Kanatlı
Yapılan Üç Yeni Deneme ile DL-Methionine (DLM) ve
DL-Hydroxy-Methionine (HMTBA)’nin
Broyler Performansına Eşdeğer Etki Gösterdiği Onaylandı!
KONU
İki Farklı Methionine Kaynağının Performans Üzerine Etkilerinin
Araştırılması
İLGİ
Yapılan Üç Yeni Deneme de DL-Methionine (DLM) ve
DL-Hydroxy-Methionine (HMTBA)’nin
Broyler Performansına Eşdeğer Etki Gösterdiği Kanıtlanmıştır!
TERCÜME
Özgür Korkmaz - Kanatlı Özel Ürünler Teknik & Satış Müdürü
KAYNAKÇA
Adisseo
Immeuble Antony Parc II, 10 place du Général de Gaulle
92160 Antony – France
YAYININ KAPSAMI
 Ürün tanıtımıdır
 Tercümedir
 Kişisel veya kurumsal değerlendirmedir
 Derlemedir
Schothorst Yem Araştırma Enstitüsi’nde
Yapılan Yeni Bir Deneme
Hollanda’da bulunan Schothorst Yem Araştırma Enstitüsi, iki ana methionine kaynağı olan DLMethionine (DLM) ile DL-Hydroxy-methionine (HMTBA) karşılaştırmak amacıyla bir deneme
gerçekleştirdi.
Ross 308 türü broylerler, Aviagen 2010 tavsiyeleri doğrultusunda 4 farklı yemle beslendiler;
«Schothorst Yem Araştırma
Enstitüsinde, Ross 308
broylerleri ile yapılan
denemede iki farklı
methionine kaynağı olan DLMethionine (DLM) ve DLHydroxy-Methionine
(HMTBA) kullanıldı.»
DL-Methionine (DLM) veya DL-Hydroxy-Methionine (HMTBA) kullanılan, - %20 ; - %10 ;
standart ve + %10 (büyütme yemi).
Her iki deneme grubundan da methionine düzeyi ne olursa olsun, broylerlerde canlı ağırlık
kazancı ve FCR için benzer iyi sonuçlar elde edildi.(Tablo 1).
Tablo 1: Farklı methionine kaynaklarının broyler performansına etkileri (gün 0-28)
Ürün
C.A.A, g/broyler
Yem Tüketimi, g/broyler
FCR
DLM
1. 557
2 .146
1.378
HMTBA
1. 560
2. 148
1.377
P
0.809
0.929
0.861
Kanatlı
Methionine Etkinliği Hesaplama
Methionine etkinliği hesaplaması 1 gr vücut ağırlığı kazanmak için gerek duyulan mg
methionine miktarını verir ki HMTBA ile düşük methionine düzeyindeki DL-met kıyaslandığında
benzer etkiyi gösterir. Fakat genel periyotta (0-28 gün) ve büyütme fazındaki yüksek
düzeylerde daha yüksek etki görülür. DL-methionine etkisi referans alındığında, büyütme
«HMTBA ve DLM, 28. güne
kadar ki broyler performans
gelişimlerine eşit miktarda
etki etmektedir. »
döneminde HMTBA nın biyolojik değeri %98.6’dan (normale göre -%10 methionine) 102.8’e
kadar (normalden +%10 methionine) değişiklik göstermektedir.
Bu deneme, hem HMTBA’nın hem de DLM’nin eşmolar bazda ve pratik toplam sülfür
aminoasit değerleri düzeyinde kullanımında ,28. güne kadar ki broyler performans
gelişimlerine eşit miktarda etki ettiğini kanıtlamaktadır.
16.06 f
18
15.07 e
16
12.43 d
11.98 c
14
12
ekstra
methionine
miktarı
gr / ekstra
canlı ağırlık
kazancı
8.61 b
10
8
5.86 a
8.94 b
DLM
HM…
6.10 a
6
4
2
0
-20%
-10%
Standard
10%
Met seviyeleri
Tablo 2: Metiyonin etkinliğinin karşılaştırılması (0-28.günler )
Daha Düşük Değer, Daha Iyi Methionine Etkinliğini Gösterir.
Kanatlı
Tayland’da ki Bangkok Animal Research Center(BARC) ‘de
Yapılan 2 Deneme:
Geçtiğimiz günlerde, Tayland’da ki Bangkok Animal Research Center(BARC) ‘da yapılan güncel
iki deneme de sonuçları doğrulamaktadır.
Yapılan ilk denemede, Ross 308 broylerler 35. güne kadar beslendi. Bu denemede, her iki
methionine kaynağında hem canlı ağırlık kazancı hem de dönem boyunca yem tüketimi ve FCR
«Bangkok Animal Research
Center(BARC) ‘de yapılan ve
HMTBA ile DLM kullanılan 2
denemede de sonuçlar
benzerdi. »
değerleri benzer bulundu. Ayrıca bu denemede (Lemme ve ark.2010 veya Rhodimet Nutrition
Guide, 2013) aminoasit tavsiyeleri kullanıldı.
İkinci denemede, her iki methionine kaynağı farklı besin madde yoğunlukları ile aynı
aminoasit/enerji oranları baz alınarak gerçekleştirildi. Beklenildiği gibi besinsel spesifikasyonlar,
broyler perfomanslarını önemli ölçüde etkiledi, fakat besin madde yoğunluğu ne olursa olsun
DLM ve HMTBA kullanılan gruplardaki broyler performansları arasında herhangi bir fark
gözlenmedi.
Kanatlı
Deneme Sonucu
Sonuç olarak her üç deneme, iki
bağımsız ve dünyaca ünlü araştırma
merkezlerinde, farklı koşullarda, pratik
rasyon uygulamaları baz alınarak
«Sonuç olarak bağımsız
yapılan 3 deneme de; biyolojik
bakış açısı yönünden, DLM ve
HMTBA’nın eşdeğer
methionine kaynakları olarak
kullanılabileceği
öngörülmüştür. »
yapıldı ve onaylandı.
Biyolojik bakış açısı yönünden DLM ve
HMTBA eşit methionine kaynakları
olarak kabul edildi. Böylece bu
denemeler ve diğer bilimsel sonuçlar
ile tüm dünyada son 30 yıldır emilim
ve dönüşüm üzerine tartışılan sorular
cevaplanmış oldu.
Kanatlı
Download

Yapılan Üç Yeni Deneme ile DL-Methionine (DLM) ve