POVRCHOVÉ A HLUBINNÉ DOLY
Mechanické převodovky a ozubená kola
pro důlní průmysl
Servis
Náš tým servisních specialistů je připraven
poskytnout komplexní servisní služby nejen
převodovek značky ŠKODA, ČKD a Wikov,
ale
i
většiny
převodovek
vyrobených
ostatními evropskými či světovými výrobci.
Instalace převodovky pohonu kolesa
korečkového velkorypadla přímo v
povrchovém dole
Společnost Wikov Gear s.r.o., jako součást
strojírenského holdingu Wikov, navazuje na
tradiční výrobu převodovek a ozubených kol
značky ŠKODA, nepřetržitě vyráběných v
Plzni od roku 1918.
Náhrada kompletního nápravového
pohonu těžkého důlního vozidla
Wikov Gear s.r.o.
Tylova 1/57
CZ-316 00 Plzeň
Česká republika
Tel.: 377 177 110
[email protected]
www.wikov.com
Ver.2011/03/CZ
MECHANICKÉ PŘEVODOVKY A OZUBENÁ
KOLA PRO DŮLNÍ PRŮMYSL
Mechanické
součástí
pohony
mnoha
jsou
oborů.
nedílnou
Jedním
z
nejdůležitějších průmyslových odvětví je
Instalace převodovky pohonu kolesa korečkového velkorypadla
Pro průmysl těžby a zpracování minerálů
nabízíme
mechanické
převodovky
a
ozubená kola pro mnoho aplikací jako např.:
těžba a zpracování nerostných surovin.
Kolesová rypadla, bagry
Bez mechanických převodovek by jen
Zakladače
Pohony pro velkorypadla a bagry
Vertikální mlýny
Řada převodovek WBG je určena výhradně
Kuželo-čelní převodovka typu VMH je
pro
bagrů.
určena pro mlýny do výkonu 1000 kW.
Dodáváme převodovky pro pohon kolesa
Tento typ převodovky je vhodný pro mletí
(planetová
uhlí a dalších nerostných surovin.
aplikace
velkorypadel
nebo
a
kuželočelní
varianta),
pohon dopravních pásů, otoč rypadla,
Převodovky pro hlubinné doly
těžko mohl tento sektor existovat.
Pásové dopravníky
pojezd rypadla (šnekoplanetové provedení),
Wikov je jedním z předních evropských
Těžká důlní vozidla
zdvih a výsuv kolesového výložníku a mnohé
Wikov dodává převodovky zejména pro tyto
výrobců
mechanických
převodovek
a
ozubených kol, jehož produkty pracují po
celém
světě
v
těch
další typy. Jsme schopni vyrábět na základě
aplikace
Kuželové drtiče
zákaznické dokumentace nebo můžeme
převodovky
Vertikální mlýny
nabídnout náš vlastní design uzpůsobený
dobývacích strojů a kuželo-čelní/kuželo-
specifikům daného velkorypadla.
planetové (SPL/KPL) převodovky pro pohon
nejnáročnějších
podmínkách. Nejmodernější výrobní závody
situované v České republice jsou základem
Dobývací kombajny
hlubinných
(PL)
dolů
pro
-
planetové
pohon
hlavice
Cyklo-paloidní soukolí Klingelnberg pro
kuželové drtiče
hřeblových dopravníků.
Pohony pro pásové dopravníky
Hřeblové dopravníky
Převodovky pro těžká důlní vozidla
Řada BCD je nabízena ve standardním
pro naše špičkové výrobky. Za více než 90 let
Převodovka řady BCD pro dálkové pasové
dopravní cesty
A další
řešení vhodným pro výměny do stávající
Dodáváme speciální nápravové převodovky
jsme se stali spolehlivým partnerem v mnoha
zástavby nebo v odlehčené verzi pro nové
přenášející krouticí moment z trakčních
průmyslových odvětvích. Náš silný vývojový
pasové
motorů přímo na každé kolo těžkých
tým uplatňuje tvůrčí přístup k řešení
požadovaných
technických problémů a specifických potřeb
tratě
se
zachováním
všech
parametrů.
nákladních důlních vozidel.
Součástí dodávky na přání zákazníka může
Součástky, náhradní díly
výkonových
Instalace nápravového pohonu těžkého
důlního vozidla
být i zpětná brzda, ventilátor, rozběhová
našich zákazníků. Základem našeho úspěchu
je
dokonalé
aplikace.
poznání
Nabízíme
každé
vždy
spojka či další komponenty.
náhradních
konkrétní
řešení,
V rámci zajištění dodávek standardních a
dílů
dodáváme
především
ozubená kola (profilově broušena až do
které
2500 mm), hřídele, pastorky, ozubené
nejenže splňuje klientovy požadavky, ale
svými
funkčními,
spolehlivostními
ekonomickými
parametry
náklady
straně
na
šetří
věnce (do průměru 5000 mm), spojky,
a
ozubené spojky, těsnění, ložiska a další
komponenty.
výrazně
zákazníka,
resp.
Kuželová kola pro kuželové drtiče
provozovatele.
Převodovka zdvihu a výsuvu výložníku
velkorypadla
Disponujeme
Typy převodovek Wikov pro důlní použití
Typ převodovky
Charakteristika
Řada WBG
Speciální převodovky pro
velkorypadla a bagry
měřicí
Řada BCD
Kuželo-čelní převodovky
Řada VMH
Vertikální kuželo-čelní
převodovky
Řada SPL a KPL
Řada PL
Kompaktní planetové a kuželoplanetové převodovky
nejmodernější
technologií
na
výrobní
výrobu
a
cyklo-
paloidního soukolí Klingelnberg do průměru
Pro pohon velkorypadel a bagrů nabízíme
mimo jiné i speciální šneko-planetové
převodovky
až 1150 mm, včetně finální úpravy HPG.
Náhrady stávajících převodovek
Dlouholeté zkušenosti s designem, silný tým
Aplikace
Pohon kolesa
Pohon otoče rypadla
Zdvih a výsuv výložníku
Pohon rypadla, a další
Dálkové pasové tratě
Rozsah výkonu
50 — 2000 kW
Převodový poměr
Max.krout.mom. na výst. hřídeli
servisních specialistů a vysoce produktivní
Pohon vertikálních mlýnů pro
mletí a přípravu nerostných
surovin
Pohon hlavice dobývacího stroje
Pohon hřeblových dopravníků
50 — 1000 kW
400 — 2000 kW
30 — 400 kW
jako náhradu za již dosluhující převodovky
10 — 500
10 — 50
20 — 40
4 — 40
ve vašem dole nebo lince na zpracování
4000 kNm
100 kNm
750 kNm
110 kNm
výrobní technologie nám umožňuje ve velmi
krátkém čase navrhnout, vyrobit, dodat,
nainstalovat a zprovoznit převodovky Wikov,
Převodovka řady PL pro pohon hlavice
hlubinného dobývacího stroje
minerálů.
3D model trakčního motoru a planetové
převodovky integrované v nápravě důlního
vozidla
Download

převodovky pro důlní průmysl