IBA-VAC ST
Enfeksiyöz Bursal Hastalığa (Gumboro Hastalığı) karşı liyofi lize canlı aşı
KOMPOZİSYONU VE ÖZELLİKLERİ
IBA-VAC ST, Enfeksiyöz Bursal Hastalık virusunun kısmen attenue edilmiş bir suşunu içermektedir.2512 hot suşunu
içermektedir. Aşının içerdiği suş, üstün invaziv özelliklere ve maternal kaynaklı antikorların varlığında bile etkili bir
immun yanıt oluşturabilme yeteneğine sahiptir. Virus, SPF tavukların embriyolu yumurtalarında kültüre edilmiş ve
daha sonra stabilize edici solüsyonda suspense edilerek liyofilize edilmiştir. Her doz; 102 EID50’den daha az
olmayacak şekilde aşı virusu içerir.
ENDİKASYONLARI
IBA-VAC ST, Enfeksiyöz Bursal Hastalığa karşı, broyler, yumurtacı ve damızlıkların immunizasyonunda endikedir.
UYGULAMA VE DOZAJ
IBA-VAC ST, oldukça yüksek invaziv yetenekte olduğu için, çok erken yaşlarda maternal kaynaklı antikor bariyerini
aşma ve aşılanmış civcivler arasında hızlı ve uniform bir şekilde yayılma yeteneğindedir.
Aşılama için tavsiye edilen yaş; hayvanın maternal antikor düzeyine ve aşılanacak kanatlı hayvanın yetiştirilme
özelliğine (yumurtacı, broyler) göre değişmektedir.
Broylerler
Yüksek düzey maternal antikor varlığında, broyler civcivleri 13-15 günlükken aşılanmalıdır. Düşük antikor
düzeylerinde ise, aşılama 8 ve 10 günlük yaşlar arasında yapılmalıdır.
Yumurtacılar
Yüksek maternal antikor düzeyine sahip civcivlerde, 18’inci ve 25’inci günlerde olmak üzere iki aşılama
uygulanmalıdır. Düşük antikor düzeyine sahip civcivlerde, aşılama 14’üncü ve 21’inci günlerde yapılmalıdır.
IBA-VAC ST
Aşılama içme suyu yoluyla uygulandığında etkili olmaktadır. İmmunite, aşılamadan 10-14 gün sonra gelişir.
Aşılamaya karşı klinik olarak herhangi bir reaksiyon belirlenmemiştir.
UYARILAR
- Kullanım öncesi aşılama ekipmanlarının temiz ve steril olduğundan emin olunuz.
- Çözündürülmüş olan aşıyı, sulandırdıktan sonra 1 saat içerisinde kullanınız.
- Yalnızca sağlıklı olan kanatlı hayvanlar aşılanmalıdır.
YAN ETKİLER
Bilinen bir yan etkisi yoktur.
KONTRENDİKASYONLARI
Yoktur.
YASAL ARINMA SÜRESİ
Yoktur.
SAKLAMA KOŞULLARI
Liyofilize aşı, buzdolabında, +2°C ve +8°C arasında bir sıcaklıkta saklanmalıdır.
Aşı, 18 aylık raf ömrüne sahiptir.
AMBALAJ ŞEKLİ
1000, 2500 ve 5000 dozluk şişelerde sunulmuştur.
KULLANILMAMIŞ VE ATIK MATERYALİN İMHA KOŞULLARI
Şişeler kullanımdan sonra yakılmalı veya dezenfekte edilmelidir.
SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR
İthalatçı Firma: Güneşli Aşı İlaç – Gürpınar Mh. Hilal Sk. No:2 Kat:5 34528 Beylikdüzü- İstanbul
Üretici ve Orijin Firma: FATRO S.p.A. - Ozzano Emilia - Bologna - Italya
tarafından Via Molino Emili, 2 - 25030 Maclodio (BS) İtalya’da üretilmiştir.
Download

IBA-VAC ST - Güneşli Aşı