Daha fazla ürün için sitemizi ziyaret edin.
www.anadoluekip.com
Anadolu Ekip Makine
Alınteri Bulvarı Ostim İş Merkezleri
B Blok No:38 Yenimahalle / Ankara
+90 312 354 7 354
Helezon Konveyörler
Helezon konveyörler, katı akışkan malzemelerin beslenmesi,
taşınması ve dozajlanması amacı ile farklı sektörlerde
kullanılabilmektedirler.
OZB markalı helezon konveyörlerinde kullanılan helislerin üretim
teknolojileri ve malzeme özellikleri sayesinde çok daha uzun ömür
ve dayanıklılık sunulmaktadır.
OZB helezon konveyörleri standart olarak boru tipi, U tipi ve dikey
tip olarak üretilmektedir. Bunlara ek olarak farklı sektörler ve müşteri
taleplerine uygun olarak özel üretimler de yapılmaktadır.
Filtreler
Silindir Filtreler
Filtreler genel olarak katı bir akışkanın, kapalı bir hacimde stoklanmak için transferi
sırasında çevreye yayılabilecek partiküllerin tutulması amacı ile kullanılır.
Poligonal Filtreler
OZB marka poligonal filtreler 6m² ila 180m² temizleme alanı sunmakta olup, farklı eleman
tipleri ve farklı gövde ebatlarında temin edilebilmektedir.
Klepeler
Kelebek Klepeler
Katı akışkanların boşaltılması ve/veya kanal içerisinden kontrolü için
klepelervkullanılmaktadır.
OZB marka klepeler silolar, bunkerler, tartı bunkerleri, helezon konveyör giriş ve çıkış
ağızları gibi pek çok yerde kullanılabilmektedir.
Sürgülü Klepeler
OZB sürgülü klepeler kare, daire ve dikdörtgen kesitli olarak sunulmaktadır.
Daha fazla ürün için sitemizi ziyaret edin.
www.anadoluekip.com
Aktüatörler
OZB marka aktüatörler ve mikrosviçler birçok farklı kelebek
ve sürgülü klepe ile birlikte kullanılabilmektedir. OZB
aktüatörler manuel, pnömatik ve elektrik motorlu olarak
temin edilebilmektedir.
OZB aktüatör tipleri
ACM ve ACMS : Manuel kol ACP ve ACPS :
Pnömatik ACES : Elektrik motorlu MS : Mikrosviçler
Seviye Göstergeleri
Seviye göstergeleri silo ve bunkerlerde malzeme seviyesini ölçmek
üzere tasarlanmış ünitelerdir. Farklı uygulamalar için farklı tiplerde OZB
seviye göstergeleri mevcuttur.
OZB seviye gösterge tipleri
LP : Döner bayraklı tip. 24 VAC, 230 VAC ve 24 VDC olarak mevcuttur.
LC : Kapasitif tip. 24 VDC olarak mevcuttur.
Emniyet Valfleri
Silo ve bunkerlerde malzeme boşaltma esnasında atmosferden hava almaları ile pozitif
basınç ve malzeme dolumu sırasında oluşan negatif basınç oluşur.
Emniyet valfleri, bu istenmeyen basıncı dengelemek üzere tasarlanmış ünitelerdir.
OZB emniyet valfleri açılarak dışarıya hava verir ve silo ile silo üstü filtre ünitelerinin zarar
görmemesini sağlar.
Akışkanlaştırıcı Jetler
Akışkanlaştırıcı jetler; silo, bunker ve benzeri yerlerde hava püskürtme yolu ile
malzeme akışını kolaylaştırmak için kullanılır.
OZB akışkanlaştırıcı jetleri; hava geçisini sağlayan filtre kısımları silo/bunker
içerisinde malzeme ile temas edecek şekilde, silo veya bunkerin dış yüzeyinden
monte edilir. Bu nedenle kullanımı, değiştirilmesi, bakımı çok kolay ünitelerdir.
OZB akışkanlaştırıcı jetler standart kullanım ve ağır hizmet şartları için
kullanılmak üzere iki ayrı tip
olarak tasarlanmıştır.
AJ25 : Standart tip
AJ26 : Ağır hizmet tipi
Daha fazla ürün için sitemizi ziyaret edin.
www.anadoluekip.com
Vibratörler
Elektrikli vibrasyon motorları endüstriyel amaçlı olarak filtreler, silolar,
eleme, yüzey temizleme, konveyörler, besleme, dozajlama, test
masaları gibi çeşitli vibrasyon makinalarında kullanılmak üzere imal
edilmektedir. Vibrasyon hareketi asenkron bir motor milinin her iki
ucunda bulunan eksantrik ağırlıkların salınımı ile gerçekleşir. Çalışma
şartları
Ortam sıcaklığı : -15°C +40°C
Mekanik Koruma Sınıfı : IP 66
İzolasyon sınıfı : F
Bin Aktivatörler
Bin aktivatörler; toz ve granül malzemelerin bulundukları kaptan çıkarılmalarına
yardımcı olmak için kullanılır, akış düzenleme özellikleri bulunmaz.
