1|14
Phoenix Contact Müşteri Dergisi | Ocak 2014
04
Phoenix Contact ile
emniyetli makineler ve sistemler
Kesinlikle daha verimli !
06
TOFAŞ‘ın tercihi:
Phoenix Contact Türkiye
09
PSR-Trisafe sayesinde emniyetle
ilgili mühendislik
%60 azaltılıyor
14
Frankfurt Havalimanı uygulaması
İniş-kalkışta emniyet
02
UPDATE 1|14
Başyazı
Başyazı
02
Pınar Duman
Kapak konusu
04
Phoenix Contact Türkiye
Ticaret Müdürü Pınar Duman
Emniyetsizliğin Finansal Boyutu
Şirketlerde emniyet eksiklikleri işverenler, çalışanlar ve ülke ekonomileri
üzerinde büyük maliyetler oluşturmaktadır. Maliyetler hem doğrudan, hem de
dolaylı olabilmektedirler. Doğrudan maliyetlerin başında tazminat ödemeleri
gelirken, dolaylı maliyetlerin içinde ise kayıp üretim birinci sırayı almaktadır.
Her iki maliyet türü de emniyetsizlik düzeyi ile doğru orantılıdır ve çok büyük
bölümü işverene yansımaktadır. AB’de yapılmış bir araştırma kazaların
bireylere 0 ila 100.000 Euro’ya kadar kayıplar getirdiğini gösterirken, bu rakam
şirketler için 0 ila 3.800.000 Euro aralığında olabilmektedir. Araştırma ayrıca
kaza geçiren çalışanların işverenlerine ve firmalarına karşı ömür boyu devam
eden olumsuz duygular taşıdıklarına da işaret etmektedir.
Dolaylı kayıplar içinde şirketin imajı, şöhreti gibi soyut değerlerinin erozyona
uğraması da önemli bir yer tutmaktadır. Bu kayıp bir yandan müşteri
ilişkilerinin olumsuz etkilenmesi, diğer yandan ise nitelikli personelin şirkette
çalışmak istememesi gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Dolaylı etkilerin bir
diğeri de çalışanların morallerinin olumsuz etkilenmesi ile azalan üretkenlik
ve iş kayıplarıdır. İş kazaları ayrıca sigorta primlerinin artmasına da sebep
olacaktır.
Görüleceği üzere dolaylı etkilerin maliyeti doğrudan olanlara kıyasla dört ila
on kat daha fazladır. Hatta bazı emniyetsizlik sonuçları yaşam kaybı, özürlü
kalma, bir daha çalışamama gibi parayla ölçülemeyecek sonuçlara sebebiyet
verebilmektedir.
Bütün olumsuzluklara karşın emniyet yatırımları kendilerini çok kısa sürede
amorti etmektedirler. Emniyet eksikliğinin getireceği büyük kayıpların yalnızca
düşük montanlı bütçeler ile önlenebilmesi bu yatırımları çok karlı ve akılcı
kılmaktadır.
Yazıma, Phoenix Contact Türkiye olarak müşterilerimizin emniyet
yatırımlarında hem proses, hem makina emniyeti konusunda her zaman ürün
ve danışmanlık desteği ile yanlarında olduğumuzu belirterek son vermek
istiyorum.
Kesinlkle daha verimli !
Phoenix Contact ile emniyetli
makineler ve sistemler
Söyleşi
TOFAŞ‘ın Tercihi:
06 Phoenix Contact Türkiye
10
Öztürk Elektrik-Elektronik
“Phoenix Contact hızlı ürün geliştiriyor
biz de rakipleri geçiyoruz„
Teknoloji
03
Yaratıcı çözümler
Endüstriyel Emniyet yaklaşımı
09
Üç Adımda projeniz hazır
PSR-Trisafe sistem konfigürasyonu
12
Emniyetli, temiz ve kuru
PSR-Trisafe ile emniyetle ilgili
mühendislik %60 azaltılıyor
14
İniş-kalkışta emniyet
Frankfurt Havaalanı‘nda aydınlatma
sistemlerinin yedekli kontrolü
Yeni Ürünler
16
16
17
Işık bariyeri çözümü
Yeni PSR-URML4 kontak genişleme
cihazı
Güçlü teknoloji, çekici tasarım
Yeni IP65 endüstriyel PC‘ler
“RIFLINE complete„ röle sistemi
“RIFLINE complete„ ile tüm standart röle
uygulamaları
Mercek Altında
18
Alet uzmanlığı güvence altında
Phoenix Contact İsveçli Pressmaster
firmasını satın aldı
18
E-mobilite aktiviteleri birleştirildi
E- Mobilite şirketi kuruldu
19
Hannover fuarının kalbi
Phoenix Contact‘ın Hannover
fuarındaki 60. yılı
Emniyetsizlikten kurtulmamız dileklerimizle…
Pinar Duman
www.phoenixcontact.com.tr
UPDATE 1|14
Teknoloji
03
Endüstriyel Emniyet yaklaşımı
Yaratıcı Çözümler
UPDATE: Phoenix Contact’ın endüstriyel
emniyet konusuna yaklaşımı hangi öncelik
düzeyinde ve hangi standartlar çerçevesindedir?
Derya Tekler: (Phoenix Contact Türkiye Emniyet
Çözümleri Uzmanı): İşyerlerindeki kazaların
önlenmesi maddi olduğu kadar, manevi olarak
da büyük sorumluluk olduğundan konu Phoenix
Contact için birincil önem düzeyindedir. Bu
bakımdan Phoenix Contact en doğru ve gelişkin
emniyet çözümlerinin yaratılması amacıyla
çeşitli AR&GE projeleri yürütmekte, dünyanın
önde gelen makine üreticileriyle, iş sağlığı ve
güvenliği uzmanlarıyla ve akademik camia ile
ortak çalışmalar gerçekleştirmektedir.
olarak PSR-Trisafe rölelerimiz, mevcut
otomasyon ağına entegre edilebilen
emniyet modülleri ki inovatif bir teknoloji
olan Safety Bridge modüllerimiz ve
emniyet kontrolörüne kadar uzanan
geniş bir ürün gamımız mevcuttur.
Çıkış kısmında ise süreci emniyet
açısından tamamlayacak gerekli emniyet
sertifikalarına sahip Contactron ürün
gamımız var. Tüm ürünlerimizde olduğu
gibi emniyet ürünlerimizde de önemsediğimiz
başlıca konular çabuk bulunabilme,
standardizasyon, son kullanıcıların kolay ve
çabuk montaj ile montaj maliyetlerini minimize
etmek, günlük kullanım-servis sırasında cihaz ile
ilgili diagnostic bilgileri kolay izleyebilme, kolay
değişim olarak söyleyebiliriz.
Derya Tekler, Emniyet &
Trabtech Ürün Grubu
Yönetmeni
UPDATE: Bu çözümler hangi sektörlere yönelik?
Derya Tekler: Makinenin kullanıldığı tüm
sektörlere uygun çözümlerimiz var; otomotiv,
çelik-alüminyum, ambalaj, yiyecek-içecek, yapı
ürünleri, enerji, malzeme taşıma ve lojistik vb.
