IBA-VAC
Enfeksiyöz Bursal Hastalığı’na (Gumboro) karşı liyofilize canlı aşı
KOMPOZİSYONU VE ÖZELLİKLERİ
IBA-VAC, liyofilize ve vakumlanarak kapatılmış bir aşıdır, Gumboro hastalık virusunun 1-65 PV suşu ile hazırlanmış,
çeşitli aşamalardan geçirilerek attenue edilmiş ve resmi kaynaklı kanatlı hayvan damızlıklarından gelen SPF
embriyolu yumurtalarda kültüre edilmiştir. Bu virüs suşu, immunosupresif gücünü ve patojenitesi sürekli olarak
kaybetmiştir, fakat tatminkar bir immun yanıt sağlamaktadır. Titre: 103 EID50/doz’dan az değildir.
ENDİKASYONLARI
IBA-VAC, broylerlere, damızlık ve yumurtacılara uygulanabilir; bir uygulama, uzun süreli immunitenin oluşmasında
yeterlidir. Aşılama için en uygun yaş, tavuklarda dikkate değer bir süreyle var olan maternal kaynaklı antikorların zıt
etkisinden korunmak için, yaşamlarının 3. haftası civarındadır. Çiftliklere enfeksiyonun girmesini geciktirmede görülen
zorluklar hesaba katılarak ve hatta doğrudan koruma önlemleri (dezenfeksiyon, ‹hepsi içeri – hepsi dışarı›, izolasyon,
v.s.) alınmış olmasına rağmen, yaşamlarının 12-15. gününde aşılama önerilir. İmmunite, maternal antikor düzeyine
bağlı olarak aşılamadan 10-15 gün sonra gelişir.
UYGULAMA VE DOZAJ
Az miktardaki su içerisinde şişenin içeriği çözdürülür; bu karışım uygulama için gerekli olduğu düşünülen su miktarına
katılır. Aşılı su dağıtılmadan önce dikkatlice karıştırılır.
Homojen bir aşılama için gerekli olan su miktarı; yaş, mevsim ve çevre sıcaklığına bağlı olarak her hayvan için 10-20
ml’dir.
UYARILAR
1) 1-2 saat süreyle hayvanlara su vermeyerek susamaları sağlanır.
2) Aşı verilecek kapların temiz ve herhangi bir dezenfektan madde içermediğinden emin olunuz.
3) Aşı içeren suyu ısıtmayınız ya da kuvvetli ışıkta bırakmayınız.
4) Aşı içeren suyu, tüm hayvanlarca 2-3 saat içerisinde alımını sağlayacak sayıda kaba dağıtınız.
YAN ETKİLER
Bilinen bir yan etkisi yoktur.
KONTRENDİKASYONLARI
Yoktur.
SAKLAMA KOŞULLARI
Liyofilize aşı, buzdolabında, +2°C ve +8°C’de saklanmalıdır ve aşı 18 aylık raf ömrüne sahiptir.
AMBALAJ ŞEKLİ
1000, 2500 ve 5000 dozluk şişelerde sunulmuştur.
KULLANILMAMIŞ VE ATIK MATERYALİN İMHA KOŞULLARI
Şişeler kullanımdan sonra yakılmalı veya dezenfekte edilmelidir.
SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR
İthalatçı Firma: Güneşli Aşı İlaç – Gürpınar Mh. Hilal Sk. No:2 Kat:5 34528 Beylikdüzü- İstanbu
Üretici ve Orijin Firma: FATRO S.p.A. - Ozzano Emilia - Bologna – Italya tarafından Via Molino Emili, 2 - 25030
Maclodio (BS) İtalya’da üretilmiştir.
Download

IBA-VAC - Güneşli Aşı