.11.2010 16:25:30
321
Rejstřík místní
Vysvětlivky
V rejstříku je odkazováno na čísla dokumentů, nikoliv na příslušné strany. Výjimku tvoří odkazy na jména
vyskytující se v úvodním textu – ty se vztahují k příslušné straně a jsou označeny dodatkem „s“. Odkazy na jména zastoupená v poznámkovém aparátu jsou vyznačeny kurzívou. Dokumenty publikované pouze v elektronické
podobě na přiloženém CD jsou označeny pořadovým číslem, jež je doplněno velkým písmenem (např. 37A, 37B,
37C, 118A atd.).
Nejsou uváděna topografická jména a místní jména nacházející se v katastrech jednotlivých obcí. Do rejstříku
jsou zahrnuta jen jasně daná území a administrativní celky (kromě názvů Čechy, Morava a Slezsko). V rejstříku
jsou užity zkratky: p.o. (politický okres) a s.o. (soudní okres). Lokace typu Broumovsko, Bruntálsko apod. jsou zahrnuty pod politický či soudní okres podle daného kontextu. V dokumentech chybně uvedená místní jména,
která jsou v poznámkách opravena, se nacházejí v rejstříku pod správným úředním názvem. Jsou akceptovány
a samostatně uvedeny nejen české, ale i cizojazyčné názvy obcí, pokud jsou v rukopise obsaženy. Plnohodnotným
odkazem je označení, které bylo úředně platné v dané době. Ostatní odkazy slouží jen jako alternativní.
A
Andělská Hora 28
B
Babylon 32A
Bánská Bystrica (p.o.) 43, 44,
46
Bánská Bystrica 34, 47
Bavorsko 32A, 94A
Bayreuth s. 32
Benešov (p.o.) 95
Berlín 67, 75
Bernried am Starnberger See
32A
Bílá Cerkev 85, 86, 89
Bílá Třemešná 86
Bílina (p.o.) 80, 85, 86
Bílina 80, 82, 85
Bílý Potok 19, 56
Bobrovec 46
Bochoř 41
Bor u České Lípy (s.o.) 74
Boskovice 85, 89, 90
Brandov 82
Brandýs nad Labem (p.o.) 32A
Bratislava 15, 18, 33, 34, 35,
39, 43, 44, 46
Braunschweig 45
Brno (p.o.) 20
Brno s. 29, s. 30, s. 31, s. 32;
7, 15, 17, 21, 22, 24, 24A,
26, 33, 35, 36, 41, 43, 76,
90, 93, 95
arnburg.indb 321
Brodek u Prostějova 35
Broumov (p.o.) 19, 52
Brtnice 50
Bruntál (p.o.) 25, 26, 27
Bruntál s. 30; 25, 26, 27, 28,
29, 30, 80
Břeclav 35, 80
Břest 88
Břvany 82, 85, 86
Budapešť 49
Býčkovice 64
C
Cínovec viz [Cinvald]
Cinvald 81
Č
Čadca 86
Čachovice 51, 57, 57A
Čakovice 95
Čáslav 86
Čeladná 60
Čenkovice 52
Černíkovice 95
Česká Kamenice s. 29; 19, 20,
74, 80
Česká Lípa 85, 86
Česká Třebová 15
České Budějovice 67, 68, 89
České Velenice 19, 67
Český Malín 90
Čop 74
D
Ďáblice 95, 65
Dačice (p.o.) 19, 50, 67
Dachau 18, 95
Děčín (p.o.) 19, 20, 86
Děčín 58, 71, 95
Dobšiná 34, 43
Dobříčany 82
Dolany 51
Dolná Lehota 44
Dolní Jiřetín 58
Dolní Litvínov 95
Dolní Oldříš 56
Dolní Zálezly 76
Doloplazy 35
Domažlice (p.o.) s. 29, s. 30,
s. 31; 19, 31, 32, 32A, 74, 95
Domažlice 31, 32, 32A, 80
Doupov 51
Draženov 31, 32, 32A
Dřínov 48
Dubí 81
Dudín 95
Duchcov (p.o.) 57, 57A
Duisburg 73, 75
Dvůr Králové (p.o.) 86
E
Erdúdce 34
F
Falkenberg 95
17.11.2010 16:25:30
322
Falknov nad Ohří (p.o.) 86
Ferdinandov 56
Flossenbürg 32, 32A
Folmava 31, 95
Františkovy Lázně 32
Frenštát pod Radhoštěm 60
Frýdek (s.o.) 60
Frýdlant (p.o.) s. 30, 19, 55,
56, 57, 57A
Frýdlant 28, 55, 56, 57, 57A,
60
Frýdlant nad Moravicí 35
Frýdlant nad Ostravicí 60
