TÜRK KIZILAYI
2014 YILI
DERİN DONDURUCU
TEKNİK ŞARTNAMESİ
İÇİNDEKİLER
1.
2.
3.
4.
5.
SAYFA NO
TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ…….……..3
İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR……….…… ……………...4
TESLİMAT……………………………………………………………………………........4,5
GARANTİ KAPSAMI……………………………………………………………..…….…5,6
MUAYENE…………………………………………………………………………………6,7
• TÜRK KIZILAYI • DERİN DONDURUCU ŞARTNAMESİ • 2014 •
• İZİNSİZ ÇOĞALTILAMAZ •
2
1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Bu teknik şartname ile aşağıda adı ve miktarı yazılı cihaz tedariki yapılacaktır.
Cihaz Adı:
Kapasitesi:
Adet:
Derin Dondurucu
En az 700 Lt
15
1.1.
Cihazlar yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
1.2.
Cihaz en az 700 litre ve dik tip olmalıdır.
1.3.
Cihazların kapıları kilitlenebilir özellikte olacaktır.
1.4.
Cihaz, en az -80 °C’ ye veya daha düşük derecelere kadar soğutma yapabilmelidir.
Cihaz bu sıcaklığı en az ±1 °C aralıklarla koruyabilmelidir.
1.5.
Cihaz mikroişlemci kontrollü olmalı ve dijital ekranı bulunmalıdır.
1.6.
Cihazda set edilen değer ile gerçekleşen değer dijital ekrandan izlenebilmelidir.
1.7.
Cihaz en az 4 raflı bölmesi olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
1.8.
Kapak conta sistemi kesinlikle sızdırmaz özellikte olmalıdır.
1.9.
Cihaz set edilen değeri geçtiğinde, elektrik kesintilerinde sesli ve görsel olarak alarm
vermelidir.
1.10.
Cihaz üzerinde saklama koşullarının sürekli kaydının yapılabilmesini sağlayan 7
günlük kayıt kartlı sıcaklık kayıt sistemi olmalıdır. Cihazlarla birlikte 2 (iki) yıllık
kayıt kartı verilmelidir.
1.11.
Cihaz soğutma sisteminde kullanılan gaz ve izolasyon malzemesi CFC (Kloro floro
karbon) içermemelidir.
1.12.
Cihazın içi paslanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır. Cihazın dışı ise paslanmaya ve
korozyona dirençli malzemeden yapılmış olmalıdır.
1.13.
Cihaz çalışma ortamını rahatsız etmeyecek şekilde sessiz olmalı ve maksimum
gürültüsü 1 metre mesafeden 70 dB(A)’yı geçmemelidir.
1.14.
Elektrik kesintilerinde sıcaklık kayıt işlevi ile alarm sistemleri çalışabilir olmalıdır.
Sıcaklık takibi sıcaklık monitörü yada cihaza bağlı sıcaklık yazıcısı ile
yapılabilmelidir. Bunun için cihazın şarj edilebilir pillere veya akülü yedekleme
sistemine sahip olması gereklidir.
1.15.
Cihazda, sıcaklık takibi için harici prob girişi bulunmalıdır.
1.16.
Cihazın kolayca hareket edebilmesi için tekerlek sistemine sahip olmalı ve sabitlemek
için fren tertibatı bulunmalıdır.
1.17.
Türk Kızılayı dilediği takdirde, ihale miktarını cihazların garanti süresi içinde aynı
fiyat ve şartlar altında %20’ye kadar artırma, cihazların teslim alınmasından önce %
20’ye kadar eksiltme hakkına sahiptir. Firma bunu kabul ve taahhüt eder.
1.18.
Cihaz 220 V/50 Hz. ile çalışmalıdır.
1.19.
Cihazların aktif çalışma süresi en az 360/365 gün olacaktır.
