Sayfa 1 / 6
KOMPAKT TİP HİJYENİZASYON ÜNİTESİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. KONU:
Paket Hijyen Klima ( Aseptizör) genel teknik şartnamesi
2. TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER:
Cihaz özellikleri
2.1 Ünite sürekli olarak, ameliyathanedeki ısıyı, odadaki pozitif basıncı, havanın nemini,
ortama verilen havanın filtrasyonunu kontrol edebilmeli ve buna uygun izolasyon
özelliklerine sahip olmalıdır. Ortam havası emiş girişi cihazın ön veya yan tarafında
olmalıdır.
2.2 Sistem çalıştırıldıktan sonraki ilk bir saat içerisinde 0,3 mikron düzeyinde, %95
partiküler dekontaminasyon ve %95 oranında biodekontaminasyon yapabilmelidir.
2.3 Cihazın saatteki toplam hava debisi min. 2.500 m3/h olmalıdır. Taze hava debisi
1.200 m3/h ile 2.500 m3/h arasında frekans kontollü olarak ayarlanabilmelidir.
2.4 Cihaz üzerinde en az 5.5 inch boyutunda dokunmatik (touch screen) renkli ekran
veya uzaktan kumanda ile ayarlanabilen gösterge paneli olan kumanda sistemi
bulunmalı, ortamın; sıcaklık değerleri bu ekrandan dokunmatik olarak veya uzaktan
kumandalı ayarlanabilmeli ve nem ve basınç değerleri cihaz üzerinden veya ortam
(mahal) dışına konulacak olan digital veya analog bir gösterge paneli ile
izlenebilmelidir.
2.5 Cihazın, ekranında ısı hassasiyeti en az 1°C aralıklarla ayarlanabilmelidir.
2.6 Ünitenin hava debisi akış kontrollü olmalıdır, hava akış debisi filtrenin tıkanıklık
düzeyine göre sistem tarafından otomatik olarak ayarlanmamalıdır, aksi durum tıkalı
filtrelerin patlayarak hijyenik ortama mikroorganizmaların yayılmasına ve
kontaminasyona neden olur. Hava akış debisi ayarlanmak istenirse cihaz üzerinden
manuel olarak ayarlanabilmelidir.
2.7 Sistemde dışarıdan alınan taze hava için G4 sınıfı kaba toz filtre, ortam dönüş havası
için F5 veya F7 sınıfı ince toz filtre, nihai olarak cihazın üfleme havasında Hepa filtre
H13 veya H14 kullanılmalıdır. Böylelikle üç kademeli filtrasyon sağlanmalıdır aksi
takdirde hijyen koşulları sağlanamamaktadır. Üç kademeli filtrasyon sistemi
(G4+F7+H13) olmayan cihazlar kabul edilmeyecektir.
2.8 Cihazın soğutma kapasitesi minimum 49.500 btu/h (14.5 kw.) olmalıdır. (Daha düşük
soğutma kapasitesinde ki cihazlar, özellikle de ameliyathane ve yoğun bakımlarda ki
hava değişim sayısı göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kalacaktır.)
Sayfa 2 / 6
2.9 Cihazın ısıtma kapasitesi minimum 60.000 btu/h (17.5kw.) olmalıdır. (Daha düşük
ısıtma kapasitesinde ki cihazlar, özellikle de ameliyathane ve yoğun bakımlarda ki
hava değişim sayısı göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kalacaktır.)
2.10 Cihazın dış ünitesinde R407C veya R410A soğutucu akışkan gazı bulunan Trifaze
elektrik ile çalışan en az 6 HP gücünde Scroll tip hermetik kompresör bulunmalıdır.
2.11
Mahallerdeki ses seviyesi 1 m. Mesafeden max. 62 dB. Değerini geçmemelidir.
2.12 Sistem sensörleri sayesinde aşağıdaki durumlarda görsel ve sesli olarak uyarı
vermelidir.
