kuru tip toz tutma sistemleri
Torbalı Jet Pulse Filtre Üniteleri
UYGULAMA ALANLARI
· Plastik
· Çimento
· Gıda
· Demir Çelik
· Cam
· Alüminyum.
· Metalurji
· Kimya
· Maden
· Ağaç
· Seramik
· Arıtma
Adres :
Atatürk Mah. Hadımköy Kavş. 531. Sok. Ginza Corner Plaza No:16/23 34522
Beylikdüzü / İSTANBUL / TURKEY
Tel / Fax
: +90 (212) 852 45 96
[email protected] - www.fta-endustriyel.com
ÜNİTENİN TANIMI :
Torbalı Jet Filtre Üniteleri genellikle Endüstriyel Tesislerde, Üretim yapılan Prosesten oluşan
ve ortama yayılarak havaya karışan tozları tutmak ve havadan ayrıştırarak, havanın
Atmosfere atılması ve tozlarında istenilen yere iletilmesi amacıyla kullanılırlar. Ortamdan
çıkan tozların konsantrasyonlarına göre hava emiş debisi Üretici tarafından hesaplanarak
İşletme Şartlarına göre özel olarak dizayn edilirler.
DİZAYN ÖZELLİKLERİ :
- 500m3/h'den 5.000.000m3/h' e kadar Hava Emiş Debisi
- 5m2'den --> 50.000m2'ye kadar Filtreleme Yüzey Alanı
- 1.000mm den 7.000mm'ye kadar Filtre Torba Materyali
- 0C°'den +250C°'ye kadar Emiş Gazı Sıcaklığı
- Asidik, Bazik, Yanıcı ve Parlayıcı Her tür Toz Konsantrasyonlarında
- 5-10mikron ile 1-2mm arası her tür Toz Konsantrasyonlarında
vs.. için İşletme şartlarına göre Özel olarak tasarlanarak İmal edilirler. Proses gereği olarak Tozsuzlaştırma Filtresi olarak ortama dağılan havadaki tozları tuttukları
gibi, Belirli Proseslerde Hava ile belirli tozları ayırarak Proses'e temizlenmiş havayı vermek içinde kullanılırlar. Torbalı Jet Filtreler Çelik Yapılı Gövdeleri, Gövde
içerisinde Prosese göre tozun niteliğine uygun olarak seçilmiş optimum sayıda belirlenen Filtre Materyalleri, tutulan tozların istenilen yere aktarılması için gerekli
döküş ekipmanları ve basınçlı hava ile temizleme yapacak Hava Enjeksiyon Sistemi ile bir bütün olarak çalışır ve Kuru Tip Tozsuzlaştırma Sistemleri içerisinde en
yüksek verime sahip Sistemlerdir.
İŞLETMEYE ÖZEL KOMPAKT TASARIM :
Endüstriyel Tesislerdeki çok yönlü kirletici tozlara karşı kullanılabilen Torbalı Jet
Filtreler, hemen hemen her türlü Toz Filtrasyonu uygulaması için uygundur.
Prosese ve İşletmeye göre özel olarak tasarlanan bu toz tutucular konulacağı yere
göre gövde yapıları yatay yönde geniş veya dikey yönde uzun olarak oldukça
kompakt şekilde tasarlanırlar. Endüstriyel amaçlı Tüm Tozsuzlaştırma prosesleri
için ideal olarak kullanılırlar. Gövde Prizmatik olarak dizayn edilmiş olup, Gövde
yapıları Prosese özel olarak Karbon veya Paslanmaz Çelik olarak üretilmektedir.
Hava ile tozu ayırmak için kullanılan Filtre Torbaları kullanılan Prosese göre özel
olarak seçilmektedir. Uzun süre bakım gerektirmeden çalışmakla beraber
Periyodik olarak bakımları ve ömrü tamamlanan Filtre Materyallerinin de
değişmesi durumunda uzun süre sorunsuz çalışmakta ve sürekli aynı verimlilikte
çalışmasına devam edebilen sistemlerdir.
GENEL ÖZELLİKLER :
• Sürekli Çalışma : Yüksek Filtrasyon hızları sayesinde, hemen hemen her
sektörde ve uygulamada sürekli sabit dirençli ve yüksek toz konsantrasyonları için
sürekli filtrasyon sağlar.
• Kompakt Tasarım : Modüler tasarımı sayesinde kısıtlı alanlarda bile kurulum
sağlanır. Silindirik dizayn edilen Torbalar ve torba aralıklarındaki mükemmel uyum
sayesinde, torbaların dış yüzeyinde biriken tozların köprü yapmadan dökülmesi
sağlanır.
