TÜRK KIZILAYI
KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GEZİCİ EKİP KAYIT SİSTEMİ İHALESİ
• DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR
• KABLOLU BARKOD OKUYUCU
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1
İHALESİ YAPILAN İŞ
Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Gezici Ekiplerde
Preanalitik ve NAT Sistemlerinde Çalışacak Olan Testlerin LIS Sistemine Test İstemi
Gönderilebilmesi Amaçlı Gezici Ekiplerde Bağışçı Bilgilerinin Yapılabilmesi için Dizüstü Bilgisayar,
Kablolu Barkod Okuyucu, temin ve tedarik edilmesi.
Söz konusu iş kapsamında firmalar her kalem için ayrı ayrı fiyat verebileceklerdir.
Bu teknik şartname ile aşağıda teknik özellikleri belirtilen Dizüstü Bilgisayar ve Kablolu Barkod Okuyucu
tedariki yapılacaktır.
ŞARTNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
Kurum lüzum gördüğü takdirde, şartlar ve ihalede esasa taalluk etmeyen düzeltme veya değişiklik yapmak
hakkına haizdir.
TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Bu teknik şartname ile 222 adet dizüstü bilgisayar, 222 adet kablolu barkod okuyucu alımı yapılacaktır.
1
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Dizüstü bilgisayar Windows HCL uyumluluk listesinde yer almalıdır.
1.1
Teklif edilecek ürünün işletim sistemi MS Windows 8.1 Pro(64-Bit ) olmalıdır.
1.2
Teklif edilecek ürün en az 2 çekirdekli, 3MB akıllı önbelleğe sahip, en az 2.0 GHz frekans
hızında ve en az Core i3 teknolojisinde işlemciye sahip olmalıdır.
1.3
Teklif edilecek ürünün ana belleği en az 4 GB DDR3 ve 1600 Mhz özelliğinde olmalıdır.
1.4
Teklif edilen ürün, en az 500 GB kapasitesinde sabit disk sürücüsüne sahip olmalıdır.
1.5
Teklif edilecek ürünün üzerinde en az 1 adet DVD optik sürücü olmalıdır.
1.6
Teklif edilecek üründe 802.11 b/g/n WLAN kablosuz iletişim özelliğine sahip olmalıdır.
1.7
Ekran en fazla 15.6 inch, ekran olmalıdır.
1.8
Ekran çözünürlüğü en az 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde olmalıdır.
1.9
Teklif edilen ürünün üzerinde en az 512MB destekli görüntü yongası olmalıdır.
1.10
Teklif edilecek ürünün üzerinde en az 1xVGA, 1 adet 10/100/1000Mbit/s Ethernet olmalıdır.
1.11
Teklif edilecek ürünün üzerinde en az 3 USB 2.0 bağlantı noktası olmalıdır.
1.12
Anakart üzerinde tümleşik ses kartı bulunacaktır. Ayrıca ürün üzerinde 1 adet audio in ve 1
adet audio out girişleri olmalıdır. Audio in, out girişleri combo olabilir.
1.13
Teklif edilen ürünün üzerinde stereo hoparlör, dahili dijital mikrofon olmalıdır.
1.14
Teklif edilen üründe klavye, tüm Türkçe karakterlerin bulunduğu orijinal Q dizilişinde
olacaktır.
2
2
3
1.15
Teklif edilen üründe en az 4 hücreli, Lityum Ion veya Lityum Polymer pil bulunmalıdır.
1.16
Teklif edilecek ürün en fazla 3 kg ağırlığında olmalıdır.
1.17
Her bilgisayarda Windows 8.1 Pro(64-Bit ) Türkçe işletim sistemi ön yüklenmiş olmalıdır.
KABLOLU BARKOD OKUYUCU TEKNİK ÖZELLİKLERİ
2.1
Teklif edilecek ürün lazer barkod okuyucu olmalıdır
2.2
Teklif edilecek ürünün tarama hızı en az 300 tarama / Saniye olmalıdır.
2.3
Teklif edilecek ürün kablosuz olup, en az 2.4 to 2.4835 Ghz Ism band olmalıdır.
