Seminar o smernicama za pripremu
napomena uz finansijske izveštaje i
konsolidaciju finansijskih izveštaja
TPA Horwath vas sa zadovoljstvom poziva na seminar posvećen pripremi
napomena uz finansijske izveštaje i konsolidaciji finansijskih izveštaja. Seminar je
prvenstveno namenjen finansijskim direktorima i šefovima računovodstva ali
takođe i rukovodiocima finansija i kontrolinga. Predavanje će voditi Marija
Radulović, direktor odeljenja revizije u TPA Horwath.
Ovaj seminar je posvećen temama vezanim za pripremu napomena uz finansijske
izveštaje kao i konsolidovane finansijske izveštaje, sa akcentom na praktičnoj
primeni MSFI i uputstvima za rešavanje potencijalnih problema sa kojima se
korisnici mogu sresti u praksi.
Vreme: 25. Oktobar 2013.
Dolazak: 11 h
Mesto: Hotel Holiday Inn, Španskih boraca 74, Beograd
O predavaču:
Marija Radulović, direktor odeljenja revizije u TPA
Seminar će pokriti sledeće teme:
Horwath revizija d.o.o. Poseduje certifikat revizora i
 Značaj Napomena uz finansijske izveštaje
internog revizora, izdat od strane Komore ovlašćenih
 Zahtevi MSFI za obelodanjivanjem
revizora Srbije. Iskustvo je stekla u eksternoj revizji i
 Zakonski zahtevi vs zahteva MSFI
savetodavnim projektima kao rukovodilac revizije i
 Osnovne smernice za pripremu Napomena uz finansijske izveštaje
savetodavnih usluga u jednoj od firmi “Velike
četvorke”.
 Konsolidacija – MSFI zahtevi
 Spajanja i akvizicije – MSFI 3 vs MRS 28
 MRS 19, MRS 36 - zahtevi
 Goodwill – priznavanje test impariteta
Marija ima iskustvo u mnogim projektima eksterne i interne revizije, due
diligences, strukturiranje finansiranja, SAP consulting, i drugim projektima
vezanim za finansijsko savetovanje. Marija je član Komore ovlašćenih revizora
 Konsolidacija u praksi
 Napomene uz konsolidovane finanisijske izveštaje - smernice
Srbije.
TPA Horwath je članica Crowe Horwath International. Crowe Horwath International predstavlja globalnu mrežu pravno nezavisnih profesionalnih firmi javnih
računovođa i revizora, kao i poreskih i menadžment savetnika. Crowe Horwath International mreža se sastoji od 140 firmi članica, 590 kancelarija i sa više od
28.000 zaposlenih spada među 10 najvećih profesionalnih mreža u svetu.
2
Agenda :
11:00 – 11:15
Registracija i okupljanje
11:15 – 12:00
Napomene uz finansijske izveštaje
12:00 – 12:15
Pauza za kafu
12:15 – 13:00
Konsolidacija
13:00 – 13:20
Osveženje
13:20 – 14:20
Završni komentari, Q&As
Predavanje će se održati na srpskom jeziku.
Kotizacija po ucesniku iznosi 3.000 dinara, bez PDV-a, za klijente TPA
Horwath-a, učešće bez naknade.
Molimo da svoje prijave pošaljete najkasnije do ponedeljka 21. oktobra 2013.
na adresu [email protected]
Za sva pitanja možete se obratiti i putem telefona 011 32 23 985, kontakt
osoba Vanja Mališić.
3
Download

Preuzmite pozivnicu za Seminar Napomene i