Prezentace
společnosti
Základní informace
© Wikov 2011-03
Obsah
Kdo jsme
Skupina Wikov
Historie značky Wikov
Wikov Gear
Wikov MGI
Ostatní společnosti holdingu
Kontakty
Kdo jsme
Jeden z nejvýznamnějších výrobců
mechanických převodovek v regionu
střední a východní Evropy
Společnost Wikov je aktivní
v mechanickém strojírenství více než
125 let.
Přes 80 let jsme tradičním výrobcem
ozubených kol a mechanických
převodovek.
Kvalita postavená na špičkových
odbornících a nejnovější technologii.
Skupina Wikov
Scana Wikov
Wikov China
Kde nás najdete
PRAHA
Wikov Industry
Wikov Wind
HRONOV
Wikov MGI
PLZEŇ
Wikov Gear
HRADEC KRÁLOVÉ
Wikov Wind
Historie značky Wikov
• 1878 firma Wichterle-Procházka
vyrábí jednoduché zemědělské stroje
• 1913 firma Františka Wichterleho
zaměstnává 1050 dělníků
• 1918 vzniká strojírenský závod Wichterle
Kovářík, zkráceně WIKOV, 2150
zaměstnanců výroba: vyorávače,motory,
generátory, parní lokomobily
• 1922 výroba automobilů na zakázku
• 1946 znárodnění, přejmenování Agrozet,
k.p., později na Agrostroj Prostějov s.p.
• 2004 vzkříšení značky Wikov
přejmenování společnosti ČKD Hronov
na Wikov MGI a.s.
• 2006 holding Wikov sdružuje 4
společnosti nesoucí značku a jméno
Wikov
• 2007 Wikov Industry má podíl v 6
společnostech nejen v Evropě
Wikov Gear s.r.o.
• Sídlo Plzeň
• 150 zaměstnanců
• Specializace:
• Převodovky pro těžké provozy
• Kuželová kola s ozubením
Klingelnberg do Ø 1150 mm
• Frézování kotouč.frézou vnitřní/vnější ozubení do Ø
2400/2500 mm
• Broušená kola do Ø 3500 mm
• Profilem broušená kola s
vnitřním/vnějším ozubením do
Ø 2400/2500 mm
• Ozubené díly do Ø 5000 mm
Wikov Gear - Historie
• 1859 založení ŠKODOVÝCH ZÁVODŮ
• 1918 založení specializ. výrob. centra na
výrobu ozubených kol
• 1992 privatizace ŠKODA PLZEŇ k.p. a
vznik ŠKODA HOLDING a.s.; součástí
ŠKODA OZUBENÁ KOLA s.r.o.
• 2000 začlenění do ŠKODA Těžké
strojírenství a.s. jako divize Převodová
zařízení
• 2002 přejmenování firmy na ŠKODA
Gear s.r.o.
• 2004 vstup společnosti Wikov Industry
a.s. nákupem 100% podílu ŠKODA Gear
s.r.o.
• 2005 přejmenování společnosti na
Wikov Gear s.r.o.
• 2010 Významné investice do výrobních
technologií – např. profil.bruska Gleason
Pfauter P2400G, měřicí centrum
Klingelnberg P300, a další
Wikov Gear - Trhy - Tržby dle teritorií – rok 2010
Wikov Gear - Podíl produktových skupin na tržbách roku 2010
Wikov Gear - Vývoj, konstrukce a inovace
• 3D modelování v systému Solid
Edge
• Výpočty tuhosti a pevnosti skříní
metodou konečných prvků FEM
• Výpočty ozubení dle norem ISO
6336, DIN 3990, AGMA 2001, API
613
• Komplexní program na výpočty
převodovek, ozubení, hřídelí a
ložisek - KISSsoft
Wikov Gear – Řízení kvality
• Certifikace ISO 9001:2008 –
Lloyd´s Register
• Klingelnberg P300 – měření
přesnosti parametrů ozubených kol
s čelním i spirálním ozubením
• Zjišťování výskytu trhlin –
magnetická či kapilární
defektoskopie
• Měření hluku a vibrací u
převodových skříní
• Měření spirálního ozubení metodou
jednobokého odvalu – IMO 1000
• Přejímky převodovek u
renomovaných přejímacích
společností, jako např. BV, DNV,
LRS, GL, ABS, KR, RMR, CCS
Wikov Gear – Důlní průmysl
Mechanické převodovky pro aplikace
v povrchových dolech:
• Kolesová velkorypadla
• Pásová doprava
• Těžká důlní vozidla
• Kuželové drtiče – sady kuželových
kol
Wikov Gear – Tepelné elektrárny
Převodovky pro hlavní okruhy
tepelné elektrárny:
• Zauhlování
• Pásové dopravníky
• Korečkové vykladače a nakladače
• Pohony kotlů
• Vertikální mlýny uhlí
• Drtiče strusky
• Pohony ve strojovně
• Pohony turbosoustrojí
• Natáčení turbosoustrojí
• Pohony čerpadel
• Další pohony
• Jeřáby
Wikov Gear – Cementárny
Převodovky pro cementárenské
aplikace:
• Horizontální kulové mlýny
• Rotační pece
• Vertikální mlýny
• Kuželové drtiče - sady kuželových
kol
• Pásové dopravníky
Wikov Gear – Průmysl těžby ropy a plynu – Průmysl stavby lodí
Převodovky pro aplikace v průmyslu
těžby ropy a plynu a průmysl stavby
lodí:
• Upevňovací a kotevní vrátky
• Pohon vrtných hlavic
• Pohon hasicích čerpadel
• Pohon olejových čerpadel
• Pohon navijáků
• Pohon kalových čerpadel
• Pohon lodí typu thruster
• Pohon propeleru
• Pohon zvedacího systému ropné
plošiny
Wikov Gear – Cukrovary
Převodovky pro technologické
operace v cukrovarnickém průmyslu:
• Spařování řízků před difúzí
• Těžení šťávy – difúze – stojatá,
ležatá
• Řízkolisy
• Sušení a chlazení cukru
• Výroba páry – turbosoustrojí
• Dopravníky
• Výpal vápna
Wikov Gear – Rychloběžné převodovky
Typy převodovek RS, RU, PRN, R1T
a R2T + převodovky speciální
Použití rychloběžných převodovek:
• Pohon generátorů
• Pohon turbodmychadel
• Pohon turbokompresorů
• Pohon čerpadel
• Apod.
