KAPAK SAYFASI KOYULACAKTIR.
Değerli Dostlarımız,
2014 yılında bugüne kadar yaptığımız çalışmaları ve geride bıraktığımız 2013 yılında
yaptığımız çalışmaların genel bir özetini sizlerle paylaşmak isterim.
USB Bülten paydaşlarımız ve müşterilerimiz ile sistem, ürün ve personel
belgelendirme sektörüne yönelik gelişmeleri ve USB projelerini aktardığımız bir
paylaşım platformu olarak sizlerden gelen geri bildirimlerin de etkisi ile çıtasını her yıl
biraz daha yükselterek, yolculuğuna devam etmektedir.
2014 yılında da ulusal ve uluslar arası gelişmeler ile müşteri talep ve ihtiyaçlarına bağlı olarak ön gördüğümüz
USB Bülten dâhil farklı platformlarda paylaşacağımız yeni ve yenilikçi hizmetler ile sizlerle buluşmaya devam
ediyoruz.
USB, 2014 yılında da TURKAK akreditasyonu altında İTU (İyi Tarım Uygulamaları) kapsamında hizmetlerine
yetkin ve tecrübeli kadrosu ile artarak devam etmiş, TÜRKAK’ın Ekim 2013’te gerçekleştirdiği gözetim denetimi
başarı ile sonuçlanmıştır.
Yeni yılda TS EN 45011 Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar Standardının
yerini alacak olan TS EN 17065 Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan
Kuruluşlar İçin Şartlar Standardına göre çalışmalarına başlamıştır.
2010 yılından itibaren devam eden METRO Yaş Meyve–Sebze Tedarikçileri Denetim Projesi 2013 yılında da
artan tedarikçi sayısıyla başarıyla sürdürülmüş olup, 2013 yılında su ürünleri tedarikçilerini de kapsama dâhil
edilmesi kararı ile gelişmiş ve su ürünleri tedarikçilerinin denetimleri başlamış ve 2014 yılında denetimleri devam
etmektedir.
Her yıl olduğu gibi firmalara üst seviyede hizmet vermek için belgelendirme hizmetlerine yenilerini ekleyen USB
yeni koşullara ve yasal zorunluluklara uyma gereğinde olan ihracat yapan kuruluşlar için ISO 27001 Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmelerine başlamıştır.
2013 yılında da sektöründe lider pek çok kuruluş ulusal ve uluslararası belgelendirme hizmetleri için USB’yi
tercih etmiş ve 2014 yılında da tercih etmeye devam etmektedir. USB 2013 ve 2014 yıllarında kurumlara özel ve
genel katılıma açık olarak gerçekleştirdiği eğitimler ile 1.600’den fazla kişiye ulaşmış durumdadır.
USB Bülten okuyucularımıza teşekkür eder, güzel bir yaz dönemi geçirmenizi temenni ederim.
Saygılarımla,
Nesrin SERİN
Genel Müdür
Kuruluşların Çalışanlarına Yaptırdığı Portör Muayenesi Zorunluluğu
Kaldırıldı
Ulusal Sistem Belgelendirme’ den Haberler
Özellikle gıda işlerinde çalışanları kapsayan uygulamalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından 19.07.2013 gün ve sayı: 90611027010.06-718 sayılı yazı ile kaldırılmış bulunmaktadır. (devamı 1. sayfada)
İhracat Yapan Kuruluşlar için “Gümrük İşlerini Kolaylaştırma
Yönetmeliği” Gereği Getirilen ISO 9001 ve ISO 27001 Belgelendirme
Zorunluluğu
10 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Sayı: 28524 nolu “Gümrük İşlemlerini
Kolaylaştırma Yönetmeliği”ne göre gümrük işlemlerine başvuru yapacak firmalara
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
belgelendirme zorunluluğu getirildi. (devamı 1. sayfada)
USB’ den Haberler (devamı 2 – 8 Sayfalarda)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
USB Olarak Future Fish Eurasia 2014 7. Su Ürünleri İhracat ve İşleme,
Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarına Katılım
Volkan Yangın Söndürme Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. OHSAS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gözetim Denetimi
BRC ve IFS Standartlarına Göre Alerjen Yönetimi Bilgilendirme Toplantısı
Egelast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Gözetim Denetimleri
Kılıçlar Katı Atık Aluminyum Hurda Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin ISO 9001
Yeniden Belgelendirme ve OHSAS 18001 Gözetim Denetimleri
Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Standartları Eğitimi
8. Malatya Tarım Teknolojileri, Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarı
TQNet Onaylı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi
TQNet IPC Onaylı Baş Denetçi Eğitimleri Tanıtım Toplantısı
Süs Bitkilerinde Bitki Besleme, Gübreleme Teknikleri Tarımsal Üretimde
Standartlar Eğitimi
USB Genel Müdürü Nesrin SERİN, Uluslararası Dokuz Eylül Üniversitesi ve
