xı.
Veterıner Hekımleri
Mıkrobıyolojı Kongresı
ULUSLARARASI KATILIMLI
BİLİMSEL PROGRAM
1. GÜN
21 Ekim 2014, Salı
SAAT
KONU
18:00 – 18:30
Açılış Konuşmaları, Plaket ve Hizmet Belgesi dağıtım Töreni
18:30 - 19:00
Açılış Konferansı: Genetiği Değiştirilmiş Mikroorganizmalar ve GDO Mevzuatı
Hakan YARDIMCI
19:00 - 19:30
VHMD Genel Kurul
19:30 - 20:30
Açılış Kokteyli
22 Ekim 2014, Çarşamba
2. GÜN
SAAT
KONU
I. OTURUM: ÇAĞRILI KONFERANS
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yılmaz AKÇA - Doç. Dr. Veli GÜLYAZ
09:00 – 10:00
10:00 - 10:15
New Emerging Diseases- such as Schmallenberg and New methods in
Virology Perspective- Past, Present, Future
Wim.H.M VAN DER POEL
Çay - Kahve Molası
II. OTURUM: ÖZEL OTURUM: PROJE DESTEKLERİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Müjgan İZGÜR - Prof. Dr. Ahmet Kürşat AZKUR
Ülkemizde ve Avrupa birliğinde Bilimsel Projeler
10:15 - 10:45
Mustafa ALİŞARLI - TÜBİTAK’TA PROJE DESTEKLERİ
10:45 - 11:15
11:15 - 11:30
Wim.H.M VAN DER POEL - AVRUPA’DA PROJE DESTEKLERİ
Çay - Kahve Molası
III. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Adile MUZ - Prof. Dr. Murat YILDIRIM
11:30 - 11:40
Keçilerde Antraks’a Karşı Rekombinant Aşı Denemeleri
Susanne KOEHLER, Mitat ŞAHİN, Mehmet DOĞANAY, Okechukwu NDUMNEGO,
Fatih BÜYÜK, Özgür ÇELEBİ, Salih OTLU, Henriette van HEERDEN, Wolfgang BEYER
11:40 - 11:50
Türkiye’nin Çeşitli Bölgelerinden İzole Edilen Yerli İzolatlar Kullanarak
Polivalan Mastitis Aşıları Geliştirme ve Validasyon Denemeleri
Alper ÇİFTCİ, Hüseyin Cahit BAYBURS
11:50 - 12:00
Sığır Kan Örneklerinde IFN Gama Sitokin Konsantrasyonunu Tespit
Edebilen Kantitatif ELISA Prototipi Geliştirilmesi
Oktay GENÇ, Özlem BÜYÜKTANIR, Yunus KILIÇOĞLU, Gülnur SERDAR
12:00 - 12:10
Avipro SALMONELLA DUO, The First Bivalent Salmonella Live Vaccine
For Chicken, Turkeys and Ducks
Windhorst DANIEL
12:10 - 12:20
Farelerde Salmonella İzolatlarının Patojenitelerinin Belirlenmesi
Hasan Hüseyin HADİMLİ, Yasemin PINARKARA, Huda Jihad AL-SHATTRAWI
12:20 - 12:30
Farelerde Salmonella Enfeksiyonlarına Karşı Salmonella Aşılarının
Etkinliklerinin Belirlenmesi
Hasan Hüseyin HADİMLİ, Aslı SAKMANOĞLU, Eda GÜRBÜZ
12:30 - 13:45
Öğle Yemeği
IV. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Banur BOYNUKARA - Prof. Dr. Fuat AYDIN
13:45 - 13:55
Sığır, Manda ve Deve Dışkılarından İzole Edilen Salmonella Serotipleri
ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Hasan Hüseyin HADİMLİ, Aslı SAKMANOĞLU, Yasemin PINARKARA, Zafer SAYIN,
Osman ERGANİŞ, Huda Jihad AL-SHATTRAWI, A. Hilal ÖLMEZ, Ali USLU
13:55 - 14:05
