HG-GEL-VAC 3
Kanatlı Korizasına karşı adsorbe edilmiş inaktif aşı
KOMPOZİSYONU
Her doz aşı, İnaktif Haemophilus paragallinarum serotip A: 3.109 CFU - İnaktif Haemophilus paragallinarum serotip B:
3.109 CFU - İnaktif Haemophilus paragallinarum serotip C: 3.109 - Aluminyum hidroksit 2.5 mg - Thiomersal 0.1 mg –
Tuzlu çözelti q.s. 0.5 ml içerir.
ENDİKASYONLARI
Kanatlı Enfeksiyöz Korizasının profilaksisinde.
UYGULAMA VE DOZAJ
İlk aşılamadan sonra yüksek düzeyde bir koruma derecesi elde edilir, bununla birlikte ikinci aşılamadan sonra daha
güçlü ve daha uzun süreli bir immunite sağlanmaktadır.
Aşı, damızlık ve yumurtacılarda, deri altı yolla boynun arkasına ve 0.5 ml dozunda uygulanmalıdır.
İlk aşılama, 4-5 haftalıkken ve tekrar aşılaması da, yumurtlamaya başlamadan önce 16-18 haftalıkken uygulanır.
YAN ETKİLER
Bilinen bir yan etkisi yoktur.
KONTRENDİKASYONLARI
Yalnızca sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.
YASAL ARINMA SÜRESİ
Yoktur.
SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ
Buzdolabında +2ºC - +8ºC’de saklanmalıdır (dondurmayınız). Raf ömrü 24 aydır.
UYARILAR
- Kullanım öncesi aşılama ekipmanlarının temiz ve steril olduğundan emin olunuz.
- Aşının kullanım öncesi oda sıcaklığına ulaşmasına izin veriniz (+20ºC / +22ºC).
- Kullanım öncesi ve sırasında aşı şişesini çalkalayınız.
- Yalnızca sağlıklı olan kanatlı hayvanlar aşılanmalıdır.
- Aşının aşı uygulayıcısına kaza ile enjeksiyonu, aşı bir yağ emülsiyonu olduğu için, ciddi lokal reaksiyonlara neden
olabilir. Doktora danışınız.
AMBALAJ ŞEKLİ
500 ve 1000 dozluk şişelerde sunulmuştur.
KULLANILMAMIŞ VE ATIK MATERYALİN İMHA KOŞULLARI
Şişeler, enjektörler ve iğneler kullanımdan sonra yakılmalı veya dezenfekte edilmelidir.
SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR
İthalatçı Firma: Güneşli Aşı İlaç – Gürpınar Mh. Hilal Sk. No:2 Kat:5 34528 Beylikdüzü-İstanbul
Üretici ve Orijin Firma: FATRO S.p.A. Ozzano Emilia - Bologna – Italya tarafından Via Molino Emili, 2 25030
Maclodio (BS) İtalya’da üretilmiştir.
Download

HG-GEL-VAC 3 - Güneşli Aşı