BIO-VAC LA SOTA
Newcastle Hastalığına karşı canlı liyofilize aşı
KOMPOZİSYONU VE ÖZELLİKLERİ
BIO-VAC LA SOTA, embriyolu SPF yumurtalarda kültüre edilmiş, Newcastle Hastalık virusunun attenüe edilmiş La
Sota suşu’ndan hazırlanmıştır, liyofi lize edilip, vakum altında kapatılmıştır.
Titre: 106.5 EID50/doz’dan az değildir.
Lentojenik virus grubuna dahil olan ‘’LA SOTA‘’ suşu, hem antikor yanıt hem de immunite süresi bakımından,
Asplin’in ‘’F’’ suşu ve Hitchner’in ‘‘B1’’ suşu’ndan daha güçlü bir immunize etme gücüne sahiptir. Aynı zamanda
oldukça güvenli bir suştur. İmmunite, aşılamadan 10-15 gün sonra başlar.
Bununla birlikte, virusun uygulanmasından bir kaç gün sonra interferensten dolayı hayvanlar hastalığa karşı kısmi
olarak korunurlar.
ENDİKASYONLARI
Newcastle hastalığından korunmada spesifiktir.
UYGULAMA VE DOZAJ:
- AŞININ HAZIRLANMASI VE KULLANIMI: Az miktar su içerisinde şişe içeriği çözdürülür, sonra bu karışım
uygulama için gerekli olduğu düşünülen su miktarına katılır.
Şişe çalkalanır ve dağıtım öncesi aşı içeren su dikkatlice karıştırılır.
Gerekli olan su miktarı, uygulama yapılacak hayvanın yaşına, mevsime ve çevre sıcaklığına göre değişiklik gösterir.
Aşağıda verilmiş olan tablo her civciv için, maksimum ve minimum su miktarını göstermektedir:
Tavuk yaşı
0-2 haftalık
3-4 haftalık
6-12 haftalık
12 haftalık üzeri
Su miktarı (ml)
7-10
10-20
20-60
50-80
AŞILAMA TALİMATI
BIO-VAC LA SOTA, sağlık durumunun iyi olduğu kanıtlanmış olan her yaştaki hayvana uygulanabilir. Broylerler için,
ilk aşılamanın 4-8 günlükken ve ikinci aşılamanın (tekrar doz) ilk aşılamadan 3 hafta sonra uygulanması tavsiye edilir.
İhtiyaç durumunda (yakın bir yerde salgın çıkışı, epizootik periyotlarda), ilk aşılama, yaşamın ilk 3 günü içerisinde
uygulanabilir.
Yumurtacılarda, broylerlerde tavsiye edilen yaşlardaki iki aşılamanın yanı sıra yumurtlama periyodunun
başlangıcından önce, örneğin 15. ve 20. haftalarda üçüncü bir aşılama gereklidir; sonra yaklaşık 4 aylık bir arayla
tekrar aşılama uygulanır.
UYARILAR
- İçme suyunun veya kapların dezenfektan ya da antiseptik madde içermediğinden emin olunuz. Bu maddelerin iz
miktarları bile aşı virusunu inaktive edebilir.
- Mümkünse; emaye, plastik ya da cam kaplar kullanınız.
- Hayvanlara en azından 3 saat süreyle su vermeyerek susamalarını sağlayınız.
- Hayvanların aşı içeren suyu 2-3 saat içerisinde almalarına olanak sağlayacak sayıdaki su kabına bu karışımı
bölüştürünüz.
Aşı virusundan daha iyi bir koruma sağlamak için, aşılama suyunun her 1 litresine 2 g süt tozu katılması önerilir.
YAN ETKİLE
Bilinen bir yan etkisi yoktur.
KONTRENDİKASYONLARI
Yoktur.
YASAL ARINMA SÜRESİ
Yoktur.
SAKLAMA KOŞULLARI
Liyofilize aşı, buzdolabında, +2°C ve +8°C arasındaki sıcaklıkta saklanmalıdır. Aşı, 18 aylık raf ömrüne sahiptir.
Suda çözdürüldükten sonra 1-2 saat içerisinde kullanılmalıdır.
KULLANILMAMIŞ VE ATIK MATERYALİN İMHA KOŞULLARI
Şişeler kullanımdan sonra yakılmalı veya dezenfekte edilmelidir.
AMBALAJ ŞEKLİ
1000, 2500 ve 5000 dozluk şişelerde sunulmuştur.
SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR
İthalatçı Firma: Güneşli Aşı İlaç – Gürpınar Mh. Hilal Sk. No:2 Kat:5 34528 Beylikdüzü- İstanbul
Üretici ve Orijin Firma: FATRO S.p.A. - Ozzano Emilia - Bologna - Italya
tarafından Via Molino Emili, 2 - 25030 Maclodio (BS) İtalya’da üretilmiştir.
Download

BIO-VAC LA SOTA