Girişimcilik Merkezi Tarafından Gerçekleştirilen Üniversite Öğrencilerinin
Girişimci Çalışmaları Toplantısına Jüri Üyesi Olarak Katılımı
USB Genel Müdürü Nesrin SERİN’in Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi “Genç-İz” Öğrenci Topluluğunun Girişimcilik Kampında
Yönetim ve Üretim Planı Eğitimi
TÜRKAK Denetiminin Başarı ile Tamamlanması
Halkbank Teftiş Kurulu'nun ISO 9001 Belgelendirmesi ve Denetiminin
Basında Geniş Yer Alması
NSF Certification Olarak Oxford Toplantısı
2013 Yılında Gerçekleştirilen Bazı Projeler (9 – 11. sayfalarda)
•
•
•
•
AB Projeleri Kapsamında Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile "Kaliteye
Yolculuk Projesi"ne Başladık
Metro Cash & Carry’nin Tedarikçilerinin Değerlendirilmesi Projesi Büyüyerek
Devam Ediyor
Çeşme Paparazzi Restoran & Beach Club’ın 2013 yılı Hijyen Denetimi Yapıldı
Çalışan Eğitimleri Eylül 2013 Sonu İtibari İle Tamamlandı, 2014 Yılında
Devam Ediyoruz
AgroFresh - Smartfresh Operatörleri Değerlendirme Projesi Başladı
Belgelendirdiğimiz Bazı Kuruluşlar (12 – 15. sayfalarda)
2013 Yılında Gerçekleşen Bazı Eğitimler (16 – 18 sayfalarda)
Hizmetlerimiz (19. sayfada)
Sayfa 1
Sayfa 1
USB’den Haberler
GÜNCEL
Kuruluşların Çalışanlarına Yaptırdığı Portör Muayenesi Zorunluluğu Kaldırıldı
Özellikle gıda işlerinde çalışanları kapsayan uygulamalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu Başkanlığı tarafından 19.07.2013 gün ve sayı: 90611027-010.06-718 sayılı yazı ile kaldırılmış
bulunmaktadır.
Ancak burada şöyle bir ayrıma dikkat edilmesi gerekiyor.Yürürlükten kaldırılan periyodik muayeneler olmayıp
sadece portör muayeneleridir.
Bu durumda akla gelen sorular ise;
1. Gaita kültürü, (Salmonella ve Shigella yönünden),
2. Gaita’nın mikroskobik incelenmesi (Entamoeba histolytica kistleri, Giardia lamblia kistleri ve helmint
yumurtaları yönünden),
3. Boğaz ve burun kültürü (Staphylococcus aureus yönünden),
4. Akciğer grafisi (Tüberküloz yönünden)
yaptırılmakta olan tetkiklere ne olacak ve gıdada çalışanların mevcut hastalıklarını nasıl bilineceğidir.
Burada ise Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yaklaşımı öne çıkmakta. Bu yaklaşımla her çalışanın potansiyel taşıyıcı
kabul edilmesi ve bu duruma uygun gereken önlemlerin alınması zorunlu hale gelmektedir.
05 Temmuz 2013 tarih Sayı: 28698 ile yayınlanmış olan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” gereği ile çalışanların
Hijyen Eğitimi almaları zorunlu hale getirilmiş ve yetkili kurumlar tarafından eğitim almaları, daha önemlisi ise
kişisel koruyucu ekipman kullanımı zorunlu hale gelmiştir (tabiki kişisel koruyucu ekipman seçimi, imza karşılığı
teslimi, eğitiminin verilmesi, uygulama zorunluluğu ve takibi öne çıkmakta).
Hijyen Eğitimleri ise “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” gereği; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan ve
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardan alınmasının zorunlu olduğu
ifade edilmiştir.
İhracat Yapan Kuruluşlar için “Gümrük İşlerini Kolaylaştırma Yönetmeliği” Gereği Getirilen
ISO 9001 ve ISO 27001 Belgelendirme Zorunluluğu
10 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Sayı: 28524 nolu “Gümrük İşlemlerini Kolaylaştırma
Yönetmeliği”ne göre gümrük işlemlerine başvuru yapacak firmalara ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirme zorunluluğu getirildi.
Bu yönetmeliğe göre “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü” kazanmak isteyen kuruluşlar yönetmeliğin diğer
maddelerine ek olarak 10.maddesinde yer alan başvuru için gerekli belgeler arasında “Avrupa Akreditasyon
Birliği”nin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş
uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel ISO
9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarının aslı veya düzenleyen
kuruluş tarafından onaylı örneği” maddesi yer almaktadır.
“Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü” kazanılmasının firmalara olan faydası;
•
•
•
•
İhracat yapan kuruluşların gümrüklemeyi kendi sahasında yapabilmeyi,
İhracat ve gümrük geçiş işlemlerinde zaman kaybınızı önlemeyi,
Özellikle zamana bağlı olarak ihracat gümrük işlemlerini yönetmenize büyük fırsat sağlamayı,
Gümrüklemede plansız ve dolaylı giderlerinizde tasarruf etmeyi,
sağlayacaktır.