Fulnek 62A
G
Gelnica 34
Gmünd 67
H
Habartov viz [Habersbirk]
Habersbirk 86
Hájek 31
Halámky 68
Halle 92
Hejnice 19, 56
Helenín 49
Hnidousy 81
Hof 94A
Holešov 90
Holýšov 31
Horná Lehota 44
Horní Benešov 25, 28
Horní Jiřetín 58, 94A
Horní Litvínov 86, 95
Horní Moštěnice s. 19, s. 30;
15, 19, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
46, 47, 80, 93
Horní Růžodol 55
Horní Staré Město 95
Horní Suchá 57, 57A
Horní Ves 48
Horšovský Týn (p.o.) 31, 32
Horšovský Týn 31, 32
Hořice 56
Hostouň 31, 32
Hradec Králové 4, 52, 55, 56
Hradečná 90
Hrádek nad Nisou 4, 56
Hranice na Moravě 19, 32A
Hrušov 60
Humpolec (p.o.) 95
Hustopeče (p.o.) 20
Hustopeče 19
arnburg.indb 322
CH
Cheb 31, 83, 91, 92
Chlum 19
Chomutov (p.o.) 48, 82, 85,
86
Chomutov s. 30; 18, 48, 86,
93, 94A, 95
Chotěboř 89, 90
Chrastavice 31, 32, 32A
Chrastné 50
Chropyně 28
Chrudim (p.o.) 48, 85
I
Ilava 15
Izrael 15
J
Jablkynice 54, 57, 57A
Jablonec nad Nisou (p.o.) 55,
56, 57A
Jablonec nad Nisou 55, 56,
57, 57A
Janova Lehota 34
Janské viz [Jonsbach]
Jaroměř 90
Jefremov 44
Jelení Góra 56
Jeníšovice 56
Jihlava (p.o.) 19, 49, 50
Jihlava s. 29; 19, 49, 50
Jindřichův Hradec (p.o.) 67,
68, 86
Jindřichův Hradec s. 30
Jirkov 48
Jonsbach 19
Jugoslávie 95
K
Kadaň (p.o.) 51
Kadaň s. 30; 20, 51
Kanice s. 29
Karlova Studánka 26
Karlovy Vary 58, 67, 68, 85,
86, 93, 94, 95
Kazachstán 76
Kdyně 31, 32A
Kežmarok 34
Kladno 4, 32, 48, 85
Kladsko 55
Klášterec nad Ohří 51
Klatovy (p.o.) 19
Klatovy 19, 31, 32, 32A, 95
Klenčí 31
Klíčnov 56
Kolín s. 29; 18, 19, 20
Košice 1, 88
Králíky 4, 52
Kralovice 95
Kralupy nad Vltavou 88
Kralupy u Chomutova 48
Kremnica 41
Kremnitz viz [Kremnica]
Krnov (p.o.) 25
Krnov 27, 80
Kroměříž (p.o.) 35
Kroměříž 33, 35
Krompachy 34, 43, 44, 46
Kukleny 52
Kunčice nad Ostravicí 60, 62,
63
Kundratice 48
Kunvald 60
Kunžak 86
Kutná Hora 18, 89
Kyjov 20
Kynšperk nad Ohří 86
L
Lanškroun (p.o.) 52
Lanškroun s. 29, s. 30; 52
Lázně Libverda 56
Lenešice 20, 86, 91
Lešany 95
Levice 34
Levoča 44
Ležáky 19, 56
Liberec (p.o.) s. 29, s. 30, s. 31;
19, 20, 53, 55, 56, 57, 57A
Liberec 19, 20, 53, 54, 55, 56,
57, 57A, 74, 80, 95
Libkovice 57, 57A
Lidéřovice 67
Lidice 19, 20, 85, 90
Linc 60
Lipenec 83, 86
Lipolec 67
Lipsko 60
Liptovský Sv. Mikuláš 46
Litoměřice (p.o.) 64, 95
Litoměřice 69, 71, 72, 73, 74,
76, 77, 79, 80A, 90, 95
Litomyšl (p.o.) 90
Loket (p.o.) 95
Lom u Mostu s. 30; 58
Londýn s. 11; 19, 20, 74, 93,
94A, 95
Louny (p.o.) 85, 86, 95
Louny 19, 48, 82, 83, 85, 86,
91, 93, 94
17.11.2010 16:25:30
323
Lověšice 33, 34, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43, 46
Lovosice 69, 73
Lučenec 45
Luh 56
Luhačovice 20
Lužice 55
Lysá nad Labem 32A, 51
M
Maďarsko 45, 49, 74, 95
Malé Heřmánky 28
Malý Háj 58
Měcholupy 82
Melitopoľ 44
Mengusovce 39
Michna-Sergijevka 90
Milošice 82
Minsk (okr.) 86
Mirošov 95
Místek (p.o.) 60
Místek 60
Mladá Boleslav (p.o.) 54, 57,
57A
Mladá Boleslav 18, 19, 53, 55,
56, 57, 57A
Mladé Buky 95
Mlýnec 31
Mlýnice na Spiši 34
Mnichov s. 11; 32A
Modřany 95
Mohelnice 86
Moravská Ostrava viz
[Ostrava (Moravská,
Slezská)]
Moravské Budějovice (p.o.)