2.4
Teklif edilecek ürünün veri aktarım hızı en az 20-250 Kbps olacaktır.
2.5
Teklif edilecek ürünün pili en az 2200 mAh Li-ion pil olacaktır.
2.6
Teklif edilecek ürünün tam şarj süresi en fazla 3saat olup, en az 12 saat çalışma süresi
olacaktır.
2.7
Teklif edilecek ürünün sesli ve ışıklı bildirim özelliği bulunacaktır.
2.8
Teklif Edilecek ürünün kod 39, kod 93 ,kod 128 UCC , kod 128 subset A,B,C, Codabar
Interleave 2 of 5 , Ean 8 – 13,Ean 128 , UPC –A , UPC-E kodlarının tamamını
okuyabilmelidir.
2.9
Teklif edilecek ürünün bağlantı arabirimleri USB olmalıdır.
2.10
Teklif edilecek ürünün Veri iletişimi senkron, asenkron ve batch olarak yapılabilir. Çevrim
dışı okutmada en az 3000 adete kadar 13 mil Ean kodu hafızada tutabilir.
GENEL ÖZELLİKLER
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
Cihazın aktif çalışma süresi bir yıllık periyotta en az 360/365 gün olacaktır.
Sunulan donanım birimleri minimum teknik şartları sağlamalıdır.
Tüm fişler ve kablolar Türk Standartları’na uygun olmalıdır.
Tüm donanım ve sistem yazılımı birimleri, ISO 8859 Latin V Standartları’nda belirtildiği
biçimiyle Türkçe karakter setini desteklemelidir.
Tüm donanım birimleri, sıcaklık, nem ve toz etkenleri açısından ofis ortamında
işleyebilmelidir.
Bilgisayar ve tamamlayıcı birimler tamamen yeni ve hiç kullanılmamış olmalıdır. Firma
bunu teklifinde belirtmelidir.
Firmalar teknik şartnamede yer alan her maddeye teknik şartnamedeki sıraya göre cevap
vermelidir. Teknik şartname “İHALESİ YAPILAN İŞ” ile başlar “ÖZEL HÜKÜMLER” ile
biter.
Satın alınan sistemlerin, ürünlerin ve yazılımların kullanım, operasyon, bakım ve tamir
bilgilerini kapsayan orijinal doküman ve kitapları verilmelidir. Bu dokümanlar için ek ücret
talep edilmeyecektir.
Türk Kızılayı dilediği takdirde tüm cihaz ve donanımları aynı fiyat ve şartlarda %20’ye
kadar arttırma veya %20’ye kadar eksiltme hakkına sahiptir.
3
4
İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR
4.1
Önerilen cihazların üretici firma, üretimin yapıldığı ülke, marka/model bilgilerinin yer aldığı
tablo,
Tablo
Cihaz adı
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
Üretici firması
Üretimin yapıldığı ülke
Marka/model
Cihazlar üretildiği ülkenin dışında en az bir AB ülkesinde aktif olarak kullanılır olmalıdır.
Firma bunu belgelemelidir.
Teknik servis için TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi,
İthalatçı / İmalatçı yetkili satıcı belgesi.
Üretici veya İthalatçı firma tarafından onaylı garanti belgesi.
Üretici firmanın ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesinin noter onaylı bir kopyası.
Teklif edilen cihazların CE (Conformity of Europe) belgesinin noter onaylı bir kopyası.
İŞİN BAŞLICA KISIMLARI
Cihazları veren firma kurdukları tüm cihazlara teknik bakım vereceklerdir. Bu konuda aksi ve/veya
istisnaları belirtilmediği sürece aşağıdaki koşullar geçerlidir:
5.1
Firma, ürünün kullanıma açılması için ihtiyaç duyabilecekleri her türlü yazılımı yüklemek ve
cihazı bütün diğer donanımlar ile uyumlu ve tatmin edici bir şekilde çalışacak şekilde
kurmak ile yükümlüdür.
6
CİHAZLARIN TESLİMATI
6.1
Cihazlar kapalı, orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretici firmaya ait orijinal
etiket taşımalı etikette; üretici firmanın adı ve adresi, cihazın cinsi ve taşınma-açılma şartları,
cihazın seri numaraları yer alacaktır.