Bu bağlamda Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü kazanmak için USB’yi tercih eden “Solmaz Gümrük Müşavirliği
A.Ş.” ve “Altun Gıda Mad. İth. İhr. Nak. ve Tic. Ltd. Şti.” ISO 9001 ve ISO 27001 ile ilgili gerekli çalışmaları yaparak
belgelenmeye hak kazanmışlardır.
Yönetmelikteki diğer özelikleri de taşımakta olan ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü kazanmak isteyen tüm
kuruluşlar için gerekli olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi ile ilgili eğitim ve
belgelendirme çalışmalarında, Avrupa Akreditasyon Birliği’nin karşılıklı tanıma anlaşmalarına göre akredite
edilmiş kurumların temsilcisi olarak her zaman destek vermeye hazırız.
Sayfa 2
Sayfa 2
USB’den Haberler
USB’DEN HABERLER
USB Olarak Future Fish Eurasia 2014 7. Su Ürünleri İhracat ve İşleme,
Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarına Katılıyoruz
05 – 07 Haziran 2014 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek olan Future Fish Eurasia
2014 “7. Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı”na
katılıyoruz.
USB olarak 314 numaralı stantta katılımcılılar ile buluşarak, Sistem ve Ürün Belgelendirme
Hizmetlerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır.
Volkan Yangın Söndürme Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. OHSAS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gözetim Denetimi
İftaiye Aracı, İtfaiye Arasözü, Kurtarma ve Acil Müdahale Aracı ve Yangın Ekipmanları Üretimi yapan ve dünyadaki
birçok ülkeye itfaiye araçlarını ihraç eden ülkemizin sektöründeki lider kuruluşu "Volkan Yangın Söndürme
Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş."nin OHSAS 18001 İş Sağılığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gözetim Denetimi USB
Denetçileri ve M. İsmail CARAN ve Aykut ONKARDEŞLER tarafından 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirildi.
BRC ve IFS Standartlarına Göre Alerjen Yönetimi Bilgilendirme
Toplantısı
USB Ulusal Sistem Belgelendirme olarak gıda sektüründeki en önemli konulardan biri olan ve gıda firmalarının en
büyük sorunlarından biri olan "Alerjen Yönetimi" ile ilgili bilgilendirme toplantımızı 12 Mayıs 2014 tarihinde yoğun
bir katılımla İzmir'de gerçekleştiridik.
Sayfa 3
Sayfa 3
USB’den Haberler
USB’DEN HABERLER
Ücretsiz olarak gerçekleştirilen toplantımızda USB'nin BRC ve IFS Denetçisi Semira ÖZEREN tarafından BRC ve
IFS Standartlarına Göre Alerjen Yönetimi ile ilgili ayrıntılı bilgilendirmeler yapılmış ve sektörlerden örnekler
verilmiştir. Toplantımıza İzmir ve çevresinde gıda ve gıda maddeleri üretimi yapmakta olan sektöründeki lider
kuruluşların Gıda Güvenliği ve Kalite Sorumluları katıldılar.
USB olarak gıda sektöründeki sorumluluklarımızın bilincinde çalışmalarımıza devam etmekte olup, değişik
konulardaki bilgilendirme toplantılarımıza devam edeceğiz.
Egelast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Gözetim Denetimleri
Ülkemizin sektöründeki en büyük Plastik Boru ve Ek Parçaları üretimi yapan kuruluşlarından biri olan "Egelast Ege
Plastik Tic. ve San. A.Ş."nin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağılığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi Gözetim Denetimleri USB Denetçileri ve M. İsmail CARAN ve M.Tevfik ARPACI tarafından 06 Mayıs 2014
tarihinde gerçekleştirildi.
Kılıçlar Katı Atık Aluminyum Hurda Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin
ISO 9001 Yeniden Belgelendirme ve OHSAS 18001 Gözetim
Denetimleri
Türkiye'nin en büyük hurda toplama ve işleme firmalarından biri olan "Kılıçlar Katı Atık Aluminyum Hurda Demir
Çelik San. ve Tic. A.Ş."nin İzmir'deki tesislerinin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Yeniden Belgelendirme ve
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gözetim Denetimleri USB Denetçileri M. İsmail CARAN,
Aykut ONKARDEŞLER ve Cem DEMİR tarafından 16 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirildi.
Sayfa 4
Sayfa 4
USB’den Haberler
USB’DEN HABERLER
Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Standartları Eğitimi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) iş birliği ile 16 Nisan 2014 tarihinde Antalya’da “Tarımda İş Sağlığı ve
Güvenliği Standartları Eğitimi” USB Ürün Belgelendirme Uzmanı Berna ÜRKEL tarafından gerçekleştirildi.
Akdeniz bölgesinin önemli tarım firmalarının yöneticilerinin katıldığı eğitimimizde; tarımda iş sağlığı ve güvenliği
konularının nasıl oluşturulup yönetileceğinin detaylı şekilde anlatılmış, tarımda iş sağlığı ve güvenliği konularını
işleyen maddeler ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.
