TUZ GÖLÜ
DOĞALGAZ YERALTI DEPOLAMA
PROJESİ
BOTAŞ
DOĞAL GAZ YERALTI DEPOLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI
M.Gazi DÜLGER
İnşaat Y. Müh.
TUGS- 30 Ekim 2014
1
DOĞAL GAZ YERALTI DEPOLAMA
2
I.
Doğal Gaz Yeraltı Depolama Genel Bakış
II.
Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi
DOĞAL GAZ -ÜLKELER / SEKTÖREL
BAZDA DAĞILIMI
68 BCM
(2020)
ÜLKELER
(2014)
Cezayir LNG Nijerya LNG
3%
10%
Spot LNG
5%
Azerbaycan
8%
Iran
20%
48 BCM
(2014)
17 BCM
(2002)
Rusya
55%
SEKTÖREL TÜKETİM
(2014)
SANAYİ 22%
KONUT
22%
ENERJİ
56%
DOĞAL GAZ YERALTI DEPOLAMA
GENEL BAKIŞ
DEPO 677 (ADET)
84
82
(12%)
AKİFER
TUZ
(12%)
24
(6%)
49 (13%)
TUZ
AKİFER
PETROL VE GAZ
PETROL VE GAZ
4
KAPASİTE 383 (BCM)
511
310
(76%)
(81%)
Tüketilmiş Petrol ve Gaz Sahası Tuz Domu Akifer
DOĞAL GAZ YERALTI DEPOLAMA
GENEL BAKIŞ
DEPO 677 ADET
48 (7%)
KAPASİTE 383 (BCM)
23 (4%)
RUSYA
7 (2%)
DİĞER
DİĞER
AVRUPA
138 (20%)
147 (38%)
134 (35%)
RUSYA
468 (69%)
ABD
ABD
95 (25%)
AVRUPA
ABD
5
AVRUPA
SOVYETLER BİRLİĞİ
DİĞER
ABD
AVRUPA
SOVYETLER BİRLİĞİ
DİĞER
DOĞAL GAZ YERALTI DEPOLAMA
KAPASİTE
ÜLKELER
6
ABD
RUSYA
UKRAYNA
ALMANYA
FRANSA
İTALYA
TÜRKİYE
DEPOLAMA KAPASİTESİ
DEPOLAMA KAPASİTESİ
/TOPLAM TÜKETİM
/KONUT TÜKETİM ORANI
ORANI
18%
27%
49%
19%
20%
30%
5%
48%
61%
109%
105%
52%
65%
20%
DOĞAL GAZ YERALTI DEPOLAMA
TALEBİ
KAPASİTE
2014
2020
2030
DOĞALGAZ TÜKETİM (BCM)
48
68
80
MEVCUT KAPASİTE (BCM)
2.1
3.1
3.1
GEREKLİ KAPASİTE (BCM)
4.8
6.8
8
FARK (4646 sayılı Kanun %10)
-2.7
-3.7
-4.9
-5.4
-7.4
-9.8
7 FARK (AB ile UYUM %20)
DOĞAL GAZ YERALTI DEPOLAMA
MEVCUT DURUM
1. KUZEY MARMARA AND DEĞİRMENKÖY TESİSLERİ
Tipi
: Tüketilmiş Petrol ve Gaz Rezervuarları
Çalışma Gazı Kapasitesi
: 2.6 Milyar m3 ( 2.1 Milyar m3)
Durum
: Kullanımda (20 MCM/d kapasite)
2. MARMARA EREGLİSİ (LNG) (6 Milyar m3 kapasite)
Type: 3*85.000 m3 tanks (V=255.000 m3)
Durum
: Kullanımda (20 MCM/d kapasite)
3. EGEGAZ (LNG) (6 Milyar m3 kapasite)
Type: 2*140.000 m3 tanks (V=280.000 m3)
Durum
: Kullanımda (18 MCM/d kapasite)
4. TUZ GÖLÜ (DGYDP) PROJESİ
8
Tipi
: Tuz formasyonu (dom)
Çalışma Gazı Kapasitesi
: 1.0 Milyar m3 ( 5.0 Milyar m3 ) (40 MCM/d kapasite)
Durum
: Yapım aşamasında
PROJENİN TANIMI
9
4+1 V PN 16 300 KW (500m3/h)
10
SU ALMA YAPISI-Hirfanl
3+1 H PN 30, 800 KW (670 m3/h)
11
POMPA İSTASYONU
12
2+1 H PN 75, 1950 KW (600 m3/h)
13
POMPA BİNASI-Eritme
14
TUZLU SU DEŞARJ HATTI
15
YÜZEY TESİSLERİ
SONDAJ
Aralık 2012
Haziran 2015
PROJENİN TANIMI
ERİTME-I
Nisan 2014
Aralık 2016
ERİTME-II
Kasım 2016
Temmuz 2019
16
PROJENİN TANIMI

