Sayfa 1 / 5
ASEPTİZÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ
KOMPAKT TİP HİJYENİZASYON ÜNİTESİ, PARTİKÜL İNDİRGEME VE İKLİMLENDİRME CİHAZI,
PAKET TİP HİJYEN KLİMA ÜNİTESİ, PARTİKÜL BASKILANDIRMA VE İKLİMLENDİRME CİHAZI.
(2.000 m3/h)
1. KONU
1.1 Ameliyathane ve Yoğun Bakım Ünitelerinde kullanılmak üzere, Kompakt Tip Hijyenizasyon
(Aseptizör) Ünitesi, 2.000 m3/h hava debisi için teknik şartnamesi.
2. TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1 Aseptizör sürekli olarak, ameliyathane veya yoğun bakımda ki ısıyı kontrol edebilmelidir.
Ayrıca odadaki havanın ısısını, nemini ve pozitif basıncını, Aseptizör üstündeki panelden veya
mahal içersinde ki ya da dışarısında ki bir analog veya dijital gösterge ile izleyebilmelidir.
2.2 Aseptizör’ün saatteki toplam hava debisi en az 2.000 m3/h, olmalıdır. Taze hava debisi ise,
toplam hava debisinin %50’si kadar olmalıdır. Sistem de dışarıdan alınan taze hava için G sınıfı
kaba toz filtre ve bir fan kullanılmadır. Taze hava fanının devri hız kontrollü olarak kullanıcı
tarafından cihazın içinden el ile ayarlanabilmelidir.
2.3 Aseptizör’ün soğutma ve elektrikli ısıtıcı kapasitesi 12 kw. olmalıdır. (Daha düşük soğutma ve
ısıtma kapasitesinde ki cihazlar, özellikle de ameliyathane ve yoğun bakımlarda ki hava
değişim sayısı göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kalacaktır.)
2.4 Aseptizör’de dışarıdan alınan taze hava için; G4 sınıfı kaba toz filtre, ortam dönüş havası için
F5 veya F7 sınıfı ince toz filtre, nihai olarak cihazın üfleme havasında Hepa filtre H13 veya H14
kullanılmalıdır. Böylelikle üç kademeli filtrasyon sistemi sağlanmalıdır aksi takdirde hijyen
koşulları oluşmamaktadır. Üç kademeli filtrasyon sistemi (G4 + F7 + H13) olmayan cihazlar
kabul edilmeyecektir.
2.5 Aseptizör çalıştırıldıktan sonraki ilk bir saat içerisinde 0,3 mikron düzeyinde, %95 partiküler
dekontaminasyon ve %95 oranında biodekontaminasyon yapabilmelidir.
2.6 Mahallerdeki ses seviyesi Aseptizör’den 1 metre mesafeden 64 dB. değerini geçmemelidir.
2.7 Aseptizör üzerinde en az 5.5 inch boyutunda dokunmatik (touch screen) renkli ekran veya
uzaktan kumanda ile ayarlanabilen, gösterge paneli olan kumanda sistemi bulunmalı, ortamın
sıcaklık değerleri bu ekrandan dokunmatik olarak veya gösterge paneli ve uzaktan kumanda
ile ayarlanabilmeli, nem ve basınç değerleri cihaz üzerinden veya ortam (mahal) dışına
konulacak olan dijital veya analog bir gösterge paneli ile izlenebilmelidir.
2.8 Aseptizör ekranında ısı hassasiyeti en az 1°C aralıklarla ayarlanabilmelidir.
2.9 Aseptizör’ün hava debisi akış kontrollü olmalıdır ancak hava akış debisi filtrenin tıkanıklık
düzeyine göre sistem tarafından otomatik olarak ayarlanmamalıdır, aksi durum tıkalı
filtrelerin patlayarak hijyenik ortama mikroorganizmaların yayılmasına ve kontaminasyona
neden olur. Hava akış debisi ayarlanmak istenirse, hız kontrollü olarak kullanıcı tarafından
cihazın içinden el ile ayarlanabilmelidir.
Sayfa 2 / 5
2.10
Aseptizör’ün dış ünitesi; R407 C veya R410 A soğutucu akışkan gazı ile çalışabilmelidir.