OZB bin aktivatörleri 1000mm ile 1800mm çap aralığında üretilir. Karbon çeliği
ve paslanmaz çelikten
mamül opsiyonları mevcuttur.
Yükleme Körükleri
Yükleme körüğü üniteleri toz ve granül malzemelerin, kapalı tanklara veya açık
hacimlere yüklenmesi sırasında, malzemeye döküş kılavuzluğu sağlamak ve
oluşan tozumayı kapalı alanda tutmak için kullanılırlar.
Oluşan toz istenir ise fan veya fan & filtre sistemleri ilavesi ile yönlendirilerek,
tozun geri kazanımı ve/veya çevreye yayılması önlenir.
İç cidar boş veya metal konilerden oluşur. Bu koniler standart olarak karbon
çeliğinden mamuldür, isteğe bağlı olarak paslanmaz çelikten de oluşturulabilir.
Dış cidar standart olarak esnek ve katlanabilir PVC den mamüldür. Ayrıca
opsiyonel olarak;
-Düşük yoğunluklu cam yünü tekstil + silikon
-Yüksek yoğunluklu cam yünü tekstil + silikon
-Kevlar sunulabilmektedir.
Yıldız Besleyiciler
Hücre tekeri olarak da bilinen yıldız besleyiciler (Rotary valfler) çok geniş kullanım alanına
sahiptir.Toz veya peletlenmiş malzemelerin silolardan, silo konisinden, pnömatik taşıyıcı
sistemlerden, helezon konveyörlerden ve benzeri pek çok yerden boşaltımı sırasında
dağıtımın kontrolünde kullanılırlar. Karbon çeliği ve paslanmaz çelikten mamül opsiyonları
mevcuttur.
Daha fazla ürün için sitemizi ziyaret edin.
www.anadoluekip.com
Kıstırma Vanaları ve Silobas Bağlantı Elemanı
Kıstırma vanaları; boru içeresindeki akışı sınırlamak veya durdurmak için tasarlanmışlardır.
Açık oldukları süre içerisinde akışı engelleyecek hiçbir mekanik unsur barındırmamaları en
önemli özellikleridir.
Pnömatik olarak toz veya granüllerin nakli sırasında kullanılan OZB kıstırma vanaları; gıda,
kimyasal, su arıtma, çimento ve benzer toz ile iştigal eden sektörde yaygın kullanılır.
OZB kıstırma vanalarının çalışma prensibi; ana gövde içerisinde bulunan elastomer gömlek
ile gövde arasına basınçlı hava verilerek gömleğin kapanması ve bu sayede akışa kılavuzluk
etmesi şeklindedir.
Mikro Dozaj Üniteleri
Katı akışkanların nakli ve dozajlanabilmesi için tasarlanmış ünitelerdir.
Uygulama alanlarının gereği olarak, düşük kapasite üretir ve hassas dozajlama
imkanı sağlarlar.
Standart olarak sabit devir ve kapasiteye sahip olan OZB mikro dozaj üniteleri,
giriş bölgesinde köprü oluşumunu minimize edecek yapıda tasarlanmıştır.
OZB mikro dozaj üniteleri standart olarak AISI304 paslanmaz çelikten
mamuldür ve 114mm ve 139mm çaplarda temin edilebilmektedir.
Beton Geri Dönüşüm Ünitesi
Geri dönüşümlerinin sağlanması amacıyla; beton bileşenlerinin yıkanarak
ayrıştırılması için tasarlanmış, helisel yıkayıcı ve taşıyıcı bir ünitedir.
Galvaniz kaplı ve kompakt bir yapıya sahip olan geri dönüşüm ünitesi 5m³/s
kapasiteye sahip olup, ilk yatırım ve işletme maliyeti düşük bir çözüm sunar.
Big-Bag Boşaltma Ünitesi
Bu üniteler 1 ila 1,5 tonluk big bag lerin askıda
tutularak, kolay ve verimli boşaltılması amacı ile
geliştirilmiştir. Birçok farklı sektörde kullanım alanı
bulan üniteler, standart olarak karbon çeliğinden
üretilmekle birlikte; talep üzerine paslanmaz çelikten
de imal edilebilmektedir.
