PÁTEK 8. 8. 2014
Vitajte! (oficiální zahájení festivalu)
19.00 h
místo: amfiteátr - Šidleny
Generálka (poněkud netradiční průřez festivalovým programem)
19.10 h
místo: amfiteátr - Šidleny
autorský tým: Pavel Růžička a Michael Strýček
účinkují Pavel Růžička (režizér), Michael Strýček (prezident), Ladislav Švidroň (hlavní technik),
Dětský folklorní soubor Trnaveček z Milotic, Ratíškovská Dolina, Varmužova cimbálová muzika,
PULS Chlastáš, Folklorní soubor Kunovjan, Pavel Petržela, Sboreček z Dubňan, Národopisný
soubor Dúbrava a Dolňácká cimbálová muzika z Dubňan, Jiří Petrů, Slovácký soubor Mistřín,
Mužský sbor Svatobořice-Mistřín, bývalí členové Slováckého krúžku z Milotic, cimbálová muzika
Hudci z Kyjova a další
Kdyby nebylo oráče ... aneb komu se nelení (pracovní zvyky a obyčeje)
20.00 h
místo: amfiteátr - Šidleny
autor: Jiří Martykán
slovem provází: Markéta Varmužová
účinkují: Mužský sbor z Milotic, Ženský sbor Ženičky z Ratíškovic, Národopisný soubor Omladina
Vacenovice, bývalé členky Národopisného souboru Dúbrava, děti ze Svatobořic-Mistřína,
Národopisný soubor Marýnka Vracov, Folklorní soubor písní a tanců Ratiškovská Dolina, Mužský
sbor Svatobořice-Mistřín, Cimbálová muzika Cangla, Cimbálová muzika z Milotic, Cimbálová
muzika Dúbrava
50 let Varmužovy muziky (jubilejní pořad k 50. výročí založení)
21.10 h
místo: amfiteátr - Šidleny
autor: Petr Varmuža
slovem provází: Josef Holcman
účinkují: Varmužova cimbálová muzika, Vlasta Grycová, František Koráb, Vojtěch Račický, bratři
Jaroslav a Josef Kolečkářovi a další
Vichodňarom na dzeku, druhim pre pocechu (folklórny súbor Železiar)
22.20 h
místo: amfiteátr - Šidleny
odpovědná osoba: Michael Strýček
umělecký vedoucí a choreograf: Vladimír Urban
organizační vedoucí: Michaela Bratrůová, Marián Gereg
umělecký vedoucí hudební složky: Milan Rendoš
vedoucí pěvecké složky: Andrea Rendošová
účinkují: Tanečná skupina, spevácká zložka a ľudová hudba Folklórného súboru Železiar z Košic
Noční pozdvižení (humor v lid. písni a tanci)
23.45 h
místo: amfiteátr - Šidleny
autor: Martin Rezek
slovem provází: Martin Rezek
účinkují: Pivní umělecko-lihový soubor Chlastáš, Folklorní soubor Kunovjan a skupina potulných
muzikantů
SOBOTA 9. 8. 2014
A já pořád, kdo to je?! (dětský pořad)
17.30 h
místo: amfiteátr - Šidleny
autor: Adéla Klingelová
účinkují: Dětský národopisný soubor Kyjovánek, Dětský soubor Krušpánek, Dětský folklorní
soubor Salajenka, Cimbálová muzika Cangla, Cimbálová muzika Stužka a dětští zpěváčci.