Avrupa Birliği temel makine emniyeti
standardı EN 12100, Makinelerde GüvenlikTasarım için genel prensipler standardı
TS EN ISO 12100 :2010, 2006/42 AT Makine
Emniyeti Yönetmeliği, TS EN ISO 13849-1
Makinelerde Güvenlik-Kumanda Sistemlerinin
güvenliği standardı, TS EN 62061 Makine
Güvenliği bizim Türkiye’de uyduğumuz başlıca
standartlardır.
UPDATE: Phoenix Contact’ın endüstriyel
emniyet konusundaki çözüm kategorileri
nelerdir?
Derya Tekler: Phoenix Contact olarak emniyet
konusunu Giriş-Lojik-Çıkış aşamalarından oluşan
bir süreç olarak görüyoruz. Lojik kısmında
standart emniyet röleleri, programlanabilir
emniyet röleleri, konfigüre edilebilir sistemler
UPDATE: Sizi sektörde farklı kılan bir ürününüz
var mı?
Derya Tekler:Bu konuda Safety Bridge
sistemimizi örnek gösterebiliriz. Safety Bridge
ile son kullanıcı mevcut kontrolörünü ve
ağını değiştirmeden, sadece modüllerimizi
ekleyerek sistemini emniyet standartlarına
uygun düzeye yükseltebiliyor.
Böylelikle aynı zamanda yüksek
maliyetli emniyet kontrolörü
“Makinenin kullanıldığı tüm
kullanmak zorunda da
sektörlere uygun çözümler“
kalmamış oluyor. Kontrolörünü
değiştirmeden Safety Bridge’i
kullanmak, sistemi ek donanım ve devreye
alma maliyetinden koruduğu için Safety
Bridge teknolojimiz emsalsizdir. Üstelik
Safety Bridge sayesinde yeni projelerde de
emniyet kontrolörüne ihtiyaç duymaksızın
gerekli emniyet şartlarına uygun sistemler
kurabiliyoruz. Özetle emniyet konusunu Phoenix
Contact inovatif bir yaklaşımla daha tasarruflu,
daha kolay hale getirmektedir.
04
UPDATE 1|14
Kapak Konusu
Phoenix Contact emniyet
uzmanları devreye
almada destek oluyor
Kesinlikle daha verimli!
Phoenix Contact ile emniyetli makineler ve sistemler
Fonksiyonel emniyet birçok makine imalatçısı
ve sistem tasarımcısı için halen kesinlik
kazanmamış bir konudur. Emniyet sistemi
üreten firmaların tecrübelerine dayalı
VDMA’nın çalışmasına göre makine imalatçıları
ve sistem mühendisliği yapan firmalar halen
Yeni Makine Yönetmeliği 2006/42/EC2ye geçiş
aşamasındadır. Phoenix Contact yeni standarda uygun fonksiyonel emniyetin uygulanmasına
yönelik ürünler, çözümler ve hizmetler
sunmaktadır.
Phoenix Contact röleden, kompakt safety
kontrolörlere ve Profisafe gibi üst seviye
haberleşme çözümlerine uzanan geniş bir ürün
yelpazesine sahiptir.
Her uygulama için emniyet
portföyü
Emniyet çözümlerinin temeli bir veya iki
emniyet fonksiyonu olan makineler için yeterli
olan klasik emniyet röleleridir. Sadece makine
imalatında değil örneğin proses endüstrisindeki
petrokimya sistemlerinde de sıklıkla kullanılırlar.
Emniyet rölesi ile safety PLC arasındaki
performans aralığını kapsayan Trisafe
konfigüre edilebilir emniyet röleleri de sıkça
kullanılmaktadır. Emniyet konseptlerindeki
değişimin bir parçası olarak ağ tabanlı sistemler
konfigüre edilebilir tek cihazlara ek olarak
gittikçe daha sık kullanım alanı bulmaktadır.
Phoenix Contact’ın bu trende cevabı
SafetyBridge teknolojisidir. Bu teknoloji, emniyet
veri paketlerinin safe giriş modülleri ile herhangi
bir ağın çıkış modülü arasında paylaşıldığı
ağdan ve kontrolörden bağımsız bir çözümü
temsil etmektedir. Kullanıcının bus sisteminden
bağımsız olarak; Profinet, Profibus, CANopen,
Devicenet veya Ethernet/IP, sinyaller siyah kanal
prensibiyle serbestçe iletilebilir. Altyapının
değiştirilmesine gerek yoktur.Bu özellikle
yenileme uygulamaları için idealdir. İhracat
yapan makine imalatçıları için bir avantaj
da tüm emniyet konseptinin kontrolörden
bağımsız olması ve bir kez konfigüre edilmesi ve
hesaplanmasıdır.
SPS IPC Drives 2012 hız ve duruş denetimi için
UPDATE 1|14
Kapak Konusu
Motion Stop emniyet cihazı ve PSR-ETP safe
kuplaj rölesinin lansmanına tanıklık etmiştir.
kolaylaştırmaktadır. Amacı her zaman ürün ve
hizmetleri irtibatlandırarak müşteriye katma
değer yaratmaktır.
Safe yüksek performanslı kontrolör
Emniyet uygulamasının başarılı bir örneği de
rüzgar santralleridir. Sahada bakım şartları
oldukça sıkıntılıdır. Phoenix Contact’ın
uzmanları müşteriyle birlikte hassas
prosedürleri doğrudan sahada analiz ederek
olası tehlikeleri tanımladılar. Tasarımdaki
değişiklikler tehlikeli bölgeleri ortadan kaldırdı
ve para tasarrufu sağladı. Burada kullanılan
teknoloji emniyet hız denetimi ve fiber optik
SafetyBridge teknolojisidir.
Üst seviye emniyet sistemleri de mevcuttur:
bunlar safety I/Os’lardan standart ve emniyet
fonksiyonlarını tek cihazda kombine eden RFC
470 S gibi büyük kontrolörlere kadar değişiklik
gösterir. Bu yüksek performanslı kontrolör
örneğin otomotiv endüstrisinde ve rüzgar
santrallerinde kullanılır.
Emniyet yaşam döngüsü
boyunca servis
Makine imalatçıları ve sistem tasarımcıları için
Makine Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik
büyük bir ilgi vardır. Sonuç olarak Phoenix
Contact iki yıl önce bir servis departmanı
kurmuştur ve eğitimler vermektedir. Bu Servis
ekibi kullanıcıları emniyet konseptlerinin
tasarlanmasında desteklemektedir. Emniyet
yaşam döngüsü boyunca Phoenix Contact’ın
uzmanları her adımda müşteriyle birlikte yol alıp
ilgili dokümantasyonun mevcut olup olmadığını
kontrol etmektedir. Bu hizmetin kapsamında
risk analizi, emniyet planlaması, şartname,
onay planlaması, uygulama, doğrulama, kod
simülasyonu ve onay yer alır.
Amaç üründen bağımsız risk analizi, Makine
Yönetmeliğinin uygulanması ve CE işaretinin
alınma sürecinin belirlenmesidir. Makine
Yönetmeliği gittikçe önem kazanmaktadır.
Avrupa dışında da birçok ülkede standart hale
gelip kabul görmektedir, bu da pazara erişimi
Phoenix Contact emniyet
portföyü emniyet
rölelerinden RFC 470 S
kontrolörüne uzanan bir
çeşitlilik gösterir.