• Filtre Torbaları : Prosese göre özel olarak seçilen Torba Filtreleme Yüzeyi ile
Bakım ve işletme maliyetleri azaltılarak, Torbalarda çok daha iyi yüzey temizleme
ve basınçlı hava darbeli temizlik sağlanır.
• Uygulama Noktaları : Kompakt boyutları ve Her tür toza karşı Filtreleme
materyalleri ile Her tür Toz toplama uygulamalarında ve çok geniş bir yelpazede
kullanılabilir.
• Filtreleme Garantisi : Kullanıldığı ortamın şartlarına ve prosese göre özel
olarak seçilen Filtreleme materyalleri ile %99.99 oranında toz filtrasyonu yapılarak
çok düşük emisyon değerleri garanti edilmektedir.
STANDART ÖZELLİKLER :
Karbon veya Paslanmaz çelik gövde
Hava Enjekte Sistemi Komple
Toz Giriş ve Temiz Gaz Çıkış Flanşları
Filtre Üst Korkuluk - Merdiven
Galvaniz Kaplı Kafes-Venturi
Filtreleme Torbaları
Min. 60° Toz döküş bunkeri
Döküş bunkeri Bakım Kapakları
Elektronik Timer Ünitesi
Yüzey İşlem Epoxy Boya
OPSİYONEL ÖZELLİKLER :
Yanıcı-Parlayıcı toza özel dizayn
Patlama Emniyet Kapakları
Co2 Yangın Söndürme Sistemi
Bunker Alt-Üst Seviye Ölçümü
Çoklu Döküş Bunkeri
Gövde Kumlama veya Kaplama
Filtre gövdesi İzolasyon İşleri
Gaz Isıtma veya Soğutma İşleri
Gaz Akışı ölçme Sistemi
Baca Çıkış Toz Görüntüleme Sistemi
JET FİLTRE SİSTEMİ ÇALIŞMA PRENSİBİ
1
10
TEMİZ GAZ
6-7
Bar
8
7
2
ww
w.
fta
-en
du
str
iye
l.c
om
11
9
KİRLİ
GAZ
3
4
5
6
1. Temiz Gaz Hücresi
2. Filtre Gövdesi
3. Kirli Gaz Kollektörü
4. Filtre Toz Bunkeri
5. Vidalı Götürücü
6. Hava Kilidi (Rotary)
7. Filtreleme Torbası
8. Filtre Tel Kafesi
9. Elektronik Timer
10. Hava Enjekte Valfi
11. Hava Enjekte Borusu
ÇALIŞMA PRENSİBİ : Tesisdeki Tozlu ortamdan Davlumbazlar veya emiş boruları vasıtası ile emilen yüksek Toz Konsantrasyonlu Tozlu Gazlar [2 nolu] Filtre
Gövdesinin [3-nolu] Filtre Giriş Kollektöründen [4 nolu] Filtre Toz Birikim bunkerine hızlı bir şekilde giriş yapar ve giriş yaptığı hız itibari ile önce birikim bunkerine
doğru dağılır ve havadan ağır olan tozlu gazlar birikim bunkerinin dibine çöker, havadan hafif olan tozlarda yukarıya uçuşarak [7 nolu] Filtre materyallerine doğru
yönelir. Filtrelenecek toza uygun sayıda ve uygun nitelikte seçilen Filtre materyallerinden geçen tozlu hava materyalin dış yüzeyindeki tutucu mikroskobik kılcal
keçelerde tutulur ve temizlenen hava materyal içerisinden [1 nolu] Temiz Gaz Hücresine doğru çıkış yapar ve oradan da Atmosfere atılır.
Filtre Torbalarının dış kısmında biriken tozlu pasta tabakasının temizlenmesi için, [10-11 nolu] Hava Enjeksiyon Sistemi ile 6-7 Bar Basınçlı hava bu Torbaların içerisine
püskürtülür ve Torbaların iç yüzeyine kısa ve ani şoklama basınç darbeleri uygulanır. Basınçlı olarak şoklanan hava ters akış tesiri meydana getirerek biriken tozların
torbadan koparak Birikim bunkerine dökülmesi sağlanır. Birikim bunkerine dökülen tozlar Filtre Sisteminin boyutlarına göre [5 nolu] Vidalı Konveyör ve [6 nolu]
Rotary Hava Kilidi ile istenilen yere tozlar dökülerek Birikim bunkeri sürekli temiz bırakılır. Sistem PLC Kontrollü bir [9 nolu] Elektronik Timer ile basınçlı havayı
istenilen süre ve zaman aralıklarında filtre torbalarına yönlendirir. Basınçlı havanın Temizleme süre ve zaman aralıkları Üretici tarafından optimum temizliğe göre
özel olarak Set edilir.