• TÜRK KIZILAYI • DERİN DONDURUCU ŞARTNAMESİ • 2014 •
• İZİNSİZ ÇOĞALTILAMAZ •
3
2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR
2.1.
Önerilen cihazların üretici firma, ülke adı, marka, model bilgilerinin yer aldığı tablo
verilecektir.
2.2.
Önerilen cihazının markasının üretici firmasının yurt içi ve yurt dışı referans listesi,
Yurt dışında en az 2 (iki) Avrupa Birliği üyesi ülkesinde önerilen markanın aktif
olarak kullanıldığına dair referans mektubu sunulacaktır.
2.3.
Önerilen cihazların orijinal katalogundan birer adet ve Türkçe tercümeleri verilecektir.
2.4.
İthalatçı/imalatçı yetkili satıcı belgesi, (ithal ürünler için üretici firma tarafından
verilen ve üretim yapılan ülkedeki T.C. Konsolosluğu veya apostile onaylı ve noter
tasdikli yetkili distribütörlük belgesi Türkçe noter tasdikli tercümeleri ile birlikte
verilmelidir.)
2.5.
Teknik servis için TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi verilecektir.
2.6.
Üretici firmanın ISO 9001 veya ISO 13485 belgesi (noter onaylı bir kopyası)
verilecektir.
2.7.
Cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Sınıf IIa’ya uygun olduğunu gösteren CE
(Conformity of Europe) belgesi (noter onaylı bir kopyası) verilecektir [CE Belgesi ya
Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) tarafından verilmiş olacak yada Uygunluk
Beyanı verilmesi durumunda Sınıf IIa için yaptırılması gereken testlerin Onaylanmış
Kuruluş (Notified Body) tarafından yapılmış olması gerekmektedir].
2.8.
Cihaza teknik bakım verecek elemanlarının listesi ve arıza durumunda bildirimin
yapılacağı açık adres, telefon (iş ve cep telefonları), faks çağrı, e-mail vb. iletişim
bilgileri verilecektir.
2.9.
Firma her cihazla birlikte cihaza ait teknik özellikleri, çalışma prosedürünü,
kalibrasyon (ölçümleme) bilgilerini içeren kullanma kılavuzu ve servis manuelini Türk
Kızılayına teslim edecektir.
2.10.
Cihazın yedek parça fiyat listesi ve herhangi bir sorun karşısında değişebilecek tüm
parçaların fiyat listesi (Türk Lirası, ABD doları veya AVRO cinsinden verilmelidir),
verilecek fiyatlar en az 5 (beş) yıl geçerli olacaktır ve firma bunu verilecek fiyat
listesinde taahhüt edecektir.
2.11.
İhalede teklif edilen markaya (Cihazın üretici firmasına) ait iş bitirme belgesi
verilecektir. İş Bitirme Belgesi, sözleşme yapılan idare veya yetkili makam tarafından
kaşe, isim ve imza atılarak onaylanmış ve mühürlenmiş olmalıdır.
2.12.
Teklif veren Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki
sıraya
göre
cevap
vereceklerdir.
Bu
cevaplar
“……………Marka
……………….Model ………….cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi”
başlığı altında teklif veren Firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından
imzalanmış olmalıdır. Şartname “1.Tedarik Edilecek Cihazların Teknik Özellikleri ile
başlar,5.Muayene ile biter.
3. TESLİMAT
3.1.
Cihazlar kapalı, orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretici firmaya ait
orijinal etiket taşımalı; etikette, üretici firmanın adı ve adresi, cihazın cinsi ve taşınmaaçılma şartları, cihazın seri numaraları yer alacaktır.
3.2.
Cihazların teslimatı sırasında yapılacak tüm tadilatlar ile birlikte yaşanacak her türlü
maddi zararlı tadilat ve onarımlar firmaya ait olacaktır.
• TÜRK KIZILAYI • DERİN DONDURUCU ŞARTNAMESİ • 2014 •
• İZİNSİZ ÇOĞALTILAMAZ •
4
3.3.