05
06
UPDATE 1|14
Söyleşi
TOFAŞ Gövde Atölyesi
yetkilileri-Soldan sağa:
Halil Zeybek (İş ve Yangın
Güv.Uzm.-Makine Müh.),
Ali Gönüllü (TeknolojikSist.Uzm.-Elektrik Gövde
Üretim Müd.),
Önder Tokçalar (Üretim
Teknolojileri Uzm.Elektrik Müh.)
TOFAŞ‘ın tercihi:
Phoenix Contact Türkiye
UPDATE: TOFAŞ’ın Gövde Atölyesi hakkında bilgi
rica ediyoruz.
Ali Gönüllü (Teknolojik Sistemler UzmanıElektrik Gövde Üretim Müdürlüğü): Otomobil
fabrikalarının gövde bölümlerinde pres
bölümünde şekillendirilmiş sac parçalara
kaynaklı birleştirme işlemi uygulanır. Böylelikle
aracın ana gövdesi oluşur. Oluşturulan gövde
önce boya bölümüne, boya aşamalarından sonra
da motor ve tüm diğer parçaları monte edilmek
üzere montaj bölümüne gider. Montajdan
bitmiş araç olarak çıkar.
koordineli olarak güncel teknolojik gelişimlerin
üretim sistemlerine uygulanması faaliyetini de
yürütmektedir.
UPDATE: Bölümlerin sorumlulukları neler?
Önder Tokçalar (Üretim Teknolojileri
Uzmanı-Elektrik Mühendisi): Üretim
Teknolojileri Geliştirme Bölümü yeni üretim
hatlarının planlanması, projelendirilmesi,
gerçekleştirilmesi, sertifikasyonu, süreç AR&GE
projelerinin yürütülmesi vb. konularıyla ilgilenir.
Uzun vadede üniversiteler ile işbirliği geliştirir,
TUBITAK TEYDEB AB Çerçeve Programları
projeleri yürütür.
Ali Gönüllü: Bakım yaklaşımımız World Class
Manufacturing (Dünya Klasında Üretim)
adını verdiğimiz üretim yönetim sistemimiz
kapsamında yer almakta. Toplam Üretken
Bakım (Total Productive Maintenance; TPM)
felsefesini uyguluyoruz. WCM içinde otonom
bakım da yer alıyor. TOFAŞ‘ta bakım bölümleri
Teknolojik Sistemler Yöneticiliği olarak
anılmakta, adından da anlaşılacağı üzere, yalnız
bakım ve planlı-plansız onarım faaliyetleri değil,
Üretim Teknolojileri Geliştirme Müdürlüğü ile
Gövde atölyesi Dojo Eğitim alanı : 1 ) Sivil ayakkabı ve
İSG ayakkabısının üzerine kapı düşmesi kazasının
simülasyonu, 2 ) Kaynak pensesinde uç değişimi
esnasında olması muhtemel kaza simülasyonu, 3) Üsy
Yapı emniyet sistemleri, doğru – yanlış uygulaması
UPDATE: İş güvenliği ve makine emniyeti
konuları sizin için ne kadar önemli?
Ali Gönüllü: TOFAŞ kültürü iş güvenliğine
ve ekipman emniyetine çok önem verir.
Atölyemizde robotlar ve insanlar birlikte
çalıştıkları için emniyet çok önemlidir ve
emniyet cihazları da çok kullandığımız
ürünlerdendir.
UPDATE: Emniyet sistemlerini FIAT ile birlikte mi
geliştiriyorsunuz?
Önder Tokçalar: FIAT normlarını baz almakla
birlikte TOFAŞ koşullarına uygun olarak
şartnameleri oluşturmaktayız. Kendi özgün
UPDATE 1|14
çözümümüzü oluşturduğumuz durumlarda
sonuçları FIAT ile paylaşmaktayız.
UPDATE: Önce mevcut ekipman parkınızın
emniyet düzeyini nasıl geliştirdiğinizi, sonra da
yeni ekipman alırken emniyet konusuna nasıl
yaklaştığınızı açıklamanızı rica ediyoruz.
Halil Zeybek (İş ve Yangın Güvenliği Uzmanı
– Makine Mühendisi): Biz CE (Conformity
European) standardını benimsemiş bir
fabrikayız. CE temelde ürünlerin Avrupa Birliği
içinde dolaşmasını sağlayan bir pasaporttur.
Ürünün Makine Direktifine, Alçak Gerilim
Direktifine ve Elektromanyetik Uyumluluk
Direktifine uygunluğunu gösterir. Bizim yasal
olarak CE işareti alma zorunluluğumuz yoktur.
Sadece CE belgesi yüksek emniyet düzeyine
giden bir yol olduğu için almak istedik. Esas
amacımız ekipmanlarımızı emniyetli kılmaktır.
Emniyetli hale getirmek için makine parkımızı
AB akreditasyonu olan onaylı kuruluşa incelettik.
Risk analizleri yapılarak iyileştirilebilir koşullar
belirlendi. Amacımız üretim hatlarımızı
insanların isteseler de hata yapamayacakları
düzeye getirmektir. Hedefimiz “sıfır kaza”, “sıfır
meslek hastalığı”, yüksek can güvenliği ve
sağlığın korunmasıdır.
Önder Tokçalar: Yeni ekipman temini
gerektiğinde emniyeti en başta, tasarım
aşamasında projeye dahil ediyoruz. Tasarım
sonrası yapılacak revizyonlarla makine
emniyetini temin etmekte güçlük çekebiliyoruz.
Yeni üretim hatlarını üstlenecek firmalar yurtdışı
Söyleşi
firmalar olabiliyor. Örneğin bir üretim hattını
Fransız firmadan temin ettiğimiz durumda
Fransız normlarında belirli lokasyonlarda
bir uyarı levhası yeterli olduğu halde ulusal
normlarımızda ek iş güvenliği ekipmanlarını
kullanmak doğru çözüm olabiliyor. Bu da ancak
tasarım aşamasında belirlenebiliyor.
Halil Zeybek: Yeni ekipman temininde beş
aşamalı kanban uygulamamız var. Mavi renk
ilk aşama. Bu aşamada proje oluşmadan önce
aktörler bir araya gelmektedir. İş, yangın,
çevre, bakım güvenliği spesifikasyonları
belirlenmektedir. İkinci aşama olan beyaz
kanbanda emniyet donanımının mevcudiyeti
ve yeterliliği, kurulumun emniyetli yapılıp
yapılmadığı sorgulanmaktadır. Sarı kanban
enerji verme, kırmızı kanban üretim yapma,
yeşil kanban da kullanım ve bakım eğitimlerinin
verildiği aşamalardır. Her aşama için kontrol
listelerimiz var. Bu sayede geri dönüşleri
engellenmekte ve makine kabul süreci hatasız
yürütülmektedir.
UPDATE: Üretim hatlarınızda kullanılan emniyet
cihazlarını nasıl belirliyorsunuz?
