2.Aliağa Uluslararası Liman Yönetimi ve Lojistik Zirvesi Programı
23-24 Ekim 2014
23 Ekim 2014 – Perşembe
09:30-10:30 Açılış Konuşmaları
–
–
–
–
–
–
–
Adnan SAKA – Aliağa Ticaret Odası Başkanı
Yusuf ÖZTÜRK – İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
İrfan BİLGİN - TURKLIM Genel Sekreteri
Serkan ACAR – Aliağa Belediye Başkanı
Ender YORGANCILAR – TOBB Yönetim Kurulu Başkanvekili / EBSO Başkanı
İsmail Hakkı GEDİKOĞLU - UDHB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Adına
İlhan İŞBİLEN – İzmir Bağımsız Milletvekili
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-12:30 1. PANEL – Aliağa’nın Liman ve Lojistik Alanında Gelişiminin Arttırılmasına Yönelik İhtiyaçları Ve Çözüm Önerileri
Oturum Başkanı: Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci
–
–
–
–
–
–
–
Oğuz TÜMİŞ – Nemport Genel Müdürü - Aliağa’nın Kombine Taşımacılık Olanakları
Usluhan ALGÜR – Ege Gübre Liman Müdürü - Liman Yönetiminde Sıvı-Katı-Gaz Dökme Yükler ve Konteyner Taşımacılığı
Süleyman ÇOKAN – Petlim Operasyon Liman Müdürü - Liman Yatırımları ve Bölgenin Kalkınması açısından Sektörel
Gelişimin Desteklenmesi
Doç. Dr. Selçuk Nas-Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı– Çandarlı Körfezi’nde Deniz Trafiğinin
Analizi ve Kıyı Tesislerinin Gelişimine Etkileri
Murat BAKIR - TCDD 3. Bölge Müdürü
Abdulkadir URALOĞLU – UDHB Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürü
Ömer TEKİN – UDHB İzmir Bölge Müdürü
12:30-13.30 Öğle Yemeği
13:30-15:15 2. PANEL- Liman Yönetiminde Kombine Taşımacılık ve Gümrük
Oturum Başkanı : Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Selçuk Nas
–
–
–
–
–
–
–
İsmail Hakkı GEDİKOĞLU - UDHB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Adına
İbrahim YİĞİT –UDHB Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Emniyet ve Yetkilendirme Daire Başkanı “ Demiryolu
Ulaştırmasının Serbestleşmesi”
Kaptan KILIÇ – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü
Ahmet ÖZKEN - Gediz Üniversitesi MYO Öğretim Görevlisi, Gümrük Müşaviri - Gümrüklerde İşleyiş, Gümrüğün Önemi
(Tek pencere sistemi)
Ayham ABIAD – Avipro Ltd. Şti. Şirket Sahibi - "Türkiye ve Avrupa Limanlarının Operasyonel Açıdan Karşılaştırılması"
Nihat ASAN – UDHB Deniz ve İç Sular Genel Müdürlüğü Liman İşletmeler ve Gemi Sicil Dairesi Başkanı – Liman
İşletmeciliği
Prof. Dr. D. Ali Deveci-Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı - İntermodal (Kombine) Taşımacılıkta
Limanlar ve Aliağa Bölgesi Limanları için Bir Değerlendirme
15:15-15:30 Kahve Arası
15:30-17:15 3.PANEL Lojistik Köy/Merkez/Üs ve Tehlikeli Madde Lojistiği
Oturum Başkanı : Gediz Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda Yercan
–
–
–
–
–
–
–
Çetin ALTUN - UDHB Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Lojistik Daire Başkanı – Lojistik Master Planı
İsmail Hakkı GEDİKOĞLU – UDHB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Adına
Sedat ÇALIŞKAN – TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü Uzman Yardımcısı
Hüseyin İŞTEERMİŞ - BALO Genel Müdürü – Lojistik Köyler ve Demiryolu Taşımacılığı
Selçuk YILMAZ – TOBB UND Genel Müdürü – Türkiye’nin transit potansiyeli ve Sektörel İhtiyaçlar
Doç. Dr. Burcu Adıvar – İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Bölüm Başkanı - Lojistikte Gelecek Trendler ve Lojistik Egitimi
Rüçhan DERİCİ - 3e Danışmanlık - Tehlikeli Madde Lojistiği Açısından Aliağa
24 Ekim 2014-Cuma
–
10.00 -13.00 Bölgesel Gezi
Nemrut Körfezi Limanlar Bölgesi, Gemi Söküm Bölgesi ve ALOSBİ (Aliağa Organize Sanayi Bölgesi) gezisi.
Download

2.Aliağa Uluslararası Liman Yönetimi ve Lojistik