OLVAC A+B+HG
Newcastle, Enfeksiyöz Bronşitis, EDS 76 (Egg Drop Sendrom) ve Enfeksiyöz koriza hastalıklarına karşı yağ
emülsifiye inaktif enjeksiyonluk aşı
KOMPOZİSYONU
Her doz aşı, İnaktif Newcastle Hastalık virusu’ndan en az 50 PD50 – İnaktif Enfeksiyöz Bronşitis virusu’ndan en az
107.5 EID50 – İnaktif adenovirus EDS’den en az 1000 HAU – İnaktif Haemophilus paragallinarum serotip A’dan en az 3
x 109 CFU, İnaktif Haemophilus paragallinarum serotip C’den en az 3 x 109 CFU içerir.
ENDİKASYONLARI
Kanatlı hayvanlarda Newcastle Hastalığı, Enfeksiyöz Bronşitis, Egg Drop Sendrom (EDS’76) ve Enfeksiyöz Koriza’ya
karşı profilaktik aşılama.
UYGULAMA VE DOZAJ
OLVAC A+B+HG, 16-17 haftalık tavukların aşılanmasında endikedir. Hayvanlar öncelikle, normal kanatlı hayvan
yetiştirme programlarına uygun olarak, Newcastle Hastalığı ve Enfeksiyöz Bronşitis’e karşı canlı attenue bir aşı ile
aşılanmış olmalıdır. 0.5 ml’lik doz deri altı olarak enseden enjekte edilir.
YAN ETKİLER
Bilinen bir yan etkisi yoktur.
KONTRENDİKASYONLARI
Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.
YASAL ARINMA SÜRESİ
Yoktur.
SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ
Buzdolabında +2ºC - +8ºC’de saklanmalıdır (dondurmayınız). Raf ömrü 24 aydır.
UYARILAR
- Kullanım öncesi aşılama ekipmanlarının temiz ve steril olduğundan emin olunuz.
- Aşının kullanım öncesi oda sıcaklığına ulaşmasına izin veriniz (+20ºC / +22ºC).
- Kullanım öncesi ve sırasında aşı şişesini çalkalayınız.
- Yalnızca sağlıklı olan kanatlı hayvanlar aşılanmalıdır.
- Aşının aşı uygulayıcısına kaza ile enjeksiyonu, aşı bir yağ emülsiyonu olduğu için, ciddi lokal reaksiyonlara neden
olabilir. Doktora danışınız.
AMBALAJ ŞEKLİ
500 ve 1000 dozluk şişelerde sunulmuştur.
KULLANILMAMIŞ VE ATIK MATERYALİN İMHA KOŞULLARI
Şişeler,enjektörler ve iğneler kullanımdan sonra yakılmalı veya dezenfekte edilmelidir.
SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR
İthalatçı Firma: Güneşli Aşı İlaç – Gürpınar Mh. Hilal Sk. No:2 Kat:5 34528 Beylikdüzü-İstanbul
Üretici ve Orijin Firma: FATRO S.p.A. Ozzano Emilia - Bologna - Italya - tarafından Via Molino Emili, 2 25030
Maclodio (BS) İtalya’da üretilmiştir.
Download

OLVAC A+B+HG - Güneşli Aşı