DİYABAKIR BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLER ODASI
2014 YILI AŞI FİYATLARI VE UYGULAMA ÜCRETLERİ
AŞI FİYATLARI
AŞI ADI
FİYATI(TL)
AFTOVAC 100ML (33 DOZ)
AFTOVAC 50ML (16 DOZ)
AFTOVAC-OIL 100ML (33 DOZ)
AFTOVAC-OIL 45ML (15 DOZ)
AGALACTIVAC-OİL- LAXYDOL OİL(50 DOZ)
AGALACTIVAC-OİL- LAXYDOL OİL(100 DOZ)
ABORVAC CONJUKTIVAL 25DOZ-50 DOZ
BASİLAKS15 ML-BASILAKS 50 ML
BOTIDOLL50 ML(20 DOZ)-BOTIVAC100 ML(50 DOZ)
BOVISERA
BRUCELLA-ABORVAC RCS 25 Doz
BRUCELLA-ABORVAC RCS-BRUDOLL M
Konjuktival aşı 50 Doz
BRUCELLA-BRUDOLL M Konjuktival aşı 100 Doz
COGLAVAX 50ML-CUBOLAC 100 ML
COGLAVAX 125-CUBOLAC 250 ML
COGLAVAX 500 ML
CRİPTOVAC(YANIKARA AŞISI)50 DOZ
COVEXIN 10
CUBOLAC 100 ML-250 ML
DECİVAC 100 ML
DERMAVAC(EKTİMA AŞISI) 50 DOZ
ENTOVAC P-ENTDOLL-TETRANDOLL100 ML
ENTOVAC P-ENTDOLL-TETRANDOLL 50ML
GUMBORO
AGALAXIPRA 50DS
AGALAXIPRA 125DS
120 TL
70 TL
130 TL
80
35 TL
60 TL
20TL-40 TL
15TL-30 TL
15TL-30TL
40TL
25 TL
KANATLI ÇİÇEK
KEÇİ CİĞER-PULMOVAC (25 Doz)-CAPRIDOLL(50 DOZ)
KÖPEK-KEDİ KARMA / KEDİ LÖKOSEL / KÖPEK
BRONCHİCİNE
KÖPEK-KEDİ KUDUZ
LASOTA İTHAL
LAXYDOLL 100 ML-(100 DOZ)
LAXYDOLL 50 ML-(50 DOZ)
LAXYDOLL OIL-AGALACTİVAC OIL (100 Doz)
LAXYDOLL OIL-AGALACTİVAC OIL (50 Doz)
LEPTOFERM-5 (10 Doz)
LEPTOFERM-5 (50 Doz)
MASTİVAC 100 ML(20 DOZ)
MASTİVAC 20 ML(4 DOZ)
MYCOLAKSİ 50 ML-(50 DOZ)
PASTÖRELLA -ONESHOT ULTRA
PESTDOLL (KOYUN VEBASI) 50 ML
PESTVAC-PESTDOLL (KOYUN VEBASI) 100 ML
POXVAC-POXDOLL(KOYUN ÇİÇEK) 50 ML (100 DOZ)
POXDOLL(KOYUN ÇİÇEK)25 ML (50 DOZ)
25 TL
15 TL-20 TL
35 TL
60 TL
30 TL
50 TL
85TL
40 TL
90 TL
25 TL-45 TL
200 TL
40 TL
30 TL
20 TL
20 TL
40 TL
85
35 TL
30 TL
5 TL
35 TL
20 TL
60TL
35TL
25 TL
90 TL
100 TL
30 TL
20 TL
35 TL
25 TL
40 TL
30 TL
20 TL
PULMOVAC – CAPRİDOL 50 DOZ
PULMOVAC – CAPRİDOL 25 DOZ
SCOURGUARD 3K (1 DOZ)
SEPTİCOL-SERADOLL
TEYLODOLL (1 DOZ)
TEYLOVAC (4 DOZ)- TEYLOVAC (10 DOZ)
TOXIPRA 250 ML-SYVABAX 250 ML-BARVAC 250 ML
TOXİPRA 100 ML-SYVABAX 100 ML
TRİCHOBEN 10 ML
TRICHOBEN 40 ML
TRICHOBEN 80 ML
TRICHOFIT100 ML -LTF 100 ML
TRICHOFIT50 ML -LTF 50 ML
TRICHOFIT 25 ML
TRICHOFIT -LTF12.5 ML
ULTRABAC CD 20 ML
ULTRABAC CD 100 ML
ULTRACHOICE-8 20ML
ULTRACHOICE-8 100ML
ULTRABAC-8 50ML
ULTRABAC-8 250ML
25 TL
15 TL
10 TL
20 TL
15 TL
50TL-125TL
50 TL
30 TL
30 TL
90 TL
150 TL
90 TL
60 TL
30 TL
20 TL
10 TL
30 TL
15 TL
50 TL
15 TL
50 TL
UYGULAMA ÜCRETLERİ
BÜYÜKBAŞ
1 TL
KÜÇÜKBAŞ
0,5 TL
 Bu tarife 15.01.2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
 Aşılama ücretleri muayene ücretlerinin altında olamaz.
 Ücrete KDV dâhil olup yol ücreti hariçtir.
 Bu tarife gece ve/veya tatil günü %50 zamlı uygulanabilir.
 Aşılar elden satılamaz. Veteriner Hekim veya sorumluluğunda tekniker veya
teknisyenler tarafından uygulanabilir.
 Asgari ücret tarifesine uymak zorunludur. Uymayan Veteriner Hekimlere
6343 sayılı yasa uyarınca disiplin cezası verilir.
Download

Aşı fiyatları