17

Tuz formasyonu başlangıç derinliği yaklaşık 600-1100 m arasında
Kaverna oluşturulma derinlikleri 1100-1500 m arasında.
KUYULARDAKİ İŞLEMLER
Çözelti Madenciliği (Solution Mining Process)
Sondaj (Drilling)
26 " -171/2 "
Borulama(Casing)
Çözeltme (Leaching)
20 " -13 3/8 "
10 3/4 " -7 "
Tuzlu Su -Yastık Gazı Yerdeğişimi (Dewatering)
İç Boruların Çıkarılması (Snubbing)
KUYULARDA DELME VE BORULAMA
19
SBDC RIG 50 D
TUZ GÖLÜ DOĞALGAZ YERALTI DEPOLAMA PROJESİ
TEŞEKKÜRLER
20
KAVERNA GERÇEKLEŞME VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
H= 300 m
KUYULARDA ERİTME İLERLEMESİ
KUYU
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
HACİM (M3)
OLUŞAN
HACİM (M3)
%
UGS-8
30.04.2014
630.000
70.000
11%
UGS-7
13.05.2014
630.000
60.000
10%
UGS-6
30.05.2014
630.000
50.000
8%
UGS-9
24.06.2014
630.000
45.000
7%
UGS-2
21.07.2014
630.000
32.000
5%
UGS-4
30.07.2014
630.000
20.000
3%
D = 80 m
Kaverna Eritme hızı:
Kaverna fiziksel hacmi:
280 m3/h Max.
630.000 m3
Kaverna çalışma gazı hacmi:
88 Milyon m3
Kaverna yastık gazı hacmi:
Kaverna toplam gaz hacmi:
42 Milyon m3
130 Milyon m3
22
PROJENİN YÜRÜTÜMÜ
23
PROJENİN HEDEFLERİ
KAPASİTE
24
MCM/Gün DÖNEM
ENJEKSİYON
30
GERİ ÜRETİM
40
BASINÇ (Bar)
İLETİM
HATTI
Nisan- Ekim KayseriKonyaEkim-Mart Seydişehir
Doğalgaz
İletim
200
Hattı
PROJENİN HEDEFLERİ
25
AŞAMA
YILLAR
DEPO SAYISI
DEPOLAMA
KAPASİTESİ
1. AŞAMA
2011-2017
6
500 Milyon m3
2. AŞAMA
2017-2019
6
500 Milyon m3
İŞLETMEYE ALMA
2020
12
1 Milyar m3
PROJENİN HEDEFLERİ-KAPASİTE
1. OLUŞTURULACAK KUYU HACMİNİN GENİŞLETİLMESİ
2. KUYU SAYISININ ARTTIRILMASI
26
PROJENİN HEDEFLERİ-KAPASİTE
EPDK Lisanslı Sahamızda;
3 boyutlu sismik çalışma yapılmıştır
5 Milyar m3 gaz depolanabilecek tuz yapısı mevcut
Çalışmalar bu doğrultuda da sürdürülüyor
27
TEŞEKKÜRLER
TEŞEKKÜRLER
28
Download

TUZ GÖLU NATURAL GAS STORAGE PROJECT