2.11 Aseptizör, üzerinde ki sensörleri sayesinde aşağıdaki durumlarda görsel veya ışıklı uyarı
vermelidir.
- Filtre doluluk durumlarında her filtre için (G4 + F7 + H13) ayrı ayrı olmak üzere,
- Isıtma ve soğutma sistemlerinin arızalarında,
- Ventilasyon arızalarında,
2.12 Aseptizör, hacimlerin pozitif basınç altında tutulmalarını ve hacimlere taze hava girişlerini
istenilen oranda yapabilmeye imkan vermelidir. Tamamıyla kapalı devre olarak çalışan
Aseptizörler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.13 Aseptizör’ün hastanenin montaj mahalline kurulabilmesi için altyapı ve montajla ilgili
gereken işlemler (Aseptizör’e bağlanacak olan elektrik besleme hattı hariç) ücretsiz olarak
yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
2.14 Aseptizör’ün üst kısmına ayrıca bir havalandırma kanalı veya laminar flow ünitesi
takılabilmesi için uygun özelliklerde üretilmiş olmalıdır. Bu şartların daha iyi sağlanabilmesi
amacı ile Aseptizör’ün hava üfleme menfezi, Aseptizör’ün profilinden ayrı olarak imal
edilmelidir.
2.15 Aseptizör, bulunduğu ortamda +16 °C ile +30 °C arasında ki değerleri, -10 °C ila +40 °C dış
ortam çalışma sıcaklıklarında sağlayabilmelidir.
2.16 Aseptizör, 400 Volt + N + 3 faz ve 50 Hz. elektriksel değerlerde çalışacaktır. Aseptizör’ün
içerisinde bulunan ısıtma, soğutma vb. elektriksel sistemler ayrı ayrı devre koruyucu
sigortalardan beslenecektir. Tek bir sigorta üzerinden beslenen Aseptizörler kabul
edilmeyecektir. Aseptizör’ün imalatında kullanılacak olan tüm elektrik kabloları ısıya dayanıklı
halogen free kablo özelliğinde olmalıdır.
2.17 Aseptizör’ün toplam statik basıncı, ortamın durumuna göre 400 Pa. ila 600 Pa. aralığında
seçilebilmelidir.
2.18 Aseptizör’ün bulunduğu ortamın pozitif veya negatif basıncı, cihaz üzerinden veya ortam
dışında ayrı bir analog veya dijital gösterge ile sürekli olarak izlenebilmelidir.
2.19 Aseptizör de meydana gelebilecek arızalar da sesli veya ışıklı uyarı düzeneğine sahip
olmalıdır.
2.20 Aseptizör, kablosuz uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen kontrol ekranı veya PLC
kontrollü Touch Screen (Dokunmatik Ekran) ile kontrol edilebilmelidir.
Aseptizör cihazlarının otomasyon sisteminde PLC (Programmable Logic Controller &
Programlanabilir Kontrol Cihazı) kartları kullanılması durumunda; PLC kartları mikro işlemci
tabanlı bir devre olduğundan, ilk yatırım ve tamir bedellerinin yüksek olması, PLC
otomasyonu olmayan sistemlere göre daha sık arızalanması ve tamirat aşamasında geçen
uzun süreler de dikkate alındığında bu konuda ki tercih Hastane Yönetimine bırakılmıştır.
2.21 Aseptizör’ün üfleme havasının kontrolü, yatay kanatçıklar da yukarı ve aşağı, dikey
kanatçıklarda ise sağa ve sola olacak şekilde el ile ayarlanabilir olmalıdır.
Sayfa 3 / 5
2.22 Aseptizör’ün içinin ve dışının tamamıyla paslanmaz çelik sacdan üretilmiş olması tercih
sebebidir ki Aseptizör’ün içinde bulunan bağıl nem paslanmaya neden olabilmektedir. Bunun
yanında, ameliyathane ve yoğun bakımlarda dezanfektanlar ile Aseptizör’de yapılan temizlik
çalışmaları neticesinde; elektrostatik toz boyalı, alüminyum sacdan imal edilmiş olan veya
paslanmaz çelik olmayan mamulden imal edilen diğer Aseptizör’lerin dış yüzeyinde
tepkimeye girerek deformasyonlara neden olarak mikroorganizmaların üremesine müsait
hale gelirler.
