Významné dny liturgického roku, exercicie, kulturní akce
DEN
NE
SO
NE
DATUM LITURGICKÁ PŘÍLEŽITOST
30. 11. 1. neděle adventní
6. 12.
7. 12. 2. neděle adventní
Panny Marie
PO 8. 12. Slavnost
Počaté bez poskvrny prvotního hříchu
SO 13. 12.
NE 14. 12. 3. neděle adventní
PÁ
19. 12.
PROSINEC
SO 20. 12.
NE 21. 12.
PO 22. 12.
ST
24. 12.
ČT
25. 12.
PÁ
26. 12.
LISTOPAD
ŘÍJEN
ZÁŘÍ
SRPEN
ČERVENEC
ČERVEN
KVĚTEN
DUBEN
BŘEZEN
ÚNOR
LEDEN
NE 28. 12.
ST
31. 12.
ČT
1. 1.
ÚT
6. 1.
NE
ST
ST
PO
11. 1.
14. 1.
21. 1.
2. 2.
ST
18. 2.
PÁ
ČT
ST
13. 3.
19. 3.
25. 3.
SO
28. 3.
NE
29. 3.
ČT
2. 4.
PÁ
3. 4.
SO
4. 4.
NE
5. 4.
PO
6. 4.
NE
12. 4.
SO
2. 5.
ČT
14. 5.
SO
16. 5.
ST
20. 5.
NE
24. 5.
PÁ
SO
NE
29. 5.
30. 5.
31. 5.
ČT
4. 6.
NE
PÁ
SO
7. 6.
12. 6.
13. 6.
NE
14. 6.
PÁ
S0
SO
NE
19. 6.
20. 6.
27. 6.
28. 6.
PO
29. 6.
ÚT
NE
NE
ST
30. 6.
5. 7.
19. 7.
22. 7.
SO
1. 8.
NE
2. 8.
SO
15. 8.
NE
16. 8.
ÚT
ČT
25. 8.
27. 8.
SO
5. 9.
SO
12. 9.
ÚT 15. 9.
SO 26. 9.
PO 28. 9.
PO 5. 10.
PÁ 16. 10.
NE
1. 11.
PO
2. 11.
PÁ
6. 11.
PO
9. 11.
NE
22. 11.
Od – Do
4. 2.
7. 2.
26. 2. 1. 3.
16. 3. 18. 3.
19. 3. 22. 3.
4. 5.
8. 5.
18. 5. 22. 5.
4. 6.
7. 6.
8. 6. 12. 6.
15. 6. 19. 6.
2. 8.
6. 8.
17. 8. 21. 8.
23. 8. 29. 8.
ČAS
6.00
Sl
FORMA AKCE / PROGRAM
Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30, žehnání adventních věnců při všech mších svatých.
Ranní rorátní mše svatá v 6.00 P. Petr Beneš CSsR. Další mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
6.00
Ranní rorátní mše svatá v 6.00 P. David Horáček CSsR. Další mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
16.00 Vernisáž výstavy betlémů. Výstava otevřena v Mníšecké kapli od 20. 12. do 2. 1.
v čase od 10.00 - 16.00. Ve Svatohorském poutním muzeu od 20. 12. do 2. 2. 2015.
19.00 Benefiční koncert Matice svatohorské na podporu nových varhan.
6.00 Ranní rorátní mše svatá v 6.00 P. Josef Michalčík CSsR. Další mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
9.00 Adventní duchovní obnova, vede P. Jan Kuník: mše svatá, promluva, adorace
a možnost sv. smíření, závěr.
4. neděle adventní
Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
Přinesení betlémského světla
18.00 Příbramské skautské oddíly s vlastním programem.
6.00 Ranní rorátní mše svatá v 6.00 P. Jan Sokulski CSsR. Další mše svaté v 7.00, 9.00.
Štědrý den
16.00 Půlnoční mše svatá. Mše svatá v 17.00 není.
Hudba při liturgii: J. J. Ryba - Česká mše vánoční „Hej, mistře!“.
Zasvěcený svátek. Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
Boží Hod vánoční
Sl
Hudba při liturgii v 9.00: České vánoční pastorely.
14.00 Zpívání u jesliček.
Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
Sv. Štěpána
Sv 14.00 Zpívání u jesliček.
16.30 Vánoční koncert Svatohorského chrámového sboru.
svaté v 7.30, 9.00 , 11.00, 15.30.
Svátek Svaté Rodiny
Sv 14.00 Mše
Zpívání u jesliček.
Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Mše svatá na závěr občanského roku ve 22.30.
Sv. Silvestra
P
Následuje multimediální prezentace dění za uplynulý rok.
svátek. Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
Slavnost Matky Boží Panny Marie
Sl 14.00 Zasvěcený
Zpívání u jesliček.
Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
Slavnost Zjevení Páně (Tří králů)
Sl
Hudba při liturgii v 17.00: Koledy evropských národů.
