Sayfa 1 / 5
YOĞUN BAKIM DEKONTAMİNASYON ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
(2.500-3.000 m3/h)
1. KONU
1.1 Ameliyathane ve Yoğun Bakım Ünitelerinde kullanılmak üzere, dekontaminasyon hava
Ünitesi, 2.500 m3/h hava debisi için teknik şartnamesi.
2. TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1 Dekontaminasyon ünitesi sürekli olarak, yoğun bakımda ki ısıyı kontrol edebilmelidir. Ayrıca
odadaki havanın ısısını, nemini ve pozitif basıncını, Ünite üstündeki panelden veya mahal
içerisinde ki ya da dışarısında ki bir analog veya dijital gösterge ile izleyebilmelidir.
2.2 Ünitenin saatteki toplam hava debisi en az 2.500m3/h, olmalıdır. Taze hava debisi ise, toplam
hava debisinin %50’si kadar olmalıdır. Sistem de dışarıdan alınan taze hava için G sınıfı kaba
toz filtre ve bir fan kullanılmadır. Taze hava fanının devri hız kontrollü olarak kullanıcı
tarafından cihazın içinden el ile ayarlanabilmelidir.
2.3 Ünitenin soğutma kapasitesi 17 kw ve elektrikli ısıtıcı kapasitesi en az 12 kw. olmalıdır. (Daha
düşük soğutma ve ısıtma kapasitesinde ki cihazlar, özellikle de ameliyathane ve yoğun
bakımlarda ki hava değişim sayısı göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kalacaktır.)
2.4 Dekontaminasyon ünitesinde dışarıdan alınan taze hava için; G4 sınıfı kaba toz filtre, ortam
dönüş havası için F5 veya F7 sınıfı ince toz filtre, nihai olarak cihazın üfleme havasında Hepa
filtre H13 veya H14 kullanılmalıdır. Böylelikle üç kademeli filtrasyon sistemi sağlanmalıdır aksi
takdirde hijyen koşulları oluşmamaktadır. Üç kademeli filtrasyon sistemi (G4 + F7 + H13, H14)
olmayan cihazlar kabul edilmeyecektir.
2.5 Ünite çalıştırıldıktan sonraki ilk bir saat içerisinde 0,3 mikron düzeyinde, %95 partiküler
dekontaminasyon ve %95 oranında biodekontaminasyon yapabilmelidir.
2.6 Mahallerdeki(yoğunbakımlar) ses seviyesi 60 dB. değerini geçmemelidir.
2.7 Ünite üzerinde veya Yoğunbakım içerisinde en az 5.5 inch boyutunda dokunmatik (touch
screen) renkli ekran veya uzaktan kumanda ile ayarlanabilen, gösterge paneli olan kumanda
sistemi bulunmalı, ortamın sıcaklık değerleri bu ekrandan dokunmatik olarak veya gösterge
paneli ve uzaktan kumanda ile ayarlanabilmeli, nem ve basınç değerleri cihaz üzerinden veya
ortam (mahal) dışına konulacak olan dijital veya analog bir gösterge paneli ile izlenebilmelidir.
2.8 Ünitenin hava debisi akış kontrollü olmalıdır ancak hava akış debisi filtrenin tıkanıklık
düzeyine göre sistem tarafından otomatik olarak ayarlanmamalıdır, aksi durum tıkalı
filtrelerin patlayarak hijyenik ortama mikroorganizmaların yayılmasına ve kontaminasyona
neden olur. Hava akış debisi ayarlanmak istenirse, hız kontrollü olarak kullanıcı tarafından
cihazın içinden el ile ayarlanabilmelidir.
Sayfa 2 / 5
2.9 Sistemin dış ünitesi; R407 C veya R410 A soğutucu akışkan gazı ile çalışabilmelidir. 3 adet
dekontaminasyon cihazı ile projedeki kanallar ve hepa filtre sistemi bitiminde çalışır vaziyette
TURKAK yetkili firma olayına hazır olmalıdır.
