İTU Kontrol ve Sertifikasyon Ücretlendirme Talimatı A. AMAÇ Bu talimatın amacı NİSSERT’ e İyi Tarım Uygulamaları belgelendirmesi için başvuran üretici, üretici örgütü ve müteşebbislere teklif vermek için ücretlerin belirlenmesi ve duyurulmasıdır. B. UYGULAMA: 1. Seçenek–1 İyi Tarım Uygulamaları belgelendirme ücreti aşağıdaki çizelgeye göre belirlenir. Yetiştirme Alanı Ücret TL Kapalı Alan Yetiştiricilik 0‐20 ha 1250 20 ha dan büyük 1500 Açık Yetiştiricilik 0‐100 ha 100 ha dan büyük 1250 1500 Bu ücretler bir ürün geçerli olup, ilave her ürün için 100 TL ilave edilecektir. 2. Seçenek–2 Seçenek‐2 ücreti TL = (gruptaki üretici sayısı x 200 ) + 1000 Örnek: 6 kişilik grup ücreti ; (6x200) + 1000 = 2200 TL ücret talep edilir 3. Yalnız Ürün İşleme için İyi Tarım Uygulamaları belgelendirme ücreti aşağıdaki çizelgeye göre belirlenir. Ücret TL Çalışan Sayısı 1–50 1000 50 dan fazla 2000 4. Takip kontrolü gerekli olursa bunun için 750 TL ücret talep edilecektir. 5. Kontrolörlerin ulaşım ve konaklama giderleri üretici, üretici örgütü ve müteşebbisler tarafından karşılanır. 6. Ücretlere geçerli oranda KDV eklenir. Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet AKTAŞ Onaylayan Doç. Dr. İlhan KOÇHİSARLI BU DOKÜMANIN HER HAKKI NİSSERT’E AİT OLUP, NİSSERT’İN YAZILI İZNİ OLMADAN ÇOĞALTILAMAZ ve DAĞITILAMAZ. TA‐04 Rev.A.00‐17.02.2014 1 / 1 
Download

İTU Kontrol ve Sertifikasyon Ücretlendirme Talimatı