GENEL MÜZİK YAYIN VE ANONS SİSTEMİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
A.
GENEL :
A.1.
Sistem EN54-16 ve EN 60849 / IEC 60849 standartlarına tam olarak uymalıdır.
A.2.
Sistemi oluşturan tüm ekipmanlar ( CD, Deck teyp, Tuner, Rack dolabı ve montaj
elemanları hariç ) aynı markanın ürünü olmalıdır.
A.3.
Sistem , min. 8 zona genel müzik yayını ve anons yapabilmelidir. Yangın durumunda
müzik yayını ve anons girişlerini devre dışı bırakmak suretiyle ilgili zona yada tüm zonlara
otomatik tahliye anonsu yayınlayabilmelidir.
A.4.
Sistem merkezine 2 adet harici müzik kaynağı bağlanabilmelidir.
A.5.
Sistemi kapasitesi çıkış modülleri, amplifikatör ve mevcut mikrofonlara takılacak fonksiyon
genişletme panelleri ilavesi ile min. 8 zon max. 128 zona kadar çıkabilmelidir.
A.6.
Sistem mikroprosesör kontrollü olmalıdır. Sistemin programlanması ve
parametrelerinin girilmesi bir software aracılığıyla PC üzerinden yapılabilmelidir.
A.7.
Sistem merkezinde EN54-16 ya uygun olarak izlenebilen, CD kalitesinde ses sinyalleri
için dahili MP3 modülü bulunmalıdır.
A.8.
Sistem merkezine EN54-16 ya uygun olarak izlenebilen itfaiye mikrofonu takılabilmelidir.
A.9.
Sistem merkezinde yer alan EN54-16 ya uygun olarak süpervize girişler sayesinde
otomatik zonal anons yaptırılabilecektir.
sistem
A.10. Sistem besleme ünitesi bataryaları EN54-16 ya uygun olarak sistem merkezi tarafından
izlenmelidir. Sistem elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek şekilde, en az 30dk süreyle
yedek besleme ünitesi üzerinden çalışmaya devam edebilmelidir.
A.11. Sistem merkezi tarafından EN54-16 ya uygun olarak hoparlör hatları kısa ve açık devre
arızalarına karşı izleniyor olmalıdır.
A.12. Sistem merkezinde yedek amfiler bulunmalı ve bu amfiler EN54-16 ya göre izlenmelidir.
Herhangi bir amfi arıza yaptığında yedek amfi otomatik olarak devreye girmelidir.
A.13. Sistemde kullanılacak hoparlörler EN54-24 uygun olarak yangın koruma kutusuna
(fireproof arkalık) sahip olmalıdır.
1/5
B.
SİSTEM ELEMANLARI:
B.2.1.
Sistem, 21 farklı öncelik seviyesini değerlendirebilmeli, anonsları bu öncelik
seviyelerine göre ilgili zonlara göre dağıtabilmelidir.
B.2.2.
Fire alarm tetikleri ve hoparlör hatları EN54-16 ya uygun olarak hataya ve kısa
devreye karşı izleniyor olmalıdır.
B.2.3.
Acil anons mesajları, bireysel zonlar halinde, zon grupları halinde yada komşu
zonlara yayınlama gibi değişik varyasyonlarda ve esnek programlamaya izin
vermelidir.
B.2.4.
Cihaz üzerinde 2 adet AUX girişi ve 1 adet PC programlama için LAN bağlantı
girişi olmalıdır.
B.2.5.
Cihazda entegre olarak 1 adedi EN54-16 ya uygun olarak izlenebilen itfaiyeci
mikrofonu bulunmalıdır.
B.2.6.
Sistem, min.8 genişletilmiş yapıda ise 128 adet zonu kontrol edebilecek
şekilde genişletilebilecektir.
B.2.7.
Tüm sistem konfigürasyonu yazılım üzerinden gerçekleştirilmeli; yangın
zonları ve hoparlör çıkışları da dahil olmak üzere tüm sistem elemanları sürekli olarak
denetim altında olmalı ve gerektiğinde kullanılmak üzere min. 2047 olay kaydı tarih ve
saat bilgileriyle birlikte tutuluyor olmalıdır.
B.2.8.
Sistem yukarıda verilen özellikleri itibariyle EVAC ve PA i tek çatı altında
toplamış olmalıdır.
B.2.9.
B.1.
Cihaz herbir zon için ses kontrol imkanı sunmalıdır.
UZAK ANONS MİKROFONU
B.4.1.
Cihaz, genel anons ve acil durum anonsu yapılmak üzere tasarlanmış
olmalıdır.
B.4.2.
Tek hareketle zon seçimi gerçekleştirilebilmelidir.
B.4.3.
Mikrofon çıkışı seviyesi ve otomatik kazanç kontrolü gerçekleştirilebilmelidir.
B.4.4.
Konsol zon kapasitesi min. 8 zon olmalı ve gerektiğinde 8 zonlu ilave tuş
takımlarıyla bu sayı 128e kadar yükseltilebilmelidir.
B.4.5.
Uzaktan tahliye mesajlarını kontrol edebilmeli ve yönetebilmelidir. Sahip
olduğu 4 adet ön tanımlı tahliye mesajının isteğe göre yayınlanmasına izin vermelidir.
B.4.6.
Cihaz beslemesi 24VDC olmalı Cat5 kablo ile uzun mesafelerde de ( max. 1
km ) rahatlıkla kullanılabilmelidir.
B.2.
GÜÇ KAYNAĞI VE BATARYA ŞARJ ÜNİTESİ
B.5.1.