2.10 Ünite üzerinde ki sensörleri sayesinde aşağıdaki durumlarda görsel veya ışıklı uyarı
vermelidir.
- Filtre doluluk durumlarında her filtre için (G4 + F7 + H13, H14) ayrı ayrı olmak üzere,
- Isıtma ve soğutma sistemlerinin arızalarında,
- Ventilasyon arızalarında,
2.11 Dekontaminasyon ünitesi hacimlerin pozitif basınç altında tutulmalarını ve hacimlere taze
hava girişlerini istenilen oranda yapabilmeye imkan vermelidir. Tamamıyla kapalı devre
olarak çalışan sistemler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.12 Ünitenin hastanenin montaj mahalline kurulabilmesi için altyapı ve montajla ilgili gereken
işlemler (cihaza bağlanacak olan elektrik besleme hattı hariç) ücretsiz olarak yüklenici firma
tarafından yapılacaktır.
2.13 Ünitenin üst kısmına ayrıca bir havalandırma kanalı veya laminar flow ünitesi takılabilmesi
için uygun özelliklerde üretilmiş olmalıdır. Bu şartları sağlamayan cihazlar kabul
edilmeyecektir. Bu projedeki kanallar galvaniz saçtan üretilmiş olmalıdır.
2.14 Ünite bulunduğu ortamda +16 °C ile +30 °C arasında ki değerleri, -10 °C ila +40 °C dış
ortam çalışma sıcaklıklarında sağlayabilmelidir.
2.15 Dekontaminasyon ünitesi, 400 Volt + N + 3 faz ve 50 Hz. elektriksel değerlerde çalışacaktır.
Ünite içerisinde bulunan ısıtma, soğutma vb. elektriksel sistemler ayrı ayrı devre koruyucu
sigortalardan beslenecektir. Tek bir sigorta üzerinden beslenen Üniteler kabul edilmeyecektir.
Aseptizör’ün imalatında kullanılacak olan tüm elektrik kabloları ısıya dayanıklı halogen free
kablo özelliğinde olmalıdır.
2.16 Ünitenin toplam statik basıncı, ortamın durumuna göre 600 Pa. ila 1000 Pa. aralığında
seçilebilmelidir.
2.17 Yoğunbakımın pozitif veya negatif basıncı, cihaz üzerinden veya ortam dışında ayrı bir
analog veya dijital gösterge ile sürekli olarak izlenebilmelidir.
2.18 Sistemde meydana gelebilecek arızalar da sesli veya ışıklı uyarı düzeneğine sahip
olmalıdır.
2.19 Dekontaminasyon ünitesi, kablosuz uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen kontrol ekranı
veya PLC kontrollü Touch Screen (Dokunmatik Ekran) ile kontrol edilebilmelidir.
Dekontaminasyon cihazlarının otomasyon sisteminde PLC (Programmable Logic Controller &
Programlanabilir Kontrol Cihazı) kartları kullanılması durumunda; PLC kartları mikro işlemci
tabanlı bir devre olduğundan, tamir bedellerinin yüksek olması, PLC otomasyonu olmayan
sistemlere göre daha sık arızalanması ve tamirat aşamasında geçen uzun süreler de dikkate
alındığında bu konuda ki tercih cihaza garanti veren tarafa bırakabilmelidir ki ileride
arızalarda, tamirat ve teknik bakımlarda problemler yaşanmasın.
Sayfa 3 / 5
2.20 Sistem 0.3 ten küçük mikroorganizmaların dekontaminasyonunun sağlanabilmesi için UV
(Ultra Viyole),Biyodekontaminasyonun sağlanabilmesi için Biyooksidasyon ünitesine sahip
olmalıdır .Bu şartları yerine getirmeyen cihazlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
2.21 Sistem az yer kaplamalı, bakımı kolay olmalı ve montaj sonrası kesinlikle hareket
ettirilmemelidir. Hareket ettirildiği takdirde bakır boru ve taze hava bağlantı borularında
hasar oluşma riski vardır. Paslanmaz çelik cihazlar tercih sebebi olacaktır.