Wikov Gear – Kuželová kola do průměru 1150 mm
Kuželová soukolí Klingelnberg
• Kompletní technologie výroby
spirálního ozubení kuželový kol do
průměru 1150 mm
• Lapované
• Frézované - HPG metoda
• Vybavení
• Frézka Klingelnberg C100U
• Kalicí lis Klingelnberg AH1200
• Testovací jednotka IMO 1000
• Měřicí zařízení Klingelnberg
P300
Možnosti užití: kuželové drtiče, sady
kol pro kolejová vozidla, lodní pohony
thruster, a další
Wikov Gear –
Profilem broušená kola s čelním ozubením do průměru 2500 mm
Přesná profilově broušená kola s
čelním ozubením do průměru 2500
mm (vnitřní ozubení do 2400 mm)
Možnost brousit vnější i vnitřní
ozubení s přesností až IT 3 dle DIN
3962
• Vybavení
• Profilová bruska NILES ZP20 a
Gleason Pfauter P2400G
• Kompletní vybavení pro
chemicko-tepelné zpracování
• Měřicí zařízení Klingelnberg
P300
Wikov Gear – Servis
• Pravidelné prohlídky a
monitorování převodovek
• Revizní prohlídky převodovek
• Generální opravy a přezkoušení
převodovek ve společnosti Wikov,
včetně vystavení zkušebních
protokolů
• V případě opravy nebo dodávky
nové převodovky provádíme u
zákazníka montáž, seřízení a
uvedení převodovky do provozu
• Výroba a dodávky náhradních dílů
souvisejících s provozem
převodovek
• Servisní technici jsou operativně
připraveni být v místě provozu
převodovky do 48 hodin
Wikov MGI a.s.
• Sídlo Hronov
• 420 zaměstnanců
• Specializace:
• Standardní a průmyslové
převodovky pro nejrůznější
obory
• Speciální převodovky
pro větrnou a vodní energetiku
• Speciální převodovky
pro kolejová vozidla
• Profilem broušená ozubená
kola s čelním ozubením do
průměru 1200 mm
Wikov MGI - Historie
• 1884 František Pázler zahajuje
kovovýrobu
• 1898 firma Mach a Fišer – výroba
klempířských strojů a ručních lisů
• po 1945 znárodnění, přechod na těžkou
strojírenskou výrobu – lisy pro ocelárny
• 1965 značka ČKD poprvé v Hronově;
výroba součástí naftových motorů
• 70.léta první mechanické převodovky
• 1991 vznik a.s. v rámci holdingu ČKD
• 1994 dodání prvních převodovek pro
větrné elektrárny
• 2002 vstup skupiny Wikov do ČKD
Hronov
• 2004 změna jména na Wikov MGI a.s.
• 2007 zahájení výstavby nových
výrobních hal
• 2008 dokončení výstavby nových hal a
instalace výrobního zařízení
• 2009 spuštění sériové výroby
převodovek pro větrné elektrárny
Wikov MGI - Trhy - Tržby dle teritorií – rok 2010
Wikov MGI - Podíl produktových skupin na tržbách roku 2010
Wikov MGI - Vývoj, konstrukce a inovace
• 3D modelování v systému Solid
Edge
• Výpočty tuhosti a pevnosti skříní
metodou konečných prvků FEM
• Výpočty ozubení dle norem ISO
6336, DIN 3990
• Komplexní program na výpočty
převodovek, ozubení, hřídelí a
ložisek – KISSsoft
• Experimentální testovací stolice pro
výzkum v oblasti modifikací
ozubení, zatížení kol a ložisek,
mazacích systémů, apod.
