Karadeniz Navlun Piyasasıve Limanları
Konuşmacılar (Resmi olarak teyit alınanlar):
Levent Karacelik,
Başkan,
Marvel
International
Vladimir Zvyagin,
Kiralama
Departmanı Bölüm
Yöneticisi, BUNGE
Andrej Sokolov,
Proje Direktörü,
Informall BG
Cristian Tiru,
Şube Müdürü,
MUR Shipping
Romania
Burak Akdemir,
Direktor,
Spot Shipping
Botond
Szalma Jr.,
Gemi Brokeri,
FONASBA
Kirill Taran,
Kiralama ve
Operasyon
Bölüm Başkanı,
Ukrrichflot
Steve Wray,
Kıdemli Danışman,
Ocean Shipping
Consultants
Turgut Aydincan,
Ülke Sorumlusu,
CSCL Turkey
Massimiliano
Angelotti,
Proje Müdürü,
ADB
Multiplatform
Gianluca
Di Matteo,
Crosstrade ve
Feeder Yönetici,
Tarros
Alex Tarazanov,
Kiralama Bölüm
Müdürü,
Soylu Shipping
Prof. Aristotelis
Naniopoulos,
Aristotle
University of
Thessaloniki
Fuad Khalilov,
Yönetim Kurulu
Üyesi, Taymarine
Shipping &
Multimodal
Bill Burnes,
Başkan,
Mercator
International
Mikhail Egorov,
Ticaret Müdürü,
Hermes-Trading
Maria Grigore,
Ulusal Genel
Sekreter,
IGC TRACECA
Georgiy Tokman,
Başkan,
BASPA
Janina Lam,
Kıdemli Arastırma
Uzmanı,
Howe Robinson
Harun Duzgoren,
Genel Müdür,
V.Ships
+7 499 346 20 40
www.b-forum.com
+38 056 794 33 94 Karadeniz Navlun Piyasasıve Limanları
Taslak program
1. Gün – 15 Mayıs \Perşembe
DÖKME KURU YÜK PİYASASI
Hos Geldiniz Konusması, Kapt. Alev Tunc, Icra Kurulu Uyesi, Deniz Ticaret Odası
1.Bölüm: Başlıca Navlun Seferleri ve Ticari Dinamikler
Karadenizde başlıca kuru yük seferleri: Mevcut dağılım ve 2014/15’e yönelik tahminler
Levent Karacelik, Başkan, Marvel International
Bölgede ticareti yapılan en önemli yüklerden hububat ve yağlı tohumlar: Yükleme yapılan miktarlar ve
navlun fiyatlarına etkileri
Vladimir Zvyagin, Kiralama Departmanı Bölüm Yöneticisi, BUNGE
Dinyeper Nehri vasıtasıyla yapılan hububat sevkiyatları. Lojistik özellikleri ve gelişim perspektifleri
Mikhail Egorov, Ticaret Müdürü, Hermes-Trading
›› Ukraynalı ve Rus ihracatçılardan Türkiye ve Kuzey Afrika / Ortadoğu Ülkelerine metalurjik ürünler (Çelik
ürünleri, yarı- mamul, hurda ve kömür) sevkiyatları: 2014 / 15’te talep ve deniz aşırı ticareti etkileyen faktörler
›› Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz ülkelerindeki istikrarsızlık nedeniyle hububat ve yağlı tohum sefelerinin
potansiyel yeniden-dağılımı
›› Hububat ihracatı yapısında Tuna Ülkelerinin Rolü: Mevcut durumun değerlendirilmesi ve 2014\15’e yönelik
tahminler
Bölümle ilgili soru ve yorumların tartışılması
2.Bölüm: Kuru Dökme Yük Taşıyıcıları
Koster ve nehir tip filoların aşırı derecede azaltılması ve bunun taşınan miktarlara ve navlun fiyatlarına
etkisi
Alex Tarazanov, Kiralama Bölüm Müdürü/ Filo Operasyonları Müdürü, Soylu Shipping
Karadenizde kuru dökme yük taşımacılığı: Handy ve Supra Filoları
Cristian Tiru, Şube Müdürü, MUR Shipping Romania
Panamax ve Capesize segmentleri Karadeniz Bölgesinde artıyor: küçük tonajlı gemilere ve liman
altyapısna olan etkileri
Burak Akdemir, Direktor, Spot Shipping & Trading
›› Türkiye’de gemi yapım endüstrisi: Yeni gemi yapım siparişleri
›› Türkiye’de denizcilik ve terminal altyapı projelerine yapılan yatırımlar. İthalat/ İhracat rakamlarına kısa vadede
olan etkilerine yönelik tahminler
Bölümle ilgili soru ve yorumların tartışılması
3. Bölüm – Tuna ve Dinyeper
Tuna Nehri navlun piyasasının genel görünümü ve Karadeniz ile olan etkileşimi: Taşıma rakamları ve
2014/15 yıllarına yönelik olarak ticaretin arttırılması imkanları
Botond Szalma Jr., Gemi Brokeri, FONASBA
Bölgesel Navlun Piyasasında Dinyeper Nehri’nin Konumu: trendler ve gelişmeler
Kirill Taran, Kiralama ve Operasyon Bölüm Başkanı, Ukrrichflot
›› Nehir (Tuna ve Dinyeper) ve demiryolu taşımacılığı verimliliklerinin karşılaştırılması: Yük sahibinin nehir
taşımacılığına nasıl teşvik edilebileceği?