2.22 Sistemin soğutma ünitesi (evaporatör), cihaz kabini içerisinde oluşturulmuş olan özel
yuvası üzerine monte edilecektir. Ünite içerisinden geçen havanın tamamı (dış ortamdan
alınan taze hava ve dönüş havası) evaporatör üzerinden geçecektir. Ünitenin iç yapısı
sızdırmaz olacak ve cihaz iç kabini üzerinde harici olarak yerleştirilen ve kontrolsüz hava akışı
sağlayacak Cihazlar kabul edilmeyecektir.
2.23 Dekontaminasyon ünitesi montajdan sonra, TURKAK onaylı bağımsız bir validasyon firması
tarafından ölçüm testlerine tabi tutulacak ve düzenlenen raporların bir kopyası hastane
yönetimine teslim edilecektir. Yapılan bu ölçümler neticesinde fiziki şartlarla ilgili test
sonuçlarını etkileyen faktörler açığa çıkar ise bu aksaklıklar hastane yönetimince
düzeltilecektir. Örneğin, otomatik kapı sızdırmazlığının sağlanamaması, tavan ve duvarlarda
oluşan yüzey çatlakları, pencere ve camlardan sızan hava sorunları vb.
2.24 Ünitenin dışarıdan hava almasını sağlayan taze hava kanalları, G sınıfı bir kaba toz filtre
kullanılmak kaydıyla, paslanmaz çelik, galveniz sac, PVC kanal veya alüminyumdan imal
edilebilir. Dış ortamda bulunan taze hava girişinde uygun ölçülerde taze hava panjuru
kullanılacak ve panjur içerisinde yaprak, sinek vb. kirleticilerin içeri girmesini engelleyecek tel
kafes olmalıdır. Hepa filtre kutuları galvaniz sac veya boyalı sac malzemeden olmalıdır.
2.25 Ünitenin drenaj tavası ve damla tutucuları paslanmaz sacdan imal edilmiş olacaktır. Plastik
veya galvaniz sac gibi mukavemeti düşük, korozyon dayanımı düşük drenaj tavaları
kullanılmayacaktır.
2.26 Sistemin bünyesinde, 15 Watt. gücünde en az 4 adet ultraviyole (UV Lamp) lamba
bulunmalıdır. Mahal içerisine, Hepa filtre sonrası gönderilen hijyenik havanın sürekli olarak
ultraviyole ışıktan geçilerek ayrıca sterilize edilmesi sağlanmalıdır.
2.27 Dekontaminasyon ünitesine ait tüm ekipmanların montajı için gerekli olan tüm tadilat
işlemleri, montaj hazırlıkları, inşaat ve boya işleri ile istenen altyapı hazırlıklarının yapılması ve
cihaz montajının yapılacağı alana kadar olan elektrik besleme hattının ayrı bir sigorta ile
çekilmesi hastane yönetimine aittir.
3. İSTENİLEN DÖKÜMANLAR
3.1 Firmalar, teklifi ile birlikte dekontaminasyon ünitesinin tıbbi ve teknik özelliklerini
görülebileceği orijinal gerekli dokümanları vermelidir.
Sayfa 4 / 5
3.2 İhale uhdesinde kalan firma, Cihaz teslimi sırasında her cihaz için ayrı, ayrı Türkçe kullanım
kılavuz kitapçığı takdim edecektir.
4. TEKNİK SERVİS, GARANTİ VE YEDEK PARÇA
4.1 Dekontaminasyon ünitesi fabrikasyon üretim hatalarına karşılık en az 2 yıl garantili olacaktır.
Garanti, uygulamayı yapan firma tarafından verilecektir. Garanti süresince fabrikasyon arıza
tespiti onarım ve yedek parça hariç, hiçbir ücret talep edilmeyecektir. (Cihazın yanlış
kullanımdan kaynaklanan arızalar, yetkisiz kişi veya kişiler tarafından müdahale edilmesi ve
doğal afetlerden kaynaklanan arızalar hariçtir.)
