ECO 100
Premiks
Konsantre sarımsak ekstraktı
BİLEŞİMİ : % 98 Allium sativum ( Sarımsak Ekstraktı )
ETKİ ŞEKLİ : Bakterilerin hücre duvarını yok ederek ölümüne neden olur. Bakteri proteaz
enzimlerini yok eder. Virüslerin hücre içerisine nüfuz etmesine ve çoğalmasına engel olur.
KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLARI :
-
Gastrointestinal Sistemde enfeksiyon risklerini azaltır.
-
Yüksek sıcaklık, yükselen nem, aşırı toz ve yüksek konsantrasyonda CO2 ve NH3
gazına maruz kalınması sonucu gelişebilecek Solunum sistemi enfeksiyon risklerini
azaltır.
-
İmmun sistemi kuvvetlendirir.
-
Yem değişiklikleri döneminde kullanılır.
-
Yemden yararlanmayı ve sindirimi artırır.
-
Canlı ağırlık artışı üzerine olumlu etkileri vardır.
-
Sıcak stresinde endikedir.
-
Yetiştirme kayıplarını önler.
-
Gelişmeyi hızlandırır, verimliliği artırır.
-
Mortaliteyi azaltır.
-
Antioksidan etkiye sahiptir, hücre membranına zarar veren serbest radikal sayısını
azaltır.
-
Kanatlılarda aromatik ve iştah artırıcı olarak kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU : Genel olarak broyler ve yumurtacı tavuklarda ;
250 -500 ml / 1000L içme suyuna katılarak, 3-7 gün uygulanır.
SPESİFİK ENDİKASYONLARDA Kİ KULLANIM DOZLARI :
BROYLERLERDE ;
-
CANLI AĞIRLIK KAYBINDA : 200 ml / 1 ton içme suyu, günde 2 kez, 4 - 5 saat boyunca
haftada 3-4 gün kullanılır.
-
SUBKLİNİK ENFEKSİYONLARDA : Sabahları 250 ml / 1 ton içme suyu, aralıksız 3 gün
boyunca uygulanır.
-
YEM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDIĞINDA : 50 ml / 1 ton içme suyu, 12 saatte bir uygulanır.
Yem değişikliği yapılmadan önceki gün tedaviye başlanır ve 3 gün sonra durdurulur.
-
SICAK STRESİNDE : 150 – 200 ml / 1 ton içme suyu, günde 12 saat ara ile kullanılır.
Vücut ısısı baz alınarak uygulanır.
-
SOLUNUM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMA AMAÇLI :
300 – 350 ml / 1 ton içme suyu, günde 2 kez uygulanır.
YUMURTACI TAVUKLARDA ;
-
Yumurtlamaya başlamadan 2 Hafta önce : 100 – 200 ml / 1 ton içme suyu, günde 8
saat, haftada 3 kez uygulanır.
-
Subklinik enfeksiyonlarda ; 250 ml – 350 ml / 1 ton içme suyu, 3 gün aralıksız
-
Yumurta Bırakma ( egg drop ) sendrounda ; 100 ml / 1 ton içme suyu, günde 8 saatlik
ara ile kullanılır. Günün ilk yarısında sonrada vitaminler ve mineraller kullanılabilir.
-
Yüksek yumurta verimi ve yumurta enfeksiyonlarının önlenmesinde ;
150 – 200 ml / 1 ton içme suyu, haftada 3 kez, 12 saatlik içme suyuna kullanılır.
AMBALAJ ŞEKLİ : 1 lt.’lik plastik şişelerde ambalajlanmıştır.
RAF ÖMRÜ : 18 ay.
Download

ECO 100