8. Malatya Tarım Teknolojileri, Makine
Hayvancılık ve Gıda Fuarı
Malatya’nın en büyük fuarı olan ve “Malatya
Büyükşehir Belediyesi”nin kuruluşu olan “Malatya
Kültür A.Ş.” tarafından 03–06 Nisan 2014 tarihleri
arasında Malatya’da gerçekleştirilen “8. Malatya
Tarım Teknolojileri, Makine Hayvancılık ve Gıda
Fuarı"na stand açarak katıldık.
USB adına Genel Müdürümüz Nesrin SERİN ve
Ürün Belgelendirme Uzmanımız Berna ÜRKEL’in
katıldığı fuarda fuarda, Malatya ve bölgesinin en
büyük tarım firmalarının yönetileri ve üreticileri
standımızı ziyaret etti. Büyük ilgi gören standımızda
katılımcılara USB’nin tarım kuruluşlarına ve üreticilere verdiği hizmetler, devletin İTU desteği ve USB’nin hizmetleri
ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.
Sayfa 5
Sayfa 5
USB’den Haberler
USB’DEN HABERLER
TQNet Onaylı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi
25 – 29 Mart 2014 tarihleri arasında İzmir'de IPC / TQNet onaylı "ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi Baş
Denetçi Eğitimi" USB Genel Müdürü Nesrin SERİN tarafından gerçekleştirildi.
Sayfa 5
Eğitimimiz, İş Güvenliği Uzmanları, Su Ürünleri Mühendisleri, Kimyagerler, Medikal Sektörü Firmaları çalışanları
çeşitli firmalarının Kalite Yönetim Temsilcileri ve Kalite Uzmanları ile özel sektör kuruluşu, çalışanlşarının katılımı ile
gerçekleşti.
TQNet IPC Onaylı Baş Denetçi Eğitimleri Tanıtım Toplantısı
USB tarafından ülkemizin her yerinden gelen katılımcıların katıldığı TQNet onaylı Baş Denetçi Eğitimlerimiz ile ilgili
tanıtım toplantısı 14.03.2014 tarihinde İzmir Yıldızhan Otel’de gerçekleştirildi.
Katılımın ücretsiz olduğu toplantıda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 ve ISO 27001 Baş Denetçi
eğitimlerimiz ile ilgili genel bilgilendirme yapılmış eğitimimizin içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiştir.
Toplantımıza, USB Genel Müdürü Nesrin SERİN, USB’nin ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 Baş Denetçisi ve A
Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Tevfik ARPACI birlikte USB Ürün Belgelendirme Müdürü Derya BÜYÜKYILDIRIM’da
katılmış olup, işletmelerde denetimler ve bu süreçlerin nasıl işlediğine dair ecrübelerini paylaşmışlardır.
TQNet Genel Sekreteri Osman VURAL’ın da katıldığı toplantıda TQNet ve TQNEt’in IPC üyeliği ile ilgili ayrıntılı bir
sunuma da yer verilmiştir.
Sayfa 6
Sayfa 6
USB’den Haberler
USB’DEN HABERLER
21. Uluslararası Anfaş Food Product Gıda İhtisas Fuarı’na Katıldık
USB Ulusal Sistem Belgelendirme olarak; 19 – 22 Şubat 2014 tarihleri arasında Antalya Expo Center
düzenlenen 21. Uluslararası Anfaş Food Product Gıda İhtisas Fuarı’na standımızla katıldık.
da
USB adına Genel Müdürümüz Nesrin SERİN ve Ürün Belgelendirme Uzmanımız Berna ÜRKEL’in katıldığı fuara,
ülkemizin en büyük gıda kuruluşları ve bu kuruluşlarının yönetilcieri standımızı ziyaret etti. Büyük ilgi gören
standımızda katılımcılara USB’nin gıda ve gıda güvenliği konularında yaptığı verdiği hizmetler, gıda güvenliği
belgelendirmelerimiz ve USB’nin hizmetleri ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.
Süs Bitkilerinde Bitki Besleme, Gübreleme Teknikleri,
Tarımsal Üretimde Standartlar Eğitimi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) iş birliği ile 28.01.2014 tarihinde Antalya’da “Süs Bitkilerinde Bitki
Besleme, Gübreleme Teknikleri, Tarımsal Üretimde Standartlar Eğitimi” USB Ürün Belgelendirme Uzmanı Berna
ÜRKEL tarafından verildi.
Akdeniz bölgesinin büyük süs bitkileri firmalarının yöneticilerinin katıldığı eğitimimizde; süs bitkileri sektörünün 2012
ve 2013 yılındaki güncel durumu ile ihracattaki payı, sektör ile ilgili yönetmelikler, Globalgap ve İTU Standardının
süs bitkilerinde uygulanmasının önemi, süs bitkilerinde kontrol noktaları ve destekler ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme
yapılmıştır.