4.2 Sistemin garantisinin bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça
sağlamayı üretici ve temsilci ve varsa yetki verilen satıcı firma taahhüt edecek ve hızlı
devreden yedek parçaların ileriye dönük döviz bazında fiyatlı parça listeleri verecektir.
4.3 Cihazın arızalı parçalarının garanti durumunu üretici firma belirleyecek, garanti dışı
durumlarda ise yedek parça ve işçilik gideri karşılığında, oluşacak arızalar yüklenici firma
tarafından giderilir. Kullanım hatasından doğacak ve yetkili teknik servis personeli dışındaki
kişilerce yapılmış müdahaleler sonucunda oluşan arızalar garanti kapsamı dışında sayılacaktır.
4.4 Ünitenin tesliminden sonra takip eden ilk 3 ay içerisinde periyodik bakım anlaşması yapılacak,
bu kapsamda yüklenici firma tarafından imzalanan bakım sözleşmesi gereği 3, 6, 9 veya 12
ayda bir olmak üzere periyodik bakımları yapılacaktır.
4.5 Periyodik bakım anlaşması olmayan ve zamanında bakımları yapılmayan dekontaminasyon
cihazları, garanti kapsamında sayılmayacak ve bu süreçte oluşacak arızalar için kullanılacak
yedek parça, işçilik ve servis bedelleri Hastane Yönetimine ayrıca fatura edilecektir.
Aşağı da Sistemin bakım hizmeti sırasında yapılacak işlemler sıralanmıştır.











Kaba toz, ince toz ve hepa filtrelerin yenileri ile değişimi,
Ultraviole lambalarının kontrolü, gerekiyor ise yenileri ile değişimi,
Soğutma sistemi ara elemanların; termostatik expantion valfi, basınç sensörleri vb. kontrolü
Isıtma sisteminde rezistans, yüksek sıcaklık termikleri, termostat ve yan elemanları,
Kondenser ve evaporatör genel temizliği,
Fan yatak ve rulmanlarının genel kontrolü,
Vibrasyon kontrolü,
Elektrik besleme hattı, sigorta ve genel otomasyon sistemi,
Kompresör yağ ve gaz kaçağı kontrolü,
Hava hızı ve debi ölçümü,
Hijyen cihazın gövde bakımı ve sızdırmazlık kontrolü gibi.
5. KABUL VE MUAYENE
5.1 Dekontaminasyon ünitesinin kabul ve muayeneleri, TURKAK tarafından akredite edilmiş,
onaylı bir firmanın verdiği validasyon raporları esas alınarak ve Hastane Yönetimince
belirlenecek personel tarafından yapılacaktır.
6. MONTAJ
Sayfa 5 / 5
6.1 Satıcı firma, sistemi kanallarıyla birlikte ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve
aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve
masraflar firma tarafından karşılanacaktır.
7. EĞİTİM
7.1 İhaleyi alan firma, cihaz kullanımı, bakımı ve olası arızların giderilmesi ile kalibrasyonuna
ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği en az 2 personele en az 1 gün
ücretsiz eğitim verecektir. Bu şart teklif dosyasında firma tarafından taahhüt edilerek
belgelendirilecektir.
8. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
8.1 Firmalara şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap
vermelidir. Bu cevaplar dekontaminasyon ünitesi teknik şartnameye uygunluk belgesi başlığı
altında firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır.
8.2 Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilmeli ve
doküman üzerinde teknik şartname maddeleri işaretlenmiş olmalıdır. Bu cevaplar orijinal
dokümanlar ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunması halinde teklif
değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8.3 Üretici veya satıcı ISO, TSE, TS12850 Hizmet yeri yeterlilik belgesi ve CE belgelerini sunacaktır.
Download

yoğun bakım dekontaminasyon ünitesi teknik şartnamesi