18.00 Tříkrálový koncert Svatohorského chrámového sboru.
Svátek Křtu Páně
Sv
Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
Bl. Petra Donderse, CSsR
Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
110. výročí povýšení na baziliku
Sv
Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Sv
Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
Mše
svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Den přísného postu. Udělování popelce při všech mších.
Popeleční středa
Hudba při liturgii v 17.00: Postní písně z českých barokních kancionálů.
Výroční den zvolení papeže Františka
Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
Sv. Josefa
Sl
Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
Zvěstování Páně
Sl
Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
duchovní obnova: vede P. Jozef Andrejčák O.Cr.: Mše svatá, promluva,
9.00 Postní
adorace a možnost sv. zpovědi, závěr. Ostatní mše sv. v 7.00, 17.00.
svaté 7.30, 9.00,11.00, 15.30. Mše svaté v 9.00 a 11.00 začínají průvodem s ratolestmi.
Květná neděle
9.00, 11.00 Mše
Hudba při liturgii: P. Šmolík - Pašije podle Marka.
svatá jen v 17.00 na památku poslední večeře. Po mši svaté
Zelený čtvrtek
17.00 Mše
adorace Nejsvětější svátosti v Getsemanské zahradě. Možnost získat plnomocné odpustky.
přísného postu. V 15.00 Křížová cesta v parku. V 17.00 Velkopáteční obřady.
Velký pátek
15.00, 17.00 Den
Hudba: M. Troup - Janovy pašije. Možnost získat plnomocné odpustky.
hrob otevřen od 6.30. Obřady velikonoční vigilie ve 21.00.
Bílá sobota
Sl 21.00 Boží
Možnost získat plnomocné odpustky.
svátek. Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
Boží Hod velikonoční
Sl 9.00 Zasvěcený
Hudba při liturgii: Velikonoční písně z českých barokních kancionálů.
svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
Pondělí velikonoční
Sv 16.30 Mše
Velikonoční koncert Svatohorského chrámového sboru.
2. neděle velikonoční
Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
(Neděle Božího Milosrdenství)
Hudba při liturgii v 9.00: J. Langlais - Missa Misericordiae Domini.
14.
arcidiecézní pouť za duchovní povolání - mše svatá v 11.00.
11.00 Celebruje
kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský.
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Sl
Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
Sv. Jana Nepomuckého
Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
Pouť bývalých příslušníků PTP
Sv 10.30
Orelská pouť
11.30 Pouť u Korunovačního oltáře.
Sv. Klementa Marie Hofbauera, CSsR
P
Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
Zasvěcený svátek. Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Možnost získat plnomocné odpustky.
Seslání Ducha Svatého
Sl
Hudba při liturgii: M. Troup - Missa „Spiritus Domini replevit orbem terrarum“.
19.00 - 23.00 Netradiční „večer otevřených chrámů“. Prohlídky, koncerty, výstavy.
Noc kostelů
Pouť Matice Svatohorské 10.00 Ostatní mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
Slavnost Nejsvětější Trojice
Sl
Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
Doporučený
svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
Slavnost Těla a Krve Páně
Sl
Možnost získat plnomocné odpustky.
Oslava Božího Těla
Sl 9.00 Po mši svaté v 9.00 následuje eucharistický průvod. Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Sl
Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
Korunovace – vigilie
Sl 19.30 Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Po mši svaté v 19.30 následuje světelný průvod.
Hlavní mše svatá v 9.00, celebruje kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský.
282. výročí Korunovace
Sl
Hudba při liturgii: W. A. Mozart - Mše C dur „Korunovační“. Následuje průvod s mil. soškou.
Ostatní bohoslužby jako v neděli. Možnost získat plnomocné odpustky.
Sv. Jana Nepomuka Neumanna, CSsR, biskupa Sv
Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
Řeckokatolická pouť
8.30 - 14.30 Bohoslužba v 10 hod. u Korunovačního oltáře, ostatní mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
Svátek Panny Marie, Matky ustavičné pomoci P
Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
Bl. ukrajinských mučedníků, CSsR
P
Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
Slavnost sv. Petra a Pavla
Sl
Možnost získat plnomocné odpustky.
Bl. Gennara Sarnelliho, CSsR
P
Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Sl
Doporučený svátek. Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
Slavnost Nejsvětějšího Vykupitele
Sl
Titulární slavnost kongregace redemptoristů. Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
Sv. Máří Magdalény
P
Mše svatá v 7.00 v basilice, v 9.00 a v 17.00 v krápníkové kapli.
Zakladatele redemptoristů. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
Slavnost sv. Alfonse Maria de Liguori, CSsR Sl
Možnost získat plnomocné odpustky.
Panny Marie Andělské -Porciunkule
Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Možnost získat plnomocné odpustky.
