ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İB - 205
İLLER BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI VE TEKNİK UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI
13 EYLÜL 2014 – Cumartesi 10.00
BİRİNCİ OTURUM
TEST GRUBUNUZ
A
CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.
ADAYIN
SOYADI : .................................................................................................................................................
ADI : ........................................................................................................................................................
TC KİMLİK NUMARASI : ........................................................................................................................
SINAV SALON NO: ....................................................... SIRA NO: .....................................................
Soyadınızı, adınızı, TC kimlik numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız.
GENEL AÇIKLAMA
1.
Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır:
Testin Adı
GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Soru
Sayısı
30
50
Sayfa
No
2
10
Sınav süresi 100 dakikadır.
Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap
kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız.
Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına
taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız.
Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru
cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o
soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen
seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,
testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 205-A
cümlelerin
hangisinde
3. Aşağıdaki
“kesilmek” sözcüğü “durmak, dinmek”
anlamında kullanılmıştır?
1. (I) Geçtiğimiz günlerde Necdet Yaşar’la, Niyazi
Sayın’ın
seksenli
yılların
başında
gerçekleştirdiği kayıtları yayımlandı. (II) İki
büyük ustanın yaptıkları işe saygıları, her türlü
övgünün ötesini hak ediyor. (III) Kayıtlar,
geleneğin damıtılarak kristalize olmuş hali olan
klasiği tadımlık bir miktarda beğenimize
sunuyor. (IV) Klasik müziğe onlarla başlamadık
ama bunaldığımız her aşamada ustalarımızı
dinleyerek ses, zaman ve mekândaki
konumumuzu
yeni
baştan saptayabilir,
kendimizi düzeltip, doğrultabiliriz. (V) Necdet
Yaşar’ın tamburundan billur damlalarla
ferahlayabilir, Niyazi Sayın’ın neyinden göksel
nağmelerle kanatlanabiliriz.
A) Rüzgâr da birden kesilince sıcaktan iyice
bunaldık.
B) Derdimiz yokmuş gibi bir de şu başımıza
aslan kesildi.
C) Ne yazık ki kazadan sonra bacağı kesildi.
D) Taze diye aldığım süt kaynayınca kesildi.
E) Zavallı çocuk üzüntüsünden yiyip içmeden
kesildi.
Yukarıdaki
parçada
numaralandırılmış
cümlelerin
hangilerinde
yorum
yapılmamıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
III ve V
II, IV ve V
4. Trafik çok yoğun olduğu için ……………... .
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A)
B)
C)
D)
E)
toplantıya mutlaka katılması gerekiyor.
işe geç kaldım.
yürümeyi tercih ediyorum.
okula tramvayla gidiyorum.
sabahki sınavı kaçırdım.
cümlelerin
hangisinde
5. Aşağıdaki
“gerçekleşmek
üzereyken
son anda
gerçekleşmeyen” bir durum anlatılmıştır?
A) Yazları sık sık bize gelirdi.
B) Biz onu akıllı uslu biri zannederdik, meğer
delinin biriymiş.
C) Yolun çok kötü olmasına karşın, arabayla
ilerlemeye çalıştık.
rıhtım
boyunca
kimseye
D) Limanda,
rastlamadım.
E) Önüne
baksana,
az
kalsın
bana
çarpıyordun!
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin
yazımı yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Akşamki davete katılamadım.
Şuna inan ki başaracaksın.
Kasadaki parayı iyi say ki sorun çıkmasın.
Evdeki ışıkların hepsini söndürdüm.
Niçin sizinle gelecekmişki?
2
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 205-A
6. Türkiye’de ilk kez Cumhurbaşkanının halk
tarafından seçilmesine olanak tanıyan
anayasa değişikliği ile ilgili referandum kaç
yılında yapılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
8. TBMM’nin bilgi edinme ve denetim
yollarından hangisi başbakan ve bakanların
görevleri sırasında ve görevleriyle ilgili
cezai
sorumluluklarının
araştırılması
amacıyla TBMM üye tam sayısının en az
onda birinin önergesiyle istenebilir?
1961
1982
1988
2007
2010
A)
B)
C)
D)
E)
9. Türkiye’nin tütün kontrolünde dünyanın en
ileri ülkesi olarak nitelendirildiği ve diğer
ülkelere örnek gösterildiği 2013 Küresel
Tütün
Kontrol
Raporu
aşağıdaki
uluslararası örgütlerden hangisi tarafından
yayınlanmıştır?
7. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’ne
üye olmadığı halde Birliğin ortak para
birimi olan Euro’yu kullanan ülkelerden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Soru
Meclis araştırması
Gensoru
Meclis soruşturması
Genel görüşme
A) Gıda ve Tarım Örgütü
B) Dünya Sağlık Örgütü
Andorra
Monako
Lihtenştayn
San Marino
Vatikan
C) Uluslararası Af Örgütü
D) Uluslararası Çalışma Örgütü
E) Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
3
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 205-A
10. Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı
görevini 1 Ocak 2014’de, altı ay süreyle
devralan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
13. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Hane Halkı
İşgücü İstatistikleri verilerine göre, 2014
Mayıs döneminde, ekonomik faaliyete göre
istihdam edilenlerde en fazla artışın
yaşandığı
sektör
aşağıdakilerden
hangisidir?
Hırvatistan
Finlandiya
Yunanistan
Macaristan
Çek Cumhuriyeti
A)
B)
C)
D)
E)
finansal
sistemle
ilgili
11. Uluslararası
konularda görüş alışverişinde bulunmak
amacıyla toplanan G-20 Zirvesine 2014
yılında
ev
sahipliği
yapan
ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
14. 12 Haziran-13 Temmuz 2014 tarihleri
arasında Brezilya’da düzenlenen Dünya
Futbol
Şampiyonasını
hangi
ülke
kazanmıştır?
Güney Kore
Avustralya
ABD
Meksika
Kanada
A)
B)
C)
D)
E)
12. Türkiye’de ilk kez 2016 yılında Antalya’da
düzenlenmesi planlanan, dünyanın en
büyük uluslararası organizasyonlarından
biri olarak kabul edilen EXPO’nun konusu
nedir?
A)
B)
C)
D)
Sağlık
Tarım
Sanayi
Eğitim
Hizmet
Brezilya
Arjantin
Kosta Rika
Almanya
Hollanda
15. Aşağıdakilerden hangisi 2014 yılında
UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne
alınan Türkiye’deki yerleşim yerlerinden
biridir?
Denizcilik
Botanik
Turizm
A)
B)
C)
D)
E)
İnşaat
E) Sivil Toplum
4
Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar Taşları
Mardin Kültürel Peyzaj Alanı
Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı
Göbeklitepe Arkeolojik Alanı
Niğde’nin Tarihi Anıtları
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 205-A
17. Perşembe günü staja gitme olasılığı olan
kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte
ve doğru olarak verilmiştir?
16 - 18. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİYE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
A)
B)
C)
D)
E)
K, L, M, N, P ve S adlı kişiler haftanın farklı
günlerinde bir fabrikada staja gitmektedirler. Bu
kişilerin staj programları ile ilgili bilinenler
şunlardır:




K ve S
K ve L
M ve P
M ve S
P ve S
Pazar günü fabrika kapalıdır.
N, staja cuma günü gitmektedir.
K’nın staj günü, M’nin staj gününden
bir gün sonradır.
P’nin staj günü, L’nin staj gününden
bir gün öncedir.
bilgilere
göre
aşağıdaki
18. Yukarıdaki
ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
16. Staja gittiği gün kesinlikle bilinen kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
S’nin stajı cumartesi günüdür.
L’nin stajı çarşamba günüdür.
M’nin stajı pazartesi günüdür.
K’nın stajı, L’nin stajından daha önceki bir
gündür.
E) L’nin stajı, M’nin stajından daha sonraki bir
gündür.
A)
B)
C)
D)
K
L
M
P
S
5
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 205-A
20. X ve Y ürünlerinin beş aylık satış miktarları
toplamı kaçtır?
19 - 21. SORULARI AŞAĞIDAKİ GRAFİĞE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdaki grafikte X ve Y ürünlerinin aylara
göre satış miktarı verilmiştir.
Adet
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250
250
200
150
100
X
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
0
Ekim
50
Aylar
Y
miktarlarıyla
ilgili
21. Satış
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) X ürününün satış miktarının en düşük olduğu
ay Ağustos ayıdır.
B) Temmuz ve Ağustos aylarında Y ürününün
satış miktarları aynıdır.
C) X ürününün Temmuz ayı satış miktarı, Y
ürününün Eylül ayı satış miktarına eşittir.
D) X ürününün Ekim ayı satış miktarı Temmuz
ayı satış miktarının 2 katıdır.