Farelerde Salmonella Enfeksiyonlarına Karşı Bakteriyofaj Tedavi
Hasan Hüseyin HADİMLİ, Aslı SAKMANOĞLU, Gökçenur SANİOĞLU, Eda GÜRBÜZ
14:05 - 14:15
Koyunlardaki Mastitis Vakalarından İzole Edilmiş Olan Staphylococcus
aureus Kültürlerinden İzole Edilen Bakteriyofajların Tiplerinin ve Litik
Aktivitelerinin Saptanması
Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK, Osman Yaşar TEL
14:15 - 14:25
Kırşehir Bölgesindeki Microtus hartingi’de Hantavirüs, Cowpox Virüs
ve Leptospira Enfeksiyonlarının Varlığının İncelenmesi
Ahmet Kürşat AZKUR, Sedat KAYGUSUZ, Muhammet Eren ASLAN, Serkal GAZYAĞCI, Serdar GÖZÜTOK, Kubilay TOYRAN
14:25 - 14:35
Farelerde sığır IgG’nin Salmonella Enfeksiyonlarına Karşı Etkinliği
Hasan Hüseyin HADİMLİ, Gökçenur SANİOĞLU, Zafer SAYIN
14:35 - 14:45
Sığır ve Koyun Dışkı Örneklerinde Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Escherichia coli Varlığı
Faruk PEHLİVANOĞLU, Hülya TÜRÜTOĞLU, Dilek ÖZTÜRK, Hakan YARDIMCI
14:45 - 15:00
Çay - Kahve Molası
V. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet AKAN - Prof. Dr. Barış SAREYYÜPOĞLU
15:00 - 15:10
Balık Kökenli Aeromonas hydrophila Suşlarının Antibiyotip, Genotip,
Protein Profili ve Spesifik Antijenik Glikoprotein Varlığı Yönünden
Karşılaştırmalı Analizi ile Aşı ve Teşhis Kitleri Geliştirilmesi
Alper ÇİFTCİ, Ertan Emek ONUK, Gülay ÇİFTCİ, Arzu FINDIK, Mehtap ÜNLÜ SÖĞÜT,
Timur GÜLHAN, Kürşad ÜSTÜNAKIN, Fikri BALTA, Soner ALTUN, Abdurrahman AKSOY,
Behire Işıl DİDİNEN
15:10 - 15:20
PZR ile Amplifiye Edilen Corynebacterium pseudotuberculosis’in
Fosfolipaz D (PLD) Geninin Klonlanması, Sentezlenmesi ve Enzim
Etkinliğinin Belirlenmesi
Aslı SAKMANOĞLU, Osman ERGANİŞ
15:20 - 15:30
Türkiye’de 2013 Yılında İzole Edilen Newcastle Viruslarının Biyolojik,
Moleküler ve Filogenetik Tiplendirilmesi
Asiye DAKMAN, Hamit Kaan MÜŞTAK, Özlem KARDOĞAN, Yörük DİVANOĞLU,
Mehmet AKAN
15:30 - 15:40
Broiler Karkaslarından İzole Edilen Campylobacter jejuni’lerin Makrolid,
Kinolon ve Tetrasiklin Grubu Antibiyotiklere Karşı Direnç Durumu
Harun HIZLISOY, Hüseyin KILIÇ
15:40 - 15:50
Sığır, Kanatlı ve İnsanlardan İzole Edilen Mikobakterilerin Moleküler
Tekniklerle Tiplendirilmesi
Yasin GÜLCÜ, Hasan Hüseyin HADİMLİ
15:50 - 16:00
Köpeklerde Kene Kaynaklı Bazı Zoonotik İnfeksiyonların PCR ile Tanısı
Şükrü KIRKAN, Uğur PARIN, Serap SAVAŞAN, Göksel ERBAŞ, Deha Ali DENİZ,
Osman KAYA
16:00 - 16:15
Çay - Kahve Molası
VI. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. H. Basri GÜLCÜ - Prof. Dr. Ziya İLHAN
16:15 - 16:25
Köpeklerin Bronkoalveoler Lavaj Örneklerinden İzole Edilen