›› (Akdeniz transit taşımacılığına) alternatif olarak, Azak ve Karadeniz Bölgesi’nden, Baltık Ülkelerine, Tuna ve
Dinyeper Nehirleri vasıtasıyla yük taşıma imkanları
Bölümle ilgili soru ve yorumların tartışılması
Beyin Fırtınası Bölümü
Liman altyapi ve terminal kapasite arttırımları konularındaki gelişmeler
Başlıca terminal operatörleri ve liman yetkililerinden sunumlar
Yuvarlak masa toplantısı kapanış
+38 056 794 33 94 +7 499 346 20 40
www.b-forum.com
Karadeniz Navlun Piyasasıve Limanları
2. Gün – 16 Mayıs \ Cuma
KONTEYNER TAŞIMACILIĞI
4. Bölüm: Bir niş Pazar olarak Azak Denizi Bölgesi
Konteyner piyasasında birlişmeler ve yeni ittifaklar: Nakliye yapılarındaki değişimler ve başlıca
operatörlerin pozisyonları
Steve Wray, Kıdemli Danışman, Ocean Shipping Consultants
Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinde Türkiye konteyner taşımacılığı piyasası: ticaret dinamikleri, verimliliği
arttırmak için yeni yollar, derin-deniz terminal projeleri
Turgut Aydıncan, Ülke Sorumlusu, China Shipping Container Line Turkey
2014 Konteyner taşımacılığı: trans yükleme tonajları ve Karadeniz’de yeni rotalar
Andrej Sokolov, Proje Direktörü, Informall BG
›› Küçük tonajlı gemilerin konteyner taşımacılığı yapısındaki mevcut pozisyonları ve 2014/15’e yönelik tahminler
›› Operasyon maliyetlerinin azaltılmasına yönelik yollar: yakıt ekonomisi, keskin rekabet ve yetersiz arz
durumunda filo tonajlarının arttırılması
›› Tonaj arzı ve konteyner yükleme talepleri arasındaki dengesizlik: çözümler ve tahminler
›› Derin deniz konteyner terminalleri inşaatı - Gemi ölçeklerinin büyümesi ve yükleme verimliliğin arttırılması
Bölümle ilgili soru ve yorumların tartışılması
Özel Seminer: Çoklu Nakliye Modeli
2014/15 Avrupa – Kafkasya – Asya uluslararası taşımacılık koridorunun gelişimi
Maria Grigore, Ulusal Genel Sekreter, IGC TRACECA
Karadeniz yakın bölge taşımacılığı piyasası ve Güney Avrupa Çoklu Yükleme Model Ağına entegrasyonu
Gianluca Di Matteo, Crosstrade ve Feeder Yönetici, Tarros
Güney Doğu Avrupa Bölgesinde yüksek kalitede navlun ağı oluşumuna doğru: Adriyatik-Tuna-Karadeniz
çoklu model platformu stratejik proje yaklaşımı
Massimiliano Angelotti, Proje Müdürü, ADB Multiplatform
Prof. Aristotelis Naniopoulos, Aristotle University of Thessaloniki
Avrupa ve Asya çoklu model bağlantısında Türliye’nin rolü
Fuad Khalilov, Yönetim Kurulu Üyesi, Taymarine Shipping & Multimodal
›› Adriyatik/ Ege / Karadeniz Limanlarının karayolu trafiğine alternative olabilmesi için demiryolu ve iç nehir
bağlantılarının geliştirilmesi
›› Aditaytik ve Kuzey Karadeniz arasında çoklu nakliye ağı modeli
Bölümle ilgili soru ve yorumların tartışılması
SPONSORLUK, REKLAM & STAND
Konferansimiz, potansiyel müşterileriniz ile ilişkilerinizin geliştirilmesi,
markanızın tanıtımının arttırılması ve şirketinizin tanınırlığının arttırılması
için en uygun ortamı sağlamaktadır.