İçersinde bulunan 2 adet 12V batarya sayesinde şebeke elektriği kesilmesi
durumu için sistemin çalışmasını devam ettirecek yapıda olmalıdır.
2/5
B.5.2.
Normal durumlarda ise bataryaların şarj durumlarını sürekli olarak kontrol
etmelidir.
B.5.3.
Max. Çıkış akımı 200A olmalıdır.
B.5.4.
Acil Durum Besleme Ünitesi bataryaları EN54-16 ya uygun olarak sistem
merkezi tarafından izlenmelidir. Sistem elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek şekilde, en
az 30dk süreyle yedek besleme ünitesi üzerinden çalışmaya devam edebilmelidir.
B.3.
CLASS D ANA VE YEDEK GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ
B.6.1.
Amplifikatör ünitesi köprülenebilir 2 veya 8 kanallı olacak ve kanal başına çıkış
min. 80W olmalıdır. Köprüleme durumunda max. 1300W zon gücü elde edilebilmelidir.
B.6.2.
Amplifikatör beslemesi 24VDC olmalı ve 100V dağıtım esasına göre çıkış
vermelidir.
B.6.3.
Tüm çıkış kanallarına ilişkin bilgileri merkez üniteye anında iletebilecek yapıda
olmalıdır.
B.6.4.
Yedek amfi ve zon çıkışlarını EN54-16 ya uygun olarak izlemeli ve durum
bilgilerini merkeze iletmelidir.
B.4.
MULTI (5CD) CD PLAYER
B.7.1.
CD Player üzerinde istenilen müzik programları seçilebilir ve programlanabilir
özellikte olacaktır. Likit ekran üzerinden verilen komutlar izlenebilecektir. CD Player 5 disk
kapasitesine sahip olacaktır. Cihazın rack dolabına montesi için gerekli aparatları teklif
edilmelidir.
B.7.2.
CD çalar cihazı aynı zamanda DVD ve MP3 formatlı dosyalarıda
okuyabilmelidir.
B.5.
B.7.3.
Frekans Sahası
: 2Hz-20kHz  0.5dB
B.7.4.
Harmonik Distorsion
: % 0.003
B.7.5.
Sinyal / Gürültü Oranı
: 115dB
B.7.6.
Dinamik Aralık
: 100dB
B.7.7.
Çalışma Voltajı
: 220-230VAC 50/60Hz
DOUBLE CASSETTE DECK
B.8.1.
Cihazın 2 adet kaset koyma yeri olacaktır.
B.8.2.
Kumanda ve fonksiyonların gözlenmesine imkan sağlayıcı bir LCD panel
mevcut olacaktır.
B.8.3.
Cihazın Dolby B/C NR gürültü kesici sistemleri olacaktır.
3/5
B.6.
B.8.4.
Cihazın rack dolabına montesi için gerekli aparatları teklif edilecektir.
B.8.5.
Sinyal/Gürültü Oranı
: 66dB ( Dolby C); 74dB ( Dolby B )
B.8.6.
Wow & Flutter
: % 0.08 (WRMS )
B.8.7.
Frekans Responsu
: Metal Band 20Hz-19kHz ( 3dB)
B.8.8.
Çalışma Voltajı
: 220-230VAC, 50Hz
AM/FM TUNER
B.9.1.
Cihaz FM ve AM bandlarında alış özelliğinde, 40 adet preset hafızalı, stereo
sentezleyici tuner cihazı olacaktır.
B.7.
B.9.2.
Fonksiyonları ve frekans değerlerini gösteren bir LCD ekranı bulunacaktır.
B.9.3.
Cihazın rack dolabına montesi için gerekli aparatları teklif edilecektir.
B.9.4.
Sinyal/Gürültü oranı
: 75dB(mono)/70dB(stereo)
B.9.5.
Hassasiyet
B.9.6.
FM seçicilik seviyesi
: 1.55V (Mono)
21V (Stereo)
: 70dB
B.9.7.
Çalışma Voltajı
: 220-230VAC 50/60Hz
19"-42U RACK DOLABI VE AKSESUARLARI
B.11.1.
Sistem Merkez Kontrol Odasında kullanılacak olup Merkez Yönetim
Amplifikatörü, Mixer+ Amplifikatör, Kaset Teyp, CD Player ve AM/FM Deck Tuner v.b.
Cihazların bir arada bulunmalarını ve düzgün yerleşimlerini sağlamak için kullanılacaktır.
B.11.2.
19" standartlarında 42U yüksekliğinde ve Alüminyum profil/caseli-köşebentli
olacaktır.
B.11.3.
Tekerlek Takımı, 4’lü Termostatlı Fan Modülü, Rack Adaptörleri, Flexiglas
Cam Kapak, M6 Vida-Somun-Pul Takımı, Klemens, 1U, 2U Perfore Paneller eksiksiz
olarak rack dolabı ile birlikte verilecektir.
B.8.
6W Firedome Tavan Hoparlörü
B.13.1.
Tavan hoparlörü 100V dağıtım esasına göre çalışan 3w ve 6w kademeleri
seçilebilir kendinden trafolu olmalıdır.
B.13.2.
EN54-24 e uygun olarak tasarlanmış hoparlör kablo bağlantı ve kabloları
yangına karşı dayanıklı olmalıdır. Hoparlör arkasında bulunan beyaz renkli arka
kapak ( firedome ) sayesinde yangından izole edilmiş olmalıdır.
4/5
B.13.3.
Ses Çıkış basıncı ortalama: 92 dBL
B.13.4.
Ses Çıkış basıncı max.
: 100 dBL olmalıdır.
5/5
Download

genel müzik yayın ve anons sistemi