Bordetella bronchiseptica Suşlarında, Filamentöz Hemaglutinin (fha)
Gen Varlığının PZR ile Gösterilmesi: Retrospektif Çalışma
Zafer SAYIN, Aslı SAKMANOĞLU, Osman ERGANİŞ, Hasan Hüseyin HADİMLİ,
Gökçenur SANİOĞLU, Alparslan COŞKUN
16:25 -16:35
Bacillus anthracis Sporları ile Kontamine Alanların Dekontaminasyonunda
Perasetik asit ve Spor Germinantlarının Kullanımı
Fatih BÜYÜK, Tom POTTAGE, Ant CROOK, Suzanna HAWKEY, Callum COOPER,
Özgür ÇELEBİ, Allan BENNETT, Mitat ŞAHİN, Doğan AKÇA, Les BAILLIE, Elif Çelik
16:35 - 16:45
Piyetende D. nodosus ve F. necrophorum’un PCR ile Belirlenmesi
Ediz Kağan ÖZGEN, Seyda CENGİZ, Zafer OKUMUŞ, Mustafa ULUCAN, Hüseyin
ERDEM, Aslı KORTEL, Hüseyin Gürkan SARAÇ
16:45 - 16:55
Subklinik Mastitisli Saanen Keçilerinden İzole Edilen Staphylococcus
aureus İzolatlarının Antimikrobiyel Dirençlerinin Belirlenmesi
Şükrü KIRKAN, Göksel ERBAŞ, Serap SAVAŞAN, Uğur PARIN, Neşe UÇAN, Saadet
GÜRPINAR, Volkan ÖZAVCI
3. GÜN
23 Ekim 2014, Perşembe
SAAT
KONU
VII. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sibel YAVRU - Prof. Dr. Mehmet Ziya DOYMAZ
08:30 - 08:40
Marmara Bölgesindeki Koyunlarda Peste des Petits Ruminants Virus
(PPRV)’un Hızlı Tanısı ve Filogenetik Analizi
Eda ALTAN, Nuri TURAN, Yusuke YANAGI, Hüseyin YILMAZ
08:40 - 08:50
Türkiye'nin Doğu illerinde görülen kuduz vakalarının Teşhisi, Genetik
Karekterizasyonu ve Epidemiyolojisi
Metin GÜRÇAY, Ayşe PARMAKSIZ, Ayşe KILIÇ, Ahmet SAİT
08:50 - 09:00
Türkiye’de İshalli Buzağılarda Bovine Torovirus Teşhisi ve Moleküler
Karakterizasyonu
Hakan IŞIDAN, İrem GÜLAÇTI, İbrahim SÖZDUTMAZ
09:00 - 09:10
Türkiye’de Yeni Doğan Buzağı İshallerinde Sığır Rotavirusların
İzolasyonu ve Genotiplendirilmesi
İrem GÜLAÇTI, Veli GÜLYAZ, Mustafa HASÖKSÜZ, İbrahim SÖZDUTMAZ
09:10 - 09:20
Türkiye’de 2012 Yılında Geniş Çapta Ortaya Çıkan Bovine Ephemeral
Fever Salgını
Şükrü TONBAK, Engin BERBER, Mustafa Deniz YÖRÜK, Ahmet Kürşat AZKUR,
Züleyha PESTİL, Hakan BULUT
09:20 - 09:30
Schmallenberg Virüsü’nün Real Time Pzr İle Belirlenmesi ve S
Segmentinin Genetik Karakterizasyonu
Şükrü TONBAK, Hakan BULUT, Ahmet Kürşat AZKUR, Hasan ABAYLI, Emel
BIYIKLI, Wim HM Van der POEL
09:30 - 09:40
Çay - Kahve Molası
VIII. OTURUM
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Şükrü TONBAK - Doç. Dr. Kadir Semih GÜMÜŞSOY
09:40 - 10:40
10:40 - 10:50
ÇAĞRILI KONFERANS
Mehmet Ziya DOYMAZ
EBOLA SALGINI: GÜNCEL DURUM
Çay - Kahve Molası
IX. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hakan BULUT - Prof. Dr. Hülya TÜRÜTOĞLU
10:50 - 11:00
Türkiye’deki Sığırlarda BVDV, BHV-1, BHV-4, BHV-5 ve Brucella spp.