E) Ağustos ayında, Y ürününün satış miktarı X
ürününün satış miktarının 4 katıdır.
19. X ve Y ürünlerinin toplam satış miktarının
en düşük olduğu ay aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
aşağıdaki
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
6
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 205-A
22. 100 sorunun yer aldığı bir sınavda her
doğru cevap için 1 puan kazanılıyor. Her
yanlış cevap için 0,25 puan kaybediliyor.
Boş bırakılan sorular için herhangi bir
işlem yapılmıyor. 20 soruyu boş bırakan bir
kişinin doğru cevaplandırdığı soru sayısı
yanlış cevaplandırdığı soru sayısının dört
katı ise, bu kişi sınavdan kaç puan almıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
25.
12
20
?
30
Yukarıdaki şekiller ve içlerindeki
arasında belirli bir ilişki vardır.
sayılar
Buna göre, son şekilde "?" yerine aşağıdaki
sayılardan hangisi gelmelidir?
56
60
64
68
72
A)
B)
C)
D)
E)
36
40
42
44
48
23. %15 kârla satılıyorken, %25 kârla satılmaya
başlanan bir malda bu fark nedeniyle 50 Türk
Lirası daha fazla kazanılıyor.
Buna göre, bu malın alış fiyatı kaç Türk
Lirasıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
500
525
550
575
625
24. Bir fabrikada çalışan tüm işçiler mesai
saati sonunda 12 servis aracına eşit sayıda
biniyor. 3 servis aracı arızalanınca bu
araçlara
binen işçiler diğer servis
araçlarına eşit olarak dağıtılıyor. Her servis
aracındaki işçi sayısı 10 kişi arttığına göre,
bu fabrikada toplam kaç işçi çalışmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
26. Aşağıdaki sayı dizisi belirli bir kurala göre
oluşturulmuştur.
16, 23, 28, 38, 49, 62, ?
Buna göre, "?" yerine aşağıdaki sayılardan
hangisi gelmelidir?
300
320
360
380
400
A)
B)
C)
D)
E)
7
70
72
73
74
77
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 205-A
28.
27.
5
2
18
4
4
19
7
7
?
6
6
26
8
3
23
5
9
Yukarıdaki tabloda sayılar arasında belirli
bir ilişki vardır. Buna göre, "?" yerine
aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
20
21
22
24
25
Yukarıda açınımı verilmiş olan küpün kapalı
şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
8
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 205-A
30.
29.
Başlangıç
1. Adım
2. Adım
3. Adım
Yukarıdaki şekilde başlangıçta bir kare
çizilmiştir. 1. adımda başlangıçta çizilmiş olan
kare dörde bölünerek dört tane yeni kare elde
edilmiştir. Sağ üst ve sol alttaki kareler atılarak
kalan iki kare taranmıştır. Her adımda taranmış
olan her kareye tek tek aynı kural sonsuz kere
uygulanmıştır.
?
Buna göre, 9. adımda taranmış toplam birim
kare sayısı kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)
256
384
448
512
636
Yukarıdaki şekil matrisinde "?" yerine
aşağıdaki şekillerden hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
9
İzleyen sayfaya geçiniz.
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 205-A
1. Numunenin şiddetli asidik koşullarda,
kuvvetli bir yükseltgen olan potasyum
dikromat ile kaynatılarak yükseltgenmesini
sağlayan
ve
kaynama
sonunda
tüketilmeden kalan yükseltgen miktarının
hacimsel yöntemle saptanması esasına
göre
tayin
edilen
parametre
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
2. I.
II.
III.
IV.
5. Bir numunenin alkalinitesi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Karbonat ve bikarbonat alkalinitesi içeren
numunelerde genellikle pH < 8,3 tür.
B) Sadece bikarbonat alkalinitesi içeren
numunelerim pH değeri 10 veya daha
yüksektir.
C) Hidroksit ve karbonat içeren numuneler
yüksek pH’a sahiptirler. (genellikle pH>10)
D) Hidroksit ve bikarbonat içeren numunelerde
pH genellikle 4,5 veya daha düşüktür.
hidroksit
alkalinitesi
içeren
E) Sadece
numunelerde pH genellikle 4,5 veya daha
küçüktür.
