BİNGO OYUNU
20 kişilik grup, 4’er kişilik 5 ayrı gruba ayrılır. Gruplar seçilecek şekerin rengi ile belirlenir. Her grubun
zorluk derecesine göre aldığı puanları toplanır. Sorular zorluk derecesine göre 10-40 puan arasında
değişir.Önce soru sorulur, cevap verilince, kutu açılıp cevap kutuda belirir.
A-10
B-10
C-10
D-10
E-10
A-20
B-20
C-20
D-20
E-20
A-30
B-30
C-30
D-30
E-30
A-40
B-40
C-40
D-40
E-40
Sorular:
A-10: Ömrü 5 gündür - TROMBOSİT SÜSPANSİYONU
B-10: Ek işlem gerektirmeden kullanılır - TAM KAN
C-10: Stabil pıhtılaşma faktörlerini, albümin ve immünglobulinleri normal plazma düzeylerinde içerir TDP
D-10: Taze donmuş plazmanın 40 ml’ye konsantre edilmesiyle hazırlanan ve plazmanın kriyoglobulin
fraksiyonunu içeren bir bileşendir - KRİYOPRESİPİTAT
E-10: Başlıca fonksiyonu, mikroorganizmaların fagositozu ve ortadan kaldırılmasıdır - GRANÜLOSİT
SÜSPANSİYONU
A-20: Tam kandan plazmanın uzaklaştırılması dışında herhangi bir işlem yapılmaksızın hazırlanan
bileşendir - ERİTROSİT SÜSPANSİYONU
B-20: Bileşenin hematokriti 0.65-0.75 arasındadır. Her bir ünite, işlem sonunda minimum 45 gram
hemoglobin içermelidir - ERİTROSİT SÜSPANSİYONU
C-20: Erişkin için hazırlanan “standart doz”u, 4 - 6 ünite tam kandan elde edilen miktarı kadardır TROMBOSİT SÜSPANSİYONU
D -20: Oda ısısında saklanır - - TROMBOSİT SÜSPANSİYONU
E -20: -25ºC nin altında 36 ay; -18ºC ile –25ºC arasında 3 ay saklanabilir – TDP/ KRİYOPRESİPİTAT/
KRİYOPRESİPİTATI ALINMIŞ TAZE DONMUŞ PLAZMA
A-30: Taze alınmış ve ayrılmış üründen hazırlanmış ise, Faktör VIII, von Willebrand faktör, fibrinojen,
Faktör XIII’ün ve fibronektinin büyük bir bölümünü içerir – KRİYOPRESİPİTAT
B-30: +2ºC ile +4ºC arasında saklanır – ERİTROSİT SÜSPANSİYONU
C- 30: Saklaması sırasında ajitasyonu gereklidir – TROMBOSİT SÜSPANSİYONU
D-30: Saklaması sırasında bakteriyel kontaminasyona en açık kan ürünüdür – TROMBOSİT
SÜSPANSİYONU
E- 30: Klinik önemi olan kuraldışı antikorları içermemelidir - – TDP/ KRİYOPRESİPİTATI ALINMIŞ TAZE
DONMUŞ PLAZMA
A-40: Bu preparat, saklama için uygun değildir ve toplandıktan sonra en kısa sürede transfüze
edilmelidir. Bu şartlar sağlanamadığında saklama, +20ºC ile +24ºC’de 24 saat ile sınırlıdır ve
çalkalanmamalıdır - GRANÜLOSİT SÜSPANSİYONU
B- 40: Hazırlama yöntemine bağlı olarak bir ünitedeki miktarı, 50 - 60 ml’lik süspansiyonda trombosit
içeriği 45 - 85 x 109 (ortalama 70 x 109), lökosit içeriği 0.05 - 1 x 109, eritrosit içeriği ise 0.2 1 x 109 arasında olacaktır - TROMBOSİT SÜSPANSİYONU
C-40: Tedavi edici dozu erişkin ve çocuklar için: > 1,5 - 2,0 x 108/vücut ağırlığı (kg); yenidoğan için: >
1,0 x 109 /vücut ağırlığı (kg) dır - GRANÜLOSİT SÜSPANSİYONU
D- 40: Belirgin şekilde azalmış labil Faktör V ve VIII düzeyleri hariç içerdiği albümin, immünglobulinler
ve pıhtılaşma faktörleri taze donmuş plazmayla aynıdır. Fibrinojen konsantrasyonu taze donmuş
plazma ile karşılaştırıldığında azalmıştır - KRİYOPRESİPİTATI ALINMIŞ TAZE DONMUŞ PLAZMA
E- 40: Temel antikoagülan solüsyon CPD olmak üzere, sodyum klorür, adenin, glukoz, mannitol,
sitrat, fosfat ve guanozin de içerebilen kan ürünüdür - KATKI SOLÜSYONLU ERİTROSİT SÜSPANSİYONU
Cevaplar:
A-10 TROMBOSİT
SÜSPANSİYONU
B-10 TAM KAN
C-10 TDP
D-10 KRİYOPRESİPİTAT
E-10 GRANÜLOSİT
SÜSPANSİYONU
A-20 ERİTROSİT
SÜSPANSİYONU
B-20 ERİTROSİT
SÜSPANSİYONU
C-20 TROMBOSİT
SÜSPANSİYONU
D-20 TROMBOSİT
SÜSPANSİYONU
A-30 KRİYOPRESİPİTAT
E-20 TDP/
KRİYOPRESİPİTAT/
KRİYOPRESİPİTATI
ALINMIŞ TAZE
DONMUŞ PLAZMA
E-30 TDP/
KRİYOPRESİPİTATI
ALINMIŞ TAZE
DONMUŞ PLAZMA
B-30 ERİTROSİT
SÜSPANSİYONU
C-30 TROMBOSİT
SÜSPANSİYONU
D-30 TROMBOSİT
SÜSPANSİYONU
A-40 GRANÜLOSİT
SÜSPANSİYONU
B-40 TROMBOSİT
SÜSPANSİYONU
C-40 GRANÜLOSİT
SÜSPANSİYONU
D-40 KRİYOPRESİPİTATI
ALINMIŞ TAZE
DONMUŞ PLAZMA
E-40 KATKI
SOLÜSYONLU
ERİTROSİT
SÜSPANSİYONU
Download

Idil Yenicesu