Ali Gönüllü: Üretim Teknolojileri Geliştirme
Müdürlüğü, Üretim Birimleri ile ortak çalışarak
belirlenmiş ürün bazında bir temin listesi
(Vendor List) oluşturur. Hangi konuda, hangi
firmalar ile çalışabileceğimizi bu liste gösteriyor.
Tedarik aşamasında listede olan firmalarla
müzakerelere başlıyoruz. Listede çeşitli ürünleri
ile Phoenix Contact da bulunuyor. 2008 yılından
“Sıfır Kaza„ hedefi ile çalışan “Gövde Atölyesi„ tercihini Phoenix Contact‘tan yana kullandı.
“Ön Kapı İskelet Toplama Aparatı Kontrol Panosu„
07
08
UPDATE 1|14
Söyleşi
beri Phoenix Contact cihazlarını kullanmaktayız.
UPDATE: Hangi cihazları kullanıyorsunuz?
Ali Gönüllü: Acil durdurma ve çift el emniyeti
için kullanılan röleler, kısaca emniyet röleleri
başlıca kullanmakta olduğumuz Phoenix
Contact emniyet ürünleridir.
UPDATE: Emniyet ürünleri tercihi yaparken
hangi faktörler karar kriterleriniz? Fiyat mı,
performans mı, güvenilirlik mi, başka şeyler mi?
Ali Gönüllü: Markalar arasında rekabetten dolayı
genellikle fazla fiyat farkı yok. Keza performans,
güvenilirlik açılarından da firmaların birbirlerine
pek üstünlüğü bulunmamakta. Esasen ürün
değil, çözüm arıyoruz. Devreye alma kolaylığı,
hata engelleyici özellikler, ergonomi, teknik
destek, yenilikçilik ve yeniliklerden haberdar
edilmemiz, teknolojik gelişmelerin bize
anlatılması değer verdiğimiz konular. Diğer bir
deyişle kendini rekabet üstü konuma getiren
firmayı tercih ediyoruz.
UPDATE: Gövde Atölyesi İş Güvenliği ve Ekipman
Emniyeti konularında ne kadar başarılı?
Halil Zeybek: TOFAŞ son 3 yılda devreye aldığı,
İş Güvenliğinde kültür değişimi projeleri ile
Kayıp Günlü Kaza frekansını %95 oranında
azaltmıştır. Ayrıca 2012 yılı WCM denetiminde iş
güvenliğinde 5 üzerinden elde edilen 4 puanlık
değerlendirme ile en yüksek başarı notuna
ilk ulaşmış FIAT üretim üssüdür. Fabrikamız
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birçok konuda
FIAT bünyesinde örnek olarak görülmekte ve
Devreye alma kolaylığı, hata engelleyici özellikler, ergonomi, teknik destek ve yenilikçilik
Tofaş‘ın panolarına Phoenix Contact Emniyet Rölelerinin ve Işık Bariyerlerinin girmesini
sağladı. “Ön Kapı İskelet Toplama Aparatı Kontrol Panosu„
Gövde atölyesi Dojo Eğitim alanı : 1 ) Sehpadan
parçaların alınmasında yaşanabilecek kazaların
simülasyonu, 2 ) Aparata parça yükleme ve blokaj
esnasında muhtemel kaza simülasyonu, 3) Robotik
hücre güvenlik sistemlerinin tanıtımı ve hücreye
girişte dikkat edilecek hususlar.
fark yaratan uygulamaları nedeniyle ziyaret
edilmektedir.
Şartname denetimini ve çalışan eğitimlerini
de içeren iş güvenliği uygulamalarımızı proje
haline getirdik ve Avrupa Birliği İş Güvenliği
Uygulamaları yarışmasına gönderdik. 2013
yılında en iyi uygulama ödülünü aldık.
UPDATE: İş güvenliği uygulamalarınızın
kapsamında neler var?
Halil Zeybek: Bir uygulamamız “Safety Captain”.
Bir hafta süreyle her arkadaşımız bu unvanı
alıyor ve yaptığı işlerin emniyet riskleri olup
olmadığını araştırmaya çalışıyor. Riskleri
görecek olanlar işi yapmakta olanlardır. Sadece
o gözle bakmalarını sağlıyoruz ve sonuçta o
arkadaşı kazanmış oluyoruz. Bunun dışında
“dojo” alanları oluşturduk. Dojo Japonca bir
kelime ve eğitim yeri anlamında kullanılıyor.
Dojo alanlarında çalışanlara ne tür risklerle
karşı karşıya kaldıklarını gösteriyoruz. Örneğin
çelik burunlu iş ayakkabısı giymemenin olası
sonucunu simülatör aracılığı ile göstererek
bilinç oluşumunu sağlıyoruz. Bu aynı zamanda
risk tespit etme yeteneğini geliştirmeye
yardım ediyor. Bir başka özgün çalışmamız da
“Forum Tiyatro”. Sadece gövde atölyesine özgü
senaryolar yazıp profesyonel tiyatroculardan
ve kendi çalışanlarımızdan oluşan karma bir
oyuncu topluluğu ile çalışanlarımızda emniyetli
davranma ve risk yönetimi bilinci geliştiriyoruz.
Forum Tiyatro FIAT Grubu içinde “best practice /
en iyi uygulama„ oldu.
İş Güvenliğini bu kadar güçlü ve sürekli gelişen
bir kültür haline getirmiş olduğunuz için
UPDATE ekibi olarak takdirlerimizi sunuyoruz.
UPDATE 1|14
Teknoloji
PSR-Trisafe sistem konfigürasyonu
Sürükle bırak ile kolay konfigürasyon
SAFECONF yazılımı PSR-Trisafe modülünün basit
ve hızlı konfigürasyonunu sağlar. Programlama
yerine gerekli fonksiyonlar ve komponentler
mouse ile bağlantı editörüne sürüklenerek
burada birleştirilir. Projenin oluşturulması, test
edilmesi ve emniyet modülüne aktarılması üç
adımda gerçekleşir.
1. Emniyet fonksiyonlarının basit
seçimi ve birleştirilmesi
Gerekli emniyet fonksiyonları için seçimi kolay
fonksiyon blokları mevcuttur (acil duruş veya
emniyet kapısı izleme gibi). Bunlar mouse
ile bağlantı alanına taşınarak birbirlerine
bağlanabilir. Daha fazla veri girişi gerektiren
ilave pencere veya alt menü yoktur. Yani
emniyet lojiği çok açık şekilde düzenlenir.
2
1
2. Sürükle bırak ile donanım
entegrasyonu
Donanımı emniyet lojiğine bağlamak hızlı
ve kolaydır. Emniyet modülü ve bağlantı
klemensleri doğrudan modül seçim penceresinin
altında gösterilir. İlgili giriş ve çıkışların sürükle
bırak ile bağlantı alanına taşınmasını kolaylaşır,
burada emniyet bloklarına bağlanabilirler.
3. Test ve transfer
Transfer sürecinden önce yapılan otomatik
konfigürasyon testi ilave emniyet sağlar. Böylece
bağlı olmayan giriş veya çıkışlar fonksiyonel
bloklar tarafından tanınır. İlave olarak tüm
devre bilgisayarda simülasyon modunda test
edilebilir. Bu sayede sistemde uygulanmadan
önce değişikliklerin doğrulanması mümkün olur.
Testten sonra, konfigürasyon emniyet modülüne
standart USB kablosuyla aktarılır. Transfer süreci
istenmeyen data değişimlerini önlemek için
cihazda manüel olarak başlatılmalıdır. Daha
sonra konfigürasyon aktive edilir ve çalıştırılır.
3
Sürükle bırak ile kolay
konfigürasyon
SAFECONF yazılımı
09
10
UPDATE 1|14
Söyleşi
Soldan sağa:
Mert Uzuner (Phoenix
Contact Bursa Bölge Sat.
Müh.), Ömer Dıvarcı
(Phoenix Contact Paz.& İş
Geliştirme Müd.), Emrullah
Öztürk (Öztürk Elektrik –
Elektronik Satış Müdürü),
Cüneyt Güler (Phoenix
Contact Bursa Bölge Sat.
Müh.)
Öztürk Elektrik – Elektronik
“Phoenix Contact hızlı ürün geliştiriyor,
biz de rakipleri geçiyoruz„
UPDATE: Sayın Öztürk “Öztürk Elektrik –
Elektronik” bu sayımızın konuğu. Kısa tarihçeniz
ile başlamanızı rica ediyoruz.
Emrullah Öztürk (Satış Müdürü): Şirketimiz 1991
yılında Sayın Rafet Öztürk tarafından kurulmuş.
Rafet Bey Durmazlar Makina‘nın kurucusu
rahmetli Ali Durmaz Bey ile çalışmış, fabrikanın
elektrik atölyesini kurmuş. Uzun bir süre sonra
kendi isteği ile ayrılarak Bursa’nın o döneminin
en popüler elektrik ürünleri satış semti olan
Gazcılar’da 15 metrekarelik bir dükkanda
işe başlamış. Enkoder, lineer cetvel üretimi,
elektronik kart tasarımı, DC motor kontrol
cihazı ilk ürünlerimizi oluşturmuş. Tekstil
makinelerinin kontrolünde patentli çözümler
geliştirmiş. Çözgü makinelerinde 1000 adet
iplikten biri koparsa sistemi durduracak kontrol
sistemimiz halen daha en revaçtaki çözüm.
Başka ürünlerimiz de var, örneğin antistatik
bar…
UPDATE: Bursa endüstrisinin gelişiminde aktif
rol oynamışsınız.
Emrullah Öztürk: Bursa tekstilden otomotive
kaymaya başlayınca biz de ayak uydurduk. Bu
sektörlerin yanında gıda, havacılık, savunma,
sektörlerine yönelik çalışmalarımız da var.
Otomasyon gereksinimi olan her alanda çözüm
üretmekteyiz. Bugün Nilüfer Organize Sanayi
bölgesinde 2.000 metrekare kapalı alanı olan
bir otomasyon pano montaj atölyemiz var. Aynı
bölgede 1.000 metrekare genişliğinde ayrı bir
elektromarket mağazamız bulunuyor.
UPDATE: Phoenix Contact ile nasıl tanıştınız?
Emrullah Öztürk: 2005 yılında vizyonumuza ve
misyonumuza uyacak bir dünya devi ile partner
olmamız gerektiğini gördük. Araştırmalarımız
sonucunda bağlantı teknolojilerinde en iyi,
altyapısı güçlü, partnerlik zihniyeti çok sağlıklı,
yenilikçiliği etkileyici bir firma olan Phoenix
Contact ile işbirliği içine girme kararı aldık ve
bunu hayata geçirdik. Geçen sürede çok doğru
bir karar vermiş olduğumuz defalarca kanıtlandı.
Phoenix Contact modern yönetim biliminin
gerekleri doğrultusunda çok iyi yönetilen bir
firma, çok memnunuz.
UPDATE: Kalp kalbe karşı; Phoenix Contact
da sizinle işbirliğinden çok memnun. Makine
emniyet çözümleri konusunda projeler yapıyor
musunuz?
Emrullah Öztürk: Gerek yasa ve yönetmeliklerin
yürürlüğe girmesi, gerekse bilinç düzeyinin
yükselmesi emniyet konusundaki projelerde
UPDATE 1|14
artış yarattı. Biz de otomasyon ve kontrol
çözümleri sunan bir firma olarak bu taleplere
yanıt veriyoruz. Anlayışımız her şeyden önce
makinelerin tasarımının emniyetli olması
doğrultusunda. Örneğin bir presin valfi yanlış
seçilmiş ise, kavraması doğru kontrol edilmiyor
ise, kam ile çalışıyor ise o pres emniyet cihazları
kullanılarak emniyetli yapılamaz. Biz öncelikle
makinelerin tasarım doğruluğuna bakarız.
Uzman ekibimiz inceleme, emniyet denetimi
yapar, risklere bakar. Ondan sonra emniyet
cihazları uygulamasına geçeriz.
Söyleşi
UPDATE: Yeni emniyet ürünümüz “Safety
Bridge” hakkında ne düşünüyorsunuz?
Emrullah Öztürk: Safety Bridge çok inovatif
ve çok yararlı bir ürün. Ayrı ayrı emniyet
röleleri kullanmak yerine mevcut PLC ile tüm
makineyi emniyetli yapıyor. Kontrolörden ve
bus sistemlerinden bağımsız bir çözüm. Safety
Bridge bizim özellikle kullanacağımız çözümlerin
en başında yer almaktadır.
UPDATE: Bu çok değerli bir mühendislik hizmeti
Emrullah Bey.
Emrullah Öztürk: Bu bizim sorumluluğumuz.
Emniyet uzaktan yapılabilecek bir proje
değildir. Makinenin çalışma prensibini görmek,
mekanizmasını incelemek zorunludur. Sadece
cihaz satarak doğru çözüme ulaşılamaz.
UPDATE: Çok sağlıklı bir yaklaşım! Emniyet
projelerinde hangi Phoenix Contact çözümlerini
kullanıyorsunuz?
Emrullah Öztürk: Işık bariyeri, acil stop gibi
emniyet uygulamaları için standart emniyet
röleleri en çok kullandığımız emniyet ürünleridir.
UPDATE: Bu ürünler size rekabet avantajı,
müşterilerinize tatmin sağlıyor mu?
Emrullah Öztürk: Bursa köklü bir endüstri şehri
olduğu için müşterilerimiz ne istediklerini çok iyi
bilen kişilerdir. O nedenle Bursa’da fiyat indirimi
ile değil, kalite ve hizmet ile rekabet vardır.
Phoenix Contact ürünleri çok sağlam ve kaliteli.
Zamanında teslim de çok önemli. Acil ve seyrek
olan ürün gereksinimleri için uçak kargosu
kullanırız. Haftada iki gün uçak seferi bulunur,
bu çok büyük avantajdır. Biz Phoenix Contact’ın
E-Shop sistemini kullandığımız için hem
Türkiye, hem de Almanya stoklarını görebiliriz.
Siparişlerimizi de otomatik veririz. Böylelikle
elde aşırı stok bulundurmadan ürün teslim
sürelerini minimumda tutabiliriz. Bundan hem
biz hem müşteri kazançlı çıkar. Ayrıca Phoenix
Contact yakın gelecekte lansmanını yapacağı
ürünlerini bizlere önceden tanıtır. Biz de pazara
sunulacak bu ürünlere göre kendimizi hazırlar,
yapacağımız atraksiyonları planlarız. Phoenix
Contact’ın yeni ürün geliştirme hızı da çok
yüksek ve bu da rakiplerin hep önünde olmamızı
sağlayan önemli bir faktör.
Emrullah Öztürk
Öztürk Elektrik Satış Müdürü
11
12
UPDATE 1|14
Teknoloji
Jensen DT serisi kurutma
makineleri maksimum
emniyet gerektirmektedir
Emniyetli, temiz ve kuru
PSR-Trisafe ile emniyetle ilgili mühendislik %60 azaltılıyor
Jensen Group endüstriyel temizleme
sistemlerinin emniyet konseptini optimize
etmiştir. Phoenix Contact’ın PSR-Trisafe
konfigüre edilebilir emniyet cihazları
kullanımı kolaylaştırmakta, mühendislik
maliyetlerini düşürmekte ve emniyet seviyesini
yükseltmektedir.
Hildesheim (Almanya) yakınlarındaki Harsum’da
bulunan Jensen GmbH 1998’den beri
uluslararası Jensen Group’un bir parçası olup
firma içinde temizlik teknolojisi için önemli bir
merkez teşkil etmektedir. Jensen’de kontrol ve
otomasyon sistemlerinden sorumlu Ralf Matzat
“Harsum’da, temel olarak taşıma ve depolama
sistemleri, temizleme sistemleri, presler ve
kurutucu tasarımı yapıp üretiyoruz” şeklinde
açıklama yaptı.
Ralf Matzat:
“PSR-Trisafe ile
mühendislik
maliyetlerimiz %60
azaldı.”
Sistemin her parçası Ethernet TCP/IP ile
haberleşmektedir. Temizlik sistemlerini kontrol
etmek için Jensen, tüm TCP/IP uyumlu cihazlarla
veri alışverişi yapabilen Phoenix Contact ILC
Inline kontrolörlerini kullanmaktadır. Interbus
arayüzü uygulamaların kolayca bus ortamına
entegre edilmesini sağlar.
Fonksiyonel emniyet temizlik sistemlerinin
tasarımında önemli bir etkendir. Ralf Matzat
“Standartlardaki değişimleri mevcut emniyet
konseptlerimizi optimize etmek için bir fırsat
olarak kullandık”.“ 2008’den itibaren Phoenix
Contact’ın emniyet uzmanlarıyla emniyet
şartnameleri üzerinde çalışmaktayız.”
Offline simüle edilen emniyet
fonksiyonları
Zorlayıcı konulardan biri EN ISO 13849-1
standardını dikkate alarak grup içinde emniyet
konseptlerini mümkün olduğu ölçüde etkin
şekilde yerleştirmekti. Jensen’de emniyet
şartnamesini oluşturan Benjamin Grüne
“Emniyet fonksiyonuna bağlı olarak gereken
emniyet seviyesi Performance Seviyesi (PL) c ve
d arasında değişmektedir”. Sonuçta tasarımcılar
merkezinde Phoenix Contact PSR-Trisafe
konfigüre edilebilir emniyet cihazları olan bir
sistem tasarladı.
Güvenlik şartnamesi uygulaması ve entegrasyon
testlerinden sonra seri üretime hazır hale gelmiş
her makine için bireysel failsafe konfigürasyonu
geliştirildi. PSR-Trisafe’in ücretsiz yazılımı
Safeconf’un simülasyon modu önemli bir
UPDATE 1|14
katkı sağladı. Temizlik sistemlerini uygulama
ortamında devreye almadan önce Safeconf ile
tüm fonksiyonlar, emniyet ekipmanına fiziksel
bağlantı olmaksızın simüle edilebilmektedir.
Uzman modda sistemi optimize etmek için
dinamik test sonuçları alınabilmektedir.
Bunun için kullanıcı PLCopen standardında
kapsamlı fonksiyon bloğu kütüphanesini
kullanabilmektedir. Böylece konfigürasyonu
oluştururken hata kaynakları azaltılmış olur.
TÜV onaylı fonksiyon blokları onay sürecini de
basitleştirmektedir.
Teknoloji
emniyet sağlanabilir.
Rønne, Danimarka’daki Üretim Mühendisliği
Merkezi PSR-Trisafe’den oldukça etkilenmiştir.
Bu merkezde havlu ve nevresim dizme, katlama
ve istifleme makineleri tasarlanmaktadır.
Konfigüre edilebilir PSR- Trisafe emniyet
cihazları Jensen Group’ta önemli bir kurumsal
emniyet standardı haline gelmiştir.
Carsten Gregorius
Emniyet cihazları kolayca entegre
edilebilmektedir
Jensen’deki ekibin PSR-Trisafe seçmesinin diğer
bir nedeni konfigüre edilebilir emniyet cihazının
otomasyon konseptine kolayca entegre
edilebilmesidir. Jensen’de projelerin %30’u
çeşitli otomasyon çözümlerine entegrasyonu
gerektirmekteydi. Matzat “Emniyetle ilgili
mühendislik maliyetleri %60 oranında azaldı”
şeklinde açıklama yapmıştır.
Jensen’de temel olarak acil duruş ve emniyet
kapısı kilitlemeleri izlenmektedir.
Her sisteme entgere edilen PSR-Trisafe
modülüyle on sinyal kanalı ve iki kanal emniyet
fonksiyonları işlenmektedir. Hatlardaki üst
seviye acil durum sinyallerinin mümkün olduğu
kadar kolay entegre edilebilmesi için lokal acil
duruş komutları diğer makinelere PSR-URM4
kontak genişleme modülüyle input bilgisi olarak
sağlanmaktadır.
Fonksiyonel emniyet açısından kurutucuların
özel bir zorluğu söz konusuydu. Mekanik
hasarlara neden olan istenmeyen başlatmaları
önleyen klasik koruma ekipmanlarının
yanında, gaz brülörlerinin kontrolüne yönelik
koruma gereksinimleri de dikkate alınmalıdır.
Gaz brülörünün ateşlenmesinden önce
kurutucunun içindeki patlama riskli havayı
tahliye eden bir vantilatör devreye girmektedir.
Temizleme süresi EN ISO 10472 C standardında
belirtilmiştir ve kurutma odasının hacmine
bağlıdır. Bir hava kapağı kontrolörü giren ve
tahliye edilen havayı kontrol eder; konumu
mekanik emniyet anahtarlarıyla izlenir. Bir
emniyet sıcaklık anahtarı ile sıcaklık izlenerek ek
Phoenix Contact’ın anahtar teslim çözümü:
Jensen kurutma sistemlerinin kumanda panosu
13
14
UPDATE 1|14
Teknoloji
İniş-kalkışta emniyet
Frankfurt Havaalanı‘nda aydınlatma sistemlerinin yedekli
kontrolü
Uçakların emniyetli şekilde inip
kalkabilmelerini sağlamak için aydınlatma
sistemlerinin sürekli izlenmesi ve kontrolü
gerekir. Bu amaçla Fraport AG yedekli bir
kontrol konsepti uygulaması için Cegelec
Almanya A.Ş. yi görevlendirdi. Veri
IEC 60870-5-104 uzaktan kontrol standardına
göre Profibus DP fieldbus sistemi üzerinden
aktarılmaktadır.