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı
Toplam inorganik karbon miktarı
Teorik oksijen ihtiyacı
Çözünmüş organik karbon ihtiyacı
Kimyasal oksijen ihtiyacı
Dikdörtgen
Dairesel
At nalı
Kare
6. Yerleşim yerlerinde ‘’yoğun iskân’’ bölgesi
tanımı için nüfus yoğunluğu kişi/ha olarak
aşağıdaki aralıklardan hangisinde değişir?
A)
B)
C)
D)
E)
Üstü kapalı ancak serbest yüzeyli iletim
hatlarında
kullanılan
kesitler
yukarıdakilerden hangileridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
II ve III
I, II ve III
7. Krepin aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
3. Debisi 175 m 3/gün ve kirletici derişimi 850
mg/L olan bir atıksu arıtıldıktan sonra, bu
3
kirleticiyi içermeyen 1000 m /gün debili bir
dereye boşaltılacaktır. Derede kirletici
derişiminin 20 mg/L’yi aşmaması için
yapılacak arıtma tesisinin arıtma verimi
yüzde kaç olmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
30-60
60-150
150-200
300-400
400-600
Süzgeç
Vana
Vantuz
Klape
Emme borusu
8. Arıtma tesislerinde ızgaralar için
verilen yük kaybı değeri kaç cm’dir?
84,2
87,2
89,5
91,2
93,4
A)
B)
C)
D)
E)
4. Havza özelliklerinin incelenmesinde, bitki
örtüsünün gelişimi konusunda elde edilen
bulgular aşağıdaki özelliklerden hangisi
için bilgi sağlar?
izin
20
15
10
5
2
boru
bağlantı
türlerinin
9. Aşağıdaki
hangisinde esnek olmamaları nedeniyle
doğrultu değişimi yapılamaz?
A) İklim
B) Jeoloji
C) Topoğrafya
D) Erozyon
E) Toprak özellikleri
A)
B)
C)
D)
E)
10
Manşonlu bağlantı
Normal muflu bağlantı
Flanşlı bağlantı
Vidalı muflu bağlantı
Bastırma halkalı muf bağlantısı
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 205-A
10. Biyolojik arıtma sistemlerinde karışık sıvıda
istenilen Çamur Hacim İndisi değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
15. Aşağıdaki
hangisinde
değildir?
< 50 mL/g
50 – 100 mL/g
100 – 200 mL/g
200 – 250 mL/g
> 250 mL/g
A)
B)
C)
D)
E)
> 2 mg/L
1,5 – 2,0 mg/L
1,0 – 1,5 mg/L
0,5 – 1,0 mg/L
< 0,5 mg/L
A)
B)
C)
D)
E)
5
10
15
20
25
17. Su alma yapısı ‘emme borusu’nda su hızının
değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
12. Yeraltı sularının, iletim hatlarından önce
toplandığı ‘toplama odaları’’nda yatay akış
hızının
değer
aralığı
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Piezo-diyaliz
Nanofiltrasyon
Diyaliz
Ters osmoz
Ultrafiltrasyon
havzadaki
toprak
infiltrasyon
16. Bir
kapasitesinin 15 cm/saat, bölgedeki yağış
şiddetinin de 10 cm/saat olması durumunda
infiltrasyon hızı kaç cm/saattir?
11. Aktif çamur sistemlerinde tankın her
yerinde sağlanması istenen çözünmüş
oksijen değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
membran
süreçlerinin
itici güç, basınç gradyanı
A)
B)
C)
D)
E)
< 0,05 m/sn
0,05 – 0,1 m/sn
0,1 – 0,5 m/sn
0,5 – 1,0 m/sn
> 1,0 m/sn
< 0,1 m/sn
0,1 – 0,3 m/sn
0,3 – 0,6 m/sn
0,6 – 1,0 m/sn
1,0 – 1,5 m/sn
18. İller Bankası Yönetmeliği’ne göre şebeke
maksimum statik basıncı kaç metre alınır?