Enfeksiyonlarının Epidemiyolojisi ve Genetik Karakterizasyonu
Muhammet Eren ASLAN, Ahmet Kürşat AZKUR, Serkal GAZYAĞCI
11:00 - 11:10
Marmara Bölgesinde Koyunlardan Alınan Abort ve Postnatal Örneklerde
Viral Etkenlerin (Pestivirus, Mavidil ve Akabane Virus) Araştırılması
Züleyha PESTİL, Hakan BULUT
11:10 - 11:20
Contagious ecthyma (CE) aşısının bağışıklık ve zararsızlık çalışmalarında
tavşanların kullanılması
Veli GÜLYAZ, Mustafa HASÖKSÜZ, Fahriye SARAÇ, Serdar UZAR
11:20 - 11:30
Türkiye’de Bazı Balarısı Viruslarının Moleküler Karakterizasyonu ve
Filogenetik Analizi
Dilek MUZ, Mustafa Necati MUZ
11:30 - 11:40
Lumpy Skin Disease (Sığırların Nodüler Ekzantemi)’nin Kuzeye Doğru Yayılışı
Hakan IŞIDAN, İbrahim SÖZDUTMAZ, Turhan TURAN
11:40 - 11:50
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Sığırların Lumpy Skin Disease
(LSD) Enfeksiyonunun PZR Yöntemi ile Tespiti
Metin GÜRÇAY, Ahmet SAİT, Ayşe PARMAKSIZ, Ayşe KILIÇ
11:50 - 12:00
Lumpy Skin Disease (LSD) Olgusunun Moleküler ve Histopatolojik Tanısı
İrfan ÖZGÜNLÜK, Nihat YUMUŞAK, Hikmet ÜN, Rahşan YILMAZ,
Mehmet ÇABALAR
12:00 - 12:10
Çay - Kahve Molası
X. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hakan YARDIMCI - Prof. Dr. Şükrü KIRKAN
12:10 - 12:20
Anadolu’nun Potansiyel Rezervuarlarında Tulareminin Araştırılması
Derya KARATAŞ YENİ, Müjgan İZGÜR
12:20 - 12:30
Afyonkarahisar İlinde Sığırlarda Pasteurella multocida İzolasyonu,
Tiplendirilmesi, Antibiyotik Duyarlılığı ve Bazı Virülens Genlerinin
PZR ile Belirlenmesi
Selahattin KONAK, Yahya KUYUCUOĞLU
12:30 - 12:40
Batı Türkiye’de Köpeklerde Capnocytophaga canimorsus ve
Capnocytophaga cynodegmi Türlerinin Kültürel ve Moleküler
Yöntemlerle Araştırılması
Volkan ÖZAVCI, Şükrü KIRKAN
12:40 - 12:50
Subklinik Mastitisli Süt İneklerinden İzole Edilen Katalaz Negatif
Gram Pozitif Kokların İdentifikasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Hasan Hüseyin HADİMLİ, Zafer SAYIN, Osman ERGANİŞ, Kürşat KAV, Ayşegül İLBAN
12:50 - 13:00
Elektrolize Edilen Suyun (Renalox) Bazı Bakteriler Üzerine Dezenfektan
Etkisi
Yasemin PINARKARA, Aslı SAKMANOĞLU, Hasan Hüseyin HADİMLİ
13:00 - 13:45
14.00 20:00 - 24:00
4. GÜN
SAAT
Öğle Yemeği
Sosyal Program
Gala Yemeği
24 Ekim 2014, Cuma
KONU
XI. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kemal GÜRTÜRK - Prof. Dr. Hasan Hüseyin HADİMLİ
09:00 - 09:10
BVDV, BHV-1, BHV-4 ile Enfekte Olan ve Olmayan İneklerin Kan Parametrelerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Muhammet Eren ASLAN, Ahmet Kürşat AZKUR, Emel BIYIKLI, Serkal GAZYAĞCI,
İbrahim SÖZDUTMAZ
09:10 - 09:20
Koyun-Keçi Kan Serumlarında Coxiella burnetii Antikorlarının ELISA ile
Araştırılması
Biray OKUMUŞ, Ömer Hamza AKKAYA, Şadiye TOLU ÇERÇİ, Yunus KILIÇOĞLU,
Ediz Kağan ÖZGEN, Mustafa ULUCAN, Mehmet MİROĞLU, Gülnur ATALAR
09:20 - 09:30
Sığır ve Koyun Sürülerinden Alınan Örneklerden Coxiella burnetii (Q Fever)
Varlığının Araştırılması
Aliye GÜLMEZ, Mithat ŞAHİN
09:30 - 09:45
Çay - Kahve Molası
09:45 - 10:30
Değerlendirme ve Kapanış
Download

Bilimsel Programı İndirmek İçin Tıklayın