2.23 Aseptizör az yer kaplamalı, bakımı kolay olmalı ve montaj sonrası kesinlikle hareket
ettirilmemelidir. Hareket ettirildiği takdirde bakır boru ve taze hava bağlantı borularında
hasar oluşma riski vardır.
2.24 Aseptizör’ün soğutma ünitesi (evaporatör), cihaz kabini içerisinde oluşturulmuş olan özel
yuvası üzerine monte edilecektir. Aseptizör içerisinden geçen havanın tamamı (dış ortamdan
alınan taze hava ve dönüş havası) evaporatör üzerinden geçecektir. Aseptizör’ün iç yapısı
sızdırmaz olacak ve cihaz iç kabini üzerinde harici olarak yerleştirilen ve kontrolsüz hava akışı
sağlayacak Aseptizör’ler kabul edilmeyecektir.
2.25 Aseptizör tek düğme ile açılıp kapanabilmeli ve acil durumlar için durdurma düzeneği
(emergency button) olmalıdır.
2.26 Aseptizör montajdan sonra, TURKAK onaylı bağımsız bir validasyon firması tarafından
ölçüm testlerine tabi tutulacak ve düzenlenen raporların bir kopyası hastane yönetimine
teslim edilecektir. Yapılan bu ölçümler neticesinde fiziki şartlarla ilgili test sonuçlarını
etkileyen faktörler açığa çıkar ise bu aksaklıklar hastane yönetimince düzeltilecektir. Örneğin,
otomatik kapı sızdırmazlığının sağlanamaması, tavan ve duvarlarda oluşan yüzey çatlakları,
pencere ve camlardan sızan hava sorunları vb.
2.27 Aseptizör’ün dışarıdan hava almasını sağlayan taze hava kanalları, G sınıfı bir kaba toz
filtre kullanılmak kaydıyla, paslanmaz çelik, galveniz sac, PVC kanal veya alüminyumdan imal
edilebilir. Dış ortamda bulunan taze hava girişinde uygun ölçülerde taze hava panjuru
kullanılacak ve panjur içerisinde yaprak, sinek vb. kirleticilerin içeri girmesini engelleyecek tel
kafes olmalıdır.
2.28 Aseptizör’ün drenaj tavası ve damla tutucuları paslanmaz sacdan imal edilmiş olacaktır.
Plastik veya galvaniz sac gibi mukavemeti düşük, korozyon dayanımı düşük drenaj tavaları
kullanılmayacaktır.
2.29 Aseptizör’ün bünyesinde, 15 Watt. gücünde en az 2 adet ultraviyole (UV Lamp) lamba
bulunmalıdır. Mahal içerisine, Hepa filtre sonrası gönderilen hijyenik havanın sürekli olarak
ultraviyole ışıktan geçilerek ayrıca sterilize edilmesi sağlanmalıdır.
2.30 Aseptizör’e ait tüm ekipmanların montajı için gerekli olan tüm tadilat işlemleri, montaj
hazırlıkları, inşaat ve boya işleri ile istenen altyapı hazırlıklarının yapılması ve Aseptizör
montajının yapılacağı alana kadar olan elektrik besleme hattının ayrı bir sigorta ile çekilmesi
hastane yönetimine aittir.
Sayfa 4 / 5
3. İSTENİLEN DÖKÜMANLAR
3.1 Firmalar, teklifi ile birlikte Aseptizör’ün tıbbi ve teknik özelliklerini görülebileceği orijinal
gerekli dokümanları vermelidir.
3.2 İhale uhdesinde kalan firma, Aseptizör’ün teslimi sırasında her Aseptizör için ayrı ayrı
dokümanlardan birer takım verecektir. Ayrıca bir adet Türkçe kullanım kılavuzu ile
Aseptizör’ün mekanik, elektrik ve elektronik devre şemalarını içeren servis kitapçığını da
verecektir.
4. TEKNİK SERVİS, GARANTİ VE YEDEK PARÇA
4.1 Aseptizör en az 2 yıl garanti olacaktır. Garanti, uygulamayı yapan firma tarafından
verilecektir. Garanti süresince arıza tespiti onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep
edilmeyecektir.