13. 1,5 Fransız Sertlik derecesi aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
10 mg CaO/L
15 mg CaO/L
10 mg CaCO3/L
14,26 mg CaCO3/L
15 mg CaCO3/L
19. Bir karışık sıvıda sıcaklık 16C ve
çözünmüş oksijen derişimi 2,8 mg/L ise
oksijen aktarım hızı ne kadardır? (16C’de
çözünmüş oksijen doygunluk derişimi 9,95
mg/L olup, aktarım katsayısını 3,3/saat ve
oksijen doygunluk katsayısını 0,85 kabul
ediniz.) [r = k( Cs - Ct )]
14. Göl suları durgun olduğundan Fair-Geyer’e
göre, göl tabanının en az kaç metre
yukarısından su alınmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
50
60
70
80
100
0,6 – 1,0
1,2 – 1,8
2,0 – 3,0
3,0 – 4,0
4,0 – 5,0
A)
B)
C)
D)
E)
11
29,42
25,53
21,80
18,67
0,049
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 205-A
20. Bir alg kütlesel olarak 1:16:100 oranında
P:N:C içeriyorsa aşağıdaki su içindeki
derişimlerden hangisinde azot, sınırlayıcı
bir elementtir?
A)
B)
C)
D)
E)
P=0,01 mg/L
P=0,01 mg/L
P=0,20 mg/L
P=0,20 mg/L
P=0,20 mg/L
21. I.
II.
III.
IV.
NH 3
NH 4+
NO3
Organik azot
N=0,32 mg/L
N=0,32 mg/L
N=0,16 mg/L
N=0,32 mg/L
N=0,32 mg/L
24. Nitrosomonas grubu bakterilerin yer aldığı
2 NH 3 + 3 O2 → …….… nitrifikasyon
reaksiyonunda oluşan ürünlerden biri
aşağıdakilerden hangisidir?
C=1,00 mg/L
C=10,0 mg/L
C=1,00 mg/L
C=1,00 mg/L
C=10,0 mg/L
A)
B)
C)
D)
-
2 N O3
E) 2
25.
Yukarıdaki kirleticilerden hangileri taze
evsel atık suda bulunmaz ?
A)
B)
C)
D)
E)
2 N2
2 NH 3
2 N2O
NO2
Bileşenler,%
Kum
Silt
Kil
Humus
Toprak A
70
20
10
10
Toprak B
10
15
65
10
Toprak C
15
10
40
35
Topraktaki
tutulma
(adsorpsiyon)
mekanizmaları göz önüne alındığında
tabloda yer alan farklı toprak örneklerinin,
tutma kapasitelerine göre büyükten küçüğe
doğru sıralanmış hali aşağıdakilerden
hangisidir?
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
II ve IV
II, III ve IV
A)
B)
C)
D)
E)
A-B-C
B-A-C
B-C-A
C-A-B
C-B-A
22. Sucul bir ekosistemdeki çözünmüş oksijen
seviyesi
aşağıdakilerden
hangisinden
etkilenmez?
A)
B)
C)
D)
E)
Günün saati
Birkaç kez ölçüm yapmak
Hava koşulları
Su örneğinin nasıl toplandığı
Sıcaklık
26. Bir su numunesindeki Ca +2 derişimi 50
mg/L ise Ca +2 derişimi kaç mg CaCO3/L’dir?
(MACa=40 g/mol, MAC=12 g/mol, MAO=16 g/mol)
A)
B)
C)
D)
E)
25
50
100
125
150
23. …Mn 2+ + …O2 + …H 2O MnO2  + …H +
Yukarıdaki tepkimenin denkleştirilmesiyle,
1
g
manganın
(Mn2+)
çöktürülerek
uzaklaştırılabilmesi için gerekli oksijen
miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
27. Çamur arıtımı ve uzaklaştırılması, bir atıksu
arıtma tesisinin yatırım ve işletme
maliyetlerinin yüzde kaçını oluşturur?
(MAMn: 54,938 g/mol, MAO: 16 g/mol, MAH: 1 g/mol)
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
0,073 g
0,145 g
0,194 g
0,291 g
0,582 g
12
15 – 20
20 – 30
30 – 35
35 – 40
40 – 45
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 205-A
28. Bir havza alanının 753 ha ve çevre
uzunluğunun 13 km olması durumunda
havzanın
Gravelius
katsayısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
32. 2000 m kotunu geçmeyen yerlere döşenen
iletim hatlarında, boru üstü ile zemin yüzeyi
arasında bırakılması gereken mesafe kaç
metredir?
0,33
1,33
2,33
3,33
4,33
A)
B)
C)
D)
E)
33. I. Bulanık suda ışığın geçirgenliği azalır.
II. Baraj göllerinde birikerek su depolama
kapasitesini düşürür.
