Elite® 9 HS
Kullanıma hazır enjeksiyonluk süspansiyon
İnaktif viral ve bakterin aşı
Bileşimi
Endikasyonları
Uygulama Şekli ve Dozu
Elite®9 HS soluk beyaz renkli,
homojen bir enjeksiyonluk
süspansiyondur.
Sığırlarda infeksiyöz rinotrakeit
(IBR), sığır viral diyare (BVD),
parainfluenza Tip 3 (PI3), sığır
respiratuvar sinsityal (BRSV)
virüslerinin, Leptospira canicola, L.
grippotyphosa, L.hardjo, L.
icterohaemorrhagiae, L.
pomona’nın ve Haemophilus
somnus’un neden olduğu
hastalıklara karşı profilaksi
sağlamak amacıyla kullanılır.
Hayvan başına kas içi (im)
yolla 5 ml uygulanır.
Kullanmadan önce flakon
iyice çalkalanmalıdır.
Temel Aşılama Programı: İlk
aşılamadan 14-28 gün ara ile
rapel doz (5 ml) uygulanır.
Tekrar Dozları: Yılda bir kez
veya riskli dönemlerin
öncesinde takviye dozu
uygulanması önerilir.
6 aylıktan önce aşılanan
hayvanlar 6 aylık
olduklarında tekrar
aşılanmalıdır. Buzağılar
tercihen sütten kesilmeden 2
ila 4 hafta önce aşılanmalı ve
sütten kesildikten sonra
takviye doz uygulanmalıdır.
1 doz (5 ml) Elite®9 HS
içeriğinde;
• IBR virüsü
• BVD virüsü
• PI3 virüsü
• BRSV virüsü
• H. somnus
• Leptospira canicola
• L. grippotyphosa
• L. hardjo,
• L. icterohaemorrhagiae
• L. pomona
bulunmaktadır.
Yasal Arınma Süresi
Kesimden 21 gün önce
aşılama yapılmamalıdır.
Takdim Şekli
10 doz (50 ml) ve 50 doz
(250 ml)’lik şişelerde
sunulmaktadır.
KULLANMADAN ÖNCE PROSPEKTÜSÜ OKUYUNUZ.
Download

Afis Baski son2