(Aseptizör’ün yanlış kullanımdan kaynaklanan arızalar, yetkisiz kişi veya
kişiler tarafından müdahale edilmesi ve doğal afetlerden kaynaklanan arızalar hariçtir.)
4.2 Aseptizör’ün garantisinin bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça
sağlamayı üretici ve temsilci ve varsa yetki verilen satıcı firma taahhüt edecek ve hızlı
devreden yedek parçaların ileriye dönük döviz bazında fiyatlı parça listeleri verecektir.
4.3 Aseptizör’ün arızalı parçaların garanti durumunu üretici firma belirleyecek, garanti dışı
durumlarda ise yedek parça ve işçilik gideri karşılığında, oluşacak arızalar yüklenici firma
tarafından giderilir. Kullanım hatasından doğacak ve yetkili teknik servis personeli dışındaki
kişilerce yapılmış müdahaleler sonucunda oluşan arızalar garanti kapsamı dışında sayılacaktır.
4.4 Aseptizör’ün tesliminden sonra takip eden ilk 3 ay içerisinde periyodik bakım anlaşması
yapılacak, bu kapsamda yüklenici firma tarafından imzalanan bakım sözleşmesi gereği 3, 6, 9
veya 12 ayda bir olmak üzere periyodik bakımları yapılacaktır.
4.5 Periyodik bakım anlaşması olmayan ve zamanında bakımları yapılmayan Aseptizör cihazları,
garanti kapsamında sayılmayacak ve bu süreçte oluşacak arızalar için kullanılacak yedek
parça, işçilik ve servis bedelleri Hastane Yönetimine ayrıca fatura edilecektir.
Aşağı da Aseptizör’ün bakım hizmeti sırasında yapılacak işlemler sıralanmıştır.












Kaba toz, ince toz ve hepa filtrelerin yenileri ile değişimi,
Ultraviole lambalarının kontrolü, gerekiyor ise yenileri ile değişimi,
Soğutma sistemi ara elemanların; termostatik expantion valfi, basınç sensörleri vb. kontrolü
Isıtma sisteminde rezistans, yüksek sıcaklık termikleri, termostat ve yan elemanları,
Kondenser ve evaporatör genel temizliği,
Fan yatak ve rulmanlarının genel kontrolü,
Vibrasyon kontrolü,
Elektrik besleme hattı, sigorta ve genel otomasyon sistemi,
Kompresör yağ ve gaz kaçağı kontrolü,
Hava hızı ve debi ölçümü,
Nemlendirme ünitesi kontrolü,
Hijyen cihazın gövde bakımı ve sızdırmazlık kontrolü gibi.
Sayfa 5 / 5
5. KABUL VE MUAYENE
5.1 Aseptizör’ün kabul ve muayeneleri, TURKAK tarafından akredite edilmiş, onaylı bir firmanın
verdiği validasyon raporları esas alınarak ve Hastane Yönetimince belirlenecek personel
tarafından yapılacaktır.
6. MONTAJ
6.1 Satıcı firma, Aseptizör’ü ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile
çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma
tarafından karşılanacaktır.
7. EĞİTİM
7.1 İhaleyi alan firma, Aseptizör’ün kullanımı, bakımı ve olası arızların giderilmesi ile
kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği en az 2
personele en az 1 gün ücretsiz eğitim verecektir. Bu şart teklif dosyasında firma tarafından
taahhüt edilerek belgelendirilecektir.
8. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
8.1 Firmalara şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap
vermelidir. Bu cevaplar aseptizör ünitesi teknik şartnameye uygunluk belgesi başlığı altında
firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır.
8.2 Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilmeli ve
doküman üzerinde teknik şartname maddeleri işaretlenmiş olmalıdır. Bu cevaplar orijinal
dokümanlar ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunması halinde teklif
değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8.3 Üretici veya satıcı ISO, TSE, TS12850 Hizmet yeri yeterlilik belgesi ve CE belgelerini sunacaktır.
Download

ASEPTİZÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