III. Su kanalları tıkanır.
IV. Erozyon sonucunda toprak yüzeyinden besi
maddesi (N,P), gübre kalıntıları, pestisit ve
ağır metaller taşınarak akarsularda veya
barajlarda birikip çoğalmasına neden olur.
konutsal su
29. Aşağıdakilerden hangisi
kullanımının azaltılması için uygun bir yol
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
0,75
1
1,25
1,5
2
Kurakçıl peyzaj
Gri-su geri dönüşümü
Kanalizasyon hatlarında sızıntı tespiti
Duş başlıklarında tasarruf uygulamaları
Düşük hacimli sifolu tuvalet kullanımı
Çökelebilen katı maddelerin çevresel
etkileri ile ilgili yukarıdakilerden hangileri
doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II, III ve IV
30. İller
Bankası
Yönetmeliği’ne
göre
gelecekteki nüfus hesaplanırken, nüfus
artış yüzdesi (P) değeri 1,5 bulunmuşsa,
hesaplamalarda bu değer kaç kabul edilir?
A)
B)
C)
D)
E)
34. I. Su ve toprak
II. Sucul ve karasal organizmalar
III. Su, toprak, sucul ve karasal organizmaların
birbiriyle etkileşimi
0
1
1,5
2,25
3
Su ekosistemi yukarıdakilerden hangilerini
kapsar?
A)
B)
C)
D)
E)
31. Bir atıksu örneğinde 0,4 mg/L nitrit azotu
ve 0,6 mg/L nitrat azotu bulunmuştur.
Atıksuyun toplam kjeldahl azotu değeri 40
mg/L ve amonyak azotu 25 mg/L olduğuna
göre toplam azot ve organik azot miktarları
sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III
35. Biyolojik bir arıtım reaktöründeki karışık
mikroorganizma kültürü miktarı aşağıdaki
yöntemlerden hangisi ile belirlenebilir?
15 mg/L – 40 mg/L
41 mg/L – 1 mg/L
41 mg/L – 15 mg/L
65 mg/L – 15 mg/L
66 mg/L – 41 mg/L
A)
B)
C)
D)
E)
13
Askıda katı madde tayini
Çökebilen katı madde tayini
Uçucu askıda katı madde tayini
Çözünmüş katı madde tayini
Sabit çözünmüş katı madde tayini
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 205-A
36. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli atığın
sağlıkla ilgili özelliklerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
41. Ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin
eğitim faaliyetleri düzenlemek ve ilgili
harcamaları karşılamak aşağıdakilerden
hangisinin yükümlülüğüdür?
Enfektelik
Teratojenite
Mutajenite
Reaktivite
A)
B)
C)
D)
E)
İrritantlık
37. Ağırlıklı olarak tüketicinin rol oynadığı
kaynakta
ayrı
toplama
sistemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
42. I.
II.
III.
IV.
Kapıdan kapıya toplama
Hareketli konteynerlerle toplama
Büyük konteynerlerle toplama
Bırakma merkezli toplama
Sabit konteynerlerle toplama
A)
B)
C)
D)
E)
I-II-III-IV
I-III-IV-II
I-IV-III-II
II-IV-III-I
III-IV-II-I
kuruluşlarında
ortaya
çıkan
43. Sağlık
radyoaktif atıkları bertarafla yükümlü
kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Oksijen
Nitrat
Sülfat
Organik madde
Amonyak
A)
B)
C)
D)
E)
39. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair
Yönetmelik’e
göre, III. sınıf
düzenli
depolama
tesisinde
aşağıdaki
atık
türlerinden hangileri depolanabilir?
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Tübitak-MAM
Sağlık Bakanlığı
44. Aşağıdaki cihazlardan hangisi evsel katı
atıkların analizlerinde kullanılmaz?
A) Belediye atıkları
B) Tehlikeli atıklar
C) İnert atıklar
D) Ambalaj atıkları
E) Radyoaktif atıklar
A)
B)
C)
D)
E)
40. Atığa bazı katkı maddelerinin ilave
edilmesiyle, atığın toksisitesinin azaltılması
ve kirleticinin yayılma hızının minimize
edilmesine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kuruma
Bağlı karbonun buharlaşması ve yanması
Tutuşma
Gazlaşma
Yanma olayının aşamaları aşağıdakilerden
hangisinde sırasıyla verilmiştir?
kompostlaştırma
sürecinde
38. Aerobik
gerçekleşen, biyooksidasyon sürecinde
elektron alıcı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yetkilendirilmiş kuruluşların
Belediyelerin
Ambalaj üreticilerinin
Piyasaya sürenlerin
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
Elementel analiz cihazı
Kalorimetre bombası
Spektrofotometre
Parlama noktası tayin cihazı
Atomik absorpsiyon spektrometresi
45. Atıkların gazlaştırılması sürecinde ortaya
çıkan temel sentez gaz aşağıdakilerden
hangisidir?