Cihazların hiçbir malzeme talebi olmadan yüklenici firma tarafından kullanılacak yere
montajları yapılacak, tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte çalışır durumda teslim
edilecektir.
3.4.
İhaleyi alan firma cihazın bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna
ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından cihazları kullanacak personele eğitim
verilecektir. Bu şart teklif dosyasında firma tarafından taahhüt edilerek
belgelendirilecektir.
3.5.
Kızılay Kan Merkezleri teklif verilen cihazların nakliye, kötü koşullarda saklanma ve
cihaz içeriklerinde fiziksel hasar dahil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü
sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz. Firma bu tür durumlarda ilgili Kan Merkezi
tarafından yapılacak yazılı başvuruyu takip eden 15 gün içinde cihazları ücretsiz
olarak yenileri ile değiştirmelidir. Benzer biçimde, cihaz içeriklerinin eksik veya
hasarlı çıkması durumunda ilgili firma tüm eksiklikleri ve hasarları gidermekle
yükümlüdür.
3.6.
İhale aşamasında istenilen tüm evrakların bir fotokopisi, teslim edildiği her bölgeye
verilecektir.
3.7. Cihazlar hiçbir malzeme talebi olmadan yüklenici firma tarafından, aşağıda belirtilen
Bölge Kan Merkezleri’nde sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 (doksan) takvim
günü içinde gösterilecek yerlere montajları yapılarak, tüm malzeme ve aksesuarları
ile birlikte çalışır durumda teslim edilecektir.
Sıra No
Teslim Yeri
Adet
1
Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi (Ankara)
5
2
Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi (İstanbul)
5
3
Ege Bölge Kan Merkezi (İzmir)
5
3.8. İhaleyi alan firma cihazın bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna
ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından cihazları kullanacak personele ve sorumlu
teknik personele eğitim verilecektir. Bu şart teklif dosyasında firma tarafından taahhüt
edilerek belgelendirilecektir.
4. GARANTİ KAPSAMI
Teknik bakım, cihazlar ve bunların eklerine ilişkin tüm bakım, onarım ve gerekirse değişimi
kapsar ve tümüyle ücretsizdir.
4.1.
Cihaz üretim hatalarına karşı ücretsiz olarak 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Cihazın
kompresörü ise 5 (beş) yıl garantili olmalıdır.
4.2.
Garanti süresinin bitiminden itibaren 10 (on) yıl süre ile ücreti mukabil yedek parça ve
teknik servis garantisi verilmelidir.
4.3.
Garanti süresi cihazların kabul ve muayenesinin yapıldığı tarihten sonra başlar. Teknik
bakım hizmeti günde 24 saat, haftada 7 gün olarak resmi ve dini bayram ile resmi tatil
günlerinde ilgili firma tarafından, sorunun kendilerine bildirimini izleyen en geç 24
saat içinde verilmelidir.
4.4.
Cihaz garanti kapsamında iken arızalanması durumunda, cihazların tedarik edildiği
firmaya yazılı olarak başvurulduğu günden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde arıza
yerinde giderilmelidir. Arızalı cihazın yurtdışında tamiratının gerekliliği durumu
teknik olarak Firma tarafından belgelendikten ve yazılı olarak Derneğe bildirildikten
• TÜRK KIZILAYI • DERİN DONDURUCU ŞARTNAMESİ • 2014 •
• İZİNSİZ ÇOĞALTILAMAZ •
5
sonra işin aksamaması için arızalı cihaz aynı vasıf ve özelliklere haiz başka bir cihaz
ile değiştirilmelidir. Cihazın tamirat süresi 4 (dört) haftayı aşmamalıdır. Süre aşımı
söz konusu olduğunda cihaz ilgili Firma tarafından yenisi ile bedelsiz olarak
değiştirmelidir.
4.5.