- Filtre tıkanma durumlarında nihai filtre için
- Isıtma ve soğutma sistemlerinin arızaların da
- Ventilasyon arızalarında
2.13 Sistem ek bir fan yolu ile dışarıdan taze hava almalıdır. Bu değer en az 1.200
m3/h olmalıdır.
2.14 Sistem hacimlerin pozitif ve basınç altında tutunmalarını ve hacimlere temiz hava
girişlerini istenilen oranda yapabilmeye imkan vermelidir. Tamamıyla kapalı devre
olarak çalışan cihazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.15 Cihazın hastanenin montaj mahalline kurulabilmesi için altyapı ve montajla ilgili
gereken işlemler ücretsiz olarak yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
2.16 Cihaz içerisinde bulunan hepa filtre 610 x 610 x 292 mm. ebatlarında olmalı ve
kapasite en az 3.500 m3/h olmalıdır.
2.17 Cihazın üst kısmına ayrıca bir havalandırma kanalı veya laminar flow ünitesi
takılabilmesi için uygun özelliklerde üretilmiş olmalıdır. Bu şartların daha iyi
sağlanabilmesi amacı ile cihazın hava üfleme menfezi cihaz profilinden ayrı olarak
imal edilmelidir.
2.18 Cihaz +16 °C ile +30 °C arasında ki değerleri, -10 °C ila +40 °C dış ortam
sıcaklıklarında sağlayabilmelidir.
2.19 Cihazlar 400 Volt + N + 3 faz ve 50 Hz. elektriksel değerlerde çalışacaktır.
Cihazların içerisinde bulunan ısıtma, soğutma vb. elektriksel sistemler ayrı ayrı
fazlardan beslenecektir. Tek bir faz üzerinden beslenen sistemler kabul
edilmeyecektir.
2.20 Cihazın toplam statik basıncı, ortamın durumuna göre min. 400 ila 600 Pa.
aralığında seçilmelidir.
2.21 Ortamın pozitif veya negatif basıncı, cihaz üzerinden veya ortam dışında ayrı bir
analog veya dijital gösterge ile sürekli olarak izlenebilmelidir.
Sayfa 3 / 6
2.22 Cihaz da meydana gelebilecek arızalar da sesli veya ışıklı uyarı düzeneğine sahip
olmalıdır.
2.23 Cihaz, kablosuz uzaktan kumanda veya PLC kontrol ve Touch Screen (Dokunmatik
Ekran) ile kontrol edilebilmelidir.
2.24 Cihazın üfleme havasının kontrolü, yatay kanatçıklar da yukarı ve aşağı, dikey
kanatçıklarda ise sağa ve sola olacak şekilde el ile ayarlanabilir olmalıdır.
2.25 Sistem de dışarıdan alınan taze hava için G sınıfı kaba toz filtre ve ayrı bir fan
sistemi kullanılmadır. Bu fanın hızı kullanıcı tarafından cihaz üzerinden
ayarlanabilmeli böylelikle dış ortamdan alınan taze hava oranı %30 ve %100 arasında
kontrol edilebilmelidir. Sağlık bakanlığı kriterlerine göre iç ortama en az 1200 m3/h
taze hava verilmelidir.
2.26 Cihaz iç ve dış olmak üzere tamamıyla paslanmaz çelikten üretilmiş olması tercih
sebebidir. Cihazın içinde bulunan bağıl nem dolayısıyla paslanmaya neden
olabilmektedir. Dış mahalde ise ameliyathane ve yoğun bakımlarda dezanfektanlar
ile yapılan temizlik çalışmaları neticesinde boyalı olan veya paslanmaz olmayan diğer
cihazların dış yüzeyinde tepkimeye girerek deformasyonlara neden olarak
mikroorganizmaların üremesine müsait hale gelirler.
