Střední odborné učiliště opravárenské Králíky
Předměstí 427
KRÁLÍKY
Témata k závěrečným
učňovským zkouškám
pro školní rok
2012 – 2013
Opravář zemědělských strojů
Jen pro vnitřní potřebu školy
ing. Miloš Praus
Strojnictví
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Druhy závitů a jejich značení
Zajištění šroubů a matic proti uvolnění
Klínové a pérové spoje,účel,druhy,montáž
Spoje nýtové,lepené,druhy,účel požití
Ložiska,druhy,materiál,použití
Hřídelové spojky,konstrukce,druhy,použití
Druhy řemenů,materiál,použití,výhody,použití
Složení řetězového převodu,druhy a použití
Ozubená kola,účel,druhy zubů,rozdělení soukolí
Potrubí,armatura,druhy a použití
Strojírenská technologie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Co je to ocel,výroba,značení,rozdělení
Tepelná úprava oceli,druhy,příklady použití
Plastické hmoty,druhy,příklady použití
Litina,druhy,příklady ,použití
Neželezné kovy,druhy,použití v praxi
Nekovové materiály- druhy,použití v praxi
Operace patřící do tváření kovů- druhy
Vlastnosti tech. Materiálů – fyzikální,chemické,technologické
Chemické zušlechťování ocelí
Pájení,lepení –účel a použití
Technologie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Postup ruční výroby vnitřního závitu M 12
Vrtání,nástroje a stroje
Řezání materiálu,nástroje,stroje,bezpečnost
Pilování,druhy pilníků,volba
Vystružování,účel a nástroje
Stříhání,nástroje,použití
Nýtování,druhy nýtů,nástroje ,postup
Nejpoužívanější měřidla pro vnější a vnitřní rozměry
Lícovací soustava,základní pojmy,použití
Postup při opravě spojky
Základy zemědělské výroby
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Struktura půdy,rozdělení půd,popis
Základní zpracování půdy
Statková hnojiva- druhy,použití
Aplikace průmyslových hnojiv,bezpečnost práce
Druhy u nás pěstovaných obilovin,použití
Charakteristika luskovin,druhy,použití
Pěstování brambor – příprav,sázení,ošetřování,sklizeň
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Pěstování cukrovky –příprava,setrí,ošetření,sklizeň
Jednoleté pícniny –druhy,účel sklizeň,využití
Víceleté pícniny –druhy,charakteristika,sklizeň
Pěstování lnu na vlákno
Chov skotu
Chov prasat
Chov drůbeže
Výživa a krmení hospodářských zvířat
Ekonomika a organizace
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Základní ekonomické pojmy-ekonomie,sektory,výrobní faktory,národní
hospodářství,potřeby,statky
Základní ekonomické problémy společnosti,tržní hospodářství
Subjekty tržní ekonomiky,peníze,nabídka a poptávka,cena,podnikání
Práce,kvalifikace,nezaměstnanost
Pracovní právo – vznik a ukončení pracovního poměru
Mzda,pojištění daň ze mzdy
Živnosti – vznik a zánik,druhy
Podnikání a finance- podnikatel.záměr,náklady,výnosy,kalkulace,rozpočet
Leasing- provozní,finanční,maloobchod,velkoobchod,pojištění
Dodávky a zakázky- objednávka,faktura,vady zboží,reklamace
Oblasti podnikových činností – zásobování,pořízení investičního majetku,účetnictví
Soustava daní
Organizace a činnosti většího podniku,obchodní společnosti
Marketingové činnosti-průzkum trhu,reklama
Obchodní styk se zahraničím- dovoz,vývoz,clo,celní deklarace
Stroje a zařízení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mechanické dopravníky,druhy, popis,výkonnost
Čerpadla,rozdělení,popis ,činnost
Samosběrací vozy,popis,činnost
Pluhy,rozdělení,hlavní části
Brány,rozdělení,konstrukce,použití
Smyky,válce,kypřiče,kombinátory,účel,druhy,konstrukce
Rozmetadla statkových hnojiv, druhy,rozmetací ústrojí,dávkování
Rozmetadla průmyslových hnojiv,druhy,rozmetací ústrojí,dávkování