Aşağıdaki promosyon fırsatlarını değerlendirmenizi öneririz
•
Sponsorluk paketleri
Platin Sponsor
Akşam Yemeği Sponsoru
Çay-Kahve Molaları Sponsoru
Kayıt Sponsoru
Öğle Yemeği Sponsor
•
Konferans Standlarına Katılım. Stand kiralamanız halinde; iki
ücretsiz kayıt hakkı , konferans broşüründe şirketinizin tanıtımı ve
reklam malzemelerinizin dağıtımı ücretizdir.
Sponsorluk, reklam ve stand kiralamaları ile ilgili daha fazla bilgi
için:
Nadezhda Semenchuk
Reklam Müdürü
[email protected]
+38 056 794 33 94 (Dahili .201)
+7 499 346 20 40 (Dahili .201)
+38 056 794 33 94 +7 499 346 20 40
www.b-forum.com
Karadeniz Navlun Piyasası
ve Limanları
15-16 Mayıs, Istanbul, Türkiye, Ceylan Intercontinental Hotel
KAYIT ÜCRETİ (bütün vergiler dahil)
KONFERANSIN YAPILACAĞI OTEL
Bir katılımcı
1700 USD
İki veya daha fazla katılımcı (her biri)
1500 USD
CEYLAN INTERCONTINENTAL Hotel
Asker Ocagi Cad No.1,
34435 Taksim, Istanbul - Turkey
Tel +90 212 368 4444,
Fax +90 212 231 8462
www.intercontinental.com/istanbul
Kayıt ücreti şunları kapsar: Konferans oturumlarına katılım, hem basıl hem de on-line olarak bütün konferans
dökümantasyonuna erişim, çay ve kahve molaları, ogle yemeği, büfe sunum.
Konferansa katılamaycaksanız, konferans dökümanlarına 450 USD karşılığında on-line erişim sağlayabilirsiniz.
Not: Otel konaklama ve transferleri kayıt ücretine DAHİL DEĞİLDİR.
Kayıt İptali
Kayıt iptal talepleri en geç 1 Mayıs 2014’e kadar yazılı olarak yapılması gerekmektedir. 1 Mayıs 2014’ten sonraki iptal
taleplerinde kayıt ücreti geri ödemesi yapılmaz. Ancak farklı bir katılımcı ek bir ücret ödemeksizin konferansa katılabilir
KAYIT
ÖDEME YÖNTEMLERİ
1. Web sitemizi ziyaret edebilirsiniz www.b-forum.com
2. Aşağıdaki kayıt formunu doldurup [email protected] e-mail gönderebilirsiniz
1. Kredi Kartı
3. Marina Varvaryuk telefon ile arayabilirsiniz : +38 056 794 33 94 dahili. 218
2. Fatura
Daha fazla bilgi için lütfen irtiabta geçiniz Anna Zabolotnaya: +38 056 794 33 94 ext. 296,
[email protected]
KAYIT FORMU Karadeniz Navlun Piyasası ve Limanları
Şirket Bilgileri (Konferans Kitapçığı için )
Şirket Adı
Şirket Profili (Lütfen basilica faaliyet konularınızı belirtiniz)
Üretici
Armatör / Filo Operatörü
Broker / Acenta
Demiryolu Nakliyatı
Lİman / Ardiye
Ticaret Şirketi
Çoklu Model \ Ara Model Nakliyatı
Danışman
Posta Adresi, Posta Kodu
Web-sitesi
Tel Fax E-mail Katılımcı Bilgileri
Adı , Soyadı
Ünvanı
Cep Tel *
E-mail Asistan E-mail*
Konuşmacı
Reklam / Sponsor
Konferansa katılamıyorum, konferans dökümanlarına on-line erişim sağlamak istiyorum
* Sadece organizatör bilgisi için
KATILIMCI KOŞULLARINI KABUL EDİYORUZ, ÖDEME İÇİN FATURA GÖNDERMENİZİ RİCA EDİYORUZ.
+38 056 794 33 94 +7 499 346 20 40
www.b-forum.com
Download

Örgün Öğretim – Test Sınavı