2.27 Cihaz az yer kaplamalı ve bakımı kolay olmalıdır. Mümkün olduğu kadar hareket
ettirilmemelidir. Hareket ettirildiği takdirde bakır boru ve taze hava bağlantı
borularında hasar oluşma riski vardır.
2.28 Cihazın soğutma ünitesi (evaparatör), cihaz kabini içerinde oluşturulmuş olan özel
yuvası üzerine monte edilecektir. Cihaz içerisinden geçen havanın tamamı ( taze
hava ve dönüş havası ) evaparatör üzerinden geçecektir. Cihazın iç yapısı sızdırmaz
olacaktır. Cihaz iç kabini üzerinde harici olarak yerleştirilen ve kontrolsüz hava akışı
sağlayacak sistemler kabul edilmeyecektir.
2.29 Cihaz tek düğme ile açılıp kapanabilmeli ve acil durumlar için durdurma düzeneği
(emergency button) olmalıdır.
2.30 Cihaz montajdan sonra, TURKAK onaylı bağımsız bir validasyon firması tarafından
ölçüm testlerine tabi tutulacak ve düzenlenen raporların bir kopyası hastane
yönetimine teslim edilmelidir. Yapılan bu ölçümler neticesinde fiziki şartlarla ilgili
test sonuçlarını etkileyen faktörler açığa çıkar ise bu aksaklıklar hastane yönetimince
düzeltilecektir. Örneğin, otomatik kapı sızdırmazlığının sağlanamaması, tavan ve
duvarlarda oluşan yüzey çatlakları, pencere ve camlardan sızan hava sorunları vb.
2.31 Cihazın dışarıdan hava almasını sağlayan taze hava kanalları, paslanmaz çelik,
galveniz, PVC kanal veya alüminyumdan imal edilebilir. Dış ortamda bulunan taze
hava girişinde uygun ölçülerde taze hava panjuru kullanılacak ve panjur içerisinde
yaprak, sinek vb. kirleticilerin içeri girmesini engelleyecek tel kafes olacaktır.
Sayfa 4 / 6
2.32 Cihazların drenaj tavası ve damla tutucuları paslanmaz sacdan imal edilmiş
olacaktır. Plastik veya galvaniz sac gibi mukavemeti düşük, korozyon dayanımı düşük
drenaj tavaları kullanılmayacaktır.
2.33 Cihazların bünyesinde 15 W.’lık 2 adet ultraviyole (UV) lamba bulunmalıdır.
Mahal içerisine gönderilen hava sürekli olarak ultraviyole ışıktan geçilerek ayrıca
sterilize edilmelidir.
2.34 Sisteme ait tüm ekipmanların montajı için gerekli olan tüm tadilat işlemleri,
montaj hazırlıkları, inşaat ve boya işleri ile istenen altyapı hazırlıklarının yapılması ve
cihazın montajının yapılacağı alana kadar olan elektrik besleme hattının ayrı bir
sigorta ile çekilmesi hastaneye aittir.
Sayfa 5 / 6
TEKNİK ŞARTNAME VE GENEL HÜKÜMLERİ
3. İSTENİLEN DÖKÜMANLAR
3.1 Firmalar, teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerini görülebileceği
orijinal gerekli dökümanları vermelidir.
3.2 İhale uhdesinde kalan firma, cihazın teslimi sırasında her cihaz için ayrı ayrı
dökümanlardan birer takım verecektir. Ayrıca bir adet Türkçe kullanım kılavuzu
ile cihazın mekanik, elektrik ve elektronik devre şemalarını içeren servis manueli
verecektir.
4. TEKNİK SERVİS, GARANTİ VE YEDEK PARÇA
4.1 Sistem en az 2 yıl garanti olacaktır. Garanti, uygulamayı yapan firma tarafından
verilecektir. Garanti süresince arıza tespiti onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret
talep edilmeyecektir.( Yanlış kullanımdan kaynaklanan arızalar, yetkisiz kişiler
tarafından müdahale edilmesi ve doğal afetlerden kaynaklanan arızalar hariçtir.)
