TÜRKİYE DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI
DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI
Sicile Kayıtlı Gemi Sayılarının Gelişimi
TUGS: Türk Uluslararası Gemi Sicili , MGS: Milli Gemi Sicili
GT: Gross Tonnage (Geminin kullanılabilen tüm kapalı hacimlerinin ton cinsinden hacim
ölçüsüdür /Geminin boyutları ile ilişkilidir, 1 ton 2,84 m3'tür),
DWT: Dead Weight Tonnage (Bir geminin yük ve diğer ağırlıklar (yakıt, yağ, kumanya vb.)
dahil, longton (1 longton = 1.016 kg) cinsinden taşıyabileceği en fazla ağırlık.
Kaynak: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, 2011.
DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI
TÜRK LİMANLARINDA ELLEÇLENEN YÜK MİKTARI, 2003-2012
400
Milyon Ton
57
64
300
35
51
64
20%
58
11
200
100
6
6
11
155
172
172
159
182
196
217
7%
7%
135
138
69
78
85
92
92
102
103
114
60
72
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
118
YBBO, 2003-2012
0
Freight Loading
Freight Discharge
Transit
Kaynak: UDHB
YBBO: Yıllık Bileşik Büyüme Oranı
2003 ve 2012 yılları arası artış oranı %8,2’dir. Türkiye’nin 8.300 km
deniz kıyısı uzunluğu ve yaklaşık 170 liman ve iskelesi bulunmaktadır
3
DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI
Konteyner Trafiği,
2004-2012
Türk Limanlarında Elleçlenen
Yük Tipleri, 2012
7
Diğer; 2%
Sıvı Dökme
Yük; 34%
Milyon Ton
6
5
YBBO: 11.3%
4
3
2
1
Kuru Dökme
Yük; 28%
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Turklim
Kaynak : TURKKLIM
Kaynak: KUGM
Note: Genel kargo paketlenmiş yükü kapsar
250
54
63
153
152
140
84
163
174
192
2012
55
73
2011
150
69
82
2010
200
2009
91
2008
• 2012 Dökme Yük: 107 milyon ton
Other
300
Milyon Ton
• 2012 Sıvı Yük: 132 milyon ton,
TCDD Ports
2007
Konteyner;
20%
74
46
103
121
126
2005
2006
50
139
2004
Denizyolu ile Dış
Ticaret Taşıma
Miktarı,
2003-2012
100
2003
Genel Kargo;
16%
8
0
Import
Export
4
BAŞLICA LİMANLAR
Kaynak: BDM, 2011
ÖZELLEŞTİRİLEN LİMANLAR
6
KONTEYNER LİMANLARI
7
YENİ LİMANLAR
FİLYOS LİMANI
•Filyos Vadisi Projesinin bir
aşaması olan Filyos Limanı
Projesi
2012
yılında
tamamlanmıştır. 6 milyon ton
yük beklenmektedir.
•Özellikle Karabük ilindeki
demir çelik üreticilerinin dış
ticaretine yönelik olacaktır.
•Avrupa Birliği tarafından
desteklenen liman yıllık 25
milyon tonluk kapasitede
olacaktır..
Kaynak: ISI Emerging Markets
ÇANDARLI LİMANI
• Çandarli limanı tamamlandığında
Türkiye’nin en büyük Dünya’nın
10.büyük limanı olacaktır.
• Liman 950 million euro’ya mal
olacaktır.
• 900 metre mendireğe, 2.000 metre
rıhtım uzunluğuna sahip olacak, aynı
anda 6 büyük gemiye hizmet
verebilecektir.
• Çandarlı limanı 1 milyon TEU’luk
kapasiteye sahip olacaktır.
• İzmir’e 700 milyon gelir getirmesi
beklenmektedir.
8
ULUSLARARASI KURUMLAR
•
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO-International
Maritime Organisation),
•
Baltık Bölgesi Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO –
The Baltic and International Maritime Council),
•
Gemi Brokerleri ve Acenteleri Ulusal Birlikleri
Federasyonu (FONASBA- The Federation of National
Associations of Ship Brokers and Agents ),
•
Uluslararası Limanlar Birliği (IAPH – International
Association of Ports and Harbors),
•
Uluslararası Gemi Sınıflandırma Kuruluşları Birliği (IACSInternational Association of Classification Societies).
Download

LOJİSTİK SEKTÖRÜ AKTÖRLERİ