BI-VAC 1°
Kanatlı Enfeksiyöz Bronşitise karşı canlı liyofilize aşı
KOMPOZİSYONU VE ÖZELLİKLERİ
BI-VAC 1°, embriyolu SPF yumurtalarda kültüre edilmiş, Enfeksiyöz Bronşitis virusunun Massachusetts H 120 suşu
kullanılarak hazırlanıp liyofi lize edilerek, vakum altında kapatılmıştır.
Titre: 104 EID50/doz’dan az değildir.
Yüksek derecede attenue edilmiş H 120 suşu, birkaç günlük civcivlerde bile çok zor patojenik aktivite gösterir, buna
rağmen belirgin bir immun yanıtı stimüle eder. İmmunite, aşılamadan 10-15 gün sonra gelişir; bununla birlikte,
aşılamadan birkaç gün sonra, interferensten dolayı, tavuklar hastalığa karşı yüksek bir korunmaya sahiptir.
ENDİKASYONLARI
Kanatlılarda Enfeksiyöz Bronşitis Hastalığı’ndan korunmada spesifiktir.
UYGULAMA VE DOZAJ
- Kullanım için aşının hazırlanması: Şişenin içeriği az miktar su içerisinde çözdürülür; sonra bu karışım, uygulama
için gerekli olan içme suyu miktarına katılır. Şişe çalkalanır ve mümkün olan en kısa zamanda yapılacak dağıtımdan
önce aşı içeren su dikkatlice karıştırılır.
Uniform bir aşılama için gerekli olan su miktarı, uygulamanın yapılacağı hayvanın yaşı, mevsim ve çevre sıcaklığına
bağlı olarak değişir. Aşağıda verilmiş olan tablo her civciv için, minimum ve maksimum su miktarını göstermektedir:
Tavuk yaşı
0-2 haftalık
3-4 haftalık
6-12 haftalık
12 haftalık üzeri
Su miktarı (ml)
7-10
10-20
20-60
50-80
- Aşılama Talimatı: BI-VAC 1°, sağlık durumunun iyi olduğu özellikle de respiratorik bir hastalığı olmadığı
kanıtlanmış her yaştaki hayvanda kullanılabilir.
- Aşılama periyodu ve programı: (Yumurtacılar ve damızlıklar için):
a) 2-4 haftalıkken BI-VAC 1° ile aşılama;
b) 8-12 haftalıkken BI-VAC 2° ile tekrar aşılama.
Bununla birlikte, ikinci aşılama, yumurtlamanın başlangıcından sonra birkaç hafta içerisinde yapılmalıdır. Ayrıca,
yukarıda belirtilen aşı uygulamaları ve diğer canlı aşı uygulamaları arasında en azından 7 günlük bir aranın olması
tavsiye edilir.
İkinci aşılamadan sonra hayvanlar, tüm yumurtlama periyodu boyunca korunmuş olur.
UYARILAR
- İçme suyunun veya kapların dezenfektan ya da antiseptik madde içermediğinden emin olunuz; bu maddelerin iz
miktarları bile aşı virusunu inaktive edebilir.
- Mümkünse; emaye, plastik ya da cam kaplar kullanınız.
- Hayvanlara 2- 3 saat süreyle su vermeyerek susamalarını sağlayınız.
- 2-3 saat içerisinde tüm hayvanların aşılı suyu almalarına olanak sağlayacak sayıda kaba aşılı suyu paylaştırınız.
- Aşılı suyu ısıya maruz bırakmayınız.
YAN ETKİLER
Bilinen bir yan etkisi yoktur.
KONTRENDİKASYONLARI
Yoktur.
YASAL ARINMA SÜRESİ
Yoktur.
SAKLAMA KOŞULLARI
Liyofi lize aşı, buzdolabında, +2 °C ve +8 °C arasında sıcaklıkta saklanmalıdır. Aşı, 18 aylık raf ömrüne sahiptir.
Su içerisinde çözdürüldükten sonra aşı, 1-2 saat içerisinde kullanılmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ
1000, 2500 ve 5000 dozluk şişelerde sunulmuştur.
KULLANILMAMIŞ VE ATIK MATERYALİN İMHA KOŞULLARI
Şişeler kullanımdan sonra yakılmalı veya dezenfekte edilmelidir.
SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR
İthalatçı Firma: Güneşli Aşı İlaç – Gürpınar Mh. Hilal Sk. No:2 Kat:5 34528 Beylikdüzü- İstanbul
Üretici ve Orijin Firma: FATRO S.p.A. - Ozzano Emilia - Bologna – Italya tarafından Via Molino Emili, 2 - 25030
Maclodio (BS) İtalya’da üretilmiştir.
Download

BI-VAC 1° - Güneşli Aşı