Sayfa 6
USB Genel Müdürü Nesrin SERİN, Uluslararası Dokuz Eylül
Üniversitesi ve Girişimcilik Merkezi Tarafından Gerçekleştirilen
Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Çalışmaları Toplantısına Jüri
Üyesi Olarak Katıldı
2013 yılı içinde daha önce Uluslararası Girişimcilik Merkezi tarafından gerçekleştirilen paydaşlar toplantısına
katılan USB Genel Müdürü Nesrin SERİN, yine Uluslararası Girişimcilik Merkezi tarafından 21 - 22 Aralık 2013
tarihlerinde gerçekleştirilen üniversite öğrencilerine girişimciliğin özendirilmesi için “Üret İzmir” sloganı ile
gerçekleştirilen sunumlara jüri üyesi olarak katıldı.
Sayfa 7
Sayfa 7
USB’den Haberler
USB’DEN HABERLER
USB Genel Müdürü Nesrin SERİN’inDokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi “Genç-İz” Öğrenci Topluluğunun Girişimcilik Kampında Yönetim ve Üretim
Planı Eğitimi
22 Aralık 2013’de gerçekleştirilen programda ise Yönetim ve Üretim Planlama ile ilgili bir sunum yapan USB Genel
Müdürü Nesrin SERİN, üretim planlama ve ticari başarılarda girişimciliğin önemi hakkında öğrencilere yararlı
bilgiler verdi.
TÜRKAK Denetimi Başarı ile Tamamlandı
2011 yılında TÜRKAK tarafından TS EN 45011 Ürün Belgelendirme Standardı kapsamında akredite olan USB, 23
Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilen ofis denetimi ve 24 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilen saha denetimini başarı
ile tamamlayarak Yaş Meyve-Sebze kapsamında, TÜRKAK akreditasyonunun devamına hak kazanmıştır.
Halkbank Teftiş Kurulu'nun ISO 9001 Belgelendirme Denetimine Basında
Yer Verildi
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu 08 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen belgelendirme denetimi
sonucunda ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile belgelenmeye hak kazanmış ve 06 Mayıs 2013
tarihinde gerçekleştirilen tören ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın belgesi Başkan Alaaddin
SARITAÇ’a verilmiştir.
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Teftiş Kurulunun bu faaliyeti basın tarafından dikkat çekti ve Interpress Takip Merkezi
tarafından 08 Eylül 2013 tarihinde yayımlandı.
İlgili habere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Sayfa 8
Sayfa 8
USB’den Haberler
USB’DEN HABERLER
NSF Certification Olarak Oxford’ta Toplandık
UKAS’tan akredite NSF Certification, dünyadaki tüm temsilciliklerinde görev alan denetçilerini “The Julian Bott
Technical Conference” için bir araya getirdi. NSF Certification’ın Türkiye temsilciliğini yürüten USB adına bu
konferansa USB Ürün Belgelendirme Müdürü Derya BÜYÜKYILDIRIM ile katıldı. Adını Haziran ayında vefat eden
ve katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen NSF Certification Tarım Belgelendirme Başkanı Julian Bott’dan alan
konferans, 02 – 04 Eylül 2013 tarihleri arasında İngiltere Oxford’da, Pembroke Üniversitesi’nde yapıldı.
Bu konferans, NSF Certification tarafından 2 yılda bir düzenlenen teknik konuların tartışıldığı 4. konferanstı. 15
ülkeden 30’dan fazla katılımcı ile 2 gün boyunca NSF Certification’ın Teknik ve Kalite Ekipleri tarafından sunumlar
yapılarak, GLOBALG.A.P., BRC ve diğer başlıca kalite sistemlerinin uluslararası taze ürün sektöründe bugünü ve
geleceği ile ilgili teknik detaylar konuşuldu. Konferansın 3. günü Julian Bott tekrar anılarak, 2 sene sonra tekrar
görüşmek üzere konferans sonlandırıldı.
NSF Certification, Avrupalı perakendecilerin talep ettiği tarım/hayvancılık/gıda işleme alanında GLOBALGAP, BRC,
IFS gibi uluslararası düzeydeki gıda güvenliği düzenlemelerinde dünya liderlerindendir. NSF Certification, gıda ve
tarım alanında dünyanın en büyük belgelendirme şirketi olup, dünya çapında belge sayıları;
GLOBALG.A.P. IFA F&V – Global
Tesco NURTURE – Global
LEAF Marque – Global
BRC Food
IFS Food
: 37.500
: 18.500
: 400
: 1.500 (%52’si paketleme tesisleri)
: 500
Sayfa 9
Sayfa 9
USB’den Haberler
USB TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTİRİLEN BAZI PROJELER
AB Projeleri Kapsamında Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile
"Kaliteye Yolculuk Projesi"ne Başladık
USB Ulusal Sistem Belgelendirme olarak devlet kurumlarının
yaptıkları projelere de destek veriyoruz.
Avrupa Birliği'nin Leonardo Da Vinci Projeleri desteği kapsamında
kabul edilen "Kaliteye Yolculuk Projesi" çalışmalarının yurtdışı
çalışmasına Yunanistan'ın Selanik şehrinde USB'nin Temsilcisiğini
yaptığı QMSCERT Merkez Ofisi ile birlikte başladık.