A) H
Stabilizasyon
Solidifikasyon
Saponifikasyon
Distilasyon
Ekstraksiyon
B) CO
C) NH
D) H S
E) SO
14
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 205-A
50. PM kontrolünde siklon kullanımıyla ilgili
diğer
yöntemlerle
karşılaştırıldığında
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
46. İnversiyon (sıcaklık terselmesi) ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Stratosferde gözlenmez.
B) Güneş ışığının kuvvetli olduğu öğleden
sonra saatlerinde daha sık oluşur.
C) Cephe sistemleri inversiyon oluşumunu
engeller.
D) Aşırı kararlı koşullara ve hava kirliliğine
neden olur.
E) İnversiyon sırasında atmosferin sıcaklık
düşme hızı, adiyabatik sıcaklık düşme hızı
ile aynıdır.
A) Küçük boyutlu partiküller için tutma verimi
düşüktür.
B) Arıtımdaki en güçlü etken yer çekimi
kuvvetidir.
C) Maliyeti yüksektir.
D) Kimyasal madde sarfiyatı yüksektir.
E) Basınç düşüşü sorunu ile karşılaşılmaz.
47. PM10 aşağıdakilerden hangisine verilen
addır?
A) Boyutu 10 μm ve daha büyük olan partikül
madde
B) Boyutu 10 μm ve daha küçük olan partikül
madde
C) %10 ve daha yüksek verimle arıtılabilen
partikül madde
D) %10 ve daha düşük verimle arıtılabilen
partikül madde
E) Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 10 saatlik
ortalama partikül madde sınır değeri
48. Aşağıdakilerden hangisi hidrokarbonların
baca
gazında
arıtımında
etkin
bir
yöntemdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Aktif karbon ile adsorbsiyon
Siklon
Elektrostatik çöktürücü
Yanma sıcaklığını düşürmek
Seçici katalitik indirgeme
49. Hava kirliğinin örneklenmesinde pasif
örnekleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
Çok kısa süre içinde sonuç verir.
Elektrik ihtiyacı yoktur.
Uzmanlık gerektirmez.
Çok noktada eş zamanlı ölçüm amacıyla
kullanılabilir.
E) Örnekleme
hızı
bazı
değişkenlere bağlıdır.
meteorolojik
15
TEST BİTTİ.
SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Sınav salonunda konuyla ilgili
kitap, not ve benzeri şeyler bulundurmak sınavın iptalini gerektirir.
2. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden ve kopya verenlerin kimlikleri sınav
tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır.
4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını
tamamlasalar bile hiçbir adayın salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını
izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiç bir aday sınava alınmaz.
5. Size verilen cevap kâğıdının üzerinde yazan numara ve ismin size ait olup olmadığını kontrol
ediniz. Cevap kâğıdı size ait değilse, görevlileri uyarıp size ait olan cevap kâğıdını alınız. Daha
sonra cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere TC kimlik numaranızı ve test grubunuzu
kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız.
6. Soru kitapçığınızın sayfalarının eksik olup olmadığını, basım hatasının bulunup bulunmadığını
kontrol ediniz. Varsa özürlü soru kitapçığını değiştirmesi için salon başkanına başvurunuz. Soru
kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı ve bu salonun
numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek
incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıksa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
7. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir
kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır.
8. Adayların sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan
dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavları geçersiz sayılır.
9. Sınav sırasında adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi yasaktır.
10. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak alfabetik tuş takımı (a, b, c, …. v, y, z) olan,
üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren EXE, STORE, RUN
gibi tuşları bulunan hesap makineleri ile data bank vb. özel donanımlar kullanılamaz. Hesap
makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Bu tür
davranışlarda bulunanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
11. Adaylar sınav sırasında yanlarında telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçlarını
bulunduramazlar. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak
üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. Aksine davrananların sınavı geçersiz sayılır.
12. Cevapların tümü cevap kâğıdına işaretlenecektir. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler
kesinlikle değerlendirmeye alınmaz.
13. Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları
okumadan ve size "SINAV BAŞLAMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
SINAVLARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
Download

İB - 205 - Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri