TÜRK KIZILAYI
2014 YILI
MASA ÜSTÜ SANTRİFÜJ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
İÇİNDEKİLER
SAYFA NO
1.
2.
3.
4.
5.
3,4
4
5
5,6
6
TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ…….……………….……
İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR……….…………………………………...
TESLİMAT…………………………………………………………………………………………………………….
GARANTİ KAPSAMI……………..………………………………………………………………………………
MUAYENE………………………………………………………………………………………………………..…
• TÜRK KIZILAYI • MASAÜSTÜ SANTRİFİJ ŞARTNAMESİ • 2014 •
• İZİNSİZ ÇOĞALTILAMAZ •
2
1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN ADEDİ ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Cihaz Adı
Adedi
Masaüstü Santrifüj
12
1.1.
Cihazlar yeni ve hiç kullanılmamış olmalıdır.
1.2.
Cihazlar masaüstü tipte, mikroişlemci kontrollü ve dijital göstergeli olmalıdır.
1.3.
Cihazın iç kısmı paslanmaz çelikten, dış kısmı ise paslanmaz çelik üzerine fırın boyalı olmalıdır.
1.4.
Cihaz 220 VAC, 50 Hz şebeke elektriği ile çalışabilmelidir.
1.5.
Cihazın dijital ekranından en az hız, zaman ve g değeri (RCF) parametreleri izlenebilmelidir.
1.6.
Cihazın zaman aralığı 1 – 30 dakika arasında ve 1 dakika aralıklarla ayarlanabilmelidir. Ayrıca
cihazın sürekli çalışabilme özelliği de olmalıdır.
1.7.
Cihazın maksimum hızdaki maksimum gürültü seviyesi 1 metre mesafeden 70 dB altında
olmalıdır.
1.8.
Cihaz minimum derecede gürültü ve titreşimle çalışabilmesi için özel elastik ayaklara sahip
olmalıdır.
1.9.
Yapılan hız ve zaman ayarlamaları dijital ekrandan izlenebilmelidir. Ayar düğmeleri dışında
kapak açma, başlatma-durdurma, cihazı açma – kapama düğmesi olmalıdır.
1.10. Cihazın “yumuşak başlayış” ve ayrılmış olan fazların karışımını engelleyecek nitelikte
“yumuşak duruş” fonksiyonu olmalıdır.
1.11. Cihazın kapağı, numunelerin yerleştirilmesine ve çıkarılmasına engel olmayacak şekilde
açılmalıdır.
1.12. Cihazda emniyet açısından kapak, çift kilit tertibatlı olmalıdır. Kapak açıkken cihazın çalışması
veya çalışırken kapağın açılması mümkün olmamalıdır.
1.13. Cihaz acil bir durum söz konusu olduğunda firma tarafından temin edilecek bir aparat ile
kapağın açılmasına ve numunenin alınmasına izin veren bir fonksiyona sahip olmalıdır.
1.14. Cihaz kömürsüz motor ile çalışabilme özelliğinde olmalı, fırçasız motor sistemiyle çalışmalıdır.
Cihazda kullanılan fırçasız motor bakım gerektirmeyen motor olmalıdır.
1.15. Cihaz dengesiz yükleme ve maksimum hızın aşılması durumunda otomatik olarak durmalı ve
kullanıcıyı uyarmalıdır.
1.16. Cihaz ayarlanan hız değerinin aşılmasını önleme özelliğine sahip olmalıdır.
1.17. Cihazla birlikte hem 4/5ml lik tüplere, hem 8/10ml lik tüplere uygun ekipmanı (gode,lineer
vb.), ayrı ayrı takım halinde verilmelidir. Teklif veren firma Türk Kızılay’ın da kullanılan tüpleri
incelemekle yükümlüdür.
1.18. Cihazla birlikte 13.200 rpm 19.000 x g’ye ulaşabilen, en az 30 x 2,0 / 1,5 ml kapasiteli sabit
açılı rotor, 4.000 rpm 2.750 x g’ye ulaşabilen en az 48 x 4/5 ml veya 48 x 8/10 ml kapasiteli
kan tüpü çevirebilen swinging-out (dönünce – açılır) rotor verilmelidir.
• TÜRK KIZILAYI • MASAÜSTÜ SANTRİFİJ ŞARTNAMESİ • 2014 •
• İZİNSİZ ÇOĞALTILAMAZ •
3
1.19. Cihazın motor koruma rolesi bulunmalıdır.
1.20. Cihazın kalibrasyonunun yapılabilmesi için üst kapakta camlı gözlem deliği bulunmalıdır.
1.21. Türk Kızılayı dilediği takdirde, ihale miktarını cihazların garanti süresi içinde aynı fiyat ve
şartlar altında %25’e kadar artırma, cihazların teslim alınmasından önce %25’e kadar eksiltme
hakkına sahiptir. Firma bunu kabul ve taahhüt eder.
1.22. Cihazın aktif çalışma süresi en az 360/365 gün olacaktır.
2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR
2.1.
Önerilen cihazların üretici firma, ülke adı, marka, model bilgilerinin yer aldığı tablo verilecektir.
2.2.
Önerilen cihazının markasının üretici firmasının yurt içi ve yurt dışı referans listesi, Yurt dışında en
az 2 (iki) Avrupa Birliği üyesi ülkesinde önerilen markanın aktif olarak kullanıldığına dair referans
mektubu sunulacaktır.
2.3.
Önerilen cihazların orijinal katalogundan birer adet ve Türkçe tercümeleri verilecektir.
2.4.
İthalatçı/imalatçı yetkili satıcı belgesi, (ithal ürünler için üretici firma tarafından verilen ve
üretim yapılan ülkedeki T.C. Konsolosluğu veya apostile onaylı ve noter tasdikli yetkili
distribütörlük belgesi Türkçe noter tasdikli tercümeleri ile birlikte teklife eklenmelidir.)
2.5.
Teknik servis için TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi verilecektir.
2.6.
Üretici firmanın ISO belgesi (noter onaylı bir kopyası) verilecektir.
2.7.
Cihazın CE (Conformity of Europe) belgesi (noter onaylı bir kopyası) verilecektir.
2.8.
Cihaza teknik bakım verecek elemanlarının listesi ve arıza durumunda bildirimin yapılacağı açık
adres, telefon (iş ve cep telefonları), faks çağrı, e-mail vb. iletişim bilgileri verilecektir.
2.9.
Firma her cihazla birlikte cihaza ait teknik özellikleri, çalışma prosedürünü, kalibrasyon
(ölçümleme) bilgilerini içeren kullanma kılavuzu ve servis manuelini Türk Kızılayına teslim
edecektir.
2.10.
Cihazın yedek parça fiyat listesi ve herhangi bir sorun karşısında değişebilecek tüm parçaların fiyat
listesi (Türk Lirası, ABD doları veya AVRO cinsinden verilmelidir), verilecek fiyatlar en az 5 (beş) yıl
geçerli olacaktır ve firma bunu verilecek fiyat listesinde taahhüt edecektir.
2.11.
İhalede teklif edilen markaya (Cihazın üretici firmasına) ait iş bitirme belgesi verilecektir.
2.12. Teklif veren Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre
cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “……………Marka ……………….Model ………….cihazı teklifimizin
Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren Firmanın antetli kağıdına yazılmış ve
yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Şartname “1.Tedarik Edilecek Cihazların Teknik
Özellikleri ile başlar,5.Muayene ile biter.
• TÜRK KIZILAYI • MASAÜSTÜ SANTRİFİJ ŞARTNAMESİ • 2014 •
• İZİNSİZ ÇOĞALTILAMAZ •
4
3. TESLİMAT
3.1. Cihazlar kapalı, orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretici firmaya ait
orijinal etiket taşımalı etikette; üretici firmanın adı ve adresi, cihazın cinsi ve taşınmaaçılma şartları, cihazın seri numaraları yer alacaktır.
3.2. Cihazların teslimatı sırasında yaşanacak her türlü maddi zararlı tadilat ve onarımlar
firmaya ait olacaktır.
3.3. Cihazlar hiçbir malzeme talebi olmadan firma tarafından, aşağıda belirtilen merkezlere,
tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte, 60 (altmış) takvim günü içinde çalışır
durumda teslim edilecektir.
Sıra No
Bölge Kan Merkezi
Teslimat Adedi
1
Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi (Adana)
2
2
Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi (Eskişehir)
1
3
Doğu Akdeniz Bölge Kan Merkezi (Gaziantep)
5
4
İç Anadolu Bölge Kan Merkezi (Kayseri)
3
5
Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi (Ankara)
1
3.4. İhale aşamasında istenilen tüm evrakların bir fotokopisi, teslim edildiği her bölgeye
verilecektir.
3.5. İhaleyi yüklenen firma cihazın bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile cihazın
kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından cihazları kullanacak
personele ve Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü teknik personeline eğitim verilecektir.
Bu şart teklif dosyasında firma tarafından taahhüt edilerek belgelendirilecektir.
4. GARANTİ KAPSAMI
Teknik bakım, cihazlar ve bunların eklerine ilişkin tüm bakım, onarım ve gerekirse
değişimi kapsar ve tümüyle ücretsizdir.
4.1. Cihazlar üretim ve işçilik hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olacak ve bu garanti
üretici ve yetki verilen temsilci firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım,
onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.
4.2. Cihazlara ücretsiz 2 (iki) yıllık garanti süresinden sonra en az 10 (on) yıl süre ile ücreti
karşılığında yedek parça sağlamayı üretici ve temsilci firma taahhüt edecektir. Garanti
süresi cihazların kabul ve muayenesinin yapıldığı tarihten sonra başlar.
4.3. Firmanın İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere en az 3 (üç) ilde teknik servisi
bulunacak ve teknik servisin bulunduğu illerde teknik bakım hizmeti günde 24 saat,
haftada 7 gün olarak resmi ve dini bayram ile resmi tatil günlerinde ilgili firma
tarafından, sorunun kendilerine bildirimini izleyen en geç büyük merkezlerde 8 saat,
ulaşım sorunu olan merkezlerde 24 saat içinde verilmelidir. Olağan üstü hallerde
hizmet verilen birimlerdeki cihazlar için bu süre 2 (iki) saati aşmamalıdır.
• TÜRK KIZILAYI • MASAÜSTÜ SANTRİFİJ ŞARTNAMESİ • 2014 •
• İZİNSİZ ÇOĞALTILAMAZ •
5
4.4. Cihazlar garanti kapsamında iken arızalanması durumunda, cihazların tedarik edildiği
firmaya yazılı olarak başvurulduğu günden itibaren 5 (beş) iş günü içersinde arıza
yerinde giderilmelidir. Arızalı cihazın yurtdışında tamiratının gerekliliği durumu teknik
olarak firma tarafından belgelendikten ve yazılı olarak Türk Kızılayı’na bildirildikten
sonra işin aksamaması için arızalı cihaz aynı vasıf ve özelliklere haiz başka bir cihaz ile
değiştirilmelidir. Cihazın tamirat süresi 4 (dört) haftayı aşmamalıdır. Süre aşımı söz
konusu olduğunda cihaz ilgili firma tarafından yenisi ile bedelsiz olarak değiştirilecektir.
4.5. Cihazlar garanti kapsamı dışında arızalandığında; arıza, bakım ve onarım ücreti dernek
tarafından kabul edildiği tarih itibarı ile 4.4 maddesindeki süreler geçerlidir.
4.6. Arızaya müdahale süresinin aşılması halinde, firma beher gecikme beher gün başına
100 TL para cezası ödeyecektir.
4.7. Herhangi bir cihaz garanti süresi kapsamında, aynı arızayı 2 defa, farklı arızayı 4 defa
göstermesi durumunda, hiçbir koşula bakılmaksızın cihaz yenisi ile değiştirilecektir.
5. MUAYENE
5.1. İhale aşamasında teklif edilen cihazların muayenesi, ulaşım ve nakliye masrafları
firmaya ait olmak üzere Bölge Kan Merkezleri sorumlularınca şartname koşulları
içeriğine göre yapılacaktır.
5.2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol
edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerin kontrol ve sayımı
yapılacaktır.
5.3. Kabul ve muayene sırasında firmadan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin
testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firma ücretsiz olarak
sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma
sorumlu olacaktır.
5.4. Muayene sırasında şartname koşullarına uygun bulunmayan cihazlar, teknik
şartnameye uygun yeni cihazlarla bedelsiz olarak değiştirilecektir.
5.5. Firma teslim aşamasında yapılan muayene sonuçlarına ilişkin hiçbir hak ve ücret talep
edemez.
5.6. Firma fabrikada yapılan en son testlere ait raporları (kalite kontrol belgesi) muayene
heyetine teslim edecektir
Yıldız KÜÇÜK
Gökçe GÜLŞAHİN
Naci DEMİREL
Üye (Sorumlu)
Üye (Biyomed.Tek.)
Üye (Biyomed.Tek.)
Biyomed.Müh.Nazlı N. SÖZMEN
Elktn.Müh. Cihan KANIŞ
Üye (Mes.Yet.)
Başkan (Birim Yöneticisi)
• TÜRK KIZILAYI • MASAÜSTÜ SANTRİFİJ ŞARTNAMESİ • 2014 •
• İZİNSİZ ÇOĞALTILAMAZ •
6
Download

türk kızılayı 2014 yılı masa üstü santrifüj teknik şartnamesi