Z diecézního oběžníku…
(prosinec 2014)
1. Přehled významných akcí v roce 2015
Pá
So
Ne
Po-St
So
Ne
Po
Pá-Ne
Út
So
Pá
So
Út
So
So
So
Pá-Ne
So
Ne
St-Ne
Čt
So
-Ne
So
Čt-So
Čt-Pá
So
So
02. 01. 2015
31. 01. 2015
22. 02. 2015
02. 03. 2015
04. 03. 2015
28. 03. 2015
12. 04. 2015
27. 04. 2015
08. 05. 2015
10. 05. 2015
19. 05. 2015
23. 05. 2015
29. 05. 2015
30. 05. 2015
02. 06. 2015
06. 06. 2015
13. 06. 2015
20. 06. 2015
26. 06. 2015
28. 06. 2015
27. 06. 2015
05. 07. 2015
08. 07. 2015
12. 07. 2015
16. 07. 2015
15. 08. 2015
16. 08. 2015
29. 08. 2015
15. 10. 2015
17. 10. 2015
15. 10. 2015
16. 10. 2015
17. 10. 2015
21. 11. 2015
15:00 Brno - dóm – zahájení Tříkrálové sbírky 2014, mše sv. s žehnáním koledníkům
09:30 Brno - dóm – oslava Dne zasvěceného života
10:30 Brno - dóm – obřad zařazení katechumenů mezi čekatele křtu
Velehrad (arcid. olom.) – setkání kněží a jáhnů moravské církevní provincie
Brno - dóm – diecézní slavení Světového dne mládeže s otcem biskupem
Vranov u Brna – rodinná pouť (brněnské církevní školy)
Brno, Petrov – přijímací pohovory do kněžského semináře
Brno – Tři dny křesťanské spirituality
09:00 Vranov u Brna – pouť zaměstnanců Biskupství brněnského
Vranov u Brna – diecézní pouť ministrantů
Noc kostelů
10:30 Brno - dóm – ukončení Teologického kurzu, mše sv.
Vranov u Brna – Den za posvěcení kněží
10:30 Slavonice – diecézní pouť v rámci Národního eucharistického kongresu
Vranov nad Dyjí – 13. celostátní misijní pouť a 10. misijní den dětí
09:00 Brno - dóm – jáhenské svěcení
Dolní Kounice – festival Kéfasfest 2015
09:00 Brno - dóm – kněžské svěcení
16:30 Mikulčice – pouť ke sv. Cyrilu a Metoději
Brno – XXVI. konference Charismatické duchovní obnovy
10:00 Kostelní Vydří – kněžská pouť
Brno – Den Brna
Žďár nad Sázavou - II – XII. diecézní pouť rodin
Brno – Národní eucharistický kongres (NEK2015)
Brno, Biskupské gymnázium – Konference o eucharistii v rámci NEK2015
Brno – Národní pouť v rámci NEK2015
Brno - dóm – Svatocecilské setkání
2. Závěrečné dokumenty mimořádného shromáždění biskupské synody
o rodině
Na stránkách Tiskového střediska ČBK <http://tisk.cirkev.cz> jsou v rubrice [Aktuální témata] – [Synoda o rodině
2014-2015] k dispozici závěrečné dokumenty mimořádného shromáždění biskupské synody o rodině:
- Poselství 3. mimořádného všeobecného shromáždění biskupské synody v článku [Poselství biskupské synody
o rodině v češtině]
- „Relatio Synodi“ 3. mimořádné synody biskupů: „Pastorační výzvy pro rodinu v kontextu evangelizace“
(5. – 19. 10. 2014) v článku [Závěrečná zpráva biskupské synody o rodině v češtině]
3. Rok 2015 vyhlásil Svatý otec Rokem zasvěceného života
V pátek 28. 11. 2013 během setkání s generálními představenými řeholních společenství ve Vatikánu oznámil
papež František, že rok 2015 bude věnován zasvěcenému životu.
4. Betlémské světlo
Také letos přivezou skauti před Vánocemi všem lidem dobré vůle plamínek pokoje a míru – Betlémské světlo.
Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se letos uskuteční v sobotu
13. 12. 2014 od 14 hodin v největším evangelickém kostele na Lutherplatz, Wien - Gumpendorf.
V brněnské diecézi bude Betlémské světlo předáno v obětním průvodu při mši sv. v neděli 14. 12. 2014
v 9 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla. Zájemci z Brna a okolí si je budou moci převzít před katedrálou
po skončení bohoslužby.