Postřikovače,účel,hlavní části,popis ,dávkování
Stroje pro ochranu rostlin,rozdělení,účel,konstrukce,dávkování
Secí stroje,složení,účel,popis,výpočet znamenáku
Secí stroje pro přesný výsev,druhy výs. Ústrojí,velikost výsevku
Sázeče brambor,druhy,konstrukce
Žací stroje,druhy,princip činnosti,výhody,nevýhody
Prstová žací lišta,části,typy,opravy
Sklízecí řezačky,technologický proces,druhy řezacích ústrojí
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Vkládací ústrojí,řezací ústrojí,konstrukce,reg.délky řezanky
M.P. pro sklizeň brambor,rozdělení ,popis
Kombinovaný sklízeč brambor,popis částí,technologický proces
Ořezávače cukrovky,účel,konstrukce ořezávací jednotky
Vyorávače cukrovky,popis,konstrukce,technologie KLEINE
Technologický proces sklízecí mlátičky
Žací ústrojí sklízecích mlátiček
Mlátící ústrojí,druhy,konstrukce,seřízení
Tříbubnové mlátící ústrojí,schéma,popis práce
Čistící ústrojí,popis,konstrukce se řízení
Lisy na malé čtvercové balíky,popis,konstrukce,princip práce
Lisy svinovací,princip práce,konstrukce
Čistící a třídící stroje semen,druhy,funkce
Složení,princip,práce části dojení
Technologie oprav
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Odstraňování zalomených šroubů a uvolňování matic,opravy závitů
Údržby,montáž,opravy řetězových převodů
Údržby, montáž, opravy řemenů
Opravy a montáž kluzných ložisek
Zásady demontáže a montáže valivých ložisek
Renovace opotřebených hřídelí
Opotřebení,opravy montáž ozubených kol
Čištění strojů a odmašťování součástí
Kování,výheň,nářadí,stroje
Soustružení,druhy soustruhů ,nástrojů,upínání
Frézování,druhy frézek,fréz
Broušení,druhy brusek,brusných kotoučů
Koroze kovů,ochrana
Řezání kovů kyslíkem,podstat,podmínky,způsoby
Svařovací zdroje pro obloukové svařování
Technické plyny,druhy,použití značení,výroba
Tlakové nádoby,lahvové ventily,bezpečnost
Redukční ventily,hadice,svařovací soupravy
Svařovací plamen,druhy,zpětné šlehnutí
Opotřebení bloku motoru,kontrola,opravy trhlin
Opotřebení válců,kontrola,renovace ,montáž
Oprava pístní skupiny
Údržby a opravy chladících ústrojí motorů
Údržby a opravy mazacích soustav motorů
Údržby a opravy palivových soustav motorů
Údržby a opravy spojek
Údržby a opravy brzd
Údržby a opravy dynam,alternátorů,spouštěčů
Provoz,údržby a nabíjení akumulátorů
Ostření a zpevňování ostří strojů pro zpracování půdy
Motorová vozidla
1
Motorové oleje,rozdělení,použití
2
Klikový mechanismus,složení,písty,montáž
3
Rozvodový mechanismus,druhy,užití
4
Postup při seřizování vůle ventilů
5
Mazání motorů,druhy ,činnost
6
Chlazení motorů,nemrznoucí směsi
7
Vstřikovací čerpadla,nastavení na motor
8
Nabíjení alternátorem,činnost
9
Akumulátory,provedení,nabíjení
10
Spojky diskové,nastavení
11
Převodovky se synchronem,popis,výměna oleje
12
Redukce,řazení,užití,spojovací kloubové hřídele
13
Diferenciály,účel,druhy,užití,uzávěrka
14
Geometrie řízení
15
Kapalinové brzdy,druhy,kapaliny
16
Vzduchová brzda přívěsu
17
Vzduchová brzda nákladního automobilu
18
Spínací skříňky,zapojení
19
Palivová soustava vznětových motorů,činnost,druhy
20
Pístní kroužky,druhy,užití,montáž pístu
21
Karburátory,druhy,směs,seřízení
22
Katalyzátory,užití,činnost
23
Bateriové zapalování,činnost,závady
24
Vnější osvětlení vozidla,seřízení,žárovky
25
Přeplňování motoru,význam,druhy
26
Základní technické pojmy motoru a jejich činnost
27
Hydrauliky,údržba,oleje,funkce,užití
28
Technické údržby motorových vozidel,druhy,náplně
29
Nastavování zapalování u čtyřtaktu
30
Kuželový převod,seřízení
Download

okruhy ucebni12.pdf