Poreske vesti
januar 2015.
Tax | Audit | Advisory
www.crowehorwath.rs
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je
mišljenje u vezi sa izdavanjem radne dozvole za strance koji rade ili su
zasnovali radni odnos ili rade na osnovu odobrenja izdatih na osnovu
prethodno važećih propisa, odnosno pre donošenja Zakona o zapošljavanju
stranaca (u daljem tekstu: Zakon).
Prelaznim odredbama Zakona propisano je da stranci koji su zasnovali radni odnos ili rade na osnovu
odobrenja za zasnivanje radnog odnosa koja su izdata po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja
na snagu Zakona nastavljaju da rade do isteka roka na koje je odobrenje izdato.
Stranci koji su zaključili ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima ili drugi
ugovor u skladu sa propisima o radu, upućena lica, vlasnici, osnivači, zastupnici ili članovi
organa pravnog lica registrovanog u Republici ukoliko borave duže od 90 dana, nezavisni
profesionalci i dr. su u obavezi da od dana stupanja na snagu Zakona pribave odgovarajuću
radnu dozvolu.
Po propisima koji su bili aktuelni pre donošenja Zakona, oni nisu bili u obavezi da pribave dozvolu za rad,
što sada, ipak, moraju učiniti.
Crowe Horwath BDM Vam ostaje na raspolaganju za bilo kakve nedoumice koje možete imati u vezi
novouvedenih obaveza, kao i za pomoć u dobijanju radne dozvole u roku kod nadležnih organa Srbije.
Iskreno Vaš,
Crowe Horwath Menadžment Tim
Kontakt informacije:
Bogdan Đurić
Partner
[email protected]
+381 60 60 61 200
Pavle Ristić
Menadžer | Porezi
[email protected]
+381 64 803 71 76
Vladimir Deljanin
Menadžer | Porezi
[email protected]
+381 64 803 71 75
Crowe Horwath BDM d.o.o. Beograd
Terazije 5, IV sprat, 11000 Beograd
www.crowehorwath.rs
Tel +381 11 65 58 500
Fax +381 11 65 58 501
E-Mail: [email protected]
Tax | Audit | Advisory
www.crowehorwath.rs
Download

Poreske vesti - Crowe Horwath International