İlk çalışmalar 13 – 19 Nisan 2014 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiş olup, katılımcılara; Kalite Dokümantasyonu
Eğitimi, Kurumsal Kalite Kültürü Eğitimi ve Workshop, İç Tetkikçi
Eğitimi ve Uygulamaları ile Kurumsal Kalite Kültürü Nasıl Olmalı
Eğitimi QMSCERT Merkez Ofisimizde gerçekleştirilmiştir.
Proje kapsamında gerçekleştirilen Selanik ziyaretinde Türkiye adına proje sahibi kurum olan Gölcük İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte USB Sistem Belgelendirme Müdürü Semir ÖZEREN'de katıldı.
İkinci çalışma ise 12 – 16 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi. QMSCERT Merkez Ofisimizde ve
Thessaloniki University’de gerçekleştirilen çalışmalarda proje sahibi kurum olan Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
yetkilileri ile birlikte USB Sistem Belgelendirme Uzmanı Cem DEMİR'de katıldı.
Proje kapsamında katılımcılara, İç Denetim Eğitimi, ISO 9001:2008 Döküman Yönetimi Eğitimi, Vatandaş
Memnuniyeti ve Süreç Yönetimi Hakkında Bilgilendirme ve Kamu Kurumunda İyi Uygulama Örneklerinin
incelenmesi çalışmaları yapılmıştır
Proje’ye Yunanistan'ın önemli basın kuruluşlarından biri olan "In Vera Gazetesi" de yer verdi.
Gazetenin haberine buradan ulaşabilirsiniz.
Sayfa 10
Sayfa 10
USB’den Haberler
USB TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTİRİLEN BAZI PROJELER
Metro Cash & Carry’nin Tedarikçilerinin Değerlendirilmesi Projesi
Büyüyerek Devam Ediyor
2010 yılında başlayan ve bugüne kadar hızla devam eden Metro Cash & Carry Yaş Meyve ve Sebze Tedarikçileri
Değerlendirme Projesi kapsamında 2013 yılında 25 ana tedarikçinin paketleme tesisi denetimi ve bu 25 ana
tedarikçiye bağlı toplam 55 üreticinin bahçesi yerinde denetlenerek, denetim sonunda pestisit analizi için
numuneler alındı. Denetimlerden çıkan değerlendirme raporları ise her denetim sonunda Metro yönetimine
sunulmuştur.
Ayrıca, 03 Mayıs 2013 tarihinde Metro Cash & Carry su ürünleri tedarikçileri ile bir toplantı yapılarak su ürünleri
tedarikçilerinin de bu sistemde denetleneceği bilgilendirilmesi yapıldı.
Hem çiftliklerin hem de GFSI’dan onaylı bir belgelendirme çeşidine sahip olmayan paketleme tesislerinin
denetlenmesi projesi kapsamında yapılan denetimlerde Metro Cash & Carry su ürünleri tedarikçilerinden;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GELİBOLU DENİZ ÜRÜNLERİ NAK. ZİR. İNŞ. TUR. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MARTILAR TARIM ve DENİZ ÜRÜNLERİ YAT. PAZ. SAN. LTD. ŞTİ
KAPLAN DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİM İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
TAN SU ÜRÜNLERİ SAN. TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERI ÜRETIM İHRACAT VE İTHALAT A.Ş.
KILIÇ DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ İTH. ve TİC. A.Ş.
ÇAMLI YEM BESİCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
ŞEF SU ÜRÜNLERİ SAN ve TİC. LTD. ŞTİ.
AGROMEY GIDA VE YEM SAN. TİC. A.Ş.
AKUVATUR SU ÜRÜNLERİ TİC. ve SAN. A.Ş.
firmalarının denetimleri gerçekleştirilmiş ve değerlendirme raporu Metro yönetimine sunulmuş olup, 2014 yılında da
su ürünleri tedarikçilerinin denetimine devam edilmektedir.
Çeşme Paparazzi Restoran & Beach Club’ın 2013 yılı Hijyen Denetimi ve
Çalışan Eğitimleri Eylül 2013 Sonu İtibari İle Tamamlandı, 2014 Yılında
Devam Ediyoruz
İzmir’in Çeşme ilçesinin Aya Yorgi koyunda faaliyet gösteren, ilçenin önemli restorantlarından ve eğlence
mekanlarından biri olan Çeşme Paparazzi Restoran & Beach Club müşterine daha kaliteli hizmet sunmak için 2013
yılında da hijyen denetimleri ve personel eğitimleri ile ilgili USB ile çalışmaya devam etti.
2011 yılından bugüne kadar Çeşme Paparazzi Restoran & Beach Club’ın çalışanlarının eğitimlerini ve hijyen
denetimlerini gerçekleştiren USB, 2013 yılı proje döneminde çalışanların Hijyen ve Sanitasyon, Kalite Odaklı
Müşteri Memnuniyeti Eğitimleri USB eğitmenleri tarafından gerçekleştirilmiş ve Eylül 2013 sonu itibarı ile
tamamlanmıştır.