Frankfurt Havaalanı‘ndaki
kesintisiz pist
aydınlatması yüksek
emniyet standartlarını
gerektirmektedir.
Gündüz ve özellikle gece havaalanı yukarıdan
bakıldığında tüm ışıkları yanmış büyük bir
şehre benzer. En kolay ayırt edilen ışıklar pist
aydınlatmasıdır. Ancak yolcular ve ziyaretçiler
aydınlatmanın sürekli kontrol edilmesinin ve
sürekliliğinin sağlanmasının ne kadar karmaşık
bir süreç gerektirdiğinin çoğunlukla farkında
değildir.
Yedekli kontrol sistemi
Alman havaalanı operatörleri birçok yönden
Alman kurumlarınının katı yönetmeliklerine
uymak zorundadır. Cegelec Frankfurt
Havaalanı‘nın pist aydınlatması için yedekli
bir kontrol sistemi geliştirdi. Kontrol
sistemi IEC 60870-5-104 uzaktan kontrol
protokolünü baz alan kararlı bir yedekleme
konseptinin ilk basamağını oluşturmuştur.
Pist aydınlatmasında Siemens, Induperm ve
Lucebit kullanılmıştır, yani veri iletimi için
Profibus DP sistemi kullanılmıştır. Profibus
cihazlarının kontrolöre bağlanması gerektiğinde
Cegelec Phoenix Contac’ın FL NP PND-4TX PB
Profinet IO proxy modülünü seçmiştir. Proxy
modülü Lucebit komponentleri için Profibus DP
sisteminde Class 1 master olarak çalışmakta ve
aynı anda üst seviye kontrolörler için Profinet IO
modülü olarak da görev yapmaktadır. Lucebit
UPDATE 1|14
Teknoloji
cihazlarının özelliği iki Profibus cihazını temsil
etmesidir.
Böylece iki Profinet kontrolörünü iki farklı
Profibus master üzerinden bağlamak mümkün
olmaktadır. Her kontrolörün aynı sonlandırma
cihazlarının kullanıldığı ayrı bir alt seviye ağı
mevcuttur.
“Automationworx for Remote
Systems„ (Resy+) uzaktan kontrol
sistemi kontrolörleri ve kontrol
sistemini bağlamaktadır
Yedekleme konseptinin ikinci aşaması iki
Profinet kontrolöründen oluşmaktadır. Bu
noktada Cegelec Phoenix Contact’ın yüksek
performanslı RFC 470 PN 3TX kontrolörlerini
seçmiştir. Uzak saha kontrolörleri alt seviye
aydınlatma bileşenlerinin güncel durumunu
TCP/IP bağlantısı üzerinde sürekli paylaşırlar.
PLC’leri kontrol sistemine bağlamak için
temel olarak Resy+ uzaktan kontrol sistemi
kullanılmıştır. Resy+, kontrolöre ek fonksiyonlar
ve protokollerin eklenmesine imkan veren birçok
fonksiyonel blok kütüphanesi içermektedir. Bu
proje uzaktan kontrol protokolünü IEC 60870-5104’e göre uygulayan Resy+ 104 kütüphanesini
kullanmaktadır, bunun anlamı tüm fonksiyonlar
her seviyede yedekli olarak tasarlanmıştır.
Yüksek hata toleransı için çift
kontrolör
Bu yedekleme konseptinin amacı maksimum
hata toleransı sağlamaktır. Kontrolörlerden
birinin kontrolöre olan bağlantısı kesilirse
kontrol sistemiyle ikinci bir proxy üzerinden
dolayısıyla ikinci kontrolörle haberleşebilir. Bu
her iki RFC 470 PN3TX kontrolöründe kesintisiz
cihaz bağlantı kontrolünü gerektirmektedir, bu
da I/O verisinin bir kısmıyla gerçekleştirilir.
Kontrol sistemiyle Profibus cihazları arasında
güvenilir bir izleme sağlamak için üst seviye
Profinet kontrolörleriyle sürekli veri paylaşımı
yaparlar. Cihazlardan birinin değerini sıfır
olarak değiştirirse sistem bir bağlantı hatası
tespit eder. Ağ için herbir cihazın durumu bir
kontrolörden diğerine aktarılır. Cihazlardan
biri master diğeri slave olarak çalışır. Master,
slave’de mevcut olmayan bir bağlantı hatası
tespit ederse diğer kontrolörler prosesi devralır.
Arttırılmış emniyet için acil güç
sistemi
Aydınlatma komponentleri dört ana gruba
ayrılır, bunlar da kendi içinde çeşitli alt gruplara
ayrılır. Bunlar lamba kontrollü veya kontrolsüz
Lucebit kontrolörleri, Lucebit aydınlatma
sistemleri ve acil güç sistemidir. İlk grup 254
lambaya kadar kontrol sağlayan 108 aydınlatma
kontrolörüne ayrılır. Bu değerler doğru
aydınlatma sisteminin kurulmasındaki zorluğu
göz önüne koymaktadır. Dört ana grup içinde
dikkat çeken acil güç sistemidir. Bunun içinde
tek bir PLC’nin kontrol ettiği acil güç jeneratörü
vardır. Besleme gerilimi kesilir kesilmez acil
güç jeneratörü devreye girer. Cegelec burada
kullanılmak üzere Phoenix Contact’ın ILC 350 PN
tipini seçmiştir.
Eike Wedekind
İki RFC 470 PN 3TX
kontrolörü yedekli
sistemin temelidir
15
16
UPDATE 1|14
Yeni Ürünler
Işık bariyeri çözümü
Elektro-hassas koruma ekipmanları için genişleme
kontakları
Yeni PSR-URML4 kontak genişleme
cihazı ışık bariyerinin emniyetle ilgili
OSSD (Çıkış Sinyali Anahtarlama
Cihazı) sinyallerinin kuru kontak olarak
alınmasını sağlar.
Cihaz elektro-hassas koruma ekipmanı alıcısının
ürettiği test palslarına dayanıklıdır. Dolayısıyla
EDM devresindeki (kontaktör izleme) cihaza
ek bir izleme ihtiyacı olmadan PL e veya SIL 3
uygulanabilmektedir.
Yeni kontak genişleme cihazı ışık
bariyerleri gibi elektro-hassas koruma
ekipmanları ile kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
Bu sistemler algılanacak kabloda
çapraz devreleri etkinleştiren OSSD
sinyallerini anahtarlar.
Güçlü teknoloji, çekici tasarım
Yeni IP65 endüstriyel PC’ler
DL 1000 serisi panel PC’ler endüstriyel PC’lerin
performansını çekici tasarımla birleştirir.
İncedirler, IP65 koruma sınıfına sahiptirler,
çoklu dokunmatik ekrana sahiptirler ve makine
üzerine hızlı ve kolay şekilde monte edilebilirler.
Fansız ve enerji verimliliği sunan tasarımları
sayesinde dokunmatik ekranlı ve hareket
kontrollü işletme konseptleri için idealdirler.
Ayrı bir muhafazaya gerek yoktur, dolayısıyla yer
kaybı yaşanmaz ve cihaz makinenin ön tarafına
göz hizasına monte edilebilir.
