TÜRK KIZILAYI
KIZILAY
ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ
ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU
(PASİF SİSTEM)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
İÇİNDEKİLER
1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ…………………………………..1
2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR………………………………………………….2
3. GARANTİ KAPSAMI…………………………………………………………………………………….2
4. MUAYENE………………………………………………………………………………………………….2
5. ÖDEME……………………………………………………………………………………………………..2
KIZILAY
6. TESLİMAT………………………………………………………………………………………………….3
1.
TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Bu teknik şartname ile aşağıda adı ve miktarı yazılı ürün tedariki yapılacaktır.
SIRA NO
1
2
KIZILAY
3
CİHAZ
Buz Akülü Kan Nakil
Kutusu
Buz Akülü Kan Nakil
Kutusu
Buz Akülü Kan Nakil
Kutusu
CİHAZ KAPASİTESİ
CİHAZ
ADEDİ
30 Lt.
25 ADET
20 Lt.
20 ADET
10 Lt.
20 ADET
4
Buz Aküsü
(+4’C)3 Lt.
50 ADET
5
Buz Aküsü
(-30’C) 2 Lt.
30 ADET
6
Buz Aküsü
(-30’C) 1 Lt.
10 ADET
7
Buz Aküsü
(+4’C)1 Lt.
10 ADET
8
Buz Aküsü
(+22’C)1 Lt.
10 ADET
1.1
Buz Akülü Kan Nakil Kutuları akü ile kullanımlarda +4ºC (Tam kan ve eritrosit
süspansiyonu için) , +22ºC (Trombosit süspansiyonu için)
ve -30ºC (Taze Donmuş
Plazma için) sıcaklıkları sağlayacaktır.
1.2.
Buz Akülü Kan Nakil Kutusu akü sıcaklık derecesine göre sabit iç sıcaklık sağlayacaktır.
Ürün bu sıcaklığı, ±2ºC aralıklarla korumalıdır. Ayrıca ürünün muhtelif yerlerinde
ölçülen sıcaklıklar arasındaki fark 1ºC’ yi geçmeyecektir.Firma bununla ilgili bir sıcaklık
çalışması yapıp çalışma raporlarını tarafımıza sunacaktır.
1.3.
Buz Akülü Kan Nakil Kutuları yukarıda yazılı listedeki kapasitede olacaktır.
1.4.
Buz Akülü Kan Nakil Kutusu ile birlikte kutuya uyumlu kan hücreleri için +4ºC lik buz
aküsü, trombosit süspansiyonu için +22ºC ‘lik buz aküsü ve taze donmuş plazmalar için
-30ºC’lik buz aküleri olmalıdır.
1.5.
Buz akülerinin üzerinde tercihen sıcaklığı gösteren sıcaklık göstergesi olmalıdır.
1.6.
Buz akülerinin içerisindeki sıvı hiçbir koşulda kan ürünlerini etkilememelidir.
1.7.
Buz Akülü Kan Nakil Kutusunun kullanılır hacmi yukarıda belirtilen gibi olacaktır.
Portatif taşınabilir olmalıdır. Kolay taşınabilmesi için tutma yeri yada taşıma askısı
olmalıdır.
1.8.
Buz Akülü Kan Nakil Kutusunun malzemesi tercihen genişletilmiş polipropilen veya
dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.
1.9.
Buz Akülü Kan Nakil Kutuları ile birlikte buz aküsü ile kan ve kan komponentlerinin
birbirine temasını engelleyecek yapıda olmalıdır.
1.10. Buz Akülü Kan Nakil Kutularının herhangi bir bulaş halinde bakteri üretmediğini firma
belgelemelidir.
1.11. Buz Akülü Kan Nakil Kutularının fabrikasyon sıcaklık test çalışma raporlarını tarafımıza
sunacaktır.
2.
2.1.
İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR
Önerilen ürünün üretici firma, ülke adı, marka, model ve teknik özelliklerinin yer aldığı
tablo.