BBU.12 (1 ton) ve BBU.15 (1,5 ton) olmak üzere iki
farklı tipte mevcuttur. BBU.12 tip üniteler vinç ile
yükleme için sabit ara şasi veya forklift ile yükleme için
yüksekliği ayarlanabilir ara şasi ile temin
edilebilmektedir. BBU.15 tip üniteler ise sadece vinç
ile yükleme için sabit ara şasi ile temin
edilebilmektedir.
Daha fazla ürün için sitemizi ziyaret edin.
www.anadoluekip.com
Nem Probları
Nem probları (Nem ölçerler), agrega ve benzeri malzemelerin nem miktarını
ölçmek için kullanılır.
Nem ölçerler kapasitif ve mikrodalga olmak üzere iki tip olarak sunulmaktadır.
Kapasitif nem ölçerler
Bu tip nem ölçerler 24V DC ± 10% voltaj güç kaynağı gerektir. Sinyal çıkışı 0
- 20mA veya 4 – 20mA aralığındadır. Nem probu, herhangi bir ek sinyal
ünitesi ve değer göstergesine gerek duyulmaksızın direkt olarak kontrol
ünitesine bağlanabilmektedir. Nem sensörleri genel olarak 5 tipte
sunulmaktadır.
FSV : Ayarlanabilir flanjlı
FS1 : Sabit flanjlı
FSA : Uzatma kollu
FSK : Düşük kafa çaplı
FSM : Mikserler için
FSH : 190°C sıcaklı için
Mikro Dalga Nem Probu
Mikrodalga nem ölçer son mikroprosessör teknolojisi ile geliştirilmiştir.
Kalibrasyon ve konfigürasyonu için, kullanımı kolay yazılımı ile birlikte bir
sistem olarak sunulmaktadır.
OLAS ( Optik Karışım Analizörü )
OLAS, ölçüm yüzeylerinin arasından geçen karışıma ışık
gönderir, ışığın parçacıklar tarafından emilimine göre de
ortamdaki kirliliği ve yoğunluğu tespit eder. Aradan geçen
çözeltili su, engellediği ışık transferi ile voltajda artmaya neden
olur.
Her türlü ıslak ve kuru üretim de uzun süreler çalışabilmesi için
algılayıcı gözler cam ile koruma altına alınmış ve tüm kabloları
muhafazalar içinde tutulmuştur.
Proseslerdeki genel otomasyona adaptasyonu mümkün olup
hem RS485 hem de 0-10 volt çıkış alınma
şansı mevcuttur. Var olan otomasyonlar ile iletişim kurdurularak
gelen dataya göre üretime anlık müdahale şansı verir.
Bir geri dönüşümden daha fazlası olan OLAS sistemi;
• Temiz su kullanımı azaltır
• Atık suyun geri dönüşümünü sağlar
• Üretim Maliyetlerini azaltır
• Çevreci üretim yapılmasını sağlar
Uygulama Alanları;
• Hazır beton tesisleri
• İçecek üretim tesisleri
• Doğal Kaynak suyu üretim tesisleri
Daha fazla ürün için sitemizi ziyaret edin.
www.anadoluekip.com
Sayaçlar
Sayaçlar özellikle trans mikserlerde, tekstil, deri tabaklama, kâğıt, gıda, meşrubat ve
kimyasal fabrikalarının yanı sıra, dökümhaneler ile su tesislerinde kullanılır.
Manuel sayaçlar, her bir ölçümden sonra sayaç göstergesinin sıfırlanmasını gerektirir
ve özellikle mekanik çözümler gerektiren su ölçüm ve kontrol işlemleri için idealdir.
Sayaçlar 500lt, 1000lt, 2000lt kadranlı ve 1’’, 1 ½”, 2’’ bağlantılı ve rakorlu veya flanjlı
olarak sunulmaktadır.
Tozsuzlaştırma Sistemi
Tozsuzlaştırma sistemi; tozun tutulması istenen tüm sektörlerde
kullanılabilecek en ekonomik ve verimli sistemdir. OZB
tozsuzlaştırma sistemi ile eleklere ve tesisin diğer unsurlarına toz
yapışması ve dolayısıyla işletmenin durması engellenir.
Sistemin tüm yedek parçaları kolay temin edilecek şekilde
tasarlanmış ve üretilmiştir.
OZB tozsuzlaştırmak sistemi; ek temizlik, su ilavesi ve katkı
gerektirmediği gibi ek motorlar ve benzeri işletme gider yükü de
yoktur.
Emilen tozun, fan ile havadan ayrıştırılarak çöktürülmesi ve
gerekir ise ayrılarak ekonomik değer kazandırılması da
mümkündür.
Daha fazla ürün için sitemizi ziyaret edin.
www.anadoluekip.com
Download

Yedek Parça Katalog - Anadolu Ekip Makine