Tüm önemli komponentlere servis amacıyla
erişim kolayca sağlanabilir. Zarif muhafazası
makine ve sistemler için yeni dış tasarımlar
yaratılmasına yardımcı olur.
Endüstriyel PC
Yüksek performans,
Multitouch panel ve
IP65 koruma
UPDATE 1|14
Yeni Ürünler
“RIFLINE complete„ röle sistemi
“RIFLINE complete„ ile tüm standart röle uygulamaları
gerçekleştirilebilir
Tüm standart röle uygulamalarını
gerçekleştirmek için “RIFLINE complete„
endüstriyel röle sistemini kullanın. Sinyalleri
izole etmek, çoğaltmak veya güçlendirmek:
uygulama alanı kuplajdan zaman rölelerine ve
küçük güç kontaktörlerinin yedeklemesine kadar
uzanır.
Üniversal geçmeli röle sistemi hızlı, kolay ve
hatasız kullanımı destekler.
Eksiksiz röle serisi
16 A‘e kadar düşük akımları anahtarlar: kuplaj
rölelerinden küçük güç kontaktörlerinin yerini
alan rölelere kadar. Bu ürün gamı her zaman
doğru röleyi sunar.
Kolay kablaj
Kolay kablaj
Push-in bağlantı teknolojisi hızlı ve aletsiz
kablolama sağlar.
Kolay potansiyel dağıtımı
CLIPLINE complete sistem aksesuarlarından
geçmeli köprüler.
Kolay potansiyel dağıtımı
Kolay genişleme
Geçmeli, çok fonksiyonlu zaman modülü.
Üç zaman fonksiyonu 0.5 saniye - 100 dakika
arasında seçilebilir.
Kolay genişleme
Push-in Teknolojisi
PHOENIX CONTACT tarafından
tasarımlandı
Kontrolör ve saha arasında
kuplaj röleleri
Sinyal çoğullama röleleri
Güç röleleri ve küçük güç kontaktörleri için
yedek
17
18
UPDATE 1|14
Güncel Altında
Mercek
El aletlerinde uzmanlığımız
güvence altında
Phoenix Contact İsveç’li
Pressmaster firmasını satın aldı
Firma artık Bloomberg’deki Markalama ve
Montaj iş koluna bağlı olacak ancak aynı adla
çalışmaya devam edecektir. Pressmaster,
Coninvers, KW-Software, Sütron, Innominate,
ve APtronic gibi Phoenix Contact grubunun
pazarda kendi adıyla bağımsız olarak
hizmet veren firmalarından biri olacaktır.
Pressmaster‘ın Almanya ve A.B.D‘de satış ofisleri
bulunmaktadır.
Phoenix Contact’ın başkan yardımcısı Dr. Heinz
Wesch imza sonrası “Bu satınalma ile alet
sektöründeki uzmanlığımızı güvence altına
alıyoruz” açıklamasını yapmıştır.
Presssmaster’ın
Älvdalen’deki genel
merkezi, İsveç
Phoenix Contact 31 Ekim 2012’de İsveç‘li el aleti
üreticisi Pressmaster’ı satın alma anlaşmasını
imzaladı. Sıkma ve yüksükleme aletleri üreten
firma 1970’lerin ortalarından beri hizmet
vermekte olup 90 çalışana sahiptir.
E-Mobilite şirketi kuruldu
E-mobilite aktiviteleri birleştirildi
Kombine AC/DC şarj
sistemi Phoenix Contact
E-Mobility GmbH
tarafından satılmaktadır
2013 yılı başında Phoenix Contact E-Mobility
GmbH şirket olarak çalışmaya başladı.
Bloomberg genel merkeze beş kilometre
uzaklıktaki Schieder-Schwalenberg’daki şirket
merkezinde tüm e-mobilite aktiviteleri tek bir
çatı altında toplanmış oldu. Ürün portföyü
otomotiv ve altyapı ürünleri ile çözümlerden
oluşmaktadır.
ihtiyaçlarını karşılamak önemlidir” şeklinde
açıklamalarda bulunmuştur.
Gelecek yıllarda yeni binalar geliştirme,
pazarlama ve satış bölümleri için 50 çalışanı
barındıracaktır.
Bu sistem Volkswagen, Audi, Porsche, BMW,
Daimler ve Opel ile birlikte geliştirilmiştir.
Bu teknoloji gelecek aylarda Volkswagen’in
yeni e-up modeli ile başlayarak seri üretimde
kullanılacaktır.
Başkan Yardımcısı Roland Bent:“E-mobility
sektörü için yeni satış kanalları oluşturmak,
yeni teknolojiler geliştirmek ve otomobil
üreticilerinin geliştirme ve kalite yönetimi
Elektrikli araçların doğru ve alternatif akımla
şarj eden kombine AC/DC şarj sistemi pazara
sunulmuştur ve Bavyera eCarTec ödülünü
almıştır. Aracın üniversal pin konnektör yapısı
sayesinde AC ve DC şarj için tek tip şarj soketi
gereklidir.
UPDATE 1|14
Mercek Altında
Deutsche Messe’den
Dr. Jochen Köckler
(ortada) sertifikayı
Roland Bent (solda) ve
Klaus Eisert’e sunarken
“Hannover Fuarının Kalbi”
Phoenix Contact‘ın Hannover Fuarındaki 60. yılı
2013 Hannover Fuarında Deutsche Messe AG
adına Dr. Jochen Köckler, Phoenix Contact
CEO’su Klaus Eisert ve Başkan Yardımcısı Roland
Bent’e firmanın fuara 60. katılımını kutlayan bir
sertifika sundu.
Yıllar boyunca Phoenix Contact çeşitli
ticari fuarlara ve özel gösterimlere katıldı.
Metropolitan çözümleri, enerji verimliliği alanı,
TectoYou gençlik girişimciliği ve WoMenPower
konferansı hem ulusal hem de uluslararası
ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.
Köckler “Phoenix Contact ve Klaus Eisert
Hannover fuarının kalbindeydi. Phoenix Contact
gibi firmalar sayesinde dünyanın en önemli ticari
fuarlarından biri olduk” dedi.
Redaksiyon
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Merkez:
Genel Yayın Danışmanı: Dr. Halefşan Sümen
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
Yazı İşleri: Mia Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
34692 B.Çamlıca - Üsküdar
Tel: 0216 481 03 00, Faks: 0216 481 83 00
Tel
: 0216 481 0 300
E-posta: [email protected]
Fax
: 0216 481 8 300
Copyright: © Phoenix Contact 2014
E-Posta
: [email protected]
UPDATE Türkiye‘nin tüm hakları mahfuzdur.
Ticaret Sicil No : 228 951
19
Ağa Entegre Emniyet
SafetyBridge Teknolojisi –
network uyumlu emniyet
çözümü
• PLC kontrolörünüz
• Otomasyon ağınız,
güvenli, akıllı SafetyBridge I/O’ları
uygulamanız için size en esnek
emniyet çözümü sunmaktadır.
Daha fazla bilgi için
Tel: 0216 481 0 300 veya
[email protected]
Download

update 01/14 (pdf 4,23 mb)