Çeşme Paparazzi Restoran & Beach Club ile hijyen denetimlerimiz 2014 yılında da devam edecektir.
Sayfa 11
Sayfa 11
USB’den Haberler
USB TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTİRİLEN BAZI PROJELER
AgroFresh - Smartfresh Operatörleri Değerlendirme
Projesi Başladı
BRC Food, IFS Food, Globalgap, TN, Leaf ve Peseco gibi gıda belgelendirme hizmetleri kapsamında İngiltere
Ulusal Akreditasyon Kurumu UKAS’dan akredite NSF Certification Ltd.nin Türkiye temsilcisi olan USB, NSF
Certification ile birlikte AGROFRESH - SMARTFRESH OPERATÖRLERİ DEĞERLENDİRME PROJESİ projesine
başladı.
Proje kapsamında; SmartFresh’in aktif maddesi,1-metilsiklopropen (1-MCP), meyvede doğal olarak oluşan etilenin
yapısına benzer. Uygulama bu özellik ile meyvelerin etilen reseptörleri ile etkileşim sağlayarak meyve atıklarını
azaltırken; doku, sertlik, tat ve olumsuz etkilerden meyveyi korur. SmartFresh Sistemi global meyve kalite yönetimi
uygulamalarını geliştirmek için önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Uygulama doğal olarak çözünürdür.
Agrofresh ve NSF Certification tarafından birlikte yürütülen “Smartfresh Operatörleri Değerlendirme Projesi”
kapsamında; Smart fresh uygulamaları ve operatörleri, NSF Certification tarafından hazırlanmış kontrol listelerinde
yeralan kriterlere göre konusunda yetkin USB denetçileri tarafından değerlendirilmiştir.
Bu projenin amacı; smartfresh uygulamalarının ve uygulayıcılarının AGROFRESH firması (Dow Chemical iştiraki)
tarafından değerlendirilmesi ile smartfresh kullanıcılarına destek olmaktır.
2013 yılında AGROFRESH-Türkiye distribütörlerinden İzmir’de AGROSYM ORG. KİMYA TAR. GIDA; Adana’da
BARCAN TARIM SAN. TİC LTD. ŞTİ., Konya’da GÖKHAN TARIM İLAÇLARI denetlenmiştir. 2014 yılında proje
kapsamında diğer distribütörlerinde denetlenmesi kararı alınmıştır.
Sayfa 12
BELGELENDİRDİĞİMİZ BAZI
KURULUŞLAR
Sayfa 12
USB’den Haberler
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. – TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
ULUDAĞ MADEN SULARI TÜRK A.Ş.
TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
PINAR SU SAN. VE TİC. A.Ş.
BESTAR TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş.
ETİ BAKIR A.Ş. – SAMSUN İŞLETMESİ
Sayfa
İZŞEL ULUSLARARASI LOJİSTİK TİC. LTD. ŞTİ.
BECK VE POLLITZER TİC. LTD. ŞTİ.
PRİMA TARIM A.Ş
Sayfa 13
Sayfa 13
BELGELENDİRDİĞİMİZ BAZI
KURULUŞLAR
USB’den Haberler
DTI TOZSUZLAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
MEDİFEMA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞ. TURZ. SAN.
VE TİC. A.Ş.
AGROMEY GIDA YEM VE SAN TİC. A.Ş.
İZMİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
ALTUN GIDA MAD. İTH. İHR. NAK. VE TİC. LTD. ŞTİ.
SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.
İDEAL TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
CENA DIŞ TİCARET VE TARIM ÜRÜNLERI SAN A.Ş.
SÜRSAN SU ÜRÜNLERİ SAN VE TİC. A.Ş.
Sayfa 14
Sayfa 14
BELGELENDİRDİĞİMİZ USB’den
BAZIHaberler
KURULUŞLAR
A BAĞCILIK ŞARAPÇILIK TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA
İTHALAT İHRACAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET LTD. ŞTİ.
MATLI YEM SAN. VE TİC. A.Ş.
ASTRAL MÜHENDİSLİK İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.
İLKNAK SU URUNLERI SAN. VE TİC. A.Ş.
GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERI ÜRETIM İHRACAT VE
İTHALAT A.Ş.
PRATİK İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ BİLİŞİM HİZMETLERİ TİC.
LTD. ŞTİ.
TSM DENİZ ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.
ALİMA SU ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
AYSAN DEKORATİF RAF SİSTEMLERİ İMALAT SANAYİ
TİC. LTD. ŞTİ.
NARKONTEKS TEKSTİL İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Sayfa 15
Sayfa 15
USB’den Haberler
BELGELENDİRDİĞİMİZ BAZI
KURULUŞLAR
RDS LABORATUVAR SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.