2.2.
3.
Ürünün teknik özellikleri ve bilgileri teklifle beraber ekte sunulmalıdır.
GARANTİ KAPSAMI
KIZILAY
Teknik bakım, ürünler ve bunların eklerine ilişkin tüm bakım, onarım ve gerekirse
değişimi kapsar ve tümüyle ücretsizdir.
3.1
Ürün üretim hatalarına karşı en az 2(iki) yıl garantili olacak ve bu garanti üretici ve yetki
verilen temsilci firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek
parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Ürünlere ücretsiz 2 (iki) yıllık garanti
bitiminden sonra en az 5 (beş) yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça ve Servis
Hizmeti sağlamayı üretici ve temsilci firma taahhüt edecektir.
3.2.
Kızılay Kan Merkezleri teklif verilen ürünlerin nakliye, kötü koşullarda saklanma ve ürün
içeriklerinde fiziksel hasar dahil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü sorun ile
ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz. İlgili firma bu tür durumlarda İlgili Kan Merkezi
tarafından yapılacak yazılı başvuruyu takip eden 15 gün içinde ürünleri ücretsiz olarak
yenileri ile değiştirmelidir. Benzer biçimde, ürün içeriklerinin eksik veya hasarlı çıkması
durumunda ilgili firma tüm eksiklikleri ve hasarları gidermekle yükümlüdür.
3.3.
Garanti kapsamında veya garanti kapsamı dışında periyodik olarak yapılacak olan bütün
tamir, bakım ve servis hizmetlerine ait her türlü yol ve konaklama ücretleri firmaya ait
olacaktır.
3.4.
Herhangi bir nedenle yerinden alınan ve/veya yerine teslim edilecek olan ürünlerin
nakliye ve sigorta bedellerinin ödenmesi firma sorumluluğunda olacaktır.
3.5.
Garanti süresi içerisinde maliyeti derneğe yansıyabilecek her türlü durum firma
tarafından yazılı olarak derneğe ürünlerin tesliminde bildirilmiş olacaktır. Yazılı olarak
bildirilmeyen her türlü durumdan oluşabilecek maddi zararlar firmaya ait olacaktır ve
garanti kapsamı şartlarını ortadan kaldırmayacaktır.
4.
MUAYENE
4.1.
İhale aşamasında teklif edilen ürünlerin muayenesi, ulaşım ve nakliye masrafları firmaya
ait olmak üzere Kan Hizmetleri Yönetiminin belirleyeceği koşullar çerçevesinde
yapılacaktır.
4.2.
Ulaşım ve nakliye masrafları firmaya ait olmak üzere, teslim edilen her ürünün
muayenesi Bölge Kan Merkezleri sorumlularınca şartname koşulları içeriğine göre
yapılacaktır.
4.3.
Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin
uygunluğu
kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerin
kontrol ve sayımı yapılacaktır.
4.4.
Kabul ve muayene sırasında Firmalardan ürünün teknik özellikleri ve performansına
ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği Firmalar ücretsiz
olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan yüklenici
Firma sorumlu olacaktır.
4.5.
Muayene sırasında şartname koşullarına uygun bulunmayan ürünler yeni ürünler ile
bedelsiz olarak değiştirilecektir.
4.6.
İlgili firma teslim aşamasında yapılan muayene sonuçlarına ilişkin hiçbir hak ve ücret
talep edemez.
5.
TESLİMAT
KIZILAY
5.1. Ürünler kapalı, orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretici firmaya ait orijinal
etiket taşımalıdır (lot numarası, son kullanma tarihi, saklama koşulları, vb).
5.2. Kullanım sırasında Buz Akülü Kan Nakil Kutuları ile ilişkin bir sorun çıkması durumunda
ilgili firma, problemli Buz Akülü Kan Nakil Kutuları şartname koşullarına uygun yeni Buz
Akülü Kan Nakil Kutuları ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.
Download

teknik şartname