Další organizace šíření Betlémského světla ve farnostech a obcích již záleží na místních podmínkách. Je
možné ho uchovávat na farách, obecních úřadech, ve skautských klubovnách i u dobrovolníků. Zájemci si pro ně
mohou přijít sami nebo – zejména starší – mohou požádat o jeho přinesení domů. Bližší informace
o Betlémském světle lze získat na internetové adrese <http://www.betlemskesvetlo.cz> .
5. Týden modliteb za jednotu křesťanů
Týden modliteb za jednotu křesťanů proběhne ve dnech 18. – 25. 1. 2015. Ústřední myšlenkou textů určených pro
tento týden je slovo z Písma: „Ježíš jí řekne: ‚Dej mi napít!‘ “ (srv. Jan 4,7).
6. Nové kostely a kaple
Dne 13. 11. 2014 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, požehnal objekt Chráněného bydlení svaté
Luisy pro osoby se zdravotním postižením, zařízení Oblastní charity Rajhrad u Brna, v Rajhradě.
7. Jubilea
09. 01. 2015 oslaví 80. narozeniny R. D. Karel Bobek, farní vikář - výpomocný duchovní ve farnosti Vratěnín.
18. 01. 2015 oslaví 50. narozeniny stálý jáhen Bc. Pavel Souček, v jáhenské službě ve farnosti u kostela
Nejsvětější Trojice v Brně - Králově Poli.
19. 01. 2015 oslaví 60. narozeniny R. D. Mgr. Bohumil Poláček, farář ve farnosti Velká Bíteš
a excurrendo administrátor ve farnosti Březí u Osové Bítýšky.
Srdečně blahopřejeme!
8. Změny v ustanovení kněží a jáhnů
R. D. doc. Josef Beneš, Th.D., ochránce spravedlnosti Diecézního církevního soudu, obhájce svazku
Diecézního církevního soudu, cenzor pro brněnskou diecézi a výpomocný duchovní v děkanství
brněnském, s platností od 1. 12. 2014 jmenování cenzorem pro brněnskou diecézi prodlouženo na dobu
pěti let.
P. Mgr. Jan Emil Józef Biernat, OSA, dosud působící v Polsku, s platností od 1. 12. 2014 ustanoven farním
vikářem ve farnosti u baziliky Nanebevzetí Panny Marie v Brně na Starém Brně.
O. Mgr. Jan Bilý, kněz Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v České republice, s platností
od 1. 12. 2014 ustanoven kooperátorem v duchovní správě u kostela sv. Maří Magdalény v Brně.
R. D. Mgr. Pavel Bublan, farář ve farnosti Moravský Krumlov, excurrendo administrátor ve farnostech Kadov
u Miroslavi, Petrovice u Moravského Krumlova a Vémyslice a děkan děkanství moravskokrumlovského
pověřený péčí o pastoraci mládeže v děkanství moravskokrumlovském, s platností od 1. 11. 2014
ustanoven navíc excurrendo administrátorem ad interim ve farnosti Mikulovice u Znojma.
R. D. ICLic. Mgr. Jaroslav Čupr, sekretář a ceremonář diecézního biskupa, notář diecézní kurie, auditor
Diecézního církevního soudu, člen a sekretář Diecézní komise pro formaci kněží a biskupský delegát pro
stálé jáhny brněnské diecéze, s platností od 17. 11. 2014 jmenování auditorem Diecézního církevního
soudu prodlouženo na dobu pěti let a s platností od 1. 12. 2014 ustanoven navíc rektorem kostela sv. Maří
Magdalény v Brně.
R. D. Mgr. Bc. Jan Hanák, farář ve farnosti Bohdalov a excurrendo administrátor ve farnostech Kučerov
a Rostěnice, s platností od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015 jmenován navíc členem děkanské rady děkanství
slavkovského.
Mons. František Koutný, rektor kostela sv. Maří Magdalény v Brně, s platností od 1. 12. 2014 ustanoven
farářem ve farnosti Troubelo a excurrendo administrátorem ve farnosti Střelice u Brna a s platností
od 1. 12. 2014 do 30. 9. 2015 jmenován navíc děkanem děkanství rosického.
P. Angelo Lemme, Ph.D., OSA, dosud působící na Slovensku, s platností od 1. 1. 2015 ustanoven farním
vikářem ve farnosti u baziliky Nanebevzetí Panny Marie v Brně na Starém Brně.
P. Mgr. Wit Marciniec, OSA, dosud působící v pražské arcidiecézi, s platností od 1. 12. 2014 ustanoven farním
vikářem ve farnosti u baziliky Nanebevzetí Panny Marie v Brně na Starém Brně.