VA TECH WABAG SU TEKNOLOJİSİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
İSOL TERMAL İZOLASYON VE TEKNOLOJİK SİSTEMLER
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
SULTAN TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
YEDİTEPE ORGANİK TARIM GIDA TEKSTİL OTO. SAN. TİC.
LTD. ŞTİ.
SELAHATTİN KEMERLİ KONSERVE FABRİKASI
Sayfa 16
Sayfa 16
2013 YILINDA GERÇEKLEŞEN
BAZI EĞİTİMLER
USB’den Haberler
Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerine Entegre Yönetim Sistemi Temel ve
İç Denetçi Eğitimi
07 - 08 Aralık 2013 tarihlerinde Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi İşbirliği ile Pamukkale
Üniversitesi öğrencilerine Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi USB Denetçisi ve Eğitmeni M. Tevfik ARPACI
tarafından gerçekleştirildi. Katılımcılara; Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001 ve ISO 22000 Standartları örneklerle anlatılmıştır.
Sanpan Isıtma Sistemleri Entegre Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi
Eğitimi
Manisa’da faaliyet gösteren ve dünyanın çeşitli ülkelerine havlupan radyatörleri satışı yapmakta olan Sanpan
Isıtma Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.’nin çalışanlarına ve yöneticilerine ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında Entegre Yönetim Sistemleri Temel ve İç Denetçi
Eğitimleri 22 – 23 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Eğitimimizde; standartlar anlatılmış olup, iç denetim teknikleri ile ilgili uygusuzluk bulma, soru listesi oluşturma gibi
pratik çalışmalar gerçekleştirilmiş olup, eğitimimiz ikinci günün sonunda sınav ile sona ermiştir.
Sayfa 17
Sayfa 17
2013 YILINDA GERÇEKLEŞEN
BAZI EĞİTİMLER
USB’den Haberler
İzmir’de Genel Katılıma Açık Entegre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin anlatıldığı
Entegre Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi 22 – 23 Kasım 2013 tarihlerinde İzmir'de 15 kişinin katılımı ile USB
Genel Müdürü Nesrin SERİN ve USB Ürün Belgelendirme Müdürü Derya BÜYÜKYILDIRIM tarafından
gerçekleştirildi.
Eğitimimize; tekstil ve elektrik–elektronik sektörü yöneticileri ile birlikte akademisyenler ve iş güvenliği uzmanları
katıldılar. Eğitimimiz Entegre Yönetim Sistemi Standartları'nın anlatımı ve pratik çalışmalar ile desteklendi.
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencilerine Entegre Yönetim Sistemi Temel ve
İç Denetçi Eğitimi
02 - 03 Kasım 2013 tarihlerinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerine Entegre Yönetim Sistemleri
Eğitimi USB Denetçisi ve Eğitmeni M. Tevfik ARPACI tarafından gerçekleştirildi. Katılımcılara; Entegre Yönetim
Sistemleri kapsamında ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 22000 Standartları örneklerle anlatılmıştır.
Sayfa 18
Sayfa 18
USB’den Haberler
2013 YILINDA GERÇEKLEŞEN
BAZI EĞİTİMLER
Genel Katılıma Açık İyi Tarım Uygulamaları ve
Globalgap Yaş Meyve – Sebze Standardı Eğitimi
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Agropiha Danışmanlık işbirliği ile İyi Tarım Uygulamaları ve Globalgap Yaş Meyve –
Sebze Standardı Eğitimi 30 Temmuz 2013 tarihinde USB’nin İTU ve Globalgap denetçisi Berna ÜRKEL tarafından
gerçekleştirildi.
Eğitimimiz; Globalgap ve İyi Tarım Uygulamarı Standartlarına göre yapılan uygulamalar, standart maddelerinin
yorumlaması, Globalgap ve İyi Tarım Uygulamarı’nın üreticilere faydaları ve devlet destekleri konularını
kapsamıştır.
Eğitimimize Manisa bölgesinin önemli tarım ve gıda kuruluşlarının yönetici ve çalışanları ile birlikte 20’ye yakın kişi
katıldı.
Bortar Hazır Yemek ve Gıda San. Tic. A.Ş. ISO 9001 Kalite ve ISO 10002 Müşteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimi
İzmir’de faaliyet gösteren ve İzmir’in önemli kuruluşlarına yemek hizmeti sunan Bortar Hazır Yemek ve Gıda
San. Tic. A.Ş.’nin çalışanlarına ve yöneticilerine ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 23 Haziran 2013 tarihinde,
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimi 29 Haziran 2013 tarihinde USB Eğitmeni İrfan ÇİÇEK
tarafından gerçekleştirildi.
Eğitimizde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standart
maddelerinin yorumlanması dahil olmak üzere, çalışanların standartları daha kolay anlamalarını sağlamak için
pratik çalışmalar ile desteklenmiştir.
Sayfa 19
Sayfa 19
USB’den Haberler
HİZMETLERİMİZ
“Ulusal ve uluslararası pazarlar için, USB sizin
çözüm ortağınızdır”
Download

Sayı 16 - Ulusal Sistem Belgelendirme