19, 67
Moskva 18, 95
Most (p.o.) 48, 58, 95
Most 48, 51, 58, 59, 82, 83,
85, 86, 91, 92, 93, 94, 94A,
95
Mšeno 57, 57A
Mýto pod Ďumbierem 44
N
Náchod 15
Německá Lupča 15
Německé Pravno 35
Německo (Německá Říše) 6,
18, 19, 43, 44, 45, 46, 48,
51, 55, 56, 60, 67, 73, 74,
76, 85, 93, 95
Neuried 32A
Norimberk 8, 55
arnburg.indb 323
Nová Bystřice (s.o.) 19, 67
Nová Lesná 39
Nová Ves 67
Nová Ves v Horách 48
Nové Město nad Metují 88
Nové Mesto nad Váhom 45,
46
Nové Město pod Smrkem 55,
56
Nový Bydžov 56
Nový Jičín (p.o.) 60
Nový Jičín 27
Nýrsko (s.o.) 31
O
Očihov s. 30; 59
Olbernhau 82
Olomouc 27, 33, 35, 38, 41,
42, 46, 50, 89
Opava s. 29, s. 31; 27, 47, 62
Oravská Lesná viz [Erdúdce]
Orličky 52
Ostrava (Moravská, Slezská)
s. 29, s. 30, s. 31; 7, 19, 21,
25, 26, 27, 34, 60, 61, 62,
62A, 74, 93, 95
Osturňa 39
Osvětim 60, 95
P
Palestina 86
Petřvald 60
Pirna 76
Písek 67
Plzeň s. 29, s. 30; 31, 32, 32A,
93, 95
Poběžovice (s.o.) 31
Poběžovice 31, 32
Podbořany (p.o.) 59, 82
Podbořany 59, 82
Podkarpatská Rus 48, 85
Podmokly 71, 73, 74, 79, 80A,
93, 95
Podskalí 48
Pohraniční viz [Reizenhain]
Polička 89
Polsko 56, 71, 74, 85, 86, 89,
95
Polubný 56
Postoloprty (s.o.) 82, 86
Postoloprty s. 19, s. 30, s. 31;
18, 19, 20, 23, 48, 77, 78,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 94A,
95
Postupim 74, 76
Praha s. 24, s. 25, s. 27, s. 29,
s. 30, s. 31; 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 24A, 29, 30, 32,
32A, 33, 34, 35, 38, 39, 40,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
50, 55, 56, 57, 57A, 60, 62A,
63, 64, 65, 66, 68, 69, 71,
73, 74, 75, 76, 77, 80, 80A,
81, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 94A, 95
Prahly 51
Prapořiště 31, 32, 32A
Prenet viz [Spálenec]
Prešov 43, 44
Prievidza (p.o.) 35
Prostějov (p.o.) 34
Prostějov 89
Prunéřov 20, 51
Předmostí 35
Přerov (p.o.) 34, 35, 38, 41,
42, 44, 46
Přerov 15, 19, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 46, 80, 88, 93
Příchovice 56
Pulečný 56
R
Rabštejn 19
Rádlo 56
Radonice 32A
Rakousko 32A, 49, 50, 67, 68,
92, 93, 95
Rakovník 48
Rapšach 67, 68
Raspenava 19, 56
Regensburg viz [Řezno]
Reizenhain 48
Rohatec 35
Ronšperk viz [Poběžovice]
Rosice 89
Roudnice 93
Roudnice nad Labem 71, 73,
75, 80A, 95
Rovenská oblast 90
Rtyně 81
Ruda 86
Rudná 30
Ružomberok 34, 44, 46
Rumburk (p.o.) 33
Rumunsko 83, 86, 95
Ruzyně 65, 91
Růžová Ves 86
Rvenice 86, 91