Wikov MGI – Řízení kvality
Certifikace ISO 9001:2008 –
Bureau Veritas
Prováděné zkoušky a měření:
• Chemická analýza - Spectrotest
• Mechanické zkoušky – tahová a
vrubová zkouška
• Zkouška ultrazvukem – vnitřní vady
– Krautkammer USM 35XS
• Magnetická a kapilární zkouška –
vnější vady
• Měření rozměrů - Wenzel 3020-40
a Merlin 1100
• Měření geometrie ozubení –
Klingelnberg P100
Wikov MGI – Řízení kvality
• Záznam průběhu tepelného
zpracování (TZ)
• Průběh tepelného zpracování
• Tvrdost ozubení
• Efektivní hloubka tvrzené vrstvy
• Mikrostruktura tvrzené vrstvy
• Kontrola spálených míst – Rollscan
300
• Záběhový test převodovky – měření
teplot, tlaku, úrovně hluku a vibrací
• Test převodovky bez zatížení a se
zatížením
• Přejímky převodovek u
renomovaných přejímacích
společností, jako např. BV, DNV,
LRS, GL, ABS, KR, RMR, CCS
Wikov MGI – Větrná energetika
Převodovky hlavních pohonů
větrných turbín
Planetové převodovky
• Unikátní technologie uložené
satelitů na pružných čepech
• Multisatelitní uspořádání
planetových stupňů
• Vyšší spolehlivost
• Delší doba životnosti převodovky
• Snížená hmotnost a rozměry
převodovky
• Výkon od 1,5 do 5 MW
• Design od společnosti ORBITAL2
Wikov MGI – Přílivová energetika
Převodovky hlavních pohonů
podmořských přílivových elektráren
Planetové převodovky
• Unikátní technologie uložené
satelitů na pružných čepech
• Multisatelitní uspořádání
planetových stupňů
• Vyšší spolehlivost
• Delší doba životnosti převodovky
• Snížená hmotnost a rozměry
převodovky
• Výkon od 500 kW do 1 MW
• Design od společnosti ORBITAL2
Wikov MGI – Vodní energetika - Malé vodní elektrárny
Převodovky pro pohon turbíny
malých vodních elektráren:
• Vertikální Kaplanovy turbíny
• Převodovky řady ZP-V a STANDARD
• Horizontální Kaplanovy turbíny
• Převodovky řady ZP-H
• Převodovky řady KHVE
• Francisovy turbíny
• Převodovky řady ZP-V
• Bankiho turbíny
• Převodovky řady STANDARD
• Speciální převodovky
• Sady kuželových kol
Wikov MGI – Kolejová vozidla
Kompletní pohony, převodovky a
ozubená kola pro kolejová vozidla:
• Tramvaje
• Vysokopodlažní, částečně
nízkopodlažní, plně
nízkopodlažní
• Jednotky metra
• Elektrické příměstské jednotky
• Dieselové příměstské jednotky
• Lokomotivy
• Monorail
• Přestavníky výhybek
Wikov MGI – Gumárenství a průmysl plastů
Převodovky pro gumárenské a
plastikářské stroje:
• Dvouválce
• Hnětiče tangenciální a typu intermix
• Kalandry
• Jednošnekové extrudery
• Nůžky
• Stroje na tažení mikrofolie
Wikov MGI – Metalurgické provozy
Speciální převodovky pro:
• Válcovací linky
• Drátotahy
• Licí jeřáby
• Apod.
Wikov MGI – Zpracovatelský průmysl
Převodovky pro:
• Lisování olejnatých semen
• Lisování živočišných tuků
• Kafilerní provozy
• Potravinářské provozy
• Apod.
Wikov MGI – Ostatní obory
Speciální převodovky pro:
• Dobývací hlavice důlních kombajnů
• Hřeblové dopravníky
• Pohony a posuny obráběcích strojů
• Pohony lodí
• A další
Wikov Wind a.s.
Wikov Wind poskytuje kompletní
dodávky větrných turbín včetně
instalace, zprovoznění a údržby
• Sídlo v Praze
• Závod v Hradci Králové
• 25 zaměstnanců
2 větrné elektrárny W2000spg (2 x
2MW) instalovány v katastru obce
Janov poblíž Litomyšle
ORBITAL2
• Sídlo – Velká Británie
• Vývojová a konstrukční kancelář
• Specializace: konstrukce
planetových převodových zařízení
• Pobočka Czech ORBITAL2 se
sídlem v Hronově
• Několik světových patentů –
např. technologie pružného uložení
satelitů v planetovém stupni s
ochranou proti přetížení
Kontakty
Wikov Gear s.r.o.
Tylova 1/57
CZ-316 00 Plzeň
Wikov MGI a.s.
Zbečník 356,
CZ-549 31 Hronov
tel.: 377 177 110
[email protected]
tel.: 491 488 111
[email protected]
www.wikov.com
Download

Prezentace společnosti