6.2
Söz konusu cihazlar sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 30 (otuz) takvim günü
içerisinde Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edilecek olup bu teslimat ile ilgili her
hangi bir nam veya gerekçe ile ek ücret talep edilemeyecektir.
7 GARANTİ KAPSAMI
Teknik bakım, cihazlar ve bunların eklerine ilişkin tüm bakım, onarım ve gerekirse değişimi kapsar ve
tümüyle ücretsizdir.
7.1
Cihazlar üretim ve işçilik hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl ücretsiz garantili olacaktır.
7.2
Cihaz garanti kapsamında iken arızalanması durumunda, yetkili servise yazılı olarak
başvurulduğu günden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde arıza servis merkezinde
giderilmelidir. Arızalı cihazın yurtdışında tamiratının gerekliliği durumu teknik olarak firma
tarafından belgelendikten ve yazılı olarak Türk Kızılayına bildirildikten sonra işin
aksamaması için arızalı cihaz aynı vasıf ve özelliklere haiz başka bir cihaz ile
değiştirilmelidir. Cihazın tamirat süresi 4 (dört) haftayı aşmamalıdır.
7.3
Cihaz garanti kapsamı dışında arızalandığında ücreti mukabili onarım yapılır.
7.4
Türk Kızılayı nakliye, kötü koşullarda saklanma ve cihaz içeriklerinde fiziksel hasar dahil
kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz. İlgili
firma bu tür durumlarda Genel Müdürlük tarafından yapılacak yazılı başvuruyu takip eden
15 gün içinde cihazları ücretsiz olarak yenileri ile değiştirmelidir. Benzer biçimde, cihaz
4
içeriklerinin eksik veya hasarlı çıkması durumunda ilgili firma tüm eksiklikleri ve hasarları
gidermekle yükümlüdür.
7.5
Garanti kapsamında veya garanti kapsamı dışında periyodik olarak yapılacak olan bütün
tamir, bakım ve servis hizmetlerine ait her türlü yol ve konaklama ücretleri firmaya ait
olacaktır.
7.6
Her hangi bir nedenle yerinden alınan ve/veya yerine teslim edilecek olan cihazların nakliye
ve sigorta bedellerinin ödenmesi firma sorumluluğunda olacaktır.
7.7
Herhangi bir cihaz garanti süresi kapsamında, aynı arızayı 3 defa, farklı arızayı 5 defa
göstermesi durumunda, yetkili servis raporuna istinaden cihaz yenisi ile değiştirilecektir.
8 MUAYENE
Önerilen cihazların muayeneleri aşağıdaki şartlarda yapılacaktır;
9
8.1
Teklif edilen cihazların muayenesi Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirleyeceği
koşullarda yapılacaktır.
8.2
İlgili firma teslim aşamasında yapılan muayene sonuçlarına ilişkin hiçbir hak ve ücret talep
edemez.
İŞİN KALİTESİ
Firma, sözleşmenin kapsamına giren iş ve hizmetleri maksada uygun bir şekilde, birinci sınıf ehliyetli,
tecrübeli ve muktedir bir firmanın normal iş ve hizmetleri ayarında, standartlara, usullere, sözleşme
hükümlerine ve şartnamelere uygun olarak yapacaktır.
10 ÖZEL HÜKÜMLER
10.1
Cihazların satın alınması ile ilgili ihale sürecinde yapılacak itirazlar yazılı olarak Türk
Kızılayına bildirilecektir. Yazılı ve resmi olmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
10.2
İhale sürecini asılsız ve haksız itirazlar ile uzatan firmalar veya usulsüz teklif getiren firmalar
Türk Kızılayının satın alamamasından dolayı kaybettiği maddi zararı, yasal faiziyle birlikte
tazmin etmekle yükümlüdür.
10.3
Cihazların kullanımı esnasında belirgin ve yaygın hataların görülmesinde Türk Kızılayı ihale
akdini iptal etme hakkına sahip olacak ve firma hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.
5
Download

Dizüstü Bilgisayar ve Kablolu Barkod Okuyucu Teknik