Sto bohatýrských let (pan Oldřich Krejčí)
19.00 h
místo: amfiteátr - Šidleny
autor: Pavel Petržela
slovem provází: Pavel Petržela
účinkují: Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín, Mužský sbor Vracov, Cimbálová muzika z Milotic,
Milan Pokorák ml., Miroslav Hebron
Klenotnice 2014 (nástroje v lidové hudbě)
20.00 h
místo: amfiteátr - Šidleny
autor: Michael Strýček
slovem provází: Martin Rezek
účinkují: Václav Kovářík, Jaromír Nečas, Jura a Hana Petrů, Bohdana a Ema Menšíkovy, Jana
Neničková, Klára, Zuzana a Josef Varmužovi, Lenka Gajdová a Petr Šrahulek, Adéla, Babeta,
Prokop a Pavel Růžičkovi, Miroslav Blahušek, Pavel a Tomáš Petrželovi, Marek Kraus, Jaroslav
Homola, Pavel Koplík, Sboreček z Dubňan, Mužský sbor Svatobořice-Mistřín, Mužský sbor Kyjov,
Mistřínský štrajch pod vedením Kryštofa Neduchala, Cimbálová muzika Hradisko s primášem
Zdeňkem Józsou, Cimbálová muzika z Milotic, Cimbálová muzika Pavla Růžičky a další
Na svatého Jana otvírá se k létu brána (komponovaný pořad písní a tanců)
21.10 h
místo: amfiteátr - Šidleny
autorský tým: Markéta Lukešová a Renáta Lopraisová
účinkují: Slovácký soubor Kyjov, Národopisný soubor Dúbrava, Soubor písní a tanců Vracovjan a
Zpěvulenky z Čeložnic
Nokturno (setkání zpívajících duší)
22.40 h
místo: rozcestí u studny - Šidleny
autor: Pavel Růžička
účinkují: Jura Petrů, Luděk Běťák, Pavel Růžička, vzácní hosté a diváci
NEDĚLE 10. 8. 2014
Hallelujah! (koncert duchovní hudby)
13.45 h
místo: vnitřní nádvoří - Státní zámek Milotice
autor: Petr Šrahulek
účinkuje: Chrámový pěvecký sbor z Milotic pod vedením Petra Šrahulka
Tance zapomenuté Bohem i lidmi (bývalo a zas bude)
14.15 h
místo: vnitřní nádvoří - Státní zámek Milotice
autor: Pavel Petržela
slovem provází: Pavel Petržela
účinkují: Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín, Národopisný soubor Omladina Vacenovice,
Národopisný soubor Marýnka Vracov, Dětský národopisný soubor Oskeruška, Cimbálová muzika z
Milotic
Moravské národní písně (pořad mužských a ženských sborů)
15.00 h
místo: zahrada - Státní zámek Milotice
autor: Josef Varmuža
účinkují: ženské sbory z Milotic, z Dambořic, Tetky z Kyjova, Zpěvulenky z Čeložnic, Drmolice z
Dubňan a mužské sbory z Milotic, Ratíškovic, Svatobořic-Mistřína, Dambořic a mužský sbor
Paniháj z Moravan
Co by kamenem dohodil... (s písní a tancem přes řeku Moravu)
16.20 h
místo: zahrada - Státní zámek Milotice
autor: Ivana Smoláková
slovem provází: Martin Rezek
účinkují: Folklorní soubor Šotyš, Folklórny súbor Drienovec, Cimbálová muzika Kapric
Ve výslužbě (souboroví vyslúžilci)
17.30 h
místo: zahrada - Státní zámek Milotice
autor: Magdaléna Ottová
slovem provází: Pavel Růžička
účinkují: Bývalý Slovácký krúžek z Milotic, Národopisný soubor Starší Dúbrava z Dubňan, Chasa ze
Ždánic, Vyslúžilci z Kyjova, Pajtáši z Kyjova, Cimbálová muzika Dúbrava z Dubňan, Cimbálová
muzika Hradisko ze Ždánic, Cimbálová muzika z Milotic a Cimbálová muzika Stužka z Kyjova
Hudci z Kyjova (jubilejní koncert k 20. výročí od založení muziky)
18.40 h
místo: zahrada - Zámek Milotice
autor: Jiří Frolec
slovem provází: Jiří Šindar
účinkují: HUDCI Z KYJOVA (Aleš Smutný, Miroslav Kolacia, Petr Švaňhal, Antonín Horehleď,
Zdeněk Frolec, Jiří Frolec) a hosté (Zdeněk Józsa, Josef Imrich, Lubomír Graffe, Jaromír Kučera,
Anna Šmídová, Vítězslav Klabačka, Aleš Janeček, Marek Gajda, Radek Tyllich, Radek Tyllich,
Zdeněk Józsa ml., Jana Neničková, Bohdana Menšíková, Ludmila Malhocká)
Download

PÁTEK 8. 8. 2014 - festival MILOTICE 2014