Cihaz garanti kapsamı dışında arızalandığında, arıza, bakım ve onarım ücreti dernek
tarafından kabul edildiği tarih itibarı ile 4.4 maddesindeki süreler geçerlidir.
4.6.
Garanti süresi içerisinde arızaya müdahale süresinin aşılması halinde, Firma beher
gecikme günü başına her cihaz için günlük 100TL para cezası ödeyecektir.( Bu bedel
firmanın kesin teminatından düşülür veya firma bu bedeli peşin olarak Türk
Kızılayı’na öder.)
4.7.
Garanti kapsamında veya garanti kapsamı dışında periyodik olarak yapılacak olan
bütün tamir, bakım ve servis hizmetlerine ait her türlü yol ve konaklama ücretleri
Firmaya ait olacaktır.
4.8.
Garanti süresinin dolmasını müteakiben, Firma ile yapılacak cihaz yıllık bakım
sözleşmesinde, yıllık bakım fiyatı (yılda en az 4 defa), yedek parça hariç olmak üzere,
cihazın toplam fiyatının %6’ sını geçemez.
4.9.
Her hangi bir nedenle yerinden alınan ve/veya yerine teslim edilecek olan cihazların
nakliye ve sigorta bedellerinin ödenmesi Firma sorumluluğunda olacaktır.
4.10.
Cihazın garanti süresi içerisinde aynı arızayı 2 (iki) kez veya farklı arızaları 4 (dört)
kez göstermesi durumunda, firmaya yazılı olarak bildirime müteakiben4 (dört) hafta
içerisinde cihaz yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
5. MUAYENE
5.1. İhale aşamasında teklif edilen cihazların muayenesi, ulaşım ve nakliye masrafları
firmaya ait olmak üzere Kan Hizmetleri Yönetiminin belirleyeceği koşullar
çerçevesinde Bölge Kan Merkezi yetkilileri tarafından, teknik şartname hükümlerine
göre yapılacaktır.
5.2. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin
uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerin
kontrol ve sayımı yapılacaktır.
5.3. Kabul ve muayene sırasında Firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına
ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği Firmalar ücretsiz
olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan yüklenici
Firma sorumlu olacaktır.
5.4. Muayene sırasında şartname koşullarına uygun bulunmayan cihazlar yeni cihazlarla
bedelsiz olarak değiştirilecektir.
5.5. İlgili firma teslim aşamasında yapılan muayene sonuçlarına ilişkin hiçbir hak ve ücret
talep edemez.
5.6. Firma fabrikada yapılan en son testlere ait raporları (kalite kontrol belgesi) muayene
heyetine teslim edecektir.
5.7. Firma her cihazla birlikte cihaza ait teknik özellikleri, çalışma prosedürünü, kalibrasyon
(ölçümleme) bilgilerini içeren kullanma kılavuzu ve tüm devre şemalarını gösteren
servis manuelini Türk Kızılayına teslim edecektir.
5.8. Kızılay Kan Merkezleri teklif verilen cihazların nakliye, kötü koşullarda saklanma ve
cihaz içeriklerinde fiziksel hasar dâhil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü
• TÜRK KIZILAYI • DERİN DONDURUCU ŞARTNAMESİ • 2014 •
• İZİNSİZ ÇOĞALTILAMAZ •
6
sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz. İlgili firma bu tür durumlarda İlgili Kan
Merkezi tarafından yapılacak yazılı başvuruyu takip eden 15 gün içinde cihazları
ücretsiz olarak yenileri ile değiştirmelidir. Benzer biçimde, cihaz içeriklerinin eksik
veya hasarlı çıkması durumunda ilgili firma tüm eksiklikleri ve hasarları gidermekle
yükümlüdür.
• TÜRK KIZILAYI • DERİN DONDURUCU ŞARTNAMESİ • 2014 •
• İZİNSİZ ÇOĞALTILAMAZ •
7
Download

Teknik Şartname - Türk Kızılayı