R. D. Mgr. Tomáš Mikula, farář ve farnosti Troubsko, excurrendo administrátor ve farnosti Střelice u Brna
a děkan děkanství rosického, s platností od 1. 12. 2014 ustanoven farářem ve farnosti Letovice
a excurrendo administrátorem ve farnostech Rozhraní a Vísky u Letovic.
R. D. ThLic. Stanislav Pacner, Th.D., farní vikář ve farnostech Rousínov u Vyškova, Komořany
a Královopolské Vážany, s platností od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015 jmenován navíc členem děkanské rady
děkanství slavkovského.
D. ICLic. Mgr. Luboš Pavlů, CRV, farář ve farnosti u kostela Zvěstování Panny Marie v Brně - Tuřanech
a soudce u Diecézního církevního soudu v Brně, s platností od 1. 12. 2014 ustanovení soudcem
Diecézního církevního soudu prodlouženo na dobu pěti let.
R. D. ICLic. Mgr. Miroslav Slavíček, farář ve farnosti Brankovice, excurrendo administrátor ve farnostech
Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic a auditor při Diecézním církevním soudu v Brně, s platností
od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015 jmenován navíc členem děkanské rady děkanství slavkovského.
R. D. Vincenc Svák, kněz arcidiecéze olomoucké pověřený výpomocí při sloužení mše svaté pro řeholní
komunitu sester Nejsvětějšího Spasitele ve Znojmě a ve farnostech děkanství znojemského
a vranovského, s platností od 15. 11. 2014 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
R. D. Josef Šiška, výpomocný duchovní ve farnosti Lipovec u Blanska, s platností od 1. 11. 2014 vyvázán
ze služby v brněnské diecézi.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!
9. Pověření duchovní službou v Charitě
Ke dni 15. 12. 2014 byli pověřeni duchovní službou pro oblastní charity:
R. D. Mgr. Pavel Koutník ....................... Oblastní charita Blansko
R. D. Mons. ThLic. Václav Slouk
Správa DCH Brno a Služby Brno
R. D. Oldřich Chocholáč ......................... Oblastní charita Břeclav
R. D. Mgr. Pavel Pacner
Oblastní charita Břeclav
R. D. Mgr. Jaroslav Svoboda .................. Oblastní charita Břeclav
R. D. Mgr. Ing. Miloslav Čamek
Oblastní charita Hodonín
R. D. Mgr. Milan Vavro .......................... Oblastní charita Hodonín
P. Mgr. Grzegorz Bajon, OFMConv.
Oblastní charita Jihlava
R. D. Mgr. Pavel Lacina ......................... Oblastní charita Rajhrad
R. D. Ervín Jansa
Oblastní charita Tišnov
R. D. Mgr. Petr Holý ............................... Oblastní charita Třebíč
D. Klement Václav Kříž, OPraem.
Oblastní charita Třebíč
R. D. Mgr. Jindřich Čoupek .................... Oblastní charita Znojmo
R. D. Mgr. Jakub Holík
Oblastní charita Žďár nad Sázavou
10.Úmrtí
14. 11. 2014 zemřel P. Ludvík Otradovec, SDB, kněz - důchodce žijící v Brně.
Narodil se 11. 12. 1928 ve Velkém Meziříčí. Po vstupu k salesiánům složil 16. 8. 1947 složil první řádové
sliby, odmaturoval a rok pracoval jako asistent v salesiánském učňovském domově v Přestavlkách
u Přerova. V září 1950 po přepadu klášterů byl nasazen k PTP (Libavá, Sázava - Velká Losenice), pro
nemoc byl koncem roku 1950 propuštěn do civilu a při civilních zaměstnáních vyvíjel tajnou salesiánskou
činnost. Za to byl 1. 8. 1955 zatčen a strávil dva roky ve vězení. Dne 13. 12. 1967 byl litoměřickým
biskupem Štěpánem Trochtou v Praze tajně vysvěcen na kněze a po dokončení studií na teologické
fakultě v Litoměřicích působil v diecézní duchovní správě postupně v Jaroměřicích nad Rokytnou,
v Jemnici, v Jihlavě u sv. Jakuba, v Jimramově a v Rouchovanech. Kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu
odešel roku 1988 do důchodu: žil v Brně - Jundrově, zpočátku ještě vypomáhal ve středisku
v Žabovřeskách. Zemřel 14. 11. 2014 v Nemocnici milosrdných bratří v Brně, pohřben byl 24. 11. 2014
na Ústředním hřbitově v Brně.
R. I. P.
Download

Z diecézního oběžníku…