Rychnov nad Nisou 56
17.11.2010 16:25:30
324
Rýmařov (p.o.) 25, 35
Rýmařov 28
Ř
Řetenice 95
Řezno 32A
S
Salesel viz [Dolní Zálezly]
Saratovská oblast 76
Saská Kamenice 95
Sasko 89, 94A
Slaný 19, 81
Slavětín 67
Slezská Ostrava viz [Ostrava
(Moravská, Slezská)]
Slovensko 6, 8, 9, 14, 15, 18,
20, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 85, 86, 88, 89, 93
Smolevič 86
Smržovka 56
Soběsuky 82
Sokolov 89, 90
Spálenec 31
Spišská Nová Ves (p.o.) 34, 43
Spišská Stará Ves (s.o.) 39
SSSR 15, 39, 44, 45, 46, 49,
50, 55, 59, 76, 83, 85, 86,
88, 89, 90, 93
Stadice 76
Stalingradská oblast 76
Stalino 45
Staňkovice 82
Staré Hory 49
Staré Město 28
Starý Plzenec 95
Starý Postřekov 31
Starý Smokovec 39
Stonařov 49, 50
Střekov 69, 72, 73, 76, 77, 78,
79, 80A
Stříbro 93
Suchá Rudná viz [Suchý Zejf]
Suchdol nad Lužnicí 67, 68
Suchý Zejf 28
Svatobořice 20
Svitavy (s.o.) 52
Š
Šenov 60
Šluknov (p.o.) 33
Šternberk 28
Štola 39
Šumburk nad Desnou 56
arnburg.indb 324
Šumperk 28
Švédsko 94A
Švýcarsko 20
T
Tábor (p.o.) 67
Tábor 89
Tachov 86
Tanvald (s.o.) 56
Tanvald 56
Tatr. Polianka 39
Těchonín 52
Telč 49
Teplice nad Metují 19, 20
Teplice-Šanov (p.o.) s. 30; 81,
91, 95
Teplice-Šanov 69, 73, 81, 89,
95
Terezín s. 29; 41, 71, 73, 74,
76, 93, 95
Těšínsko 55
Tichá 60
Tocov 51
Trávčice 71, 74
Trenčín 43, 44, 45
Trnčí 19
Troubky 35
Trutnov (p.o.) 95
Trutnov 93, 95
Třeboň (p.o.) 68
Třeboň 67, 68
Třebovice 52
Třemošná 95
Třešť 50
Turnov 55, 56, 57A
Tušimice 51
Tušť s. 30; 19, 67, 68
Velvěty s. 30
Vídeň 67, 68, 95
Vitorazsko s. 29, s. 30; 19, 67
Vodňany (s.o.) 19
Vojkovice 20
Volyň 90
Vranovice 24
Vrbce 86
Vrchlabí 86, 89
Vrútky 88
Všebořice 73
Výprachtice 52
Vysoké Tatry 39
Výškov 82, 85, 86, 91
W
Weiden 32
Z
Zábřeh (p.o.) 52
Zakarpatská Ukrajina viz
[Podkarpatská Rus]
Záluží s. 29; 48, 58, 82, 95,
91, 94A
Ž
Žamberk (p.o.) 52
Žatec (p.o.) 20, 82, 94A
Žatec (s.o.) 91
Žatec s. 29, s. 30, s. 34; 18, 19,
20, 23, 33, 35, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94A, 95
Železný Brod 54
Žichlínek 52
Žilina 35, 44
Žitava 55
Žitomír 86
U
Uherské Hradiště 50
Újezd 31
Újezdec 35, 41
Ukrajina 75, 89, 86
Ulm 19
Úpice 95
Ústí nad Labem (p.o.) 71, 74,
76, 95
Ústí nad Labem s. 25, s. 29, s.
30; 19, 20, 58, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
80A, 81, 85, 93, 94, 95
V
Varnsdorf 20, 87
Velká Británie 76
17.11.2010 16:25:31
Download

Rejstřík osob