4.2 Ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek
parça sağlamayı üretici ve temsilci ve varsa yetki verilen satıcı firma taahhüt
edecek ve hızlı devreden yedek parçaların ileriye dönük döviz bazında fiyatlı
parça listeleri verecektir.
4.3 Arızalı parçaların garanti durumunu üretici firma belirleyecek, garanti dışı
durumlarda ise yedek parça ve işçilik gideri karşılığında, oluşacak arızalar
yüklenici firma tarafından giderilir. Kullanım hatasından doğacak ve yetkili teknik
servis personeli dışındaki kişilerce yapılmış müdahaleler sonucunda oluşan
arızalar garanti kapsamı dışında sayılacaktır.
4.4 Cihazın tesliminden sonra takip eden ilk 3 ay içerisinde periyodik bakım
anlaşması yapılacak, bu kapsamda yüklenici firma tarafından 3 – 6 – 9 - 12 ayda
bir periyodik bakımları yapılacaktır.
4.5 Periyodik bakım anlaşması olmayan ve zamanında bakımları yapılmayan ( kaba
toz, ince toz, Hepa filtreleri, ultraviole lambaları, zamanında değişmeyen
soğutucu akışkan seviyesi kontrol edilmeyen, soğutma sisteminde bulunan yan
elemanların (termostatikexpantion valfi, basınç sensörleri ) ısıtma sisteminde
rezistans, yüksek sıcaklık termikleri, termostad ve yan elemanları, kondenser ve
evaporatör genel temizliği, fan yatak ve rulmanlarının genel kontrolü, vibrasyon
kontrolü, ana hat sigorta ve genel otomasyon sistemi ile PLC kontrol ünitesinin
kontrolü, yağ basınç otomatiklerinin kontrolü, kompresör gövde emniyet
sigortası ve kalkış kontrol şartelinin kontrolü, emiş basınç regülatörü valfinin
kontrolü, kompresör yağ ve gaz kaçağı kontrolü, soğutma sistemi nem ve asit
kontrolü, hava hızı ve debi ölçümü, nemlendirme ünitesi kontrolü, hijyen cihazın
gövde bakımı ve sızdırmazlık kontrolü ) hijyen cihazlar garanti kapsamında
sayılmayacak ve teknik arızaları parça, işçilik ve servis bedeli karşılığında
giderilecektir.
Sayfa 6 / 6
5. KABUL VE MUAYENE
5.1 Sistemin kabul ve muayeneleri TURKAK onaylı firmanın verdiği validasyon
raporları baz alınarak idarece belirlenecek personel tarafından yapılacaktır.
6. MONTAJ
6.1 Satıcı firma, cihazların ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve
aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve
masraflar firma tarafından karşılanacaktır.
7. EĞİTİM
7.1 İhaleyi alan firma, sistemin kullanımı, bakımı ve olası arızların giderilmesi ile
kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği en
az 2 elemana en az 1 gün ücretsiz eğitim verecektir. Bu şart teklif dosyasında firma
tarafından taahhüt edilerek belgelendirilecektir.
8. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
8.1 Firmalara şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya
göre cevap vermelidir. Bu cevaplar aseptizör ünitesi teknik şartnameye uygunluk
belgesi başlığı altında firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve firma yetkilisi
tarafından imzalanmış olmalıdır.
8.2 Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dökümanda görülebileceği
belirtilmeli ve döküman üzerinde teknik şartname maddeleri işaretlenmiş
olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dökümanlar ile karşılaştırıldığında her hangi bir
farklılık bulunması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8.3 Üretici veya satıcı ISO, TSE, TS12850 Hizmet yeri yeterlilik belgesi ve CE
belgelerini sunacaktır.
Download

yoğun bakım aseptizör genel teknik şartnamesi