TORBALI JET FİLTRE SİSTEMİ AKSESUARLARI
fİLTRE TORBALARI
Filtre torbaları ideal bir diziliş aralığı ile monte
edilmiş olup böylelikle torba aralarındaki toz
blokajları ve torbaların birbirine sürtünmeleri
engellenmiş olup lineer bir hava akışı sağlanmıştır.
HAVA ENJEKTE SİST.
TEMİZ
GAZ
Filtre Torbalarının dış yüzeyinde biriken tozların
Otomatik olarak düzenli bir şekilde temizlenmesi için
bu kısımdan Periyodik olarak Torbalara Basınçlı Hava
Enjekte edilir.
valfLER VE TIMER
Torbaların dış yüzeyinde biriken tozların
temizliği için Enjekte Valfleri kullanılır. Bu
Valflere Elektronik Timer kumanda eder.
KİRLİ
GAZ
TOZ DESARJI
Filtre Toz Deşarjı için düzenli besleyici
olarak Vidalı Konveyör, Rotary Vana veya
Double Flap Vana kullanılır. Sabit toz
depolama içinde Kova kullanılır.
Hava Enjekte Boruları
Sabit Hortum Rekoru
Hava Enjekte Valfi
Kauçuk Hortum
Valf Rekoru
Cıvata
Oring Conta
Torba bağlantı Plakası
Oring
Sabitleme Kelepçesi
Valf Flanş Bağlantısı
Tüp Flanş Bağlantısı
TC-XX Yerli TIMER
Maks. 32 valf çıkışlı, Pulse ve Pause süreleri
ayarlanabilir, Uzaktan kontak verilebilen,
Opsiyonel olarak Differansiyel Fark basınca
göre Otomatik zamanlama ayarlı, Alarm
İkaz çıkışlı, Yerli tip PLC Sistemli Timer.
MT Timer (Mecair)
Maks. 32 valf çıkışlı ve 4'lü grup ile beraber
çalışabilen, Pulse ve Pause süreleri
ayarlanabilir, Uzaktan Remote özelliği ile
PLC Sistemi ile ONLINE haberleşebilen çok
fonksiyonlu Ekonomizer Timer.
MPS DP Timer (Mecair)
Maks. 16 valf çıkışlı ve 4'lü grup ile beraber
çalışabilen, Pulse ve Pause süreleri
ayarlanabilir, Uzaktan Remote özelliği ile
PLC Sistemi ile ONLINE haberleşebilen çok
fonksiyonlu Ekonomizer Timer.
MCS Ekonomizer (Mecair)
Maks. 128 valf çıkışlı, Pulse ve Pause süreleri
uzaktan ayarlanabilir ve görüntülenebilir, bir
PLC ile haberleşebilen, Basınçlı hava
kullanımında optimum çözüm, PLC Sistemi
ile ONLINE iletişim kuran, Torba Kirliliğini
tespit ederek ikaz veren, Ekonomizer Timer.
MUHTELİF SİSTEM UYGULAMALARI
MADEN İŞLETMELERİ
TOZSUZLAŞTIRMA FİLTRESİ 16.000m3/h
İZOLASYON FABRİKASI
TOZSUZLAŞTIRMA FİLTRESİ 10.000m3/h
TEKSTİL FABRİKASI
KUMLAMA KABİNİ FİLTRESİ 3.000m3/h
GAZ BETON KESİM FABRİKASI
TOZSUZLAŞTIRMA FİLTRESİ 20.000m3/h
GÜVENİLİR ORTAĞINIZ.
Konusunda uzman olduğumuz konularda siz değerli müşterilerimize Danışmanlık, Proje,
Planlama, Üretim, Montaj, Devreye alma, Emisyon Testleri ve Servis Hizmetleri ile ilgili
optimum çözüm sunuyoruz. Prensip olarak yalnızca zamanında teslimat değil, güvenilir
arayüz, prosese uygunluk ve etkin proje yönetimi ile sorunsuz garantili değerlerle
sistemin devreye alma işlemi tamamlandıktan sonra müşterilerimiz için yetkili servis
hizmetini başarı ile sağlıyoruz.
Ürünlerimizde kullanmış olduğumuz ekipman ve enstrümanlarda yurtiçi ve yurtdışında
kalitesi ve performansı ile kendini kanıtlamış olan ürünler tercih edilmekte ve çözüm
ortaklarımız ile dünya çapında proje, üretim, montaj ve yerinde servis hizmetleri koordine
edebilmekteyiz.
Adres :
Atatürk Mah. Hadımköy Kavş. 531. Sok. Ginza Corner Plaza No:16/23 34522
Beylikdüzü / İSTANBUL / TURKEY
Tel / Fax
: +90 (212) 852 45 96
[email protected] - www.fta-endustriyel.com
Download

kuru tip toz tutma sistemleri - fta