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
Sl
Poutní slavnost - vigilie
19.30 Po mši svaté v 19.30 následuje světelný průvod.
Hlavní mše svatá v 9.00, celebruje biskup Karel Herbst.
Poutní slavnost
Sl
Hudba při liturgii: Mariánské poutní písně z českých barokních kancionálů.
Ostatní bohoslužby jako v neděli. Možnost získat plnomocné odpustky.
Bl. Metoděje Dominika Trčky, CSsR , mučedníka P
Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
Slavnost 342. výročí posvěcení baziliky
Sl
Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
Pouť nemocných a zdravotně postižených
11.00 Mši svatou v 11.00 s udělováním svátosti pomazání nemocných celebruje P. Stanislaw Gora.
Den bez bariér
Ostatní mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
Pouť bývalých svatohorských vokalistů,
9.00 Ostatní mše svaté v 7.00 a v 17.00.
trubačů a ministrantů
10.00 - 23.00 Historická slavnost na svatohorském náměstí.
Příbramská svatohorská šalmaj
Panny Marie Bolestné
P
Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
Bl. Kašpara Stangassingera, CSsR
P
Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
Slavnost sv. Václava
Sl
Doporučený svátek. Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
Bl. Františka Xaverského Seelose, CSsR
P
Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
Sv. Gerarda Majelly, CSsR
P
Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
Doporučený svátek. Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
Slavnost Všech svatých
Sl
Možnost získat plnomocné odpustky.
Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Po odpolední mši svaté následuje dušičková
Všech věrných zemřelých
P
pobožnost. Hudba při liturgii: M. Troup - Malá liturgie za zemřelé.
Bl. španělských mučedníků, CSsR
P
Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
Výročí posvěcení lateránské baziliky
Možnost získat plnomocné odpustky.
Výroční den založení
Sv
Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele
Slavnost Ježíše Krista Krále
Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Od 12.00 do 15.00 adorace Nejsvětější Svátosti.
Sl
Možnost získat plnomocné odpustky.
Sv. Cecílie
Slavnostní svatocecilské nešpory po odpolední mši svaté.
Název kurzu
Příprava na Velikonoce pro každého
Exercicie pro zdravotníky a ty, kteří pečují o druhé
Setkání pastoračních asistentů Arcibiskupství pražského
Exercicie „Má církev srdce?“
Exercicie „Modli se a pracuj II.“
Exercicie „Kristus - jediný Vykupitel člověka“
Exercicie pro rozvedené i znovu sezdané
Exercicie „Maria, vzor pro dnešní dobu“
Exercicie „Křesťanská výchova v dnešní době“
Láska je touha po jednotě (Fragmentárnost a sjednocení v duchovním životě)
Exercicie „Co dělat, když se nám zdá, že život ztrácí smysl“
Exercicie pro kněze
Exercitátor
P. Miloslav Kabrda, SDB
Mons. Aleš Opatrný
P. Michal Němeček
P. Ondřej Salvet
P. Karel Satoria, OCSO
P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR
Mons. Aleš Opatrný
P. Jan Sokulski, CSsR
P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR
P. Petr Beneš, CSsR
P. Jan Sokulski, CSsR
P. Miloslav Kabrda, SDB
SHS – Svatohorský chrámový sbor
CSsR – Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristé) • P – památka • Sv – svátek • Sl – slavnost
Od – Do
17. 9. 20. 9.
21. 9. 25. 9.
5. 10. 10. 10.
16. 10. 18. 10.
19. 10. 23. 10.
25. 10. 31. 10.
5. 11. 8. 11.
9. 11. 13. 11.
15. 11. 21. 11.
26. 11. 29. 11.
29. 11. 5. 12.
Kde nás také najdete:
• www.svata-hora.cz
• www.facebook.com/svatahora
• www.twitter.com/svatahora
Název kurzu
Exercicie pro seniory „Zralý život v pohledu víry“
Exercicie v mlčení (pro lidi středního věku)
Exercicie podle sv. Ignáce z Loyoly
Setkání pastoračních asistentů Arcibiskupství pražského
Exercicie „Od začátku“
Exercicie pro kněze
Exercicie „Literatura a duchovní život“
Exercicie pro muže „Král David“
Exercicie pro kněze
„Pax“ (pokoj) – prostředí pro růst Boží setby v nás
Exercicie pro kněze „Adventní týden s posledními papeži“
Tiskárna PRIMA, spol. s r. o.
Exercitátor
Mons. Aleš Opatrný
P. Angelo Scarano, SSL.
P. František Hylmar, SJ
P. Michal Němeček
P. David Horáček, CSsR
P. Jindřich Krink
P. Petr Beneš, CSsR
P. Václav Hypius, CSsR
Mons. Aleš Opatrný
P. Stanislav Přibyl, CSsR
P. Miloš Szabó
Exercicie začínají v první den konání večeří v 17.30
Změny vyhrazeny
Download

Kalendář akcí 2014-2015