FORMOIL® 1021
Kalıp Ayırıcı Yağ
TANIM
DOZAJ
FORMOIL® 1021, madeni yağ içeren taze beton ile kalıp arasında
1 Litre malzeme ile;
oluşacak yapışmaları engelleyen ve betonun kalıptan ayrılmasını
Pürüzlü yüzeylerde 20-40 m2
kolaylaştırarak düzgün yüzeyli beton elde edilmesini sağlayan
Düz yüzeylerde 40-80 m2
kalıp ayırıcıdır.
AMBALAJ
REFERANS STANDARTLARI
30 lt plastik bidon.
Bayındırlık Poz. No: 04.116/2
200 lt varil.
UYGULAMA ALANLARI
UYARILAR
Çelik, plastik ve ply-wood kalıplarda,
+5ºC ile + 35ºC arasında kullanılmalıdır.
Emiciliği az veya emici olmayan kalıp yüzeylerinde,
Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı madde ilave edilmemelidir.
Kalıp işçilik ve verimliliğin artırılması istenen hallerde,
Kullanım süresi geçmiş harç, su ilavesi ile tekrar kullanılmamalıdır.
ÖZELLİKLER VE AVANTAJLARI
Uzun süre güneş alan veya donan alanlara uygulama kesinlikle
Temiz ve düzgün görünümlü beton elde edilmesini sağlar.
yapılmamalıdır.
Kalıbın betondan kolay ayrılmasını sağlar.
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
Kalıbın temizlenmesini kolaylaştırır.
Serin ve kuru bir ortamda güneşten ve dondan korunarak açılmamış
Kalıpta leke bırakmaz.
orijinal ambalajında kullanım ömrü 12 aydır.
Kalıbın kullanım ömrünü uzatır.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
TEKNİK VERİLER
Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş
Malzeme Yapısı
Mineral Yağ Esaslı
elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.
Görünüm
Sarı berrak sıvı
Çimentolu malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, depolama
Yoğunluk ( 20ºC’de )
0.85 kg / l.
ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas
Parlama Noktası / pH
> 950C / 6-7
etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması
Bu değerler +23±2ºC sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşulları için verilmiştir.
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına
UYGULAMA METODU
yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların
Uygulama İşlemi
erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik
Kalıp ve hava şartlarına göre sulandırılmış kalıp yağı kalıplara
Bilgi Formu ’na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.
beton dökülmesinden en az 3-4 saat önce uygulanmış olmalıdır.
SORUMLULUK
Uygulama, fırça, rulo ve püskürtme ile kalıp yüzeyine tek katta
Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik
homojen olarak yapılır. Kalıcı bir verim elde etmek için ince
bilgilerimize dayanmaktadır. BRVGRADA Yapı Kimyasalları A.Ş.
uygulama yapılabilecek bir sprey tabancası kullanılabilir.
sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve
Emicilik oranına göre iki kat yapılabilir.
nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı
İyi bir sonuç elde edilebilmesi için ince bir film tabakası
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan BRVGRADA Yapı
oluşturacak şekilde uygulanmalıdır. Fazla kullanımdan dolayı
Kimyasalları A.Ş. sorumlu tutulamaz.
beton yüzeyinde lekelenmeler oluşabilir.
128
Download

FORMOIL® 1021